Tillbaks igen!

Efter två månaders sommarlov så drar Veckobladet igång igen. Hoppas saknaden inte varit svår, det finns så mycket annat att titta på här i världen. Till och med det förkättrade Facebook som oftast skälls för att bara vara en arena för att visa upp hur lyckad man är har sina guldkorn. Några läsare har uppmärksammat mig på ett av dom. Med förhoppningen att alla inte följer Facebook lika ba så publicerar jag det här som ett välkommen till hösten i VB. Det är förvisso en text i VB:s kritiska anda, vad annat var att vänta av Göran Therborn.
red
  

Samhällsrötan 2017
Sällan har vi vanliga medborgare fått en sådan koncentrerad översikt av rötan i det svenska samhället som sommaren 2017.
   Läkar-Leasing, som hyr ut läkare till offentlig sjukvård, avslöjas som ett skumraskföretag, som den annars inte så finkänsliga revisionsfirman KPMG inte vill ta i, ens mot betalning. Vi får lära oss att våra svenska pass är ”outsourced” till ett kosmopolitiskt bolag i Holland med två goda vänner på Polismyndigheten, som fixar miljardkontrakt av både moderata och socialdemokratiska regeringar. Transportstyrelsen förväntas av både s- och borgerliga regering lämna ut sina register till något privat företag.  Ingen i regeringen tyckte det var konstigt att de, tydligen inklusive försvarshemligheter, lämnades ut till IBM. Försvarsministern skräckvarnar för rysk ”desinformation”, men har ingenting att invända mot att svenska register valsar runt på den internationella outsourcing-marknaden. Generaldirektören får lite hemliga böter och behålla sin sexsiffriga månadslön.  Samtidigt får vi veta att Försäkringskassan betalat ut fyra miljarder till några maffiabolag i handkappbranschen. 
   Och låt oss inte glömma bort hur året började, med två skojare, med bl a Sveriges dyraste villa och egen helikopter, som  svindlade 130,000 pensionssparare i det  stats-sponsrade privata pensionssystemet. Svindelmöjligheterna måste ha ökat avsevärt genom att f d Direktören för Svenskt Näringsliv Ebba Lindsö och kristdemokratisk politiker, och f d socialdemokratiske justitieministern (!) Thomas Bodström sålde sina namn som styreleskylt åt skojarbolaget.
   Pressen har behandlat det här som en slumpmässig serie av skandaler utan sammanhang. Men de hänger alla ihop, och ger oss en bild av det samhälle som borgare och andra liberaler drivit fram sedan l980-talet.
   Privat profiterande är alltid bättre än offentlig service, så allting bör i princip lämnas över till privata bolag. Offentligt anställda har till huvuduppgift att ge möjlighet för affärsmän och –kvinnor att berika sig. Alla sätt att tjäna pengar är legitima, bara man inte blir upptäckt av stora media. Hederlighet, laglydighet, professionalitet är för losers.
   Dithän har vi kommit 2017. Är detta det samhälle vi vill ha?

 

 

Lönsamma elever – Engelska skolans vinst 152 miljoner

Engelska skolan, Sveriges största friskola på grundskolenivå, bedriver skolverksamhet i ett trettiotal svenska kommunen (Lund är en av dessa kommuner) samt en gymnasieskola. Drygt 21 000 elever går i deras skolor. Vinsten för helåret 2016/2017 blev 152 miljoner kronor. Av dessa går 46 miljoner kronor i utdelning till aktieägarna. Förutom driftbidragen från kommunerna har statliga bidrag för läxhjälp och lärarlönelyft bidragit till vinsten. ”Det är provocerade”, säjer utbildningsminister Fridolin. ”De skattepengar som går in i en skola ska förstås gå till att eleverna får den bästa möjliga utbildningen”. Så sant som det är sagt. Tyvärr räcker det inte med ministeriella uttalanden. Det behövs förvisso lagstiftning som begränsar vinstuttaget.
Ulf N

 

 

Livet i ett svenskt elitgymnasium

Årets bästa deckare skildrar de två sista terminerna före studentexamen i Djursholms allmänna gymnasium. Det är Malin Persson Giolitos roman Störst av allt.
   En central scen skildrar hur en svart amerikansk stjärnekonom framträder i skolans aula dagen efter Lucia. Sveriges rikaste man som är far till en av skolans elever har sponsrat framträdandet. Enligt rykten ska det ha kostat 350 000. Skolans elever och deras föräldrar är samlade.
   Men när den kvinnliga föreläsaren svarar på en elevfråga blir svaret inte det förväntade. Hon säger:

