Äntligen!!!

Äntligen har den politiska majoriteten släppt det verklighetsfrämmande kravet på ett Yttre Godsspår. Nu verkar det som om det lossnar så att det går att förmå Trafikverket att planera för och förverkliga fyra spår fram till Högevallsbadet. Fast det vore förstås lika bra att bygga fyra spår ända fram till Lund C på en gång.
   Så är det bara att hoppas att majoriteten (inklusive partier i en eventuell ny majoritet) också tänker om i en annan järnvägsfråga: planerna på att gräva ner Lund C under jord. Den idé borde snarast begravas.
Ulf Nymark


 

Vårdbolagen inför Domsöndagen 20/11

Till VB:s kristna läsekrets.
Evangelium enligt Matteus, 25.

Då skall Jesus säga till vårdbolagen: ”Sannerligen säger jag eder: Gå bort ifrån mig I förbannade! Ty jag var nödig och ni lät min blöja flöda över; jag var smutsig och ni tvättade mig icke; jag var sjuk och ni vårdade mig icke; bostadslös och ni gav mig ingenstans att bo; frusen och ni gav mig inga kläder: tvångsomhändertagen och ni besökte mig icke.”
   Då skola vårdbolagen svara: ”Herre, när såg vi dig nödig eller smutsig eller sjuk eller bostadslös eller tvångsomhändertagen och tjänade dig icke?
   Då skall han svara dem och säga: ”Sannerligen säger jag eder: Vad helst I icke haven gjort mot en av dessa mina äldsta syskon, det haven I ej heller gjort mot mig.”
Gunnar Stensson

 

 

Genmäle om Smålands nation

Mitt föredrag om Smålands nation imponerade inte på Veckobladets utsände (artikel av sign Gr i VB i nr 33 111028). Du skriver  att min inledning var dålig, det mesta vara dåligt, att det som hände på den tiden kan bara ni som var med förstå etc. Nåväl, det verkar i alla fall som om ämnet väckte upp en del gamla minnen hos en vänsterman som tappat sin tidning och får nöja sig med en blogg.
   Av någon anledning utelämnade du i din artikel att jag var med i styrelsen för Smålands och i Dackekurirens redaktion från 1983. När jag slutade fyra år senare hade jag varit både ordförande för nationen och redaktör för Dackekuriren, som första kvinna på båda posterna. Jag blev sedan redaktör för Lundagård. Ganska unika erfarenheter för den som ska hålla ett föredrag om Smålands nation, inte sant.
   Tyvärr är det ingen unik erfarenhet för mig att den patriarkaliska kvinnosynen inom den gamla vänstern ofta varit nedsättande mot kvinnor som utmärker sig, om man överhuvudtaget släppt fram någon.  Det är därför kvinnorna fått lägga tid på alla dessa feministiska grupper genom åren. Betänk att ingen kvinna figurerat på en framskjuten post i Smålands nation under vänsterns storhetstid under 1970-talet. Ingen jag hört talas om efteråt i alla fall. Vi minns några tjejer som sjöng, Röda bönor.
   Vad som heller inte framgick i din artikel var att jag 1990 gav ut en skrift ”Röd lyser stugan. Berättelser från Smålands nation”. Det var denna skrift som var utgångspunkten i mitt föredrag på Smålands gille. ”Röd lyser stugan” är förövrigt första strofen i Smålandsvisan, en vacker hyllning till landskapet med sina röda stugor och björkar.
   Det dubbeltydiga med att stugan blivit politiskt röd i Lund var givetvis avgörande för valet av titeln på skriften.
   Vad beträffar mina spekulationer om Alf Brevik, så finner jag det märkligt att en man född 1918, dvs 53 år gammal går in och styr och ställer på Smålands bland 20-åriga studenter. Tar initiativ, nominerar folk till poster, driver på. Ju äldre jag själv blir desto märkligare tycker jag det är. Fanns det en dubbel agenda?
   Det finns idag intressant forskning om skandinaviska kommunister som mycket unga, i likhet med Alf Brevik, deltog i spanska inbördeskriget, stred mot Tyskland i andra världskriget och senare blev sovjettrogna. Där finns fler svar att söka efter. Först när Stasiarkiven öppnas kan vi ta reda hur det förhöll sig, om det fanns en koppling till DDR.
Anna Alsmark

