Region Skånes nya region- direktör om yttranderätten

”Det är självklart OK med en livlig debatt men den ska föras internt. Förs debatten i media oroas medborgarna.”
   Regionstyrelsens ordförande Pia Kinhult om fackets kritik: ”Dom får vara hur kritiska dom vill. I det här fallet är det regionstyrelsens ordförande som äger processen.”

 

ABF och Ship to Gaza samverkar i riksomfattande folkbildningssatsning

I en artikel som publiceras i Arbetet (f d LO-tidningen) idag fredag 7 september tillkännager Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) och Ship to Gaza att de planerar en gemensam riksomfattande folkbildningssatsning om situationen i Israel och Palestina, och om de initiativ som tas för att göra något åt denna.
   Artikeln – som är undertecknad ABF:s nyvalda ordförande, riksdagsledamoten (s) Helén Pettersson, och Ship to Gazas styrgruppsledamot Mikael Löfgren – framhåller de likheter som finns mellan arbetarrörelsens bildningssträvanden och en 2000-talets idéburna folkrörelse som Ship to Gaza. Båda utgår från övertygelsen om alla människors lika värde och insikten att kunskap ger makt.
   I en kommentar säger Helén Pettersson:
- Ship to Gaza gör ett stort arbete i att både rent praktiskt bistå med hjälp till de utsatta människorna i Gaza och att lyfta omvärldens blickar mot området. Nu vill vi tillsammans bredda verksamheten och genom traditionell folkbildning med moderna metoder öka kunskap hos människor för att därigenom kunna ge mer stöd till den palestinska befolkningen. Alla krafter behövs för att hjälpa åt att förändra deras desperata situation.

 

Globaliserad skattesmitning utarmar folken

Rapporten The Price of Offshore Revisited som är skriven av ekonomen James S Henry visar att världens skattesmitare (av vilka friskolebolagen är en liten del) undanhåller mellan 21 000 och 32 000 miljarder dollar, summor som årligen växer med 16 procent. Transaktionerna genomförs av aktade schweiziska banker som UBS och Credit Suisse.
   Offshore är idag ett begrepp som inte är geografiskt utan betecknar en investeringsstruktur med syfte att dölja pengarnas ägare och därigenom undvika nationell beskattning.
   I flera länder som Spanien, Italien och Portugal är det den orättvist fördelade skatten som är det primära problemet, inte skuldbördan.
   Rapporten är lätt tillgänglig på nätet för den som vill ha mer information. Margareta Zetterström presenterade den i en artikel med titeln Svarta pengar – värre än terrorism. (AB, 3/9)
Gunnar Stensson

 

Borgerlig skolpolitik

1. Skattesubventionerad läxhjälp
I takt med att skolan utarmats har privat läxhjälp blivit ett näringsfång som ger läxhjälpsföretagen miljoninkomster. 2000 kronor är priset för några kvällstimmar i månaden. Det är dyrt.
   Läxhjälpsföretagens omsättning växer lavinartat. Till exempel My Academy Sweden ökade från 2,1 miljoner 2008 till 40 miljoner 2012. 
   Regeringen vill subventionera de privata läxhjälpsföretagen genom att utvidga möjligheten att göra rutavdrag som idag endast gäller läxhjälp i grundskolan till att också omfatta gymnasiet.
   Det blir en extra skattesubvention till de välbeställda. Klyftorna i samhället vidgas, i synnerhet som de kombineras med minskande anslag till skolan.

2. Friskolebubblan

I hopp om lättförtjänta pengar etablerade riskkapitalisterna under 2000-talet den ena friskolan efter den andra med den kommunala skolpengen som grund. Nu när elevunderlaget i gymnasiet minskar med 90 000 elever tvingas många friskolor lägga ner. Eleverna lämnar dem, inte minst på grund av deras kvalitetsbrister. Riskkapitalisterna plockar ut sina pengar och lägger benen på ryggen. Det var kul så länge det varade.
   Kommunen tvingas städa upp. Värst blir det som vanligt för elever, föräldrar och lärare. Hundratals elever tvingas börja om sin gymnasieutbildning. De har fått för lite kunskap eftersom skolan inte längre är likvärdig. Särskilt drabbad är Stockholmstrakten där överetableringen av lätt insedda skäl är störst.
Gunnar Stensson

