Det lackar…

Nästa vecka är det dags för VB:s sista nummer för året. Det är alltså på sin plats med såväl krönikor över året som snart är slut som förutsägelser inför 2012.
Hoppas på hugade skribenter gör red och inte minst läsekretsen.

 

 

Pressgrannar

Flamman:
Vänstern och socialdemokraterna ger Björklund poäng i onödan genom att inte argumentera mot kommunaliseringen

Vänsterpartiet har också ett särskilt ansvar för kommunaliseringen då det 1989 bytte linje från motstånd till stöd på kort tid. Därmed svek det den lärarkår som hoppades att partiet skulle stå emot och stoppa förslaget i riksdagen. Ylva Johansson, då VPK - numera ledande socialdemokrat och före detta minister, gjorde upp med Göran Persson, då  skolminister.

Tankarna om decentralisering och komma närmare brukarna var inte fel i sig med det har visat sig i efterhand att kommunalpolitikerna inte kunnat ta ansvar för en jämn utveckling av landets skolor. Istället har den borgerliga skolpengen delats ut schablonmässigt, till fattig och till rik. Det är glädjande att två  av fyra av Vänsterpartiets partiledarkandidater nu talar öppet om behovet av att återinföra kravet på statlig skola. Frågan är om Socialdemokraternas Mikael Damberg kan övertygas i samma riktning.
Jonas Thunberg 30/11

 

 

Vad skulle EUROn vara bra för?

Som jag minns den EMUdebatt som fördes i Sverige, fanns det inte några egentliga ekonomiska skäl för euron. Euron var och är ett politiskt projekt, en symbol för och manifestation av europeisk enighet på det monetära planet.
   Det skäl man kunde skymta bakom, är det vi börjar se närma sej nu. En dag skulle man komma till en punkt där det skulle bli mer eller mindre ofrånkomligt att det väcks förslag om inrättandet av ett europeiskt finansdepartement.
   Det viktigaste argumentet mot euron är också något som blir allt tydligare. I och med den gemensamma valutan har man avhänt man sej ett viktigt instrument för att utforma en ekonomisk politik som är anpassad efter lokala förutsättningar. Utan euron hade Grekland och Italien varit tvungna att att ta itu med sina interna ekonomisk-politiska problem på ett långt tidigare stadium. Med euron har den grekiska eliten på sitt håll och Berlusconi på sitt under lång tid kunnat fortsätta att föra en ekonomisk politik utan att det fått några konsekvenser som man behövt ta hänsyn till.
   Men skulle ett överstatligt finans- departement verkligen kunna lösa problemen i EU? Vore det inte att bara fortsatta samma olyckliga utveckling som hittills ytterligare några steg? Att behandla krisen som en akut finansieringskris för skattebetalarna att ta hand om, och lämna alla gamla korrupta maktförhållanden som de är, som integrerade delar av den lokala marknadsekonomin, det är att  garantera att det blir nya kriser längre fram.
   Hur kan man fortsätta att tro att ett samhälle kan byggas uppifrån, med ett ökande demokratiskt underskott? Hur kan man fortsätta att tro att marknadsekonomin är en universalmedicin för alla ekonomiska problem? Om EU verkligen ska komma vidare, är det inte dessa ohållbara grundvalar som skulle behöva ifrågasättas?
Lars-Åke Henningsson

 

 

Vänstern har problem

Jag har inga problem med att S nu har etablerat sig en bit under 30 % i opinonsmätningar, vill jag betona. Jag har tidigare spått att S aldrig mer kommer att komma upp i 30 % i riksdagsval. Jag tror, för övrigt, inte att fallet bara beror på Juholt. S hegemoni är på väg att ta slut, nästan alla S-partier förlorar stöd. I Sverige har sossarna förlorat 5 procentenheter vart tionde år. Eller uttryckt så: varje ny partiledare har förlorat ungefär 5 procentenheter, så utse ingen ny för då blir det ytterligare fall. Det finns en annan synpunkt på sossarnas fall, oftast brukar oppositionen ligga bra till i mellanvalsperioden. Med tanke på hur snett samhället utvecklas borde oppositionen vara på offensiven, så är det knappast Det fins ytterligare ett problem med sossarnas fall, att det inte är Vänsterpartiet som suger upp rösterna. I den senaste mätningen, gjord av statistiska centralbyrån går S ner tre procentenheter sen valet, tyvärr har V också gått ner, om än måttligt. Om man ser på sikt är tillståndet ännu tydligare. Över tiden har S gått ner 10-15 procentenheter, medan V står och stampar på 5-6 procent.

