Snart är det sommar?

Nästa vecka kommer Veckobladets sista nummer inför sommaren. Hoppas att alla skribenter vässar tangenterna så läsarna får ett digert nummer som varar.
red

 

Penninggaloppen

I kommande vecka är det budget- sammanträde i Lunds kommun- fullmäktige. Vi kommer då att få läsa i Sydsvenskan om hur oansvariga de röda och gröna partierna är och bland dem särskilt förstås Vänsterpartiet. De vill alla höja anslagen till kultur, vård, skola, parkunderhåll, ja ni vet den kommunala verksamheten. I några av fallen handlar det inte om utgiftsökning utan bara att man räknar med vad de faktiska kostnaderna kommer att bli för redan gjorda åtaganden.
   Om man vill ha mer utgifter i en kommun får man antingen låna eller öka inkomsterna. Låna är nog vad borgarna kommer att tvingas till. De har nämligen i sin budget inte utrymme för alla utgifter i form av höjda löner etc. De röda och gröna partierna föreslår alla en höjning av kommunalskatten, för tre av dem tillbaka till den skatt det var innan borgarna trädde till, dvs en höjning med 40 öre (ja det är löjligt, man säger så, det adekvata hade ju varit att säga 0.4 procent).

Ingen sedelpress
Men Vänsterpartiet har valt att särskilt sticka ut och föreslår att höjningen blir med 80 öre. De finns många goda skäl till det: en massa försummelser under de nu sex borgerliga åren har lett till gapande hål i kommunens ekonomi och verksamhet, och det finns också några framåtsyftande inslag. Därutöver blir det pengar över till ett överskott som minskar kommunens lånebehov. Man skulle helt enkelt kunna säga att det är en ekonomiskt mycket stark och ansvarsfull budget. Jag gissar att borgarna i debatten kommer att få det svårt att tala om vänsterns ansvarslöshet, så de får väl komma på nån annan vinkling. Den gamla, den att Mats Olsson har en sedeltryckpress i källaren håller ju inte längre.

Bland rosor och ruiner
I förra veckan berättade jag om kommunledningens vilja att vara i Almedalen och sälja Lund till, ja det är väl landets andra kommuner, vad nu det ska vara bra för. Jag har nu några ytterligare siffror: Lund har betalat 300,000 för att få vara med i det s.k. Öresundshuset för att sponsra biskopen och Tomas Billström m fl. och frottera sig med de tillresta från Malmö och Helsingborg. Men därutöver åker nästan hela kommunstyrelsens arbetsutskott till Gotland. Det är deras rese- och representationsräkningar jag tänker kolla i höst. Många tror kanske då att jag är emot salta pinnar, små läckra smörgåsar och kallt vitt vin. Alls icke, och jag missunnar inte heller ledamöterna upplevelser under ljumma kvällar bland rosor och ruiner. Jag är bara emot att som skattebetalare stå för detta. Och som sagt, hur blir det med klimatkompensationen för flygresan?
   Jag sa att nästan hela KS AU har bjudit sig själv på kostnaden. Ja, men bara nästan hela. Vänsterpartiets ledamot, frk Gunnarsson lär komma att åka men betalar då själv. Det är nog inte frågan om att hon besitter en sympatisk förmögenhet utan om principer. Vi får väl se om det kan få de salta pinnarna att smaka lite beskt för de tillresta i den betalda delegationen.
Lucifer

 

Stötta Gaza-änkornas initiativ!

Nu seglar Estelle – Ship to Gaza’s fartyg för 2012 – från Umeå mot södra Sverige. Strandhuggen i Stockholm, i Almedals- veckans Visby, i Malmö och andra platser, ska utnyttjas till manifestationer och information om den israeliska blockaden av Gaza. Ship to Gaza behöver allt stöd de kan få – även i praktiska insatser vid de olika strandhuggen. Malmö-gruppen är i full gång med planeringen. De kan nås genom Ship to Gaza’s hemsida www.shiptogaza.se.