”Man måste vara försiktig med samhällskontraktet. Båda parter måste hålla sin del av avtalet. Vi måste ha en begriplig rättvisa. Det är inte rättvist om välfärdssystemet finansieras enbart av låg- och medelinkomsttagare. Att storföretag betalar mindre skatt än deras små och medelstora kollegor är heller inte rättvist. Så ser inte samhällskontraktet ut. Och när en sjuksköterska betalar mer individuell skatt än någon som har ärvt en förmögenhet... Att inte ha en förmögenhetsskatt, ingen alls. Inte heller arvsskatt. Noll procent. De som inte behöver betala löneskatt om de inte vill behöver alltså inte betala skatt över huvud taget. Är det i enlighet med samhällskontraktet? Är det vad Bibeln menar med att den som har, åt honom skall vara givet?
   Inte ens i USA är vi lika generösa.”


Hon påpekar sedan att det är bekvämt för de rika att skylla samhällsproblemen på de svarta - eller på judarna - eller på invandrarna.
    Åhörarna blir bestörta, naturligtvis. En chef för en av de stora bankerna kommenterar högt: ”Det här är tidig julafton. Jag kan gå tillbaka till mina kollegor och berätta att vi i Sverige lever i ett skatteparadis. Ikväll blir det champagne.” Och föräldrarna skrattar lättat.
   Samhällsmotsättningarna och förljugenheten på skolan leder till katastrof. Vem är ansvarig?
   Läs boken! Den rekommenderas av Jens Lapidus och Håkan Nesser som säger ”Sublimt bra historia, mästerlig!” De läser den som deckare. Den är mer än så.
   Den ger en skarp bild av skolan i det nya klassamhälle som växt fram under 2000-talet.
Gunnar Stensson

 

 

Ulf N
Trafikverket: E22 ska få dubbelt så mycket trafik

Nu är Trafikverkets planer för att bygga trafikplats (tpl) Östra Torn och bredda E22 med en fil i vardera riktningen mellan tpl Gastelyckan och tpl Norr ute på samråd. Kommunstyrelsen i Lund ska senare ta ställning på grundval av synpunkter från Byggnadsnämnden och Tekniska nämnden. Torsdag kväll denna vecka ska (läs: har) Byggnadsnämnden lämna sina synpunkter som underlag för styrelsen. Tjänstemannens förslag är att kommunen ska säja ja till hela paketet. Detta efter att i ett tidigare skede velat plocka ut det södergående nya körfältet.

Även kommunen säjer ja till fördubbling av trafiken
Trafikverket och kommunen säjer därmed ja till att öka trafikflödet på motorvägen från dagens cirka 39 000 motorfordon till 66 000 år 2040. Det är en ökning på 42% eller nära nog en fördubbling. Planeringen är sålunda som alltid helt och hållet styrd av prognoser som är framskrivning av tidigare trender. Utbyggnaden motiveras med att den behövs för att klara denna trafikökning och också av trafiksäkerhetsskäl. Det säjs därtill i samrådsunderlaget att redan dagens trafikflöden gör att kapacitetstaket nära nog är nått, dvs det är för Trafikverket oacceptabla köer, under toppbelastningstiderna. Ironiskt nog visar de fotografier av E22:an som ingår i samrådsförslaget på endast några enstaka bilar.
   Det finns många invändningar mot denna planering. Här följer ett par.
Läs mer »
 


Lund södra, nordöst 2017-08-24 12:57:26

 

 

Gunnar Stensson
Så förstörde extrema nyliberaler den svenska skolan

Så skor sig parasiterna på skolan
Wallenbergsägda Engelska skolans vinst under helåret 2016/2017 var 152 miljoner. Aktieägarna kammar hem 45,7 miljoner. Vinsten beror bland annat på att Engelska skolans lärarlöner är lägre än den kommunala skolans, säger Lärarnas Riksförbund.
Källa SDS 24/8

 

