Stötta mitt Lundaförslag om fortsatt boende för unga asylsökande

Medan riksdagen antar en sk gymnasielag som tillåter många unga asylsökande att få fortsätta sina studier, saknar kommunen ännu beredskap för att även under 2019 ge ett 30-tal asylsökande afghanska ungdomar ett hyggligt boende. Projektet Kompassen som vi fick politikerna att besluta om i januari avslutas vid årsskiftet. Med en ny "regering" krävs nu ett politiskt arbete för att få fullmäktige att besluta om fortsättning.
   Håll utkik efter mitt Lundaförslag (bör komma inom några dagar) och stötta det. Uppmana alla i dina nätverk att göra detsamma. Det brådskar: jag vill ha det till fullmäktiges bord nu i november.
Bertil Egerö
Läs förslaget »

 

 

Halloween

Det ringde på dörren. Utanför stod en person med grisögon, gult hår, feta kinder och sladdrig halvöppen babymun. Det var Donald Trump. Gummimasken var mycket ful. Jag fick höra att efterfrågan på masken var stor och att den var slutsåld på många ställen. Jag överlämnade en påse godis och låste dörren.
Gunnar Stensson

 

 

Noteringar

WWF-rapporten Living Planet rapporterar att mängden vilda djur minskat med 60 procent sedan 1970-talet.
   ”Om det handlade om människor skulle det innebära att tömma Nord- och Sydamerika, Europa, Afrika, Oceanien och Kina på hela befolkningen”, kommenterar rapporten.

Svensk skola icke likvärdig
Sverige har sjunkit till 25:e plats av 45 länder när det gäller likvärdighet. UNICEF kräver mer statlig styrning av svensk skola. Betygen i årskurs 6 sjunker.

Kärnvapen tillbaka i Europa?
Donald Trump har sagt upp avtalet om medeldistansrobotar som slöts mellan Reagan i USA och Gorbatjov i Sovjetunionen 1987 efter en period av intensiv kapprustning som skapade stor oro för ett kärnvapenkrig.
   Gorbatjov kommenterar: ”Trump underminerar alla ansträngningar som gjordes av ledarna för Sovjetunionen och USA att uppnå kärnvapennedrustning.”

 

 

I skogkanten/Vanaprashta
I väntan på Godot


 

Vi väntar på något obestämt, som vi inte vet hur det ska sluta. Det är det djupt mänskliga i oss, enligt Samuel Beckett. Att var beredd på det ena eller det andra.
   Vi har så många dystopiska rapporter, om kärnvapnen, klimatet, krigen, hungern som breder ut sig, om Trump och om den nye brasilianske presidenten Bolsonaro. En ny Il Duce?
   Men vi får tolka pjäsen ”Godot” som att vi inte ska sitta och vänta. Allt kan ju förfalla nära oss i väntan.
   Vi måste handla på egen hand, tillsammans, i varandras händer. Det är det trygga för oss.
   Vi är inte en publik som har tråkigt! När det ”onda” tränger sig på, måste vi vara modiga och goda.
Staffan Lindberg

 

 

FN:s förbud mot kärnvapen


 

Så länge kärnvapen finns är det bara en tidsfråga innan de används. Det finns inga kärnvapenkrig med begränsade skadeverkningar. Mänskligheten vill överleva. Nobels fredspris gick därför 2017 till ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) för arbetet med ett FN-förbud mot kärnvapen. Avtalet antogs i juli 2017 med ett massivt globalt stöd från 122 länder, däribland Sverige, och träder i kraft globalt när det ratificerats av minst 50 länder. Förbudet blir bindande för varje enskilt land som ratificerar.

