Varför gick det som det gick?

Så är rubriken på Röda Kapellets kulturnattsprogram. Med hjälp av två statsvetare från Lund, Anders Sannerstedt och Malena Rosén Sundström, ska valresultatet kommenteras och analyseras. Orkestern spelar valda delar av valspelningsrepertoaren och mellan låtarna hjälper de två statsvetarna oss att förstå varför det blev som det blev. Bägge har disputerat och forskat om svenskt partiväsende. Evenemanget äger rum kl 18.30 på piazzan framför Domkyrkoforum mitt emot biografen Kino.
 

Hela programmet »

 

 

Noterat i veckan

Sverige är rikt, men vad gör det om rikedomen inte längre omfördelas. De enda som fattat det är valets verkligt stora vinnare, Vänsterpartiet.
Åsa Linderborg, AB 10/9.

Sverige har räddats ”tack vare den orubbliga envisheten, övertygelsen, offerviljan och ledarskapet hos en liten skara patrioter. Vi måste vara den skaran nu. Ödet har utsett oss denna gången.” Mattias Karlsson, SD
Mattias, som gärna samarbetar med KD, minns nog strof fem i den oväntat militanta barnpsalmen Tryggare kan:
Gläd dig då, du lilla skara:
Jakobs Gud ska dig bevara.
För hans vilja måste alla
fiender till jorden falla.

Hungern i världen ökar. Var nionde människa - 821 miljoner – svälter. Mellan 2016 och 2017 ökade hungern med 17 miljoner. Störst var den i Afrika och Sydamerika. Orsakerna är krig, global ojämlikhet och extremväder: torka, översvämningar och orkaner. Målet i Agenda 2030 - att utrota hungern till 2030 – blir omöjligt att uppnå.
Källa: World Food Program.

Orkanen Florence driver två miljoner amerikaner på flykten.

 

 

I skogkanten/Vanaprasthya
När agnarna skiljs från vetet

Blockpolitiken är redan död sedan 2014. I det läge vi befinner oss i kan inte en minoritet styra över en majoritet, även om majoriteten är kluven och drar åt olika håll.
   Men positionerna verka låsta. Så vi får ha tålamod så att huvudmotsättningen i svensk politik blir uppenbar för de flesta. Hotet från de auktoritära krafterna kan bara mötas med demokratisk och medborgerlig solidaritet. Politik är inte bara saker man gör utan också vad man lär sig av olika praktiska insatser. De ska visa var man egentligen hör hemma.
   Den ideala lösning är en socialliberal regering i mitten, som kan samla majoritet i riksdagen och behålla de välfärdssatsningar som nu finns.
   Pensionerna behöver en ny stor reform för att lyfta upp fattigpensionärerna, skolan behöver reformeras i grunden, vården förändras och utvecklas och tandvården få samma försäkringsskydd som övrig vård. Detta kan väl vara ett bra startpaket för en ny regering.
   Detta ger också det bästa klimatet för samling och engagemang kring miljöfrågorna, jämlikheten och flyktingarnas integration.
Staffan Lindberg

 

 

Gunnar Olofsson
USA varnar domstol om Israel.
Sverige måste agera mot USA:s hot!

Trump-administrationen i USA har varnat den Internationella Brottmålsdomstolen i Haag (ICC) för att försöka gå vidare med någon undersökning av Israels ockupation, bosättningspolitik och våld mot palestinierna. ”Vi kommer att förbjuda deras domare och åklagare att komma in i USA” förklarar Trumps säkerhetsrådgivare John Bolton. ”Vi kommer att straffa deras fonder i USA:s finansiella system och åtala dem inför USA:s rättssystem”.

ICC, etablerad 2002, har i nuläget 123 medlemsstater, och har dömt krigsförbrytare huvudsakligen i Afrika. Både USA och Israel har undertecknat domstolens stadgar men inte formellt godkänt dess auktoritet - och har försökt återkalla sina signaturer. Enligt stadgarna kan dock vem som helst, oavsett inställning till domstolen, åtalas för krigsbrott och brott mot mänskligheten.

Det var i maj som den Palestinska myndigheten vände sig till ICC med en begäran om att undersöka Israels oproportionerliga våld mot fredliga demonstranter i Gaza – där hittills närmare 200 palestinier dödats och över 15.000 skadats av arméns kulor. Man har också begärt en granskning av Israels ockupation och bosättningspolitik som helhet.