I dagarna nåddes jag av en viktig fråga: kan vi bidra till att barnen i Gaza får lite roligt? En av förra årets deltagare i Frihetsflottan, Lotta Wiktorsson, lyckades för några veckor sedan ta sig in i Gaza från Egypten. Hon imponerades av många ting, men kanske mest av organisationen Life and Hope – änkornas organisation. Lottas reseberättelse följer på dessa rader.
   Den israeliska massakern Gjutet bly 2009 skördade många offer i Gaza. Drygt 550 gifta kvinnor förlorade sina män; tillsammans har de nyblivna änkorna över 2 000 barn. En oerhört tung börda i ett samhälle där änkor blir helt beroende av sin nära släkt för att klara sig. Några driftiga änkor gick därför samman och lyckades med konststycket att organisera samtliga änkor med barn i en organisation som de kallar Life and Hope. Här arbetar man i ny gemenskap på att stötta och stärka varandra, organisera arbetstillfällen, ordna för barnen, se till att få plats i det traditionellt patriarkala palestinska samhället. Organisationen har hittills inget statligt eller utländskt stöd, och hankar sig fram på egna eller insamlade medel.
   Trots bristen på medel har änkorna börjat planera för ett "sommarläger" för barnen - en vecka på Gaza-stranden med lekar, mat och lite godis. Lotta Wiktorsson lovade att försöka få ihop de 1000€ de behöver för att genomföra sitt sommarläger. Så här säger hon:
   ”Du får mycket gärna hjälpa till! Jag har inget PlusGiro men på mitt överblivna konto på Handelsbanken går det bra att sätta in pengar och märka dem "Sommarläger i Gaza", så förmedlar jag dem vidare med kurir inom ett par veckor. Handelsbanken konto 393 801 438, clearingnr 6682.
   Så lätt det kan vara att stötta något så viktigt!
Bertil Egerö


Lottas möten i Gaza
Publicerat på Ship to Gaza’s hemsida den 16.5 2012

Lotta Wiktorsson från Ship to Gaza Göteborg har nyss kommit hem från en resa till Gaza. Här berättar hon om några möten som gjorde intryck på henne:
   För palestinier att ta sig ut ur Gaza är i det närmaste omöjligt. Men för en icke-palestinier att ta sig in till Gaza över den egyptiska gränsen vid Rafah är inte heller helt lätt. Två barriärer skall forceras, där den egyptiska med sin outgrundliga byråkrati - och bakom den militärjuntans politiska beslut - kan upplevas som oöverstiglig. Många har måst vända med oförrättat ärende. Sju veckor tog det för mig att samla på mig tillräckligt med intyg och papper.
   Men väl inne möts man av öppna armar och en otrolig gästfrihet. Varje kontakt med människor från världen utanför är glädje, något av en befrielse i den spända tillvaron. Alltså öppnade familjen Abusalama sitt hem för mig. Fadern, Abu Majed, har som fedaye suttit i israeliskt fängelse i tretton år och därefter i "administrativt förvar" i tre omgångar. Alla de fem barnen engagerar sig politiskt, nu i kampen för de 4 700 palestinska fångarnas mänskliga rättigheter. Så också Um Majed, en av grundarna till Gazas första och största kvinnoorganisation och familjens försörjare med arbete som sjuksköterska hos UNRWA. Genom denna härliga familj, och ytterligare några kontakter, fick jag träffa människor från alla hörn och alla positioner i Gaza. Jag väljer att berätta om några av dem, som gjort ett outplånligt intryck på mig: MAJSA AL BASWONY, en ung energisk målmedveten kvinna, 28 år gammal, är just nyvald som ledare för änkornas organisation "Liv och Hopp". Majsa, utbildad socialsekreterare och själv en av dessa änkor, brinner för arbetet att bygga en ny tillvaro för krigsänkorna.
Läs hela reseberättelsen »

 

Venus-passagen, det vetenskapliga samarbetet 1761 och jordens storlek

Det finns ett utmärkt foto av Venus-passagen i Sydsvenskan idag, 7/6, taget i Värpinge i förrgår. Aldrig har så många människor med egna ögon kunnat se denna celesta händelse, som upprepas med mer än hundra års mellanrum.
   Venuspassagen i juni 1761, för 251 år sedan, kunde förutses tack vare Keplers och Newtons insatser och ledde till ett stort vetenskapligt samarbetsprojekt. Astronomer sändes till observationsplatser runt om på jorden för att fastställa tidpunkter och göra mätningar.
   Att på den tiden resa från London till Sumatra var ett omfattande och farligt företag. Den brittiska vetenskapsakademin hade skickat astronomen Charles Mason och lantmätaren Jeremiah Dixon dit. De hann bara fram till Kapstaden,  där de gjorde sina mätningar.
   Vilket var syftet med det gigantiska forskningsprojektet?
   Svaret finns i en replik i Thomas Pynchons roman ”Mason och Dixon”:
   ”Sålunda”, förklarade pastorn och arrangerade Venus. Jorden och solen på en rät linje på planetariet, ”skulle alltså Venus, sedd från jorden – här passera över solskivan. Sett från Kapstaden, fem och en halv timma från rand till rand. Det som observatörer måste fastställa är den exakta tidpunkten för när denna passage börjar och slutar. Utifrån en stor mängd sådana observationer runt hela världen, och i synnerhet de som är vitt skilda mellan norr och söder, kan man sedan räkna ut solparallaxen.”
   ”Vad är det? ville Pitt och Plinius veta. ”Jordens storlek i bågsekunder, sedd av en betraktare på jordens yta.”

