Snart är våren slut

Vad då snart säger den som tillbringat hela senaste helgen i solsken och 25-gradig värme. VB gillar våren men nu får vi snart ge oss så nästa vecka kommer vi med vårens sista nummer.
   För den som orkar se så långt in i framtiden så planerar vi att starta (den publicistiska) hösten den 19 augusti.
red

 

 

Löftesrika p-problem

Är jag så tillbaka i Lunds kommunala parkeringsbolag. Jag satt i styrelsen under tolv år men har varit borta den senaste mandatperioden.
   En del känns igen: ett par av ledamöterna inklusive ordföranden (Fp) och viceordföranden (S), den frikostiga middagen i samband med bolagsstämman och de rundhänta inbjudningarna till personer som bolaget på ett eller annat sätt haft med att göra. Inte mej emot, det är mina fiender Lundabilisterna som betalar.
   Välbekant är också ärendet med det kombinerade p- och studentbostadshuset vid Parentesen. Det diskuterades fram och tillbaka under första hälften av 2000-talet och fortfarande har spaden inte kommit i marken. Dessutom svajar hela projektet. Kommunfullmäktige tyckte med viss rätt att det inte var en angelägenhet för ett parkeringsbolag att bygga studentlägenheter så nu samarbetas det med AF Bostäder men inte friktionsfritt, som det ser ut.
   Verksamheten har vuxit påtagligt under de gångna åren och fördubblat både personal och antalet p-platser. Och verkställande direktören är ny, han debuterade på styrelsemötet i veckan där jag nydebuterade.
   Jag har till min sorg noterat bolagets fortsatta expansion sådan den avspeglats i årsrapporterna. Krisen för bilbranschen låter tyvärr vänta på sej. Men när det gäller själva det kommunala p-bolaget finns det uppmuntrande tecken. Till exempel den senaste tertialrapporten som bröt en lång positiv, jag menar förstås negativ, utveckling. Det blev en liten men dock förlust. Största orsaken var den svåra vintern som höjde elkostnaderna men framför allt knäckte ett tak som det kostar en dryg miljon att återställa.
   VD kunde berätta att bolaget har fått ett fint pris för den nya anläggningen Arena Park, alltså p-huset vid Högevall som bland annat ska serva handbolls- och hockeypubliken. Men vi fick också veta att Kultur- och fritidsförvaltningen vid åtminstone ett tillfälle har låtit evenemangsbesökare parkera gratis på den närliggande Södra lekplatsen, och det var cirka fyra hundra bilister som valde det initiativet framför att offra en tjuga åt p-bolaget. Vad den ena kommunala handen gör etc.
   Det största löftet inför den närmaste framtiden stavas emellertid Klosterhagen. Jag utkämpade men förlorade för ett decennium sedan en hård strid om p-huset Lund C som byggdes mot mitt partis (V) och min vilja. Intill, precis väster om Klosterkyrkan, ligger en likaså kommunal markparkering som de flesta bilister föredrar. Det var därför länge svårt att få Lund C att gå runt och mitt förslag att tvinga dit bilister genom att ta bort markparkeringen ignorerades. Men nu har ni kanske sett om tingsrättens problem. Den vill expandera. Ett alternativ är att flytta men ett annat att växa in över Klosterhagens parkering.
   För att ersätta denna sägs det behövas 280 platser under mark, och att bygga såna är inte direkt billigt. VD ser bekymrad ut. För att betala den investeringen skulle man behöva ta ut 2 500 kr i månaden mot 750 idag, och det är inte självklart att den investeringsviljan finns. Men det är ägaren, Lunds kommun, som bestämmer och säger den att ersättningsplatserna är nödvändiga får p-bolaget ta förlusten. Eller så blir det inga ersättningsplatser, och forskningen har visat att det effektivaste sättet att reducera bilkörandet är att eliminera p-möjligheterna.
   Så det verkar löftesrikt, hur det än går.
Gunnar Sandin

PS För övrigt anser jag att det bör finnas ett kulturhus i Klosterhagen, varken tingsrätt eller p-platser

 

 