 

 

 

Inför gymnasiemässan på Arenan 18 och 19 november Betygssättning - exemplet Mikael Elias Teoretiska Gymnasium

Skolverkets aktuella undersökning av betygssättningen på de centrala proven visar att varannan elev fått för höga betyg och att var nionde elev med betyget Mycket Väl Godkänd borde ha underkänts.
   Mikael Elias Teoretiska Gymnasium i Göteborg har stärkt konkurrenskraften genom att ge 59 av 84 elever för höga betyg på det nationella delprovet i svenska.
   Skolbolaget finns representerat i hela landet, också i Lund. Mikael Elias Teoretiska Gymnasium riktar sig till en exklusiv skara av studieinriktade elever - vilket ju är kommersiellt förmånligt. Så här ser informationen ut: ”Vår grund vilar på traditionella värderingar och den som börjar här måste vara motiverad. Vår roll är inte bara att lära ut, utan också att ge dig verktyg för att själv hitta det du behöver. Därför utgår vår pedagogik från lust.”
   Men det är inte lätt att konkurrera med de kommunala gymnasierna i Lund. Utbildningsförvaltningens rapport om antagningen visar att endast 6 elever antagits till samhällsprogrammet och 8 till naturvetenskapsprogrammet i Mikael Elias Teoretiska Gymnasium läsåret 2011/12.
   14 elever, varav endast 3 bosatta i Lund, har alltså antagits till skolans 48 platser. Det blir ingen vinst i Lund.

Med argumenten konkurrens och valfrihet sålde de borgerliga partierna in friskolesystemet i den svenska välfärden. När elevpengen kom insåg riskkapitalisterna genast att de kunde göra säker vinst genom att tillskansa sig den. De såg till att välja motiverade elever utan funktionshinder eftersom det minimerade kostnaden. Av samma skäl snyltade de på kommunernas gymnastiksalar, bibliotek mm. Skattemedlen de stal gömde de i skatteparadis. Skatt gjorde dem rika. Själva betalade de ingen. Så blev de elevernas, föräldrarnas och kommunernas parasiter.
   Valfriheten bestod av reklamkampanjer (reklam är det enda område där friskolorna verkligen satsar, upp till 1 procent av sina årliga utgifter) som gjorde rationella val omöjliga.
   Konkurrensen fick formen av betygsinflation, lögner om elevernas kunskapsnivå. Var femte lärare pressas av rektorerna att sätta för höga betyg. Många faller till föga. Rektorerna saknar ofta all skolerfarenhet och sitter bara korta tider, ibland mindre än ett år. Tänk Kävlinge. Värst lögnare vinner. Höga betyg har visat sig vara ett effektivt konkurrensmedel.
   Vi vet nu att vartannat betyg på de nationella proven är för högt och att var nionde elev som fått betyget Mycket väl Godkänd egentligen borde ha blivit underkänd. Aldrig har svenska elever varit så okunniga. Aldrig har de haft så höga betyg.
   På mindre än ett årtionde har skolbolag som John Bauer och Kunskapsskolan korrumperat det svenska skolsystemet. Till dem sällar sig Mikael Elias Teoretiska Gymnasium.

