Logga

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

Utskriftsvänligare form
(pdf)

Gunnar Stensson
Reflektioner om Afghanistan
1979 gick Sovjetunionen in i Afghanstan. Det strategiska målet var att nå Indiska oceanen och oljetillgångarna i området. Men propagandan talade också om kvinnofrigörelse, jämlikhet, utbildning och befrielse från den patriarkaliska form av islam som var förhärskande.
   Den sovjetiska invasionen fördömdes i Sverige främst av den svenska maoistvänstern som ett mycket tydligt exempel på sovjetisk socialimperialism. I Sverige bildades Svenska Afghanistankommittén.
   Den brittiske journalisten Robert Fisk bevittnade tillsammans med Sveriges Radios Lars Gunnar Erlandsson den massiva sovjetiska invasionen.
   - Aldrig i mitt liv har jag sett så många stridsvagnar, sa Lars-Gunnar Erlandsson.
   - Och jag hoppas att jag aldrig i mitt liv ska behöva se så många stridsvagnar igen. Det går inte ens att föreställa sig.”
   Robert Fisk kommenterar: Detta var en invasion i massiv skala, en demonstration av den politiska viljan hos en supermakt. Den åderförkalkade Leonid Brezhnev gjorde för sista gången en uppvisning av sin impotenta makt.
   Vi vet hur det gick. Miljontals afghaner flydde till Pakistan där de i nästan ett årtionde levde i flyktingläger under hårda villkor och med koranen som enda glädjeämne.
   Den afghanska motstånds- rörelsen utrustades och stöddes ekonomiskt av USA. En av ledarna hette Usama Bin Laden.
   Den sovjetiska ockupations- makten slets sakta ner. En av Gorbatjovs första åtgärder sedan han kommit till makten var att beordra den sovjetiska armén att utrymma Afghanistan.
Läs mer»

Nr 7 i webbform


070302
DV i kommunfullmäktige
Ställ krav på Arne Paulsson!
Kommunfullmäktige sammanträdde den 22.2 bland annat för att ta ställning till en ny ”publik arena”, avsedd för bland annat handbollsarrangemang. Förslaget om arenan bygger på att kommunen och kapitalet sätter sig i samma båt. Eller mera konkret: det vilar på en samverkan i form av ett aktiebolag med Lunds kommun och fastighetskungen Arne Paulsson som delägare. Efter fem år ska kommunen till en symbolisk summa köpa Paulssons aktioner i bolaget och bli ensamägare. I gengäld ska Paulsson få köpa ett gott stycke mark (till marknadsvärde) att bygga bostäder på. Till dessa vill Paulsson själv helt enväldigt välja hyresgäster, på det att inte några som han uppfattar som besvärliga hyresgäster ska komma dragande med sitt pick och pack och slå sig ner innanför de paulssonska väggarna. Denna uppfattning har Paulsson mycket klart gett uttryck för i lokalpressen.

Antisocialt
I kommunstyrelsen hade alla partier (med rösträtt) varit för uppgörelsen med Paulsson. Nu väcktes vid fullmäktige förslag om att säja nej till samverkan mot den publika arenan med hänvisning till Paulssons privata antisociala bostadspolitik. DV:s talesman i denna fråga, Sven-Bertil Persson, ställde sig bakom förslaget till publik arena, men betonade starkt att arenan inte får dra in mera trafik i Klostergårdsområdet.

Biltrafik och sociala förturer
Sven-Bertil tog också klart avstånd från Paulssons syn på hyresgäster, men yrkade på att fullmäktige i samband med markförsäljning till byggmästaren skulle ställa som krav att bostäder också skulle uthyras till s k sociala förtursfall. Av formaljuridiska skäl ville ordföranden inte ställa detta förslag under fullmäktiges prövning, men DV lovade att komma tillbaka när frågan om markförsäljning till Paulsson kommer upp på fullmäktiges bord. Med stor majoritet beslutade fullmäktige för den föreslagna ”publika arenan” (endast sd och v gick emot, fast av skilda skäl).
   Demokratisk Vänster återkommer alltså dels vid markförsäljning, då vi kommer gå med på försäljning till Paulsson enbart om Paulsson tvingas ta emot s k sociala förturer, dels i samband med behandlingen av detaljplanen, då vi kommer att gå emot ett eventuellt förslag om parkering på Klostergården för arenans besökare.
un
Läs reservationen»
Gunnar Sandin
Efter tolv långa år
I tolv år har jag suttit, som representant för vänsterpartiet, i styrelsen för Lunds kommunala parkeringsbolag. Jag har rapporterat här i Veckobladet om givande studieresor till Nice, Hilleröd och Bjärsjölagård och om inte mindre givande bolagsmiddagar på Grand, La Luna, Godset, Raurackl, Stäket, Café Finn, Häckeberga värdshus … Och utsvävningarna har inte kostat Lunds skattebetalare en enda krona utan det är bilisterna som snällt betalat. Det lokalpolitiska livet har sina fringisar, särskilt om man inte harvar i en nämnd utan häckar på den behagliga nivå som de kommunala bolagen utgör.
De politiska framgångarna har det däremot varit klent med.
Läs mer»


Övertonsfestival i Lund!
Fredag 2 mars
Övertonskonsert och pubkväll på Vita Huset, Djingis Khan
20:00 På scenen: Hosoo & Ensemble Transmongolia, Wolfgang Saus, Paul Terrell och Midnattskören.

Du kan läsa allt om festivalen på SONGs hemsida:
* Utförliga presentationer av de deltagande artisterna
* Program
* Biljettpriser och bokning http://overtone.se/A_festival.htmlIntresserad av kommunalpolitik?
Demokratisk Vänsters kommunala grupp träffas som bekant en gång i månaden. Nästa träff är den 5/3 på Palettskolan. Kommunala gruppens möten är öppna för alla!
Fem för framtiden – föreläsningsserie om framtidsfrågor
I vår är alla Lundabor välkomna till en serie kostnadsfria föreläsningar om fem viktiga framtidsfrågor. Fem föreläsare berättar hur de arbetar för planeten och hur vi kan hjälpa till. Samtliga föredrag hålls i Stadshallens Sessionssal klockan 19:00. Så boka in datumen i almanackan! Föreläsningsserien arrangeras av Lunds kommun, Studiefrämjandet, Lunds Universitet och Lundabygdens Naturvårdsförening.

 • Torsdag 1 mars: Kemikalier överallt med Mikael Karlsson, ordförande i SNF
 • Tisdag 6 mars:

  Skogen och energin
  Vi vill bevara mångfalden av djur, växter och biotoper i skogen. Samtidigt ökar vårt behov av bioenergi, som kan hjälpa till att föra oss ut ur vårt beroende av fossila bränslen. Urban Emanuelsson från Centrum för
  Biologisk Mångfald talar om våra möjligheter att samtidigt bromsa den ökande växthuseffekten och rädda livet i skogen.
 • Torsdag 15 mars: Ät klimatsmart med Annika Carlsson-Kanyama, forskar vid KTH
 • Måndag 19 mars: Bilen och lyckan, med Torvald Jacobsson, en av hjärnorna bakom TV-serien Planeten
 • Måndag 26 mars: Framtidens Hav - tar fisken slut?
Vi bifogar en liten affisch om mötesserien att användas av den som vill sprida ytterligare information om mötesserien.

 
  VECKOBLADET Utgiven av SFVBBiL                             Ansvarig utgivare: Göran Persson