1962 publicerade den amerikanske ekonomen Milton Friedman den text som blev utgångspunkt för högerkrafternas ansträngningar att ta makten över skolan. Dess titel var The role of government in education. Han argumenterar där för vinstdrivande privatskolor, skolpeng och konkurrens i stället för de statliga skolsystemen.
   General Pinochets statskupp i Chile 1973 gav honom chansen att pröva sina idéer i praktiken.  Svenska bankmän belönade honom med ekonomipriset i samband med utdelandet av nobelpriset 1976. Wallenbergs-sfären kände vittringen av vinst.
   Det råkar vara så att Sverige genomförde sin största skolreform genom tiderna 1962, sammaår som Milton Friedman publicerade sin text. Det var grundskolan som infördes. Tre decennier senare, 1992, hade den svenska skolan utvecklats till en av världens bästa skolor, såväl kunskapsmässigt som socialt.
   Det var en nagel i ögat på de svenska högerkrafterna. 1991 kom Carl Bildt till makten och lagstiftade om friskolor, skolpeng, vinster och konkurrens, maskerad under formuleringen ”fritt val”.
Läs mer »

Naturens hämnd


Sommaren  2016
 

Dramatiska saker har hänt på St Laurentiigatan sedan den vackra alléen med robinior fälldes i våras. Träden stod ju i vägen för spårvägsbygget. Men spårväg eller ej, förklarade Tekniska förvaltningen innan avverkningen skedde, träden måste bort eftersom de är i mycket dåligt skick, . De är farliga för allmänheten.

 


Sommaren 2017
 

När träden väl var borta visade det sig att bara några få stubbar (alla bevis är nu bortfrästa) uppvisade tecken på röta. Det är tråkigt att vi inte kan lita på våra tjänstemän.
   Men snart kom hämnden! Stora buskage växte upp där det tidigare stod träd. Rotskott dök upp i rännstenar, mellan gatstenar och till och med sprängde asfalten på några ställen.
 


Sommaren 2017
 

I veckan klippes robiniabuskarna och en del av rotskotten bort. Vad kommer härnäst att hända?
   Statens Lantbruksinstitut har flera gånger varnat för robinian som sprider sig med frö och rotskott. Hugger man ner den kommer det bara fler. I Tönnersjö trädplantskolas katalog kan man läsa följande: " Robinian tillhör ärtväxterna och har kvävefixerande rötter, som kan lyfta beläggningar."
   Är spårvägsbyggarna medvetna om att denna livskraftiga sabotör inte tänker ge sig i första taget?
Lotte Möller

 

 

Brev till regeringen

Jag bifogar en text som jag har skickat till Stefan Löfven, Morgan Johansson, Anders Ygeman och Ylva Johansson. Jag uppmanar er att göra något liknande till någon politiker som ni uppskattar, vare sig det är någon inom Miljöpartiet, Centerpartiet, Vänsterpartiet eller Liberalerna. (M, KD och SD torde inte vara att räkna med i det här avseendet.)
   Om man vill skriva till någon i regeringen, gör man så här: Googla på Regeringskansliet och klicka sedan på Kontakt – Departementens e-post- och besöksadresser. Sedan väljer ni t.ex. Justitiedepartementet och skriver ett mejl till t.ex. Anders Ygeman eller Morgan Johansson och skickar det. Ett sådant mejl är en offentlig handling och registreras. Min förhoppning är naturligtvis att om många skickar mejl om hazarerna, så når väl budskapet så småningom fram till någon som står nära någon minister och kan säga något om att nu har det kommit ett par hundra mejl om hazarerna.
Lennart Nilsson

För dem av er som inte känner till hazarerna:
Hazarerna är en av många folkgrupper i Afghanistan. De har mongoliskt ursprung och har i ett par sekler diskriminerats och förföljts i Afghanistan. Inte minst talibanerna hatar hazarer, bl.a. därför att hazarerna är shiamuslimer. När talibanerna störtades med hjälp av den amerikanska invasionen, var hazarerna bland dem som med glädje omfattade de demokratiska idéerna, utbildning för flickor, mänskliga rättigheter etc. Under talibanstyret flydde hundratusentals hazarer till Iran, där de sedan dess levt i exil. Hazarernas språk, dari, är mycket nära släkt med persiskan (farsi). Hazarerna lever i utkanten av det iranska samhället, deras barn får inte gå i skolan och de kan bara få underbetalda jobb utan några som helst rättigheter. Detta är en anledning till att hazarer utgör en stor majoritet av de afghanska flyktingarna i Europa. Många av de hazariska ungdomarna i Sverige är födda i exil i Iran eller flydde dit med sina föräldrar (ofta bara en mamma, eftersom fadern dödats av talibanerna).