Efter framgången med friskolorna blev det dags för riskkapitalisterna att med hjälp av sina borgerliga tillskyndare ge sig in på vårdområdet.
   Där tog Carema Care ledningen, i Lund liksom i landet. Med falska avtal och osann, men påkostad, ”marknadsföring” lurade bolaget kommuner och anhöriga. Personal som klagade avskedades. Cheferna blev delägare. Ju hänsynslösare de plundrade sina offer desto större blev deras bonusar. Till toppen nådde de girigaste.
   Det är den globala finansvärldens röta som trängt in i svensk välfärd och skola.
Men ett system som motiveras av girighet är ohållbart i längden. När utplundringen av människorna och jordens resurser överskridit en viss gräns kommer upproren. Då försvinner det monster som på orwellska kallas Economic Man.
Gunnar Stensson

PS. Miljöpartiet delar med borgarna ansvaret för att vinsttänkandet brett ut sig i skola och vård. I debatten mellan Gustav Fridolin, MP, och en moderat om Carema Care i måndagens morgonprogram i tv gjorde Fridolin ett blekt intryck. Han framstod som nästan lika tvetydig som Maria Larsson, KD, i söndagskvällens Agenda. Efter en oengagerad debatt inbjöds han mycket riktigt att ansluta sig till de borgerligas kamp för valfrihet och konkurrens inom vården.

Erik Kågström
Det nya samhället

1. Den tredje industriella revolutionen

I maj 2007 beslutade EU-parlamentet att en ”Third Industrial Revolution” skall ingå i organisationens energimålsättning tillsammans med det tidigare antagna 20-20-20 projektet fram till 2020. Beslutet hade föregåtts av intensiv lobbying av framför allt den amerikanske ekonomen och samhällsdebattören Jeremy Rifkin.
   Jeremy Rifkin har en hypotes att stora ekonomiska omvälvningar historiskt inträffar när en ny kommunikationsteknologi sammanträffar med ett nytt energisystem. Sålunda gav kolbaserad ångkraft och boktryckarkonsten upphov till den första industriella revolutionen. I början av 1900-talet möjliggjorde kombinationen av elektronisk kommunikation och den oljebaserade förbränningsmotorn den andra industriella revolutionen.

Läs mer  

 

 

 

När motståndarna retirerar, förfölj dem!

Det som härom dan var osakligt vänstersnack blev på en vecka ett centralt politikområde där alla goda krafter kan enas om hur viktigt det är med kvalitet i vården, Reinfeldt såväl som Björklund och Hägglund. Nästa torsdag är det kommunfullmäktge i Lund och där kommer vi att få höra de borgerliga kommunalråden och vårdpolitikerna andtrutet och i panik försvara Lunds satsning på riskvården i Carema.
   Att vänsterpartiet har talat om vårdbolagen år efter år är det tyst om. Det enda undantaget jag har sett är KG Bergström, den gamla bitske politiske TV-reportern, numera i Expressen. Där skriver han: ”Håkan Juholt har försökt profilera sig och sitt parti på kritik av privatiseringarna. Men det är egentligen bara Vänsterpartiet som med gott samvete kan säga, Vad var det vi sa?”

Dags för offensiv om privatskolorna
Jag hoppas bara nu att Vänsterpartiet när nu motståndaren är på reträtt inte bara sätter sig ner. Ett parti som har så få tillfällen att nå en större allmänhet får bara inte missa tillfället att ösa på och peka ut de borgare som har genomdrivit privatiseringarna. Och då måste man självklart också ta upp skolan där skattebetalarnas miljarder rullar iväg till skatteparadisen. Inom några veckor kommer naturligtvis det också att komma fram i rubrikerna. Och där är V ensam om att stå för en tydlig linje. Mp älskar friskolorna och tycks tro att det handlar om ideell verksamhet. Stora delar av S avskyr friskolorna men vågar inte stöta sig med mittenväljare som man inbillar sig skulle ha kvar sympatier för partiet. Men ingen annanstans i världen låter man vinstdrivande företag driva skolor och låtsas att det är en marknad. Montessori och kooperativ, OK, men detta är rövarkapitalism – skolföretagen har vinstmarginaler på upp till trettio procent!