Det är alltså jorden det handlar om. Mason och Dixon tillämpade senare sina kunskaper genom att exakt mäta ut den så kallade Mason och Dixon-linjen i Amerika mellan Pennsylvania och Maryland. Som någon kanske diffust erinrar sig kom den linjen att utgöra gränslinje mellan Södern och Norden i det amerikanska inbördeskriget.
Boken ”Mason och Dixon” rekommenderas. Den håller vem som helst nyttigt sysselsatt under minst tre sommarmånader.
Gunnar Stensson

Poesins makt

Europas skam
Närmare kaos en rättslös marknad dig drivit,
bort från det land som en gång var hem för din vagga. 

Allt, som din själ har sökt, är nu utan värde,
skrot som realiseras och slumpas bort för en styver.

Naket, fjättrat vid pålen, lider det land som
förr du försäkrade att du var skyldig att tacka.

Det land, vars rika skatter muséerna smyckar,
det har nu dömts till armod och hunger för folket.

De som med våld hemsökte det ö-rika landet
ofta i ränslarna bar böcker med Hölderlins dikter.

Nu tål du inte längre det land, som du slöt förbund med,
skamligt, när överstejuntan tyranniserade folket.

Åter har landet berövats sin rätt och självgoda fogdar
drar allt hårdare svångremmen åt om dess midja

Antigone klär sig i svart och folket i landet,
där du en gång var gäst, klär sig i säck och i aska.

Krösus anhang utanför landet ses hopa
i sina kistor rovgirigt rövade skatter.

”Drick då! Drick!” kommissarien otåligt ryter.
Sokrates vägrar dock och bägaren skjuter ifrån sig.

Gudarnas eniga kör fördömer din lystnad
som deras helga olymp girigt vill expropiera.

Själlös förtvinar du snart, du som har övergett landet,
som en gång uppfann och skapade dig, Europa.

Günter Grass
Övers G Stensson

 

Grass använder poesin som politiskt vapen

För sju veckor sedan publicerade Günter Grass dikten ”Vad som måste sägas”. Den handlar om den tyska upprustningen av Israel, Israels aggressiva politik och tystnaden i Väst.
   Der Spiegel, den tyska tidskriften, säger nu vad som måste sägas genom att publicera en omfattande rapport om hur Israel utrustar sina ubåtar med kärnvapenbestyckade kryssningsrobotar. Ubåtarna levereras och finansieras av Tyskland. De är en helt annan sorts Ship to Gaza, i kärnvapenterrorns tjänst. Tyskland förnekar all kunskap om att de ingår i Israels kärnvapenarsenal. Israel förnekar blankt allt innehav av kärnvapen. Och Väst tiger.
   Der Spiegel har en tysktillverkad israelisk ubåt och porträtt av Benjamin Netanyahu och Angela Merkel på framsidan.
   Nu är tystnaden bruten. Den stora debatt som Grass krävde är under uppsegling. I svenska media gäller dock största möjliga tystnad. Det är därför VB behövs.
   I debatten har hittills framkommit att den tyska regeringen tvingade Israel att utbetala de skattemedel som tillkommer palestinierna genom att hota att vägra leverera en ubåt.
Så har dikten Det som måste sägaspåverkat informationsläget. Naturligtvis förlöjligades den av imperialismens och högerns opinionsbildare. Grass anklagades för antisemitism. Det angreppet förutsåg han.

