Ingen VB nästa vecka

I all sin ogudaktighet så tar VB ett litet uppehåll nästa vecka. Den 10:e juni är vi tillbaka igen.

 Måtta på bevarandet!

Revingebanans lokstall i Lund är inte mer. Murarna var i så uselt skick att de hotade att falla samman vid renoveringen.
   Den kommunägda byggnadens öde är en följetong. Sen de sista loken såldes 1940 har den använts för diverse industri- och lagerändamål. Till sist gick den inte att utnyttja till något vettigt utan stod bara och förföll. Regn läckte in genom det söndriga taket och kunde även ta sej in genom söndriga fönster.
   Så småningom började dock huset anses som värt att bevara. Diverse planer presenterades, och punkterades. Vad kan man egentligen göra med ett bristfälligt tegelskal som dessutom står på oljekontaminerad mark? Men mot all förmodan dök det upp en intressent som ville bygga bostäder på tomten och låta stallet ha något slags gemensamhetsfunktion. Det var i samband med den påbörjade upprustningen som man blev tvungen att riva.
   Men man tänker bygga upp igen, och här kommer min invändning.
   Jag gillar gamla industriminnen i allmänhet och järnvägsbyggnader i synnerhet. Jag var med och skrev en bok om Revingebanan (och Bjärredsbanan) och känner extra för dess lämningar. Jag tycker det var synd att huset fick förfalla. Med sin lätt svängda portfasad (svängen var betingad av den vändskiva som förr låg framför) var det ett fint minne av en intressant företeelse i Lunds historia, den kommunägda bana som en gång kallades Sveriges mest olönsamma.
   Men nu är förfallet definitivt, och då tycker jag det är fel att bygga upp en pastisch. Det saknas inte hus från BLHJ som banan förkortades. Ett par hundra meter väster om kolstallarna ligger stationshuset Lunds södra och snett bakom detta den gamla banbyrån. Stationshusen i Hardeberga, Revingeby och Revingehed är också kvar liksom tre banvaktsstugor och en godsbod, om vi nu håller oss till den östra delen. På den västra har stationshusen i Bjärred och Fjelie samt banvaktsstugorna i Leråkra och Kanik bevarats.
   Så det är en överloppsgärning att återuppbygga lokstallet. Hellre ser jag på tomten någonting i nyfunkis som harmonierar med de nya husen på andra sidan av den f.d. bangården.
Gunnar Sandin

 

 

 

Den dialektiske Håkan Juholt

Utan tvivel är man inte riktigt klok

Någon, kanske Hasse Alfredsson, uttalade den triviala frasen. Tage Danielsson hörde genast att den kunde förvandlas till ett ordspråk. Nyckelordet är tvivel.
   Tvivel är nödvändigt för kritiskt tänkande och tolerant debatt.. Utan tvivel inga intellektuella framsteg. Utan tvivel är jag inte riktigt klok.
   Att uttrycka tvivel uppfattas ofta som störande. En tvivlare är sällan populär.
   Vi tvingas hela tiden förhålla oss till en snabbt flytande flod av nya företeelser och påståenden. Enklast är att göra tydliga ställningstaganden och sedan benhårt hålla fast vid dem. Många finner det beteendet övertygande. Korrektivet är förstås att andra gör motsatta bedömningar med samma övertygelse. Men en sådan debatt är död.
   En reflekterande människa är alltid beredd att modifiera eller förkasta sina uppfattningar.
   Vi misstror de alltför säkra, de ständigt ståndaktiga. Med rätta.
   Att ge uttryck för tvivel är svårare i somliga sammanhang än i andra. Anta att du till exempel är partiledare. Du är tvungen att fatta beslut genast. Naturligtvis ska det helst vara kloka beslut. Men ibland blir det fel. Ibland katastrofalt. Törs du uttrycka tvekan? Törs du ändra dig?
   Här kommer vi äntligen fram till Håkan Juholt. Plötsligt var han tvungen att ta ställning till frågan om insatsen i Libyen. Han gick med på att skicka plan dit. De skulle inte delta i striderna. Han ville att de skulle tas hem när den avtalade tiden gått ut. Men kriget fortsatte. Då ville han skicka fartyg som ingen bett om. Nu måste han ta ställning till en ny förfrågan från Nato.
   Hittills har han bytt uppfattning flera gånger. Det är föredömligt.. Vi ska vara tacksamma. Det är en sällsynt politisk kvalitet.
   Carl Bildt saknar den kvaliteten. Han högg i sten när det gällde Georgienkriget och den våldsbenägne georgiske presidenten Michel Saakasjvili som startade kriget. Hans envisa fasthållande vid missuppfattningen att minkar var ryska ubåtar gjorde honom till statsminister. Tror någon att han ändrat sig. Icke! Varför skulle han?
Gunnar Stensson

 

 

 