Kommentariatet
Det är högkonjunktur för politiska kommentatorer och då må det vara tillåtet att säga några ord om dem. Sanningen är att de flesta av dem uppträder med borgerlig bias och därutöver är illa underrättade och undermåliga i sin analys. Ta t.ex. Mats Knutsson och Margit Silberstein.på TV och deras sätt att kommentera Juholt. Det som om de deltar i kampanjen mot honom och det är samma med Lena Mellin i Aftonbladet. Och det är häpnadsväckande att någon kan ta ”vänsterkolumnisten” Lotta Gröning i Expressen på allvar. Om man tvekar om sin hållning i någon fråga, kolla in vad Lotta Gröning säger och ta sedan motsatt ställning.
   Vad gäller analysförmågan: lyssna på vad kommentariatet säger om partiledarkandidaterna i Vänsterpartiet. De tycks oförmögna att se att det handlar inte om kvinnorepresentation eller en eller två i ledningen. Det är väl uppenbart att det är nytraditionalisterna som slåss för att rädda vad man kan av Ohlylinjen. Och Ohly beskrivs som den som har enat partiet! Det är politiska motsättningar det handlar om och det borde väl inte vara en överraskning för politiska kommentatorer.
Lucifer

 

 

Ökenmuren

Israel bygger en 240 km lång stålmur genom öknen från Kerem Shalit till Eilat längs den egyptiska gränsen. Den är fem meter hög, dvs dubbelt så hög som muren på Västbanken, och försedd med övervakningskameror och radar. Den är effektivare än muren mot Syrien vid Golanhöjderna.
   Behovet av muren blev akut efter Hosni Mubarak fall. Beduinernas angrepp från Sinai på en israelisk buss den18 augusti intensifierade arbetet. Det var ett islamistiskt angrepp som var mer välorganiserat än de palestinska attackerna brukar vara.
   Muren går exakt längs gränsen, ibland rentav på den israeliska sidan. 15 procent av Israels stålkonsumtion går åt till byggandet.
   Muren som är större än USA:s avspärrningar längs den mexikanska gränsen byggs inte bara till försvar utan också för att stoppa invandringen från Afrika.
Källa Haaretz
Gunnar Stensson

 

 

Roland Andersson
Som det kan bli!

Jag fortsatte lyssna på Maria Wetterstrands sommarprogram trots hennes egenartade musiksmak. Hon visade ett tydligt personligt engagemang för en skola som respekterar eleverna. Hon är den rikspolitiker tydligast stått emot den backlash som initierats av Jan Björklund men som otäckt snabbt utvecklas mot ett slags konsensus om en återgång till den gamla auktoritära sorteringsskolan.
   I programmet berättade Maria Wetterstrand om den värme som mött Mona Sahlin under deras gemensamma politiska appellmöten i invandrartäta Stockholmsförorter. Det är inte märkligt att Mona Sahlin är den politiker som Sverigedemokraterna hatar mest intensivt – det beror på hennes tidiga och tydliga ställningstagande för mångfald.
   Vi kunde haft en regering med Mona Sahlin som statsminister och Maria Wetterstrand som utbildningsminister och vice statsminister.
   Först verkade det så lovande. Mona Sahlin meddelade att socialdemokratin hade brutit med sin storebrorsmentalitet och på allvar skulle samverka med ett annat parti. Samverkan med miljöpartiet var väl förberedd och jag är fullständigt övertygad om att man hade kunnat formulera en gemensam politik till vänster om mitten och på frihetlig grund. Lika övertygad är jag om att en sådan politik hade vunnit valet .
   Så blev det inte. Starka krafter inom socialdemokratin ville något annat. Vänsterpartiet utnyttjades som bromskloss. Den politik som fördes fram i valrörelsen var i princip samma som socialdemokratin förlorat föregående val på. Inte märkligt att också detta val förlorades.