 

 

Tidsfråga innan allvarlig trafikolycka inträffar i Sankt Lars-parken

Tisdag klockan halv åtta. Bilar, cyklister och gående rör sig i täta strömmar in i och ut ur Sankt Larsparken på den smala, krokiga Sankt Lars Väg. Köer uppstår när de svänger in till eller ut från någon av de dussintals skolor som ligger längs vägen. Skolgårdarna myllrar av barn.   
   Cyklister, barn och barnvagnar kryssar mellan bilarna med fara för eget liv. Stressade bilförare tutar, bromsar och gasar. De ska till sina jobb när de har lämnat barnen i skolan. Det är en av höstterminens första dagar.
   Idag övervakar ett dussin poliser trafiken. De står under de höga träden och bakom de lummiga buskagen och kontrollerar hastighet och andra trafiköverträdelser med kameror och andra instrument.
   Trafiksyndare vinkas in till en stor parkeringsplats vid Montessoriskolan. Den blir snart full. Fyra poliser förhör dem i hast .
   De flesta trafiksyndarna är kvinnor. Det är förstås de som har ansvaret att köra barnen till skolan. En äldre dam med barnvagn undgår med nöd och näppe att bli påkörd.
   ”Det är bara en tidsfråga innan en allvarlig olycka inträffar!” utbrister hon.
   ”Det är för att förhindra det som vi är här”, svarar en polis som manövrerar ett instrument på en trebent piedestal.
   Den nya infart till St Lars från Malmövägen som Trafikverket planerar att anlägga i samband med ombyggnaden av Södra infarten är avsedd att göra trafiken säkrare men kan också komma att ytterligare belasta trafiksituationen i parken.
   Vid niotiden dämpas trafiken. Suset i de stora träden blir hörbart och solen bryter fram. Polisbussen och bilarna lämnar parken. Snart blir det höst och vinter med mörker, blöta och halka.

I fredags berättade Sydsvenskan om den trevåningsmultihall med underjordiskt garage som fastighetsbolaget tänker bygga mitt emot det nya apoteket på en stor ödslig parkeringsyta i närheten av det slutna område som på 1960-talet byggdes för att hysa farliga mentalsjuka. Jag hade något år en studiecirkel där. Området ligger egentligen utanför Sankt Lars. Där ska bli idrottshall, fritidsgård, kontor och butiker. Trafiksituationen inne i parken kommer knappast att påverkas.
   Efter klockan 17 töms Sankt Lars på folk. Sedan ligger det vidsträckta området öde tills nästa morgons trafikkaos utbryter. Många undviker att röra sig där, i synnerhet efter mörkrets inbrott. Hemsö hoppas att multihallen kommer att skapa mer liv i parken på kvällstid.

Hemsö har också planer på att bygga bostäder vid Höje å där nu gymnasieskolorna Consensus, Kunskapsskolan, HepCat Store och den gamla restaurangen ligger. Det oroar mig mer. Det kommer att öka trafiken ytterligare. Det är viktigt att den gröna sluttningen ner mot Höje å skyddas och att lagen om strandskydd tillämpas. Byggnadsnämndens arbetsutskott håller på att ta fram två nya detaljplaner. De boende och Klostergårdens byalag kommer noga granska den fortsatta utvecklingen. Det finns lyckligtvis några kloka ledamöter i byggnadsnämnden.
Gunnar Stensson

 

 

Den gamle
66 år i skolan 57. 2007- : 1.