Att Miljöpartiet suger
åt sig en del av sossarnas nergång gör mig inte heller särskilt glad. Mp har faktiskt, sen valet, gått upp mer än S gått ner, om man tittar på SCB:s siffror. 
   Uppgången beror nog, till del, att en del som tidigare röstat på C, men med starkt miljötänk, nu röstar på Mp. Partiets nya politik har säkert hjälpt till. Det är ju knappast någon tvekan om att Miljöpartiet, med all rätt, i högre grad, nu verkar jobba mer för ministertaburetter än att föra en radikal miljöpolitik. Ett exempel: så sent som inför valet 2006 ville man ha två kronor mer i koldioxidskatt. Tvåkronan blev runt 70 öre i Miljöpartiets senaste budget. Detta i ett läge när växthusgaserna ökar i en takt vi aldrig tidigare sett. Mp har också accepterat Socialdemokraternas skrivning, om atomkraften, som innebär att denna skall fasas ut med hänsyn till sysselsättning och välfärd. Alltså inte ens med tanke på det överskott på el vi har och/eller i förhållande till hur mycket ny el vi får från förnybara källor.
   Faktum är att den som vill ha bort atomkraften och krafttag mot bilismen inte längre har något parti att rösta på, inte heller V hörs i den här diskussionen. En gång röstade runt 38 % av svenska folket på ett förslag som innebar att atomkraften skulle fasas ut inom 10 år, nu finns inget parlamentariskt motstånd att ta på allvar.

Region Skåne

Miljöpartiets högersväng syns också i region Skåne. Här vill man öka kollektivtrafiktaxan med 7 % och, om jag nu förstått det rätt, höja taxan i primärvården med 40 kr till 160 kr. S och V vill helt slopa taxan i primärvården.
   I en famös artikel till Sydsvenskans ”aktuella frågor”, polemiserar Miljöpartiets representant, Anders Åkesson, tillsammans med de andra regionråden i femklövern, mot S förslag på skattehöjning, i regionen, med 60 öre. Man påstår att k-skatten är platt, vilket är helt fel, K-skatten är klart progressiv. De som påstår att k-skatten är platt brukar också påstå att en höjning drabbar de med lägst inkomster. Så är det knappast. Jag är helt säkert på att en majoritet av de med lägst inkomster, låt säga upp till 15.000 kr hade fått  det ekonomiskt bättre med en skattehöjning på 60 öre och helt sluppit avgiften i primärvården och höjning av kollektivtaxan. V vill till och med sänka taxan med 10 %, men å andra sidan höja skatten 10 öre mer, till 70 öre. Miljöpartiet i Regionen driver ren högerpolitik, uppslukad av Alliansen.
   Ett miljöparti som är med på höjda kollektivtaxor har förlorat en stor del av sin själ.

S igen

Jag är alltså inte bekymrad över sossarnas nergång. Mitt drömläge är att de tre partierna som kallas rödgröna blir lika stora, att alla tre får 16 procent. Förutsättningar finns, om Juholt fortfarande finns kvar 2014 och Jonas Sjöström/ Ulla Andersson blir valda till språkrör för V, kan vi säkert få en utjämning redan 2014. Mitt drömläge skulle innebära att de tre partierna skulle ha lika mycket att säga till om när politiken skall utmejslas, att S dominans skulle vara bruten. Fast ett Miljöparti på 16 % kommer nog att springa över till Alliansen.
   Så visst har vänstern problem.
Sven-Hugo Mattsson

 

 

Gunnar Stensson
Klasstriderna i Finland

Den 6 december 1917 förklarade sig Finland självständigt från Ryssland. 1918 utbröt det finska inbördeskriget.

Anteckningar om Mannerheim är titeln på en nyutgiven bok av Jörn Donner om den finske nationalhjälten. Den presenterades av Merete Mazarella i SDS den 30 november.
Petter Larsson är kritisk både mot recensionen och boken. I ett inlägg i SDS 5 december påpekar han att Jörn Donner i sin bok bara nämner Gustaf Mannerheims roll i det finska inbördeskriget med orden ”han samlade upp den vita armé som nedkämpade det röda upproret”.
”I själva verketblev detta nedkämpande snart en slakt, en klasshämnd på de röda. 10 000 krigsfångar avrättades efter summariska rättegångar eller sköts under flyktförsök”, skriver han.