Läs mer  

 

 

 

 

Gunnar Stensson
Freedom

Förra veckan presenterade jag ”Tornet”, romanen som om DDR:s sista decennium som slutade med att landet blev ”svunnet”1989.
   När Sovjetimperiet bröt samman och det kalla kriget upphörde, tycktes det ”exceptionella” USA stå på toppen av sin makt. Det återstod bara att sprida liberalism och demokrati. Francis Fukuyama hävdade att mänskligheten nått det lyckliga slutet på historien.
   Två decennier senare är samma USA försvagat efter två förlorade krig och en utdragen ekonomisk kris vars slut inte kan skönjas.

Det är den epoken som utgör bakgrunden till Jonathan Franzens roman ”Freedom”. Berglunds är en liberal medelklassfamilj i St Paul, Minnesota. De är begåvade och aktiva, politiskt och socialt medvetna. Deras beslut och handlingar leder ofta till katastrof och skuld.
   I centrum står miljökämpen Walter, hans fru Patty, vacker fd basketstjärna och deras vän Richard en anarkistisk sångare med drag av Bob Dylan. Till det yttre sägs han dock likna Moammar Kaddafi, som ju blev populär i väst så där 2004.

Läs mer  

I veckans nummer

Opinionsmöte

Kulturtips

Äntligen!!!
av Ulf Nymark

Det nya samhället
av Erik Kågström

Vårdbolagen inför Domsöndagen 20/11
av Gunnar Stensson

När motståndarna retirerar, förfölj dem!
av Lucifer

Genmäle om Smålands nation
av Anna Alsmark

Ökenmuren
av Gunnar Stensson

Inför gymnasiemässan på Arenan 18 och 19 november
av Gunnar Stensson

Som det kan bli!
av Roland Andersson

Freedom
av Gunnar Stensson

Mats – idag en skröplig fattigpensionär
av Ulf Nymark

Redaktion

Göran Persson

Utskriftsvänlig form

 

Tipsa om Veckobladet

Känner du någon mer som skulle gilla att läsa VB?

Opinionsmöte

Nu på lördag ordnar Vänsterpartiet ett opinionsmöte om äldreomsorgen. Vi kommer att vara på Mårtenstorget mellan klockan 11 och 12.30.
Ju fler vi är som är med och visar att vi inte accepterar att äldre vanvårdas för att riskkapitalbolag ska tjäna pengar desto bättre, så kom till mötet på lördag!

 

 

 

Kulturtips

Days of War - Nights of love
En postapokalyptisk cirkusföreställning. På Karavan 18 november - 4 december.
Fre 18 nov kl. 20:00. Läs mer

En makroekonomisk kärlekshistoria
En romantisk komedi om bankväsendet och den långa räntan. På Teaterrepubliken 29 oktober - 14 december.
Fre 18 nov kl. 19:30. Läs mer

Historia A
POTATOPOTATO GÖR UPP MED DEN EXKLUDERANDE HISTORIESKRIVNINGEN OCH SKAPAR SIN EGEN. På Inkonst 11 november - 5 december.
Fre 18 nov kl. 19:00. Läs mer

MDT presenterar - Lisa Östberg, Ludvig Daae och Sudermann & Söderberg
Tre olika koreografer med högintressanta verk delar kvällen. På Dansstationen Palladium 17 - 18 november kl 19.30.
Läs mer

Midnattsdopp med Bastu Extrem -arombastu varvat med olika relaxupplevelser. På Ribersborgskallbadhus 18 november kl 19:30. Läs mer

Armen
Statsteatern fullföljer sin tradition av vinterteater i Slottsträdgården med den nyskrivna rysaren Armen där medborgaren bygger monstret.
Lör 19 nov kl. 13:00. Läs mer

Satyagraha
Direktsänt från The Met på Biograf Spegeln och Kino 19 november. Repris 20 november.
Lör 19 nov kl. 19:00. Läs mer

TÖRNROSA
Törnrosa, en av baletthistoriens klassiker visas direkt från Bolsjoj i Moskva till Spegeln och KINO, den 20 november kl 16:00. Läs mer