Dikten  ”Europas skam” är ett upprop till solidaritet med Grekland och det grekiska folket. Den kommer efter det demokratiska val i vilket grekerna sa nej till EU:s åtstramningar. Den kommer före det nyval som ska genomföras den 17 juni. Den kommer mitt i den världsomspännande debatten mellan de som vill fortsätta att berika bankerna genom nedskärningar för folken och de som kräver en expansiv tillväxtpolitik i solidaritetens tecken.
   Den är skriven på hexameter, Iliadens och Odysséns episka versmått.
   Det politiska krypskyttet mot Günter Grass fortsätter i högerpressen.  Så här skriver Margareta Flygt under rubriken ”Günter Grass ett skämt”på Sydsvenskans kultursidor 1/6. ”Någon vidare uppståndelse blev det inte, inte förrän Frankfurter Allgemeine Sonntagszeiten påstod att dikten var fejkad och insmugglad på Süddeutsche Zeitungs kultursida av satirtidskriften Titanic. Så var det inte, men Günter Grass framstår som ett skämt.
   Åter handlar det mer om allt annat än att se själva dikten – som återigen är ett rätt svagt verk av en gammal litteraturkoryfé.”
   Margareta Flygt avslutar med en direkt uppmaning till Grass att tiga eller helst slockna: ”Må bläcket i pennan vara slut”, hoppas hon.
   I hela Sverige har dikten kommenterats negativt i borgerlig press, från Norrbottenskuriren via Smålandsposten till Sydsvenskan.
   Det är inte första gången en författares politiska ställningstagande väcker indignation. Ett liknande exempel är Erik Gustaf Geijers avfall från den förtryckande och kvävande konservatism som då dominerade Sverige. Hans avfall innebar en brytning med den politik och de sociala kretsar han dittills tillhört. ”Ensam i bräcklig farkost” skrev Geijer, när han sagt vad som måste sägas nyåret 1838.
   Vi får se var som händer med Günter Grass. VB:s läsare har i varje fall chansen att ta del av själva texten i stället för den svenska borgerlighetens inskränkta smädekampanjer.
Gunnar Stensson

 

Landsorganisationen i Sverige: Häv blockaden mot Gaza!

Vid sin nyligen avslutade kongress tog LO flera viktiga beslut vad gäller de ockuperade palestinska områdena. 
   Bland annat ställde man sig bakom kravet på bojkott av varor producerade på ockuperad mark samt kravet att häva blockaden mot Gaza. Ockupationen, muren och bosättningarna ser LO som de avgörande hindren för bildandet av ett självständigt, demokratiskt och fritt Palestina. LO avser att verka för att svenska arbetsgivare slutar göra affärer med företag som tjänar pengar på illegala bosättningar.
Källa: LO

 

Ulf N
Politisk diversehandel

Slut på fossiler i Lund år 2020?
I veckan som gick hade den politiska referensgruppen för nya LundaEko – Lunds program för ekologiskt hållbar utveckling – ett sammanträde. Om arbetet med detta program hoppas jag mera utförligt att kunna återkomma till i VB. För dagen nöjer jag mej med att konstatera att det i de förslagna riktlinjerna för miljöpolitiken bland annat heter att Lund ska vara ”fossilfritt” år 2020.

Undrar just om detta med ”fossilfritt” syftar på att gubbarna och gummorna i den borgerliga majoriteten ska vara väck senast år 2020? Det är förstås en åtgärd som i högsta grad gynnar miljön. Eller är det månne ett försök att rycka undan grunden för paleontologernas verksamhet?

Pinsamt för MP?
Nu har Inspektionen för socialförsäkringar presenterat en redovisning där man konstaterar att privata bolagen som säljer personlig assistans gör rekordstora övervinster. Detta gäller inte minst en handfull s k riskkapitalbolag (Så kallas i nyspråket de företag som inte tar några som helst risker). Nog måste väl denna rapport kännas lite pinsam för Miljöpartiet i Lund som nyligen tillsammans med borgarna beslutade om en privatisering av assistansverksam- heten i Lund.