   Sverige har i det förflutna internationellt haft en pådrivande roll i frågor om nedrustning av kärnvapen. SIFO:s opinionsundersökning från 2017 visade också att 86 % av svenskarna vill att Sverige skriver på och ratificerar kärnvapenförbudet. Vår utrikesminister Margot Wallström har förordat att Sverige skriver på. Saken verkar ju vara klar – vad väntar vi på?
   Jo, vi väntar på en utredning tillsatt av regeringen som ska läggas fram den 31 oktober, vilken ska ge vägledning om Sverige ska skriva på. Tillfällighet eller ej, men utredningen tillsattes efter att USA:s försvarsminister James Mattis öppet hotat Sverige med försämrat försvarssamarbete mellan våra länder om vi skriver på FN:s förbud mot kärnvapen.
   Sveriges nationella suveränitet och geopolitiska läge kräver ett självständigt svenskt beslut. En överväldigande majoritet av svenska folket önskar att inget land ska behöva agera avfyrningsramp eller måltavla för kärnvapen. Det är bara att låta den svenska demokratin verka.

Elisabeth Mühlhäuser & Emilia Mühlhäuser, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningens lokalförening Lund-Malmö och Svenska Freds- och Skiljedomsföreningens Kärnvapengrupp"

Väntan förtsätter Följande text finns på regeringens webbsida:
Förlängning av utredaren Lars-Erik Lundins uppdrag om kärnvapenförbudskonventionen
Efter samråd med utredaren Lars-Erik Lundin har utrikesminister Margot Wallström beslutat om nytt slutdatum för utredningen om konventionen om ett kärnvapenförbud. Utredaren ska redovisa sina slutsatser senast 21 januari 2019.
   Bakgrunden till beslutet är att utredarens direktiv innehåller en rad breda komplexa frågeställningar inom tre huvudområden – konsekvenser på andra nedrustnings- och icke-spridningsavtal, Sveriges säkerhets- och försvarspolitiska samarbeten samt olika rättsliga aspekter.
red

Mer att läsa om avtalet:

Signature/ratification status of the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons »

Nuclear Weapons Ban Monitor on the way »

Nuclear Weapons Ban Monitor »

UN Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (full text) »

Ulf Nymark
Nedskärningskvintetten
: Vi struntar i rättvis handel!


 

Det nya styret i Lund, Nedskärningskvintetten, föreslår nu att Lund inte längre ska vara en Fairtrade City, vilket Lund har varit i drygt 10 år. Kommunen ses som något av ett föredöme bland de andra av de 72 Fairtradediplomerade kommuner som idag finns i Sverige. (Totalt finns över 2000 Fairtrade City i världen).
Vad innebär är Fairtrade City? Och vad innebär Fairtrade?

Vad är Fairtrade?
Fairtrade handlar om att verka för en internationell handel som baseras på respekt för mänskliga rättigheter och omtanke om miljön – en hållbar handel som framförallt syftar till att gynna första ledet av handelskedjan, där villkoren oftast är som sämst.
   Genom Fairtrade får odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom bättre kunskap om sina rättigheter, större försörjningsmöjligheter och en stärkt position på världsmarknaden. Det ger handlingskraft för förändring – och en möjlig väg ut ur fattigdomen.

Vision för rättvis handel
Fairtrades vision är en världshandel med rättvisa villkor, där producenter i länder med utbredd fattigdom har möjlighet att skapa sig en trygg och hållbar tillvaro, i vilken de kan utvecklas och bestämma över sin egen framtid.
   Det handlar alltså inte om bistånd, utan om handel på rättvisa villkor. Fairtrade innebär – för att uttrycka det kortfattat – ekonomisk, social och miljömässig utveckling för producenter och arbetare fattiga länder.
Läs mer »
 

 

US Army försvarar USA:s gräns mot migrantkaravanen

Ojämlikhet och migration
Ojämlikheten mellan rika och fattiga ökar i de flesta länder och utgör ett växande hot mot demokrati och samhällsekonomi.
   Men ojämlikhet inom länder kan bekämpas politiskt, även om motståndet från plutokraterna är stort.
   Ojämlikheten mellan rika och fattiga länder är ett större och mer svårbemästrat hot.