 

Skall Lunds Energi säljas

Spårvagnar kan inta Centrum redan 2014, var en braskande rubrik i Sydsvenskan för precis två år sedan, alltså precis innan valet 2010. ”Se det som ett vallöfte” menade Tove Klette (FP). Mats Helmfrid (M), menade att det fanns förhoppningar om statliga pengar, men att spårvagn inte står och faller med detta.
   Förutsättningen för att det skall rulla spårvagnar i Lund redan 2014 är att finansieringen måste vara klar nu, för att därefter börja arbeta med detaljplaner. Jag är själv skeptisk till att spårvagnarna skall gå över Clemenstorget, ett fint torg, kanske vårt finaste. Spårvagn här skulle förstöra en stor del av torgets charm.
   Tove Klette och Mats Helmfrid är Alliansens främsta företrädare, så det är dags att fråga om deras vallöfte kommer att bli verklighet. Förmodligen blir det inga statliga pengar, varför skulle vi få pengar till detta?  Som lundabo ser jag hellre att vi får fyra spår genom Lund, som skåning ser jag hellre att utbyggnaden av Skånetrafiken fortsätter byggas ut. En Simrishamnsbana, en tvärbana till Kristianstad, stationer i Tjörnarp och Vittsjö, så jag kan ta mig dit med ett färdmedel istället för att byta till buss. För övrigt har Trafikverket antytt att det inte blir några pengar till spårvagn.
   Om vi nu inte får statliga pengar så finns två andra möjligheter att finansiera spårvagn. Det ena är exploateringsvinster för Brunnshögsutbyggmaden. En annan möjlighet är att sälja hela eller delar av Lunds Energi. Ur borgerlig synpunkt är detta inget problem eftersom man gärna säljer ut våra tillgångar, men om de tankarna finns bör det upp till debatt. Alliansen måste informera lundaborna om man tänker sälja ut vårt energibolag. Det måste informeras nu och definitivt innan valet. Till saken skall läggas att jag hört två andra Alliansföreträdare antyda att det kan bli fråga om att sälja energibolaget, helt eller delvis. Så diskussionen finns inom Alliansen och måste upp till ytan.
   Jag vill betona att jag gärna ser spårvagn i Lund. Men när detta började diskuteras trodde jag nog att en sådan satsning skulle innebära, typ 4-5 linjer, en i varje vädersträck + Brunnshög då. Men jag har blivit skeptisk till att det någonsin blir ens en tumme, alltså en enda linje. En linje som, påstås det, skall förlängas till Dalby. Varför skall spårbunden trafik till Dalby först gå någon kilometer norrut? när Dalby faktiskt ligger mer söderut än Lund. Borde inte spårbunden trafik till Dalby gå över Staffanstorp?
   Med andra ord vi måste få information om vad som händer och är på gång!
Sven-Hugo Mattsson    

 

Från Syrien till Palestina – ett skifte av fokus

Referat av Immanuel Wallersteins kommentar 1/9

Det råder stor oenighet om vad som är huvudproblemet i Mellanöstern. Israel utpekar Iran. Flera bedömare menar att Israels syfte är att avvända uppmärksamheten från sin egen ovillighet att genomföra seriösa fredsförhandlingar med palestinierna.
Netanyahu har inte lyckats förmå USA att stödja en israelisk raid mot Iran. Den ickeallierade rörelsens möte i Teheran förra veckan visar att Iran förmår samla större delen av den ickevästliga världen, inklusive Pakistan, Indien, Kina, Palestina och Ban Ki-moon. Israels försök att isolera Iran har misslyckats.

Under det gångna året har Syrien befunnit sig i omvärldens fokus. Framför allt Saudiarabien och Qatar har bidragit till detta. Somliga menar att deras syfte är att avvända världens uppmärksamhet från de inre problemen i Saudiarabien och förtrycket av shiiter i Bahrain, (där en svensk tillsammans med ett tiotal andra demokratiaktivister idag dömts till livstids fängelse för att ha demonstrerat för den arabiska våren, vilket förväntas leda till demonstrationer fredagen den 7).
Inbördeskriget i Syrien kan komma att fortsätta under lång tid. För att det ska nå ett slut krävs ett ingripande utifrån. Men varken USA, Västeuropa, Turkiet, Saudiarabien eller någon annan vill sända in trupper i Syrien. De vågar bara hota, och det räcker inte för att få ett slut på striderna i Syrien.