Malmö förr och nu - En underhållande och intressant föreläsning
Föreläsning om Malmös historia med Andreas Wennick. På Malmö Brygghus i oktober och november.
Sön 20 nov kl. 15:00. Läs mer

Sjöflickan och Drakens Dotter
Fritt efter en kinesisk folksaga i regi av sagogurun Margareta Larson, från tre år, på Teater Sagohuset 4 september - 30 november.
Sön 20 nov kl. 10:30. Läs mer

Bill Callahan & Band + Support: Devon Sproule
På Palladium 21 november kl 19:30.
Läs mer

CECILIA PERSSON KVINTETT och THE OPPOSITE (Pulsslag)
på Victoriateatern 22 november kl 19:30.
Läs mer

Middag med Gudrun Schyman
Möt den ständigt debatterande och diskuterande - numera - frilansfeministen Gudrun Schyman. Under samtalet går det bra att äta en måltid som vår gäst komponerat. Denna gång simrishamnstorsk eksi. På Moriska Paviljongen den 22 november kl 18:45 & 19:30. Läs mer

Oslipat, med bl a Zinat Pirzadeh
Humor som gör att du gillar livet lite mer. Med bl a Zinat Pirzadeh och Jonatan Unge, på Babel 23 november kl 20:00.
Läs mer

RÖRELSENS SCENKONSTFESTIVAL 23 - 25 NOV
I årets festival fokuserar Rörelsen på konstnärers arbete med unga och förvandlar Inkonsts scen till en battlande arena, ett spretigt, sprakande forum där kroppen tar plats.
Ons 23 nov kl. 10:00. Läs mer

Classic Lounge: La Tempesta di Mare
Rasande höststormar och spegelblank stilltje gestaltat i musik av Antonio Vivaldi och andra barockkompositörer. Ribersborgs Kallbadhus den 24 november, kl 19.00. Läs mer

MACK 24/11 Kristoffer Appelquist, Anders Celin
stand-up på La Couronne Tor 24 nov kl. 20:00. Läs mer

Matkaravan med Hanna och Linda
med Hanna Tunberg och Linda Dahl
- smaka på våra nya matkulturer. guidade turer runt Möllevångstorget.
Tor 24 nov kl. 16:00. Läs mer

Hela kulturcentralens program

 

 

Ulf Nymark
Mats – idag en skröplig fattigpensionär

Den här texten handlar inte om kommunstyrelsens ordförande Mats Helmfrid eller någon annan känd lundapolitiker med detta namn. Nej, den handlar om LundaMaTs – Lunds kommuns strategi och åtgärder för ett miljöanpassat transportsystem.
   LundaMaTs drogs igång i slutet av 1990-talet. Det var den dåvarande rödgröna majoriteten som drev på och det var konsultföretaget Trivector som tog fram de huvudsakliga underlagen för beslut.
   Med tämligen rika bidrag från staten drogs sålunda ett tämligen omfattande program igång för att minska bilismens skadliga miljö- och klimatpåverkan. Framför allt satsades dels på ”mjuka” åtgärder, information och försök till attitydförändringar, dels på åtgärder för att främja kollektiv- och gång- och cykeltrafiken. År 2006 togs nya beslut (också på grundval av en utredning av Trivector) om mål – men inte om åtgärder eller finansiering! – för vägtrafiken. LundaMaTs II såg dagens ljus.

Mats är tillräcklig för borgarna
När den rödgröna oppositionen idag kritiserar den styrande borgerligheten för passivitet i miljö- och klimatfrågor hänvisar borgarna regelmässigt till LundaMaTs. (I fortsättningen här förkortat till Mats rätt och slätt). Mats är för dem lösningen på de trafikalstrade klimatutsläppen. ”Vi har Mats – det behövs inget mer!”, sjunger borgarna i korus.
   Denna inställning var alltför tydlig vid fullmäktiges behandling av en motion från DV om trafikplaneringen.

Läs mer