Anna-Klara Arvidsson

Efternamnet fick Anna-Klara när hon gifte sig med Johan Arvidsson. Johan och jag var vänner sedan gymnasietiden. Alla våra tonår hade vi tillbringat i ödsliga inackorderingsrum i Växjö. Det hade gjort oss till asociala töntar.
   1954 var Anna-Klara 22, en urban tjej, intensiv, snabbtänkt, självsäker, kortväxt, med svarta ögon och svart hår - kanske elegant – och försedd med ett stort nätverk i Lund. Tänk efter så förstår ni att det var sådan hon var. Men hon bodde hemma i prästgården i Kävlinge tillsammans med sina systrar. På somrarna badade de i Barsebäck långt innan kärnkraftverket byggdes.
   Jag kan lätt förstå att hon tog sig an Johan. Han var en av de mest begåvade människor jag träffat, beläst inom litteratur, filosofi, politik. Humoristisk, lågmäld, temperamentsfull, mycket lång. Men som sagt, fumlig.
   Mest tycktes vi sitta på Håkanssons konditori och röka cigarretter, bläddra i London Illustrated och lösa korsord medan vi väntade på att det skulle bli dags att gå på bio. Ibland reste vi till Köpenhamn, ännu präglat av kriget. Anna-Klara kände till de bästa smörrebrödsställena.
   Vi måste ha gjort annat också. Ett länge förträngt minne handlar om att Anna-Klara ordnade en politisk debatt om ”An American Dilemma”, alltså det som då kallades ”negerproblemet”. Jag tror att Anna-Klara var ordförande. Debatten ägde rum i Kävlinge. Jag skulle inleda. Det var kanske första gången jag framträdde i den rollen. Kvällen blev katastrofal. Efter inledningen konfronterades vi mest med frågor av typen ”Skulle du acceptera att din dotter gifte sig med en neger?”
   Efter två år i Lund lämnade jag stan för att inte återvända förrän 1969. Med stor glädje återfann jag då Anna-Klara och Johan i en Vietnamdemonstration som formerades i Lundagård. September. Anna-Klara drog en barnvagn med en tremånaders baby. När tåget gick nerför Bredgatan kom Anna-Klaras mamma rusande för att ta hand om barnvagnen. Det blev en dispyt som mamman vann.
   Jag bosatte mig i Lund, pendlade till Heleneholmsskolan i Malmö. Anna-Klara blev lärare i Fridhems folkhögskola i Svalöv och så småningom Sveriges första kvinnliga folkhögskolerektor.
   Plötsligt fick jag höra att Johan och Anna-Klara skilt sig. Efter ganska kort tid dog Johan. Det drabbade Anna-Klara mycket hårt.
   Efter sin pensionering flyttade hon till Lund och gick med i Vänsterpartiet. Vi träffades ibland. Jag gjorde mina försök att få med henne i DV, men hon valde att stanna i V.
   Anna-Klara hade gått ur svenska kyrkan. Hennes inställning till den var mycket kritisk. Vi delade ett engagemang för religion och politik. Bland det sista jag gjorde – det är något år sedan - var att förse henne med ett ex av Karen Armstrongs Mohammed-biografi. 
   Jag upplevde hennes stilrena begravning som ett fint och konsekvent uttryck för hennes liv och personlighet. Från intet allt vi vilja bli.
Gunnar Stensson

Gunnar Stensson
Verkliga Israelvänner

"Jag ser mig själv som en israelisk patriot. Jag vill vara stolt över mitt land, vilket blir alltmer omöjligt för människor som jag. Som verkliga israelvänner betraktar jag dessutom enbart de som höjer sina röster mot Israels nuvarande politik. Mot ockupationen, mot blockaden och mot kriget. Detta är riktig vänskap:”
   Så skriver den israeliske författaren och journalisten Gideon Levy i sin bok Gaza, mitt älskade. En krönika 2006-2011, i översättning av Björn Kumm och Gidon Avraham, Karneval förlag, 2011. Den står på hyllan för samhälle och debatt på Gleerups och kostar 229 kronor.
   Gazakriget var ”ett krig som inte var något krig, där det nästan inte förekom något motstånd eller några strider, ett brutalt anfall på en hjälplös, omringad och instängd befolkning som inte hade någonstans att ta vägen, inte ens ut i havet.

Läs mer   

 


 

Bertil Egerö
Hur länge kommer demokratin att överleva? Del 2

Den organisation av samhällslivet vi kallar demokrati kan visa sig vara en passus i mänsklighetens moderna historia. Idag upplever jag att prognosen är lite allvarligare än när jag skrev om denna fråga i VB i mitten av maj. Då handlade det delvis om folkökning och konkurrens om Afrikas resurser. Nu vill jag knyta an till en annan aspekt av utvecklingen; globaliseringen och den snabbt växande polariseringen mellan rika och fattiga.
   Naomi Kleins bok om nyliberalismen, Chockdoktrinen, upplevde jag kunde tolkas som att Milton Friedman är den stora boven bakom den ideologi som nu dominerar ekonomisk politik i en stor del av världen. Vore det så väl så kunde vi väl också få den dödförklarad? Men dess djupa påverkan på den kapitalistiska världen pekar på att grogrunden fanns där, beredd.