Bensinstationer i bostadsområden
Kommunens kvarnar mal sällan snabbt. Ofta mal de dessutom på tomgång. Som nu mitt ärende i Tekniska nämnden om bensinstationen vid Trollebergsvägen. Bensinstationen, som ligger extremt nära bostadsbebyggelse, drabbades av en brand i december 2009. I januari 2010 lämnade jag in ett förslag till Tekniska nämnden om att inte förlänga arrendekontraktet för bensinstationen. Det kunde ju vara läge för att flytta den efter branden. För inte ska väl de boende behöva ha en bensinstation strax utanför sitt sovrum eller sitt kök?!
   Ingen reaktion kom från Tekniska nämnden. Bensinstationen byggdes upp igen, varför jag lät mitt förslag ligga stilla i nämndens stora papperskorg, där jag trodde att den hamnat. Men icke så:
Läs mer »

I veckans nummer
Musik på lördag
Vandring på söndag
Kulturtips
Snart är det sommar?
Poesins makt
av Günter Grass, övers G Stensson
Penninggaloppen
av Lucifer
Stötta Gaza-änkornas initiativ!
av Bertil Egerö
Grass använder poesin som politiskt vapen
av Gunnar Stensson
Panik har blivit en rationell reaktion
av Sten H.
Landsorganisationen i Sverige:
Häv blockaden mot Gaza!

Den liberala nedsippringsteorin
av Gunnar Stensson
Politisk diversehandel
av Ulf N
Venus-passagen, det vetenskapliga samarbetet 1761 och jordens storlek
av Gunnar Stensson
Israel och de ockuperade områdena: Rättvisa en bristvara i administrativt förvar
Redaktion
Göran Persson
Utskriftsvänlig form
Tipsa om Veckobladet
Känner du någon mer som skulle gilla att läsa VB?
 

 

Musik på lördag

Helgeandskyrkan
9 juni kl 17
Dohyo Sol, luta

 

Vandring på söndag

Sankt Lars Hospital byggdes på 1870-talet mest för sjuka som kunde betala själva. Asylen byggdes på 1890-talet mest för fattiga. Samhället betalade. Kyrkogården öppnades 1895. Där vilar 2000 döda. De flesta blev kvar på Asylen tills de dog och i en svart kista, tillverkat på asylens snickeri, forslades till en anonym grav.
   Vandring från Hospitalet via Asylen till Kyrkogården. Samling vid S:t Lars vård- central söndagen den 10 juni klockan 14.

 

Kulturtips

Joan Soriano [DOM]
På Moriska Paviljongen 8 juni kl 22:00.
Läs mer »

Ladyfest 2012
På Moriska Paviljonen 9 juni kl 14:00.
Läs mer »

Biograf Spegeln - FRANKENSTEIN
Danny Boyles Frankenstein med Benedict Cumberbatch ( TV-serien Sherlock och Tinker Taylor Soldier Spy) och Jonny Lee Miller ( Trainspotting, TV-serien Dexter).
På Spegeln den 3 juni och 10 juni!
Sön 10 jun kl. 17:00. Läs mer »

Kryddvandring i Rosengård
Hur smakar sumak? Till vad används zaatar? Hur många smaker finns i kafta? Följ med Kryddor från Rosengård på en kryddprovning i Malmös Rosengård. Besök grönskande koloniträdgårdar och träffa boende som odlar. Gör en resa runt om i världen - mitt i Malmö. Sön 10 jun kl. 14:00. Läs mer »

Historisk vandring i Rosengård
Från borgerskapets lantliga idyll där man arrangerade "soirée dansante" till miljonprogram, höghus och multikulti. En vandring genom 200 år på 90 minuter. 11 maj, 11 juni och 11 juli
Mån 11 jun kl. 11:00. Läs mer »

Möllevångens historia - en guidad tur med kvinnoperspektiv
Vad var Stenbergs villa? Hur bodde arbetarfamiljerna i början av 1900-talet? Har ABBA uppträtt i Folkets Park? Var växte poeten Majken Johansson upp? Detta och mycket annat får du veta under ca 90 minuters guidad tur. 14 och 18 maj, 12 juni och 1 juli. Tis 12 jun kl. 18:00. Läs mer »

SCUM-manifestet
SCUM-Manifestet är en av litteraturhistoriens starkaste texter. Den är världsberömd, ökänd och ändå okänd. På Moriska Paviljongen 12 och 13 juni.
Tis 12 jun kl. 19:00. Läs mer »

Obanteatern presenterar: UPPDRAG UNDERHÅLLNING
14 juni på Moriska Paviljongen
Tor 14 jun kl. 19:00. Läs mer »

Da Arabian MC's · DAM [PSE]
Vi välkomnar denna fredag gruppen DAM. Den första och ledande palestinska rapgruppen, deras budskap är både politiskt och kontroversiellt och visar på ett stort socialt engagemang. På Moriska Paviljongen 15 juni kl 22.00. Läs mer »