Jag är född i Sverige, ett av världens rikaste länder. Det innebär att jag är 92 gånger rikare än om jag vore född i Kongo. Jag är en av världens, och världshistoriens, mest privilegierade människor. Fördelen att vara svenskfödd skulle till och med vara ännu större om jag råkade vara låginkomsttagare eller funktionshindrad. Mitt samhälle tar hand om mig, som en rik familj tar hand om en fattig släkting. Jag har inte gjort något för att förtjäna min privilegierade situation. Den beror enbart på att jag råkar vara född här.
   I Global ojämlikhet kallarBranco Milanovic mitt privilegium medborgarskapspremie. Att vara född i Kongo kallar han medborgarskapsstraff.
   Hur uppstod ojämlikheten? Milanovic pekar på västländernas industrialisering, slavhandeln, koloniseringen, koloniernas begränsning till råvaruproduktion, de fattiga ländernas perifera läge, krigen i Mellanöstern och Afrika och de multinationella företagens utnyttjande av olja och metaller i länder som Kongo och Sudan.

Konsekvensen av ojämlikheten är att allt fler krigsflyktingar och människor från krisdrabbade och fattiga länder försöker migrera till rika länder. Målet är att bli medborgare i något av de rika länderna som Tyskland, Sverige, USA och Kanada för att därigenom få del av medborgarskapspremien. De som lyckas migrera kan fördubbla, tredubbla eller tiodubbla sina realinkomster.
   Det finns idag 230 miljoner migranter och antalet växer. Enligt gallupundersökningar som genomförts varje år sedan 2008 skulle ungefär 700 miljoner människor, 10 procent av jordens befolkning,  vilja flytta till något annat land.
   Därtill kommer de klimatflyktingar som tvingas från sina hemländer av översvämningar och ökenbildning.
 


 

Globaliseringen innebär att kapital och varor är rörliga, men inte människor. Befolkningen i de rika länderna vill inte dela med sig av medborgarskapspremien och försöker därför stänga migranterna ute med murar och militärt våld.
   De största hindren mot migration finner vi vid lands- och havsgränserna mellan länder med stora inkomstskillnader.
   Stängslet mellan USA och Mexiko löper hundra mil längs den drygt trehundra mil långa landgränsen. Nu närmar sig tusentals migranter från Honduras, Guatemala och Mexiko USA:s gräns. President Trump har skickat 15000 soldater ur US Army för att ”försvara” gränsen.
   I Medelhavet ”försvarar” en paramilitär styrka kallad Frontex Sydeuropa med en flotta  patrullbåtar som ska spärra vägen för migranterna.
   Muren mellan Israel och Palestina skiljer palestinier och israeler. Inkomstskillnaden är 10 mot 1.
 


En tvåtusen kilometer lång mur håller på att uppföras mellan Indien och Bangladesh.
 

Nationalistiska, främlingsfientliga och  fascistiska rörelser vinner fotfäste i Storbritannien, Frankrike, Österrike, Polen, Tyskland, Danmark, USA, Brasilien och Sverige. 
   Storbritannien lämnar EU, förbundskansler Angela Merkel avgår som partiledare, Trump försöker vinna kongressvalet genom att skicka armén mot migranterna och föreslå en lagändring som ska göra det möjligt att utvisa barn födda av utländska föräldrar.
   Regeringskrisen i Sverige vill Moderater och Kristdemokrater lösa genom samarbete med ett främlingsfientligt parti.

I boken Global ojämlikhet redovisar och analyserar Branco Milosevic hela detta globala skeende och diskuterar möjligheterna  att lösa de konflikter som är en följd av ojämlikheten.
   Han konstaterar att Världsbanken har fastslagit att ökad migration leder till ökad global BNP och bättre livsvillkor.
Gunnar Stensson

I veckans nummer
Manifestation till minne av Kristallnatten
Polskor och protester
Stötta mitt Lundaförslag om fortsatt boende för unga asylsökande
av Bertil Egerö
Nedskärningskvintetten: Vi struntar i rättvis handel!
av Ulf Nymark
Halloween
av Gunnar Stensson
Noteringar
US Army försvarar USA:s gräns mot migrantkaravanen
av Gunnar Stensson
I skogkanten/Vanaprastha
I väntan på Godot

av Staffan Lindberg
FN:s förbud mot kärnvapen
av Elisabeth & Emilia Mühlhäuser
Tre palestinier döda i luftangrepp mot Gaza
Tortyren måste upphöra i Israel / Palestina!
av Gunnar Olofsson
Redaktion
Göran Persson
Utskriftsvänlig form
Tipsa om Veckobladet
Känner du någon mer som skulle gilla att läsa VB?
 