Läs mer  

 

 

 

 

Gunnar Stensson
En vår som förändrat världen

Den kallas den arabiska våren. Den pågår fortfarande i hela regionen, i länder som Egypten och Tunisien, där de gamla regimerna krossats; i länder där makten fortfarande befinner sig i händerna på kungar och förtryckare som försöker rädda sig kvar genom en blandning av militärt förtryck och hycklande anpassning; och i länder där förtryckarna skickar sina legoknektar mot folken som i Libyen, Syrien, Bahrain och Jemen.
   Våren har fått långtgående konsekvenser. Egypten för nu en självständig utrikespolitik. Samarbetet med Turkiet har utvidgats. Förbindelserna med Iran har normaliserats. Gränsen till Gaza har öppnats och blockaden hävts.
   I brännpunkten befinner sig Israel och USA. Det är det amerikanska maktsystemet som håller på att fragmentiseras och vittra bort. Vasallen Israel kontrollerar visserligen fortfarande Mellanöstern med sina vapen - inklusive kärnvapen - men det finns situationer där vapenmakt inte hjälper, något som Sovjetimperiets sammanbrott visade.
   Under de senaste veckorna har frågan om den palestinska staten dominerat den internationella debatten. Det började med att den Palestinska myndighetens Mahmoud Abbas gjorde ett utspel i New York Times där han tillkännagav att Palestina avser att vända sig till FN för att uppnå erkännande som fri palestinsk stat.
   Sedan följde slag i slag Obamas tal inför Netanyahus besök i Washington och Netanyahus två destruktiva tal, först inför AIPAC (den amerikansk-israeliska lobbygruppen) och sedan inför den av republikaner dominerade kongressen. Vi har i tidigare vb-nummer dokumenterat dessa utspel.

   Hur gick det sen?

Läs mer  

 

 

 

 

Gå till källorna

Vad sa Obama egentligen? Jag föredrar att gå till källorna. Här är två länkar. Den ena är Obamas tal på utrikesdepartementetoch den andra är en transkription (med applåder) från presidentens tal inför den amerikansk-judiska lobbyorganisationen AIPAC.

Per Roijer

 

 

 

Lucifer
Pågående mobbing

Mobbandet av Håkan Juholt fortsätter, nu också med visst gillande från högerdelen av socialdemokratin. Juholt kan inte yttra sig utan att få veta av borgarna vilken oduglig ledare han är. Som om borgarna skulle vara intresserade av framgångar för en socialdemokratisk ledare. Det är de naturligtvis inte. De drivs av en önskan att han ska tycka ungefär som dem, lite åt det hållet Mona Sahlin var på väg. Till det kommer så den kollektiva lynchstämning borgerliga ledarskribenter så lätt faller in i.

Ett nederlag för s-vänstern
Den socialdemokratiska linjen vad gäller Sveriges inblandning i Libyen har naturligtvis inte varit rak eller konsekvent. Den har tvärtom vacklat hit och dit och nu förklarar det opinionsbildande etablissemanget – läs borgarna – att det senaste ställningstagandet, överenskommelsen med m och mp – ska betraktas som ett försök att rädda Juholt (se t.ex. DN och Expressen i dag torsdag) Från socialdemokraterna själva, genom Urban Ahlin, sägs i stället att överenskommelsen innebär att man har vunnit en seger. Jaha: vi ska ha fem JAS i Libyen i stället för åtta, men i gengäld ska de flyga mer och spana över större områden och vi ska bidra med en styrka på NATO-fartyg i Medelhavet som ska kunna äntra fartyg på väg till Libyen och Khaddafi. Och vi ska bidra med specialister på psykologisk krigföring som ska stärka NATO: s ställning i Libyen.
   Uppgörelsen innebär en utökning av den svenska insatsen och det är ett nederlag för den mera restriktiva linje Juholt annonserade i sitt förstamajtal. Hur kunde det bli så? Svaret kan väl bara bli ett: Juholt har inte klarat den massiva press han har utsatts för från hela det opinionsbildande etablissemanget – läs borgarna – och från högerflygeln inom det egna partiet. Och kanske är han själv heller inte så övertygad anhängare av återhållsamhet. Han har ju låtit Urban Ahlin m.fl. hållas, t.ex. i deras kritik av Carl Bildt som ju inte var så pigg på Libyenutflykten när USA höll igen. Jag är övertygad om att det handlar om en intern strid i partitoppen, en strid mellan höger och vänster, mellan NATO-vänner och anhängare av alliansfrihet.