STOCKAMÖLLAN SWING & JAZZFESTIVAL 15-17 juni 2012
Alla är välkomna, i alla åldrar!
Fre 15 jun kl. 18:00. Läs mer »

Hela kulturcentralens program »

 

Panik har blivit en rationell reaktion

Jag kan inte undanhålla VB:s läsekrets vetskap om den krönika Martin Wolf, Europas främste ekonomikommentator, hade i Financial Times i tisdags. (Se själv på www.ft.com och klicka fram till kolumnisterna.) Det handlar just nu mycket om de spanska bankerna, en till synes perifer fråga, men Wolf erinrar om att den stora krisen 1931 började med att Creditanstalt i Österrike bröt ihop och sen spred det sig till allt fler banker. Så här säger Wolf:” Before now, I had never really understood how the 1930s could happen. Now I do.”
   Kommer det gå åt helvete med västvärldens ekonomi nu i sommar? Ja, kanske. Åtminstone om Merkel och den tyska linjen fortsätter. Den spelar samma roll som Hoovers sparsamhet gjorde för 80 år sen. Sen dess trodde man att Keynes idéer hade slagit igenom, men så är uppenbarligen inte. Och är det inte lustigt att sparsamhet, och svältkurer intar samma roll som tidigare i föreställningsvärlden för världens borgerliga krafter. Eller är det bara det att de anser att stater ska ekonomistyras som ett hushåll? Visst är det väl mycket av tysk husmor över Angela Merkel?
   Men visst, vi har kriser på flera nivåer och det är klart att västvärldens konsumtion och hela jordens produktions ligger över de gränser naturresurserna sätter. Så vi måste konsumera mera nu för att konsumera mindre sen och vilka ”vi” är måste också kvalificeras. Och som för att blanda bort korten så steg världens börser kraftigt i går och Sveriges i dag. Det är mycket nu.
Sten H.

 

Den liberala nedsippringsteorin

En av grundvalarna för kapitalistisk marknadsekonomi år nedsippringsteorin. Den går ut på att om överklassen får det bättre sipprar en del av överflödet ner till underklassen, som smulorna från den rike mannens bord. Alla får det bättre, men framför allt överklassen.
   Alliansregeringen tillämpar nedsipprings- teorin inte minst på bidragssidan. Allianspartierna bedriver nämligen en omfattande bidragspolitik. Sven-Hugo Mattson ger ett exempel i artikeln ”Bidragskarusellen” i förra numret av VB.
   Där beskrivs en höginkomsttagare som får 36.000 kronor årligen i räntebidrag, 12. 000 kronor i bilbidrag och 12.000 i RUT-bidrag. Sammanlagt 60 000 kronor är alltså vad han får av den regering som säger sig föra en arbetslinje och anklagar oppositionen för att vara bidragspartier!
   Nedsippringen då? Ja, en del bidraget för hushållsnära tjänster sipprar förstås ner till städbolaget och en del av städbolagets profit sipprar vidare till städerskan som gör jobbet.
   Utöver ovan nämnda bidrag har höginkomsttagaren ett ROT-bidrag på 200.000 kronor. En del av det sipprar via byggbolag ner till byggnadsarbetarna..
   Så tillämpar allianspartierna nedsipprings- teorin i sin omfattande bidragspolitik. För ha råd skär regeringen ned bidragen till arbetslösa och sjuka.
Gunnar Stensson

 

Israel och de ockuperade områdena:  Rättvisa en bristvara i administrativt förvar

En rapport den 6 juni kräver Amnesty International att Israel antingen släpper alla fångar som under lång tid hållits i administrativt förvar, utan vare sig åtal eller rättegång, eller snarast ställer dem inför rätta i en korrekt rättsprocess. 

I rapporten "Starved of justice: Palestinians detained without trial by Israel" dokumenterar Amnesty hur den gamla kvarlevan, med administrativt förvar, lever kvar sedan britterna kontrollerade området. Personer hålls i förvar på obestämd tid utan rättslig prövning.

Likt många andra palestinska fångar har de som hålls i administrativt förvar utsatts för misshandel och tortyr under förhör och även andra övergrepp under tiden i fängelse, ibland som en bestraffning för hungerstrejker eller andra protester. Många placeras i isoleringscell under långa perioder och de tillåts inte ta emot besök från familjen.
Läs mer »