Ända sedan jag som sjuåring 1940 började i första klass hade jag levt i skolans värld, som elev i folkskola och läroverk, som vikarierande lärare i folkskola, som ordinarie lärare i folkhögskola, som elev i lärarhögskola, som lärare i grundskola och gymnasieskola, som ledamot i skolnämnd och utbildningsnämnd och som ordförande i utbildningsnämnden.
   Efter fyra goda år i folkskola följde åtta instängda år i klasspräglade läroverk. Mina erfarenheter gjorde det naturligt att ägna åtta år åt den fria folkhögskoleundervisningen. Folkhögskolorna var folkets skolor, böndernas och arbetarnas skolor. Jag trivdes där. Men mitt engagemang för en klasslös, demokratisk skola ledde till att jag skaffade mig utbildning för grundskolans högstadium där jag undervisade i 12 år samtidigt som jag var gymnasielärare i den nya gymnasieskolan till min pensionering.
   Jag har undervisat i Småland, Västergötland, Norrbotten och Skåne och varit en del av den lokala skolpolitiken i Lund i 16 år. Jag hade suttit i rökfyllda lärarrum och rökt en cigarett varje rast, slutat röka och så småningom befunnit mig i kliniskt rökfria lokaler.
   Svarta tavlan har blivit grön, sedan vit, sedan projektionsyta för elektroniska apparater. Lärarna, men inte eleverna, har utrustats med datorer med begränsad användbarhet.
   Klassfoton som hamnat i pappershögar här och där visar utvecklingen från 1940-talets storögda folkskolebarn, via 50-talets svarta skolmössor med blanka skärmar, 60-talets kunskapshungriga norrbottningar, 70-talets demonstranter, 80-talets punkare och 90-talets brokiga estetelever. Sammanlagt bortåt 2000 elever.
Läs mer »

I veckans nummer
Tillbaks igen!
Promenad till Flackarps mölla
En fredag för fred
Stoppa Aurora 17
Naturens hämnd
av Lotte Möller
Lönsamma elever – Engelska skolans vinst 152 miljoner
av Ulf N
Brev till regeringen
av Lennart Nilsson
Livet i ett svenskt elitgymnasium
av Gunnar Stensson
Gaza tio år senare
av Gunnar Olofsson
Tidsfråga innan allvarlig trafikolycka inträffar i Sankt Lars-parken
av Gunnar Stensson
Trafikverket: E22 ska få dubbelt så mycket trafik
av Ulf N
Så förstörde extrema nyliberaler den svenska skolan
av Gunnar Stensson
66 år i skolan 57. 2007- : 1.
av Den gamle
Redaktion
Göran Persson
Utskriftsvänlig form
Tipsa om Veckobladet
Känner du någon mer som skulle gilla att läsa VB?
 

 

Promenad till Flackarps mölla

Söndagen 27 augusti
Samling klockan 14.00 vid Sankt Lars vårdcentral.
   Vi diskuterar planerna på en ny multihall med fritidsgård, kontors- och handelsverksamhet, skolfunktioner och underjordisk parkering samt byggandet av nya bostäder i parken.
   Dessutom presenteras tidigare invånare i Sankt Lars som Carl Fredrik Hill, Eric Hermelin och Agnes von Krusenstjerna

Klostergårdens byalag

 

 

En fredag för fred


 

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen Lund-Malmö arrangerar en kväll med freden i fokus. Musik, dans och samtal!
8 september · 18.00. Öppnar: 18.00. Börjar: 19.00. Stänger: 23.00. Plats: Mejeriet. Åldersgräns: 13 år
   En kväll med kultur, samtal, mingel och mys på Mejeriet med freden i fokus!
   Musik, samtal och dans med SisuPlatense (medlemmar ur Tang'arte), Maj-Britt Theorin - nedrustningsambassadör, Christophe Liabäck - klarinett, Stefan Mikaelsson - Sametinget, Fredskören, Karin Utas Karlsson - Läkare mot Kärnvapen, Elin Hallqvist - dansare och koreograf, Tillsammans för Sverige, Cristal Andino, Alexandra Hjortswang - violinist och tidigare ordförande i Refugees Welcome to Malmö m.fl
Ett samarrangemang mellan Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen Lund-Malmö, Kvinnor för Fred i Skåne, FN-föreningen Lund, Svenska Kvinnors Vänsterförbund, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Lund-Malmö.

 

 

Stoppa Aurora 17

Det svenska försvarets förberedelser för krigsövningar tillsammans med Nato pågår för fullt.
 


Stridsvagnar från USA anländer för att delta i övningarna
 

I september kommer mer än 1400 amerikanska soldater för att öva krig när värdlandsavtalet med Nato prövas för första gången.

   Scenariot i Aurora 17 är en ”eskalerande väpnad konflikt i vårt närområde där Sverige utsätts för ett strategiskt överfall”, enligt Försvarsmaktens övningsplan, daterad den 3 maj i år.
   Angriparen ”A-land” kan utan svårighet förstås som Ryssland. Övningsscenariot talar till exempel om misstänkt undervattensverksamhet, påverkansoperationer och oanmälda luftförsvarsövningar från A-land.
Läs mer i Stockholms Fria


Under parollen Stoppa Aurora samlar sig fredsrörelsen runtom i landet till protest mot övningarna.
I Helsingborg äger det rum lördagen den 9 september klockan 13:00
Plats: Gamla Tingshuset, Kaliforniegatan 3 (bakom biblioteket).