I sitt svar följande dag ger Merete Mazarella Petter Larsson rätt i sak, men menar att det som hände är väl känt och att Mannerheim försökte stävja det vita våldet. Hon skriver ”De flesta av Petter Larssons uppgifter är sedan decennier självklara för varje skolbarn i Finland: alla vet att den vita terrorn efter kriget kostade långt flera liv än den röda terrorn.”

Läs mer  

Erik Kågström
Det nya samhället

3. Eurokris och ojämlikhet

Något som kommit som en överraskning för mig är att alla pengar som vi rör oss med tycks härröra från banklån. Inklusive min pension och tidigare min lön från landstinget. Region Skåne hade år 2010 skulder på 20 miljarder kronor vilket balanserades av anläggningstillgångar med ungefär samma värde. Skatteintäkterna tycks gå till amorteringar och räntor på lånen. Också staten finansierar sin verksamhet med lån från den privata sektorn. Det betyder att när en stat får ekonomiska problem så är den helt utlämnad till godtyckliga beslut i privata kreditvärderingsföretag som Standards & Poor´s, Fitch och Moody´s, som styr vilken ränta staten skall betala på sina lån. Om en stat måste lägga ut mer än 20 procent av sina skatteintäkter på låneräntor är bankrutten nära.

Läs mer  

 

 

 

 

Paulsson, Ohly m.fl.

Är Paulssonaffären över nu? Ja, ska man tro borgarna har all gått precis rätt till och livet kan lugnt gå vidare. Och ser man i Sydsvenskan har inget särskilt hänt. Där har man hanterat det hela mycket återhållsamt, förmodligen i medvetande om att tidningens läsekrets skulle finna det plågsamt att läsa hur det faktiskt går till. Eskil Fagerström skrev några kryptiska rader i lördags och nojsade bort det hela. Men det var han och hans kollega Sarah Nylund som i fjor skrev en artikel i SDS som förklarar hur det hela hänger ihop (SDS 27/2 2010 ”Så drar Lunds män nytta av varandra”). Läs själv, det känns som en skildring av en amerikansk småstad i Mellanvästern i en roman av Sinclair Lewis.
   Christer Wallin som äger Wallin & Dalholm är kommunalråd för moderaterna. Han är också ordförande i den stiftelse som driver Arenan, Paulssons betalning till Lunds kommun för att han skulle få bygga på Klostergården. Wallin gjorde härom året en affär med Paulsson där Paulsson fick köpa W&D:s gamla hus och tomt mitt i det nya Sockerbruksområdet för att bygga. I gengäld fick Wallin köpa Paulssons tidigare hus på Odlarevägen och fick 10 miljoner för att bekosta flytten. Ja, sen var det lite fastigheter vid Bytaregatan i centrum inblandade etc. Innan inflyttningen bjöd Paulsson på en upprustning av lokalerna för 7 miljoner.

Hypotekskrögare på Paulsons nåd
Ja, och sen har vi ordföranden i Tekniska nämnden, Ronny Johannesson (m), tidigare politisk sekreterare till Mats Helmfrid (m) som gjorde honom först till vice ordförande i Kulturnämnden och därefter till ordförande i Tekniska nämnden. Det var Johannesson som vid kommunfullmäktiges sammanträde nu i november sa till Anders Almgren (m) att förslaget om att utreda kommunalt bussbolag kunde passa i Nord-Korea. Tekniska nämnden är huvudman för Tekniska förvaltningen som är den som står för Lunds försäljning av mark och t.ex har förhandlat om marken nere på Klostergården till Paulsson. Ganska billigt pris för Paulsson, får man säga, tillräckligt billigt för att Paulsson kan sälja till tre gånger så mycket till HSB.
   Nåväl, Johannesson driver Hypoteks- våningen, dvs fest- och konferenslokalen i det grå huset snett emot Domkyrkan. Huset ägs sedan 2006 av Paulsson och där är alltså Johannesons restaurangverksamhet hyresgäst. Och, javisst, Johannesson var ju vice ordförande i Kulturnämnden, ansvarig för fritids och sportanläggningar när Paulsson skulle bygga på Klostergården och bjöd på Arenan. Ja, så kan man hålla på och jag gissar att Eskil Fagerström vet ännu mer. Jag hoppas att han skriver om det i Sydsvenskan.