Läs mer  

 


I veckans nummer

Snart är våren slut

Filmvisning Heart of Jenin 16 juni

Kulturtips

Löftesrika p-problem
av Gunnar Sandin

Verkliga Israelvänner
av Gunnar Stensson

Hur länge kommer demokratin att överleva? Del 2
av Bertil Egerö

Så ska palestinierna isolera USA i FN
av Gunnar Stensson

En vår som förändrat världen
av Gunnar Stensson

Gå till källorna
av Per Roijer

Pågående mobbing
av Lucifer

Anna-Klara Arvidsson
av Gunnar Stensson

Veckans citat

Redaktion

Göran Persson och Kajsa Theander

Utskriftsvänlig form

 

Tipsa om Veckobladet

Känner du någon mer som skulle gilla att läsa VB?

Filmvisning Heart of Jenin 16 juni

Kom och se den palestinska filmen Heart of Jenin och träffa skådespelaren som spelar huvudrollen. Han nu är på besök i Sverige och kommer till Malmö torsdag 16 juni kl 18:30. Vi visar filmen och diskuterar därefter. Inget inträde. Alla hälsas välkomna!
Torsdag 16 juni klockan 18:30 Vänsterpartiet, Nobelvägen 51
Arrangör: Vänsterpartiet och grupp 194

Om filmen HEART OF JENIN
In 2005, Ismael’s 11 year old son Ahmed was shot down by the Israeli army. Despite his grief, Ismael decides to donate his son’s organs to Israeli children thus saving their lives. A year later, still deeply affected by his son’s death, he opens a culture centre for the children of the camp as an alternative for their street life. Thanks to foreign donations the centre starts providing many activities among which film courses are given. After a while the children want to produce their first short film, only to realize that they have no place to show it in. The only cinema in town was closed more than twenty years ago.
Mer information

 

 

Kulturtips

BPM – Beats Per Malmö (Slagthuset)
Den 11 juni kl 22:00 på Slagthuset.
Läs mer

Crazy Rock Night
på Klaffbron 11 juni kl 21:00. Läs mer

DanceAlive oN Stage!
MalmöDansCity firar 15-årsjubileum!
Lör 11 jun kl. 16:00. Läs mer

Dido & Aeneas - en föreställning för alla åldrar
11-12 juni i Universitetsaulan
Lör 11 jun kl. 16:00. Läs mer

The importance of being Earnest
Nyinsatt teater på Biograf Spegeln den 12 juni kl 18:00. Läs mer

MACK 14/6 Özz Nûjen, Yvonne Johnsson
Stand-up på Ribban 14 juni kl 20:00.
Läs mer

Anna Hertzman (SE) LIVE
På Babel 15 juni kl 19:00. Läs mer

Stockamöllan Jazz & Swingfestival 2011
17-19 juni 2011 femårsjubilerar! Alla är välkomna, i alla åldrar!
Fre 17 jun kl. 18:00. Läs mer

Hela kulturcentralens program

 

 

Så ska palestinierna isolera USA i FN

I juli kommer den Palestinska myndigheten att kontakta FN för att inleda processen att få Palestina erkänt som full medlem och säkra en omröstning i generalförsamlingen i september.
   Generalförsamlingen har rätt att acceptera Palestina som medlemsstat, men måste först få en rekommendation från säkerhetsrådet att göra det.
   Eftersom USA häftigt motsätter sig palestiniernas ensidiga hänvändelse till säkerhetsrådet och har vetorätt så kommer omröstningen troligen att stoppas.
   Palestinierna inser det, men planerar att i stället uppmana FN att erkänna Palestina utan att ge landet fullt FN-medlemskap.
   En sådan omröstning kräver ingen rekommendation från säkerhetsrådet. Palestinierna anser sig redan ha garantier för en två tredjedels majoritet av ja-röster. USA och Israel kommer att bli politiskt isolerade.
   Den palestinske förhandlaren Saeb Erekat har utformat planen för ansökansprocessen. Enligt den måste palestinierna ansöka senast i mitten av juli. Ansökan ska åtföljas av ett brev till FN:s generalsekreterare med begäran om fullt medlemskap för Palestina innanför 1967 års gränser. I brevet deklarerar palestinierna att staten Palestina accepterar FN-principerna.
   Den diplomatiska aktiviteten kring erkännandefrågan kommer att pågå hela sommaren. USA och Israel kommer att använda alla sina maktresurser för att stoppa den.
Gunnar Stensson

 

 

Veckans citat

”När Oscar II  på Axel Danielssons tid besökte Malmö hissades alltid flaggan på Folkets Hus – men den hissades på halv stång.”
Vilhelm Moberg, Citerad i Sydsvenskan 3/6