Egypten har på ett dramatiskt sätt återinträtt som viktig aktör i Mellanöstern. Landet har nu en regering dominerad av Det muslimska brödraskapet. President Mohammed Mursi tycks ha en helt annan agenda än sina föregångare. Han har visat sig vara en mycket handlingskraftigare politiker än förväntat.
Le Monde noterade det i en ledare: ”Den kraftfulle och överraskande M. Mursi”. Mursi flög till Teheran, men besökte Kina på vägen. Att han gjorde det innebar att han avböjde en inbjudan från president Obama som syftade till att förhindra resan. Mursi säger att hans mål är att bidra till en lösning i Syrien.
Om det var detta han ville, så visade han det på ett egendomligt sätt. Han inledde med ett kreativt förslag – att Egypten tillsammans med Turkiet, Saudiarabien och Iran skulle bilda en grupp för att lösa konflikten mellan parterna i Syrien. Det är uppenbart att Mursi visste att förslaget skulle tillbakavisas av Saudiarabien och kanske också av Turkiet. Så varför göra sig besväret att framföra det?
   Hans syfte är förstås att åt Egypten och Muslimska broderskapet erövra ställningen som Mellanösterns mest inflytelserika fredsmäklare. Det vore förstås det värsta Saudiarabien kan tänka sig, inte bara för att det skulle ta ifrån Saudiarabien dess centrala roll utan också för att Saudiarabien och Muslimska brödraskapet under lång tid haft fientliga relationer.
   Genom sitt förslag till lösning av den syriska konflikten visade Mursi också att det för ögonblicket inte finns någon lösning.

Vi måste minnas två saker när det gäller Egyptens förhållande till Israel/Palestina. Den första är att Hamas bildades av medlemmar av det Muslimska broderskapet. Banden finns där, även om Hamas försöker spela en oberoende roll i regionen.
   Det andra och viktigare är att Egyptens fredsavtal med Israel är mycket impopulärt i Egypten. Mursi tänker inte bryta fredsfördraget. Han känner förmodligen att han inte är tillräckligt stark för att göra det, vare sig nationellt eller internationellt. Inte heller ser han några fördelar med att göra det.
   Men han är angelägen att uppnå viktiga förändringar i fredsfördragets villkor. Särskilt vill han ha ändring i villkoren för Egyptens förhållande till kampen i Palestina. Egypten vill fortsätta försöken att medla mellan Palestinska myndigheten och Hamas. I ett senare skede kan Egypten komma att erbjuda Israel att fungera som opartisk fredsmäklare, en ställning som hittills varit exklusivt förbehållen USA.

En god gissning inför 2013 är att den världsomspännande debatten om Syrien kommer att tystna efter det egyptiska framträdandet och ersättas med en diskussion om Palestina. Israelerna kommer att finna denna utveckling djupt olycklig. Saudierna kommer att känna sig åsidosatta och därför kraftfullt understryka sin propalestinska trovärdighet. Och USA kommer – vare sig presidenten heter Romney eller Obama – att hamna i en situation med relativt litet inflytande på vad som sker vare sig i Israel/Palestina, Egypten, Saudiarabien eller Iran.
Referat Gunnar Stensson

Bertil Egerö
Ship to Gaza’s Estelle har nu nått Spanien

En vacker segelskonare vid namn Estelle lämnade under sommaren Umeå för en färd på flera tusen sjömil. Målet är Gaza. Svenska Ship to Gaza seglar igen.