 

Manifestation till minne av Kristallnatten


 

Natten mellan 9-10/11 1938 mördades 400 tyska judar av nazister. 267 synagogor brändes ned och över 7 500 butiker vandaliserades. Vi glömmer inte och förlåter inte - låt det inte hända igen.
   Vi lever i ett Sverige där rasismen blir allt mer utspridd och normaliserad. Utifrån din etnicitet tilldelas du olika förutsättningar och möjligheter i din vardag. På bostadsmarknaden och arbetsmarknaden får du sämre förutsättningar och mindre makt över ditt liv.
   Idag brinner bostadshus, regeringen sviker flyktingar med tillfälliga uppehållstillstånd samtidigt som murarna kring Europa byggs allt högre och den rasistiska och fascistiska organiseringen på gatorna och i småstäderna gror.

Rasism och fascism får aldrig stå oemotsagd, när den normaliseras och befästs måste vi bygga motståndet starkare.
   Vi vet att det är vår uppgift att bekämpa rasismen överallt, oavsett var den tar sig uttryck, oavsett om den står i en talarstol eller på ett torg. Det är viktigt att vi går ihop och demonstrerar för människors lika värde och mot rasismen som skiljer människor från människor.

Vi ses på stortorget 9/11 för att visa att antirasismen är starkare än dagens utveckling. Tal från Ung Vänster & Vänsterpartiet. Glögg och kaffe kommer att finnas.
Tid: Fredag 9 november 2018 kl. 17:00–19:00
Plats: Stortorget, Lund

 

 

Polskor och protester


 

Röda Kapellet spelar folkets musik tillsammans med en grupp folkmusikspelemän/kvinnor. Ludvig Nordgren dirigerar. Bengt Olle Bengtsson kommenterar mellan låtarna.
Lördag 15 december 2018 kl. 18:00–19:30
Magle Konserthus, Magle Stora Kyrkogata 4, 22350 Lund

Läs mer på facebook »

 

 

Tre palestinier döda i luftangrepp mot Gaza


Bränder i Gaza efter Israelisk luftangrepp
 

Tre palestinier har dödats i samband med ett israeliskt luftangrepp mot Gaza senaste helgen, uppger enklavens hälsodepartement.
   Enligt en talesperson för departementet transporterar räddningspersonal kropparna, som rapporteras vara kvarlevor efter unga tonåringar, till sjukhus i Gaza.
   Den israeliska militären säger i ett uttalande att ett av deras flygplan öppnade eld mot en grupp på tre palestinier som närmat sig Gazas gränsstängsel och "försökt förstöra det och som uppenbarligen försökte placera en hemmagjord sprängladdning intill det".
   Sedan i slutet av mars i år har återkommande demonstrationer hållits vid gränsen mot Israel i protest mot blockaden av Gaza, som inleddes när islamistiska Hamas tog kontroll över området 2007. Ofta har de som protesterat kastat sten, brandbomber, explosiva föremål och granater, mot stängslet samt mot israeliska soldater.
   Minst 217 palestinier har dödats i samband med demonstrationerna, enligt palestinska myndigheter. Även en israelisk soldat har dödats.

TT-AFP 2018-10-28

 

 

Gunnar Olofsson
Tortyren måste upphöra i Israel / Palestina!

Det palestinska ledarskapet spärrar in och torterar personer som opponerar sig mot den förda politiken. Det är slutsatsen i en färsk rapport från människorättsorganisationen Human Rights Watch (HRW). Kritiken gäller såväl situationen i Gaza som på det ockuperade Västbanken. Tortyren bedöms som systematisk.

Enligt rapporten, som bygger på två års utredning och nära 150 intervjuer med tidigare dömda, har den palestinska myndigheten internerat runt 220 personer – däribland 65 studenter och två journalister - för deras regimkritiska aktiviteter på sociala media.
Läs mer »

Läs Human Rights Watch rapport »