Läs mer »

Valdagen

Solen sken på höghusens tegelröda fasader och blänkande fönsterrader, då jag under avenbokar, kastanjer och lönnar med enstaka fladdrande gula blad gick längs den gnistrande asfaltstigen mellan gula maskrosor och försökte undvika att skrämma en liten gråsparvsflock som myllrade bland daggiga grässtrån, innan jag fortsatte förbi den torrlagda plaskdammen på väg mot matsalsporten i Klostergårdsskolan. Jag hälsades av glada valsedelsutdelare, som börjat kränga av sig sina jackor i den stigande sensommarvärmen. Söndagsklädda väljare närmade sig från alla håll med springande barn och skuttande hundar, rollatorer, cyklar och barnvagnar som i en sorts koreograferad musikfilmsbalett. Det låg hopp och förväntan i luften.
   På kvällen lyste det i alla fönster, men ljusen släcktes ett efter ett medan mörkret tätnade. Sedan var det måndagsmorgon.
Gunnar Stensson

 

 

Ytterligare lite ogrundat snack om Lund efter valet

Anders Almgren, S, kommer att fortsätta som kommunstyrelsens ordförande, antingen i majoritet eller - hellre - i minoritet.
   Björn Abelsson basar över byggandet.
   Karin Svensson Smith, MP, hamnar - ibland - på samma linje som Anders och Björn - eller övertygar dem om att hennes egen ståndpunkt är den rätta. Ibland kommer hon överens med Lars V, C.
   Hon kasserar, tillsammans med Ulf Nymark, MP, översiktsplanen, gör Höjeådalen till naturskyddsområde och räddar den från exploatörerna i Staffanstorp.
   Karin och Ulf stoppar alla motorvägsbyggen efter framgången med Norra ringen. Men de köper inte bilar för att offentligt förstöra dem som legenden Gunnar Sandin.
   FNL, som förlorade kampen mot spårvagnar på Laurentiigatan, vinner sympatier genom att gräva ner fyrspåren och järnvägsstationen – eller åtminstone argumentera för det.
   Partiet ökar dessutom skepsisen mot Fritt sök och i förlängningen mot det fria valets utformning. Kanske till och med mot skolpengen som skapar kaos både i kommunala skolor och så kallade friskolor. Men de lyckas inte stoppa Hedda Andersson-gymnasiet.
   Centerpartiet lyckas nästan alltid vara konsekvent tack vare Lars V Andersson som minns allt om nästan allt.
   Vänsterpartiet driver den politik som Socialdemokraterna borde föra, men dessutom orerar Mats Olsson om det mesta.
   Philip lovemeImaliberal Sandberg uträttar mindre än vad väljarna tror när de möter hans leende på bussarna.
   Kvinnorna i Lund slöt upp bakom Maja Grubelics F! och räddade två mandat. Vänstern älskar dem. De hamnar nästan alltid rätt i omröstningarna.
   Kristdemokraterna funderar på att bjuda in Bert Karlsson för att få drag under galoscherna.
   MUF, Moderata studenter och Moderat skolungdom är lika trötta på Mats Helmfrid, Louise Rehn Winsborg och Christer Wallin som väljarna och VB varit ända sedan millennieskiftet. Efter valförlusten vill de byta ut alla tre.
   I stället ska Fredrik Ljunghill leda partiet i förhandlingarna om Lunds framtid. Som motvikt äntrar en gammal elefant scenen: Göran Brinck.
   Lunds ensammaste politiker är Sverigedemokraten Hans-Olof Andersson. Han gör ingenting.
Gunnar Stensson

 

 

Ulf N
Grönt cykelprogram för Lund

I valrörelsens slutskede gick Miljöpartiet ut med ett 25-punkts program för mera och bättre cykling. Jag vågar påstå att det är det mest omfattande och konkreta programmet som finns i Lunds kommun och ligger lågt framme jämfört med de flesta kommuner. Här följer de 13 första punkterna i programmet. Tror det kan vara bra att dela upp redovisningen av programmet för att ge bättre möjligheter att begrunda. Resterande punkter publiceras förhoppningsvis i kommande nummer av VB.

1. Öka investeringarna.
Med ökade investeringar skapas de förutsättningar som krävs för att både bygga bort saknade länkar i cykelvägnätet och att uppgradera det befintliga cykelvägnätet.