I år är den svenska båten ensam. De svenska aktivisterna har inte låtit sig nedslås av Israels blodiga attacker mot fartygen år 2010, inte heller av Greklands olagliga kvarstad av nästan alla fartygen förra året. Estelle, som länge gått i solidarisk fraktfart mellan Finland och afrikanska hamnar, har utrustats och fyllts med mediciner och andra viktiga varor till den hårt pressade befolkningen i Gaza. 
   Efter en färd längs de svenska och norska kusterna, med varma mottaganden i många hamnar, har Estelle nu passerat Frankrike och norra Spanien. I onsdags den 5 september passerades Lissabon, och därmed är Estelle halvvägs till Gaza. En fantastisk bedrift av hundratals volontärer, av en duktig besättning och av alla de som stöder aktionen med pengar. Överallt där så är möjligt hålls presskonferenser och stora öppna möten för att informera om blockaden och målsättningen med Estelles färd. Representanter för Frihetsflottan från olika länder deltar. Senast hölls en presskonferens i Madrid den 3 september. 
   När (och om) Estelle nått Gaza inleds projektets andra fas: att på plats i Gaza bygga ett fartyg som kan användas till den livsnödvändiga export som blockaden nu förhindrar.
   Det är spännande att följa Estelles färd. På hemsidan www.svestelle.se kan man se var hon befinner sig ”i realtid”, och där finns också många berättelser från de som deltagit kortare eller längre sträckor.

Läs mer »

 

Biltrafikens herravälde får inte brytas - Fullmäktige säjer nej till gågator i stadskärnan

Torsdag i förra veckan var DV:s motion om gågator och gångfartsområden i stadskärnan uppe till behandling i kommunfullmäktige. Efter minst ett dussin år av löften hit och dit om gågator och gångstråk fredande från motortrafik och en rad utredningar skulle man kunna förvänta sig att fullmäktige äntligen kom till skott. Den rödgröna oppositionen har tidigare både motionerat om och i andra sammanhang uttalat sig positivt om gågator så där borde det inte vara några problem.

Majoritet var möjlig
På den borgerliga kanten uttalar sig t ex Folkpartiet i sitt kommunala program att man vill ha ”ett miljöanpassat transportsystem där … cykel och fotgängare har företräde”, medan Centerpartiet i sitt program fångat en drömsyn och ser redan i dag gågator i stadskärnan – alltså här ett tillfälle för C att anpassa verkligheten till drömmen. Att moderaternas kommunala program bara bekymrar sig om biltrafiken var ju bara att vänta. Men oppositionen plus C och Fp skulle ha gett en betryggande majoritet för bifall.

Bilkommunen
Men icke så – de borgerliga yrkade samfällt avslag på motionen och fick – hör och häpna – stöd av Miljöpartiet. Miljöpartiet som vid tidigare tillfällen när motioner om gågator varit uppe till behandling alltid röstat för en bilfriare innerstad gick nu emot (en eller ett par av MP:s fullmäktigeledamöter fronderade mot partilinjen).
   En stor majoritet i fullmäktige vill alltså att bilarnas herravälde ska fortsätta att råda i stadskärnan. Inga gågator och gångfartsområden här inte – fortsatt 30 km i hela stadskärnan för bilarna och fotgängarna ska även framledes väja undan för bilarna.    Visst är Lunds stad unik – nästan ensam bland Sveriges städer om att inte ha åtminstone en gågata i stadskärnan! Så ser det ut Bilkommunen Lund.
Ulf Nymark

 

Ai Weiwei – Never sorry!