Talande tystnad
I ett ledarstick i onsdagens DN stod det så här:
   ”Den Caremaskandal som borde vara ett tacksamt mål för den samlade vänstern lämnas i princip okommenterad. Från Vänsterpartiets mer eller mindre ledarlösa parti hörs inte ett knyst. Socialdemokraterna gjorde sent omsider i helgen ett försök att ta till orda. Beskedet var då att partiet återkommer med ett ”knivskarpt beslut”. Vid kongressen. Om två år.”
   Det är ett korrekt konstaterande så vitt man kan se. Till försvar för V skulle man kunna anföra att vi har inte så lätt att komma till tals, men det är inget skäl för partiledningen att tiga. Det är helt enkelt plågsamt att se hur V centralt verkar helt ta tappat målföret.

Förspillda år
Och det ger anledning till en vidare kommentar. Den är helt enkelt att Vänsterpartiet i flera år har befunnit sig på en politisk ökenvandring. Det är i första hand inte Lars Ohlys fel utan de kretsar som förde fram honom som partiordförande. Men Ohly har bidragit till att göra ont värre. När det för de flesta stod klart att han inte längre var acceptabel som partiordförande så höll han envist fast vid att tala om att han tänkte ställa upp igen som ordförandekandidat. Alltså; han ville inte bara sitta tiden ut, han ville också väljas om som partiledare. Det kanske var vanlig mänsklig fåfänga, men effekten var att i flera år blockera för den nödvändiga förnyelsen. OK, förnyelsen tycks komma nu, men Ohlylinjen verkar ha stort stöd ibland V:s partifunktionärer och deras närstående, så helt smärtfritt blir det inte. Och vi har alltså förlorat flera år på det här och ett val.
Lucifer

 

 

Palestina -Israel

”Vi har redan en enstats-lösning”
”Det finns ingen som tror att raketer mot Israel kommer att befria Palestina eller att förhandlingar med USA kommer att leda till en rättvis och varaktig lösning”, säger Columbiaprofessorn Rashid Khalidi, ledande palestinsk intellektuell som ingick i den palestinska delegationen i Madrid- konferensen på 1990-talet och var en av de första som förespråkade en tvåstatslösning.

Hamas och den Palestinska Myndigheten måste enas, ensidigt ta avstånd från våld och kasta den USA-ledda fredsprocessen överbord. Fredsprocessen är ett lik som under mer än ett decennium pumpats fullt med formalin.
   Det finns ingen som tror att samtalen med USA leder till en rättvis och varaktig lösning av konflikten. Om någon fortfarande skulle göra det borde han få sitt huvud undersökt.
   Tvåstatslösningen har begravts av de outtröttliga israeliska schaktmaskinerna och Israels bosättningsindustriella komplex. Den hade ändå bara varit en station på vägen och inte  slutet på konflikten. Frågan om de palestinska flyktingarna och Israels palestinska minoritet måste lösas först innan något fullständigt fredsavtal kan uppnås.

Enstatslösningen är redan här, fastslår Rashid Khalidi. ”Mellan Jordan och Medelhavet finns det bara en stat med två eller tre grader av medborgarskap eller icke-medborgarskap inom gränserna för denna enda stat som utövar total kontroll.”

Palestinierna måste skapa sig en ny bild av hur ett demokratiskt Palestina skulle fungera. ”Varför inte skapa ett Palestina där också judar lever. Vad är det för fel med det?”
   De palestinska ledarna måste ut ur sina dyra Audis och Mercedesar i Ramallah och mobilisera det palestinska folket.

Kommentar. Detta är ett utdrag ur Chemi Shalevs intervju med Rashid Kalidi, som står att läsa i Haaretz 6/12.
   Två saker är värda att observera. Den lösning Rashif Khalidi förespråkar innebär inte bara att drömmen om en palestinsk stat uppges utan också att dagens judiska stat Israel försvinner.
   Under hösten har Mahmoud Abbas eftersträvat ett FN-erkännande av Palestina. Det är ett sista försök att uppnå en tvåstatslösning. Han har sagt att om denna strävan misslyckas kommer den Palestinska Myndigheten, som är beroende av USA och Israel, att avskaffa sig själv.
   Då återstår bara en stat: Palestina-Israel. Palestinierna kommer då inleda en civil ickevåldskamp liknande den mot Sydafrikas apartheidregim. Värt att notera är att den enda staten mellan Jordan och Medelhavet redan nu har palestinsk majoritet.
Gunnar Stensson

 

 

Anders Davidson
Spela roll!