2. Upprustning av samtliga cykelbanor till komfortabel och säker standard.
Gupp, håligheter och tvära avfasningar (vid korsningar med bilväg) jämnas ut. På gator där cykeltrafiken tvingas köra på gatstensbeläggning byts denna ut till slät och jämn flammad gatsten. Lilla Fiskaregatan, Nygatan och Magle Lilla kyrkogata är gator som bör prioriteras!

3. Elcykling gör det möjligt för fler att orka cykla längre.
Eftersom elcyklar generellt håller lite högre hastighet än en vanlig cykel ställer de högre krav på ett slätt och bra underlag. Cykelvägarna måste vara säkra även för cyklister som cyklar snabbt (med eller utan elassistans). Framkomlighetshinder som kan skada cyklister får inte förekomma. Parkering för elcyklar med riktigt bra låsmöjligheter och tillgång till laddning behöver anordnas. Kampanjerna kring att prova elcykel behöver fortsätta.

4. Cykelnätet görs sammanhängande.
Det ska aldrig råda några tvivel om vart en cyklist ska ta vägen för att cykelbanan plötsligt upphör eller för att skyltning till anslutande cykelväg saknas. Cykelvägnätet måste bindas ihop och skyltningen tydliggöras.
Läs mer »

I veckans nummer
Lördagsmusik
Klostergårdens kulturdag, 16 september
Varför gick det som det gick?
Valdagen
av Gunnar Stensson
Noterat i veckan
Ytterligare lite ogrundat snack om Lund efter valet
av Gunnar Stensson
I skogkanten/Vanaprasthya
När agnarna skiljs från vetet

av Staffan Lindberg
Grönt cykelprogram för Lund
av Ulf N
Sjukdom blir dödsstraff i Gaza
av Gunnar Olofsson
USA varnar domstol om Israel.
Sverige måste agera mot USA:s hot!

av Gunnar Olofsson
Redaktion
Göran Persson
Utskriftsvänlig form
Tipsa om Veckobladet
Känner du någon mer som skulle gilla att läsa VB?
 

 

Lördagsmusik

 

 

Klostergårdens kulturdag, 16 september

Klostergårdens centrum:
 • Röda Kapellet spelar kl 12.00
 • Narling Jazz Experience kl 13.00
 • Gospelkören kl 14.00

Klostergårdens mötesplats:
Sankt Lars
Film av Mattias Wellander Lövgren
kl 12.30-13.15 och 14.00- 14.45


Klostergårdsloppet start kl. 13.00
Cykel utlottas bland deltagarna

Ponnyridning vid plaskdammen kl. 13-15

Björn och Jim reparerar cyklar. Rädda Barnen: loppis; Källby Möllas odlingsförening: grönsaker och frukt; Polis och Brandkår. Med mera

Klostergårdsgruppen

 

 

Sjukdom blir dödsstraff i Gaza

Hanan al-Khoudari nekades tillstånd att följa sin treårige son Louay till cellgiftbehandling i Jerusalem för sonens elakartade cancertumör. Anledningen till avslaget är att en släkting till Hanan anklagats för militanta aktiviteter riktade mot Israel. Enligt den israeliska människorättsorganisationen Gisha är det oklart exakt vilka aktiviteter släktingen varit inblandad i, men fallet illustrerar på ett förfärligt sätt hur den israeliska regimen genom kollektiv bestraffning hela tiden förnedrar 2 miljoner människor i Gaza och förnekar dem deras elementära rättigheter.
   Ett annat fall rör Shaima Tayseer Ibrahim (19), vars hjärntumör nu gjort henne partiellt förlamad och påverkar talförmågan. Hon väntar på behandling utanför Gaza men har inte fått något utresetillstånd. Den 12 augusti meddelade den palestinska hälsomyndigheten i Gaza att man inte längre, på grund av den israeliska blockaden, klarar av att behandla cancersjuka. Samtidigt avslås allt fler ansökningar om behandling utanför Gaza, i nuläget nekas över hälften av de behövande vård. Svårt sjuka och oskyldiga människor, som Louay al-Khoudari och Shaima Tayseer Ibrahim, döms därmed i praktiken till dödsstraff av den israeliska regimen.
   Blockaden av Gaza är ett allvarligt brott mot mänskligheten. Ändå har Gaza, liksom ockupationen av Palestina som helhet, lyst med sin frånvaro i den svenska valdebatten. Och så länge vi fortsätter att välja politiker som inte bryr sig kommer tystnaden att bestå.
Gunnar Olofsson