En bra titel på en riktig bra dokumentär. Går ännu en kort tid på Kino, skynda dit!
Det är en stark film, om en stark människa och om Kina. Ett Kina där staten värjer sig och kämpar emot allt som likna medborgarmakt. Där korruption och maktmissbruk döljs, hemlighålls, och där konsten och sociala medier kan göra starka inbrytningar.
   Ai Weiwei är inte bara en stor konstnär, han förstår också att använda sig av foto och snabba meddelanden, i bloggen och – när den stängts – via twitter. När statens representanter filmar filmas de, och strax finns de med sina aggressiva metoder att skåda på nätet. Smartphone med foto och en kort twitter-text är ett fint redskap i kampen för demokrati.
   ”Det är som i schack: just nu väntar jag på deras drag så jag kan göra mitt motdrag”, säger Ai Weiwei i en replik. På det ges flera exempel i filmen, främst i kampen för offentlighet åt de urusla skolbyggen som gjorde att tusentals skolbarn dog i en stor jordbävning för några år sedan. Staten mörkade dödssiffrorna, Ai Weiwei hör till dem som arbetar på att få fram bra uppskattningar. På en stor utställning i München monterades tusentals skolryggsäckar på konstmuseets långa yttervägg; med olika färger skapades på kinesiska budskapet ”Hon fick leva sju lyckliga år”. En påminnelse om de tusentals skolbarn som blev offer för jordbävningen.
   ”Det handlar om familjer som fått ett barn, och som riktat all sin omsorg och kärlek till detta enda barn.” Ai Weiwei undestryker det dramatiska i att förlora ett barn i landet där enbarnspolitiken drivs mycket hårt.
   Jag lämnade biografen funderande över det massiva statliga våld som nu verkar ha satt en munkavle på Ai Weiwei, och styrkt av de krafter i civilsamhället som aldrig kan helt bemästras av denna stat. Tillsammans med det växande internationella utbytet utgör de en aldrig vikande press på den politiska ledningen i Kina och dess motstånd mot reformer.
   Medan Ai Weiwei (tillfälligt?) tystats med hjälp av en villkorlig dom och en våldsamt stor straffskatt, avslutas filmen med en paroll som mycket väl kan vara hans egen: Don’t retreat, retweet!
Bertil Egerö

 

Solens rike

Men ändå rör den sig, mumlade Galilei avsides. Han syftade på att jorden kretsar runt solen, något som inkvisitionen nyss tvingat honom att förneka.
   Men ändå står den stilla, kunde han lika gärna ha sagt och med syfte på solen. Det hade varit lika oförenligt med inkvisitionens världsbild. I solsystemet, vårt himmelska hem, vilar solen stilla i centrum medan planeterna kretsar runt den.
   Enklaste blomma vet att solen står stilla och jorden snurrar. Som kompasser vänder sig blommorna mot solen, solsystemets fasta punkt medan jorden rastlöst genomför sitt dygnsvarv.
   Höstdagjämningen närmar sig. Än så länge har vi mer solljus än södra halvklotet. Det är en konsekvens av den stora rörelsen, årskretsandet runt solen. Snart tillbringar vi största delen av dygnet i skuggan och stirrar ut mot universums galaxer i stället för inåt, mot solsystemets varma kärna.
   Vårt språk är förkopernikanskt. Fortfarande talar vi om solens uppgång och nedgång. Fortfarande ser vi hur solen rör sig över himlavalvet runt jorden. Det är en synvilla.
   Jag brukar ibland försöka se och känna hur jorden sakta välver sig åt öster tills horisonten sjunker vid det vi kallar soluppgången och hur den reser sig och skymmer solen vid den så kallade solnedgången. Jag ser det ju faktiskt. Det gäller bara att skifta perspektiv.
   Nå, den frodiga växtligheten kring Höje å vet ju hur det förhåller sig med solen och påminner mig. Luften är klar, himlen blå (den av solen upplysta jordatmosfären alltså), de många hagtornsbuskarna översållade av allt rödare bär. Våren blommor vita och spröda, höstens frukter saftiga och röda.
   Vi befinner oss mitt i björnbärens tid. Fjorton dagar av den tiden har gått och fjorton återstår. Armarna är sönderrivna upp till armbågarna.
   I Malmö visas en utställning om Tutankhamon. Fullskaliga kopior. Jag såg faktiskt den tomma graven djupt nere i berget i Konungarnas dal för några år sedan. Farao Echnaton utvecklade en monoteistisk soldyrkan. Det finns ett samband mellan den egyptiska och den judiska, liksom den senare kristna monoteismen. På mumiefodralen avmålas faraonernas ansikten i guld, som lysande solar. I den kristna välsignelsen heter det: Herren låte sitt ansikte lysa över dig.
   Jorden är solens rike. Det visste de gamla egyptierna och hebréerna även om de inte förstod att solen är solsystemets orörliga centrum.
   Vi vet att solen är vår fattiga jords enda energikälla, vare sig det handlar om lagrad fossil energi, vindenergi eller vattenenergi. Energin är ändlig. Solen alstrar den. Vår uppgift är att hushålla med den.
Gunnar Stensson