Bonn I lade grunden till tio års katastrofal Afghanistanpolitik. USA angav tonen. Kriget mot terrorismen var den överordnade strategin. Sverige stämde blint in.
   Bonn II tycks lägga grunden till fortsatt katatsrofal Afghanistanpolitik. USA håller i taktpinnen. Kriget mot terrorismen fortsätter. The Great Game utgör undertexten. Sverige sjunger fortfarande med i kören. Dansar med vargarna.

På måndag beslutar riksdagen om fortsatt svenskt stöd till kriget mot terrorismen. Regeringen har stöd av (S) och (MP).
Soldaterna ska tas hem, men det är inte någon brådska. Först nästa år börjar de tas hem. Först 2014 ska de vara hemma helt. Eller nästan helt. Nato vill ha ett långsiktigt strategiskt samarbete med Afghanistan och USA permanentar sina baser. Sverige blir med på ett hörn; behåller 200 man som ska kunna strida med de afghanska regeringsstyrkorna.
   Den utländska interventionen på ena sidan i inbördeskriget fortsätter. Något samlat svenskt nytänk är kanske inte att förvänta sig med nuvarande regering.

Läs mer  

I veckans nummer

Vår makt 2011 – En världs-regim av åtstramningar

URAN: 11 DEC

Midnattskören

Kulturtips

Vänsterpartiets Fristadsfond är i akut behov av pengar!

Det lackar…

Pressgrannar

Det nya samhället 3
av Erik Kågström

Paulsson, Ohly m.fl.
av Lucifer

Vad skulle EUROn vara bra för?
av Lars-Åke Henningsson

Vänstern har problem
av Sven-Hugo Mattsson

Palestina -Israel
av Gunnar Stensson

Spela roll!
av Anders Davidson

Klasstriderna i Finland
av Gunnar Stensson

Redaktion

Göran Persson

Utskriftsvänlig form

 

Tipsa om Veckobladet

Känner du någon mer som skulle gilla att läsa VB?

Vår makt 2011 – En världs-regim av åtstramningar

Kapitalismen är inne i en allvarlig kris och hur mycket statliga medel som än används för att rädda banker och hela nationer som närmar sig konkursens brant tycks krisen bara spridas.
   Vi har föredragshållare från Spanien, England och Sverige som berättar om de rörelser som uppkommit som ett svar på denna kris. Välkomna till en dag av torgockupationer, upproriska studenter, förortskravaller och stadskamp.
TID: 10 december, kl. 11-18
PLATS:  Röda Huset, Industrigatan 4, Malmö.
Mer information:
Arrangeras i samarbete med Motarbetaren och ABF

 

 

URAN: 11 DEC

GRUVOR-KÄRNKRAFT-VAPEN-AVFALL
   14:00 Filmvisning #1 MALMÖPREMIÄR!
Om bergen faller sönder & samtal med regissören! Förfilm: YELLOWCAKE kortfilm från gruva till kraftverk.
   15:30 Föredrag med Anita Lilburn, ARK
Om utarmat uran, kärnkraftens restprodukter i modern krigsföring.
   16:30 Filmvisning #2 Into Eternity
Fantastisk dokumentär som ställer existentiella frågor om slutförvaret i Onkalo, Finland.
FRI ENTRÉ!
Café Barbro - Norra Skolgatan 10a, Malmö

Affisch  

 

 

 

 

Midnattskören

Midnattskörens julkonsert Klosterkyrkan
Torsdag 15 december kl 18 och kl 20
Två konserter samma kväll alltså.Körledare: Gösta Petersen
Gäster: Lund International Student`s Choir
Körledare: My Hedström & Gösta Petersen
I samarbete med Folkuniversitetet i Lund
Midnattskören inbjuder till Singalong Julkonsert och Julpub
Fredag 16 dec. kl 20
Vita Huset, Uardavägen 131 i Lund
Biljettintäkterna för fredagens arrangemang går till föreningen Shangilia som stöder barnhemmet i Kenya.
I samarbete med Folkuniversitetet i Lund