Nej tillsvenskt Nato-medlemskap och värdlandsavtalet
För ett kärnvapenfritt Sverige
För ett alliansfritt Sverige
Nej till Nato-baser och Nato-krigsövningar i Sverige

 

 

Gaza tio år senare

Det är i år tio år sedan Israel inledde blockaden av Gaza. En blockad som haft förödande konsekvenser för de nu närmare 2 miljoner invånarna i den lilla strandremsan vid Medelhavet. Enligt en färsk FN-rapport - ”Gaza tio år senare” - har situationen hela tiden gått från dålig till sämre, och Gaza är snart en plats obeboelig för människor.
   Enligt FN har ekonomin i Gaza gått kraftigt tillbaka till följd av restriktioner vad gäller import av viktiga saker som byggmateriel för att bygga upp allt som förstörts vid Israels olika anfall mot området, reservdelar för reparation av vatten- och avloppssystem och produkter för utveckling av jordbruket. 40% av befolkningen lever under fattigdomsgränsen, arbetslösheten bland unga uppgår till 60,3% och bland kvinnor till 64,4%. 1,2 miljoner människor är beroende av humanitärt bistånd. 35% av jordbruksmarken och 85% av fiskevattnen är inte tillgängliga på grund av ständiga överfall och beskjutningar från den israeliska armén. Sedan 2007 har 389 palestinier dödats och 2.829 skadats när de vistats inom dessa områden.
   Energibristen är alarmerande. Behovet av el motsvarar idag 450 Megawatt per dag, men Gazas enda kraftverk har aldrig kommit upp i mer än hälften av detta. Sedan kraftverket bombades av israelerna 2006 har produktionen ytterligare halverats, och brist på bränsle och underhåll, tillsammans med sviktande leveranser från Egypten och Israel - och senast den palestinska myndighetens politiskt motiverade ovilja att betala för någon el alls till Gaza – har resulterat i att området nu hankar sig fram på 3-4 timmars el-försörjning per dygn. En situation som allvarligt drabbar inte minst sjukvården som hela tiden måste avstå från allt annat än de mest nödvändiga akuta åtgärderna.
   Över 95% av allt vatten är numera, till följd av bristande avloppsrening och tillblandning av saltvatten, otjänligt som dricksvatten. Varje dag rinner orenat avloppsvatten motsvarande 43 stycken 50-meterspooler rakt ut i Medelhavet, och framför allt barn drabbas av olika infektionssjukdomar, blodbrist och undernäring till följd av den kraftigt förorenade miljön. Tillgången till sjukvård minskar hela tiden på grund av brist på sjukhussängar och personal till den växande befolkningen, och problem att importera viktiga läkemedel. Människor tillåts i allt mindre utsträckning lämna Gaza för vård, och till exempel har överlevnaden i bröstcancer minskat från 59% 2010 till 46% idag till följd av uteblivna vårdinsatser.
   Gaza har en utbildad befolkning med en läskunnighet på 97%. Under Israels anfall sommaren 2014 förstördes dock 547 olika utbildningsenheter som endast till viss del kunnat återuppbyggas. Skolklasserna har idag uppemot 40 elever i varje klass, och majoriteten av skolorna arbetar i dubbla skift, vilket skapar försämrade förutsättningar för undervisning. Möjligheterna till högre utbildning är små på grund av reserestriktionerna, det fattas tjänster för akademiker och arbetslösheten bland högt utbildade är stor. Speciellt drabbas högt utbildade kvinnor som idag har en högre arbetslöshet (!) än de utan utbildning.
   Situationen i Gaza beror inte på någon naturkatastrof utan på en ondsint politik i avsikt att driva området i fördärvet. Det är det internationella samfundets oavvisliga plikt att agera och se till att det här får ett slut. Sverige, som medlem i FN:s säkerhetsråd, måste omedelbart ta initiativ i frågan. Varningsklockorna har ringt länge nu. Blockaden måste hävas innan det går alldeles över styr.

Gunnar Olofsson