 

Cykeltrafikutredare:
Det finns inget som diskriminerar cyklingen

Regeringens cykeltrafikutredare, centerpartisten Kent Johansson, säjer i en intervju i Svevias tidning ”På Väg” att ”vi har i utredningen gått igenom lagar och förordningar och det finns egentligen inget som diskriminerar cyklingen.” Antagligen har Johansson slöläst Trafikförordningen i hängmattan någon av sommarens varmaste dagar. Man behöver inte läsa förordningen särskilt noggrant eller länge för att upptäcka diskrimineringen av cykeltrafiken.

Ändrad regel vid cykelöverfart?
Vid något tillfälle tycks dock solen har gått i moln och Johansson kvicknat till. För något har han ändå hittat. Han säjer i en debattartikel i en huvudstadstidning vara beredd att föreslå att samma regler ska gälla vid obevakade cykelöverfarter som de som nu gäller vid övergångsställen för gående. Alltså att korsande fordonstrafik ska ha väjningsplikt. Bra – företrädesrätten för bilar vid cykelöverfarten är en av flera cykeldiskriminerande bestämmelser.

Diskrimineringsvärsting
Nu hoppas jag att han hittar den kanske värsta av alla diskrimineringsparagrafer: 21§ i Trafikförordningens tredje kapitel som gör cyklister väjningspliktiga mot varje fordon som skär den egna kursen varenda gång en cyklist lämnar en cykelbana och kör ut på en väg/gata (utom där det finns de speciella trafikljusen för cykeltrafiken). Sålunda i princip varje gång cyklisten korsar en gata, om det inte finns väjningspliktsskyltar för bilarna till höger om cykelbanan, alltså innan bilisten korsar cykelbanan – här är emellertid rättslaget oklart. Tredje kapitlets 21§ är den som tydligast av alla av förordningens paragrafer visar att cykelbanor främsta syfte från början var att skuffa undan cyklisterna på det att de icke måtte störa den ”riktiga” trafiken, dvs biltrafiken.

Trafikrevolution på gång?
Fast att hoppas på en strykning eller radikal ändring av denna paragraf är kanske att hoppas för mycket – jag tvivlar starkt på att regeringen ens kommer att anamma utredningens förslag om väjningsplikt för fordon som korsar en cykelöverfart. Det skulle vara mycket förvånande. Men att ifrågasätta bilarnas maktposition på ytterligare en punkt och slopa tredje kapitlets 21§ skulle faktiskt vara varken mer eller mindre än en revolution på trafikområdet.
Ulf Nymark

NOT: De är 6§ i 6:e kapitlet Trafikförordningen som reglerar bilars (och andra fordons) företräde vid cykelöverfarter.

I veckans nummer
Lördagsmusik
Doc Lounge Lund
Café i Helgeandsgården
Kulturtips
Region Skånes nya region- direktör om yttranderätten
Ship to Gaza’s Estelle har nu nått Spanien
av Bertil Egerö
ABF och Ship to Gaza samverkar i riksomfattande folkbildningssatsning
Biltrafikens herravälde får inte brytas - Fullmäktige säjer nej till gågator i stadskärnan
av Ulf Nymark
Globaliserad skattesmitning utarmar folken
av Gunnar Stensson
Ai Weiwei – Never sorry!
av Bertil Egerö
Borgerlig skolpolitik
av Gunnar Stensson
Skall Lunds Energi säljas
av Sven-Hugo Mattsson
Solens rike
av Gunnar Stensson
Från Syrien till Palestina – ett skifte av fokus
av Immanuel Wallerstein, refererad av Gunnar Stensson
Cykeltrafikutredare: Det finns inget som diskriminerar cyklingen
av Ulf Nymark
Klostergårdens apotek – kommer medicinen att finnas där?
av Gunnar Stensson
Nordkorea som turistland
av Hampus Eckerman
Redaktion
Göran Persson
Utskriftsvänlig form
Tipsa om Veckobladet
Känner du någon mer som skulle gilla att läsa VB?
 