Mer info 

 

 

 

 

Kulturtips

DANCING IN THE DARK - BRÄNNER STADEN + GAMMAL OCH DÖRR [6 filmer]
Dansfilmsfestival 2011. 9 dec kl.18.30 på Palladium
Fre 09 dec kl. 18:30. Läs mer

En makroekonomisk kärlekshistoria
En romantisk komedi om bankväsendet och den långa räntan. På Teaterrepubliken 29 oktober - 14 december.
Fre 09 dec kl. 19:30. Läs mer

Nine Parts Of Desire
Spelas på Bastionen 1 - 10 december.
Fre 09 dec kl. 19:30. Läs mer

SOUND OF BERGHAIN W. BEN KLOCK, RIVET & DENG DENG HIFI
på Inkonst 9 december kl 23:00.
Läs mer

Faust
Direktsänt från The Met på Spegeln och Kino 10 december. Repris 11 december.
Lör 10 dec kl. 19:00. Läs mer

Jakob Hellman & Nerverna (SE) LIVE – Support: Magnus Ekelund (SE)
På Babel 10 december kl 19:00.
Läs mer

Julkonsert - En dag om året
Välkommen till en annorlunda julkonsert med manskören Svanholm Singers (dir. Sofia Söderberg Eberhard, 10 dec i Klosterkyrkan, Lund och 16 december i S:t Johanneskyrkan i Malmö. Läs mer

MALIN & ZINK m. LUR
En trolleriföreställning i ett rasande tempo, genomsyrad av LUR:s livelooping madness, med hjärtat på det rätta stället och inget tjafs! På Karavan 10 och 11 december.
Lör 10 dec kl. 20:00. Läs mer

Himmel och Pannkaka
En fantasifull och humoristisk berättelse om att försöka förstå och att bli lite stor (6-11 år). På Teater Sagohuset i Lund 2 och 3 november och på Gamla Tvätteriet i Malmö 28 november - 11 december.
Sön 11 dec kl. 14:00. Läs mer

Händels Messias
G F Händels mäktiga och populära oratorium "Messias" framförs här av Johanneskören och barockorkester. Dirigent: Christian Schultze, 11 december i S:t Johannes Kyrkan
Sön 11 dec kl. 18:00. Läs mer

West of Eden
På Palladium den 11 december kl. 18.00
Läs mer

PLATTFORM 13 december
På Dansstationen Palladium 13 december kl 19.30. Läs mer

Törnrosa (Royal Opera House)
Balett från Royal Opera House, London, på Spegeln och Kino 15 dec kl.20.30.
Läs mer

Hela kulturcentralens program

 

 

Vänsterpartiets Fristadsfond är i akut behov av pengar!

Fristadsfonden är i akut behov av pengar för att vår verksamhet att hjälpa asylsökande flyktingar ska kunna fortsätta. Varje månad beviljar vi ekonomisk hjälp för ombud, kris- och traumautredningar, läkarintyg och tolkar för mellan 40.000 kr till 50.000 kr. De ombud vi anlitar tar en mycket lägre taxa än vad som är rekommenderat, detsamma gäller de utredningar som behöver göras.

Inte en enda krona går till resor, administration eller arvoden för de kamrater som sitter i styrelsen.
   Partikamraterna skänker i genomsnitt 10.000 kr i månaden till fonden. I dagsläget har vi medel att bevilja som räcker till ett möte till. Vi, d.v.s. Vänsterpartiet och Fristadsfonden, befinner oss i den situationen att om inte mer pengar kommer in så tvingas vi lägga ner fonden i januari efter 11 års arbete för att hjälpa flyktingar och där vi räddat livet på många.
   Det finns två sätt att bidra ekonomiskt till Fristadsfonden.
   Det ena är att teckna ett autogiro där summan du vill skänka dras automatiskt varje månad. Autogiro-blankett kan laddas hem här.
   Det andra är att sätta in pengar på fondens plusgirokonto 26 31 25-7 genom att via din Internet-bank ställa in, att ett visst belopp ska överföras varje månad till plusgirokontot.
   Alla bidrag tas emot med stor tacksamhet. Ju fler som skänker pengar desto fler kan vi hjälpa.

Varmt tack på förhand för ditt bidrag!

Ulla Hoffmann, ordförande
Anita Dorazio, sekreterare