 

Lördagsmusik

Helgeandskyrkan
8 sept kl 17
Larsåke Sjöstedt, orgel

 

Doc Lounge Lund

Det är dags för en ny säsong med heta dokumentärer och intressanta gäster på Doc Lounge. De kommande månaderna kommer vi bjuda på blandad kompott med det bästa från dokumentärfilmsvärlden. Indie Games: The movie, Turning och Room 237 är bara några av de filmer ni kan se fram emot i höst. Men vi ska inte gå händelserna i förväg; först blir det säsongspremiär och vi kickar igång den nya terminen med en exklusiv förhandsvisning av PALME Älskad och Hatad, tätt följt av finska The Punk Syndrome veckan därpå.

Palme (säsongspremiär!)
11/9. Regi: K. Lindström, M. Lycander (SV, 2012, 90 min.)
   Han är den mest dokumenterade personen i SVT:s arkiv, näst efter Kungen. Olof Palme liknar ingen annan svensk politiker, varken före eller efter honom. Han var överklasspojken som skapade världens mest jämlika land. Älskad och hatad. Alla hade en åsikt om Palme.
   Den 28 februari 1986 sköts Olof Palme ihjäl på öppen gata i Stockholm och mordet har i decennier överskuggat bilden av vår f.d stadsminister. I filmen ger politiska motståndare, internationella statsmän och partikollegor sin bild av politikern Palme. Läs mer  om filmen och se trailern här.

 

Café i Helgeandsgården

Torsdag 13 september 13:00
Psalmer i 2000-talet. Tankar, tendenser och texter.
   Cecilia Cervin fanns med som språklig/litterär rådgivare i kommittén för "Psalmer i 2000-talet" och berättar om det arbetet.
   Cecilia är pensionerad universitetslektor i svenska språket och sedan många år kyrkorådsledamot i Stora Råby föramling i Lund.
   Cecilia Cervin är också ordförande i
Jan Myrdalsällskapet.

 

Kulturtips

Indie Indie Superklubb! pres. Esther
Inget annat än Malmös bästa fest i hjärtat av Malmös bästa område. Vi ska alltid ha band. Vi ska alltid ha Djs. Vi ska alltid ha fest. Ni ska alltid komma. Sveenska popundret Esther spelar live. På Inkonst 7 september kl 22:00. Läs mer »

MV & EE with the Home Comfort Sound System
Med ett hemmabyggt PA och apparatur för analog filmvisning i bagaget, kommer den amerikanske folk-duon MV & EE att bjuda på en unik konsertupplevelse i Inkonsts teater 7 september kl 20:00. Läs mer »

Trummor & Orgel
Energiknippena Trummor & Orgel bjuder på dansant instrumentell musik. På Moriska Paviljongen 8 september kl 22:00.
Läs mer »

Kryddvandring i Rosengård
Hur smakar sumak? Till vad används zaatar? Hur många smaker finns i kafta? Följ med Kryddor från Rosengård på en kryddprovning i Malmös Rosengård. Besök grönskande koloniträdgårdar och träffa boende som odlar. Gör en resa runt om i världen - mitt i Malmö.
Sön 09 sep kl. 14:00. Läs mer »

PALME
FÖRHANDSVISNING med FILM & SAMTAL, på Moriska Paviljonen 9 september kl 17;30.
Läs mer »

Den besynnerliga händelsen med hunden om natten sänds till Spegeln från världskända National Theatre i London.
Mån 10 sep kl. 18:00. Läs mer

Greve Ory
På Kino i Lund 10 september kl 18:00.
Läs mer »

Matkaravan
- smaka på våra nya matkulturer. guidade turer runt Möllevångstorget.
Tis 11 sep kl. 16:00. Läs mer »

Oslipat med Tankesmedjan
Malmös mest angelägna ståuppklubb öppnar säsongen med en specialkväll med komiker som du hör i Sveriges enda riktiga satirprogram
Ons 12 sep kl. 20:00. Läs mer »

RUM - en föreställning för alla sinnen
Med trädgård, mat, dryck, rörelse och toner gestaltas en resa i våra yttre och inre rum. I Löddeköpinge Plantskolas unika miljö skapas en inspirerande kväll i samarbete med Måltidsvision.
Ons 12 sep kl. 19:00. Läs mer »

Tosca
En klassiker i pocketformat fylld av kärlek, svartsjuka, våld och ond bråd död. På Månteatern 13 september kl 19:00.
Läs mer »

Hela kulturcentralens program »

 

Klostergårdens apotek – kommer medicinen att finnas där?

En kvinnlig dansk farmaceut har startat ett apotek i Klostergårdens centrum i den lokal som de senaste åren innehafts av Lunds fritidsförvaltning efter att tidigare ha tjänat som bank, med ett massivt bankvalv, och dessförinnan, i kriminellare tider, som polisstation. Många äldre gläder sig. Men frågan är, kommer apoteket att ha den medicin de behöver?
   När apoteken avreglerades drabbade det först glesbygden. De orter där ingen vinst fanns att hämta förlorade och förlorar fortfarande sina apotek. De tätbefolkade regionerna kring Stockholm, Göteborg och Malmö fick däremot överkapacitet, allt enligt marknadens lagar.
   SVT:s undersökning har visat att de flotta moderna apoteken ofta saknar de mediciner som reumatiker och äldre behöver. De tvingas gå från det ena apoteket till det andra i sin jakt på adekvat medicin. Då och då blir de felmedicinerade. Då måste samhället gripa in med ambulanser och sjukvård. Många apotek vill inte hålla läkemedel i lager eftersom de inte ger vinst och ofta måste bytas ut.
   På grund av sekretesslagstiftningen måste de brister som myndigheterna upptäcker hållas hemliga för att inte ekonomiskt skada företagens profit. Självfallet saknar personalen rätt att kritisera sina arbetsplatser. Detsamma gäller ju lärarna på privatskolorna. När företag privatiseras upphör offentlighetsprincipen att gälla.
   Det är ju så att apoteken förväntas göra stor vinst, närmare bestämt 20 procent per år. För lagstiftningen är den privata vinningen viktigare än allmänintresset. Detta skadar ekonomin, som den amerikanske ekonomen Stiglitz påpekar. Det går inte att tjäna både Gud och Mammon. Det borde kristdemokraten Göran Häggkvist veta.
   Däremot finns ett överflöd av framför allt dyra skönhetsmedel i de nya apoteken. Kanske är vi på väg bort från apoteken som vi känner dem mot den amerikanska företeelsen drugstore.
   Också detta är helt enligt marknadens lagar.
   Hur det blir med Klostergårdens nya apotek vet vi inte. Många stod samlade utanför när det öppnade den 3 september, lockade av generösa gratiserbjudanden.
   Och det välfungerande apoteket i Medicinskt centrum i Sankt Lars, där vi hittills hämtat ut vår medicin, finns ju kvar och ska förhoppningsvis göra det även i fortsättningen. Åtminstone den närmast tiden.
Gunnar Stensson

 

Hampus Eckerman
Nordkorea som turistland

Nordkorea har en ständigt växande turistindustri där det just nu råder högsäsong, utan rubriker om kidnappade turister. Hampus Eckerman, Stockholm, sände Bertil Egerö en personlig rapport från ett besök i somras.


Det enda sättet att åka till Nordkorea är via gruppresor. Den gruppresa jag själv åkte på bestod av 14 personer med tre guider för oss. Vid sådana tillfällen känns det som att bli vallad av olika fårhundar. Redan innan resan blev vi informerade om att vi visserligen kunde fråga om vad som helst, men att om vi började ifrågasätta vad guiderna sa i för hög grad så skulle vi antagligen få en något tråkigare resa då de skulle hamna i en defensiv attityd. Inte våga vara lika öppna och sociala. För det var de. Trevliga, vänliga och hjälpsamma.
Nordkorea är ett slutet land. Kanske inte så slutet som alla tror eller på riktigt samma sätt, men det är slutet. Vid inresan måste alla turister lämna ifrån sig sina mobiltelefoner som de är förbjudna att föra in i landet. Detsamma gäller GPS. Det finns ett mobiltelefonnät i landet och vi såg tjänstemän på gatorna som talade i sin mobil.
Läs mer »