Dags för Israel att byta politik

Israel har bytt politik mot sin närmaste omgivning förr.
   Israel startade som en stat med demokratiska ideal, men etablerades med våld i en omgivning av stormaktsstödda diktaturer. De yttre omständigheterna tog efter hand ut sin rätt, och Israel blev mer och mer likt sin omgivning.  Mordet på premiärminister Rabin var ett direkt angrepp på den israeliska demokratin och blev startskottet för en period av hatpolitik. Demokratin överlevde som styrelsesätt, men fundamentalistisk-etnisk nationalism tog över som dominerande politiskt ideal, och demokratin reducerades till ett politiskt irrelevant  välståndsprivilegium. Den fundamentalistiska nationalismen i Israel och Palestina inriktade sej på på territoriell expansion, i Israel som praktisk politik, i Gaza mer som högstämd retorik. Territoriellt sett kan man se det som en offensiv israelisk period, när man successivt införlivade ockuperade områden med det egna landet, men politiskt  ideologiskt sett var det en tid av nederlag och reträtter, när man prioriterade land före fred och demokratiska ideal.
   När omgivningen äntligen förändras är det dags för Israel att byta politik, en gång till! Och nu är det diktatorer som störtas, inte demokratiskt valda premiärministrar som skjuts!
   Omvälvningarna i Nordafrika och Mellanöstern skapar naturligtvis oro bland israeliska diktaturkramare, som vant sej vid att arabiska befolkningar kan behandlas utan respekt för deras mänskliga rättigheter. Så länge Mubarak och Assad och de andra behandlade folk som de gjorde, så kunde Sharon och Netanyahu göra likadant.
   När nu diktatorerna störtas och den politiska stagnationen som varit den politiska fundamentalismens grogrund försvinner, är det hög tid för Israel att göra en politisk omställning som israeliska demokrater måste ha längtat länge efter. Det är klart att såväl Israels erfarenhet av demokrati som demokratianhängarnas kamp för demokratiska värden är högst relevanta i dagens  Mellanöstern.
   Visst har Israel, åtminstone ett tag till, fortfarande möjlighet att behandla palestinier som Assad behandlar syrier eller Bahreins härskare behandlar sina innevånare, men Israel har också möjlighet att ta fasta på sina demokratiska erfarenheter och börja spela en konstruktiv roll i Mellanösterns utveckling.
Lars-Åke Henningsson

 

 

 

Netanyahu begraver fredsprocessen och utlöser en internationell kris

Den ”fredsplan” som Netanyahu presenterade i sitt tal till den amerikanska kongressen tisdagen den 24/5 kommer att leda till att den israelisk-palestinska fredsprocessen begravs, att en internationell kris blir oundviklig och att FN utropar en palestinsk stat.
   Nyckeln till fred har glidit djupare ner i Barack Obamas ficka, skriver Haaretz.
   Netanyahu, den amerikanske hjälten, förklarade att han utmanar den amerikanske presidenten.
   Barack Obama måste ta upp den kastade handsken och ställa Netanyahu mot väggen för hans vägran att acceptera den princip utan vilken inget tal om en israelisk-palestinsk fred har något värde: etablerandet av en palestinsk stat på basis av 1967 års gränser.
   Under Netanyahus framträdande reste sig en judisk kvinna, Rae Abileah, med en banderoll med texten: ”Occupying land is indefensible”.
   Hon ropade: ”Ingen mer ockupation, stoppa Israels krigsförbrytelser, lika rättigheter för palestinier, ockupation är oförsvarlig.”
   Hon blev nedslagen av ett par republikanska kongressledamöter med AIPAC-märken på kavajerna. Senare fördes hon till sjukhus med skador på rygg och hals.
   Liggande i sjukhussängen sa hon bland annat: ”Jag har varit i Gaza och på Västbanken. Jag har sett palestinska hem bombade och bortschaktade. Jag har talat med mödrar vilkas barn blivit dödade under Gaza-invasionen. Jag har sett de israeliska vägarna där bara judar är tillåtna, vägar som leder till de hela tiden expanderande bosättningarna på Västbanken. Den koloniala ockupationen kan inte fortsätta. Som jude och amerikansk medborgare känner jag mig förpliktad att stå upp och tala ut mot dessa förbrytelser som begås i mitt namn och med mina skattepengar.”
   Hon tillhör fredsorganisationen Pink Code, som lätt kan nås på Internet.
Gunnar Stensson

 

 

 

Veckans citat

De vill förändra världen. Det är bara det att ingen tycks vara intresserad av att lyssna.
   Det är så mycket lättare att avfärda dem som bråkmakare – eller att helt enkelt låtsas att de inte finns.
   Jag tror att vi måste lyssna, medan de fortfarande vill tala med oss, innan 80- och 90-talisterna helt har tappat hoppet om oss 60- och 70-talister som mest bryr oss om oss själva, vårt hem, vår trädgård och vad vi stoppar i munnen. Den slutsatsen drar i alla fall jag efter att ha läst hundratalet heminrednings-, trädgårds- och matochvin-tidningar som vänder sig till oss.
   Vi är troligtvis den minst samhällskritiska
generationen någonsin.
Ann Heberlein i DN, 26 maj

Egypten öppnar gränsen till Gaza

På lördag 27/5 öppnar Egypten gränsövergången vid Rafah. Alla kvinnor, barn upp till 18 år och män över 40 får fritt passera gränsen. Män mellan 18 och 40 kommer att behöva egyptiskt visum. Gränsen ska vara öppen varje dag utom fredagar och helger mellan 9 och 21 från och med lördag.
   Källor påpekar att det är osannolikt att alla gränsinstitutioner hinner bli färdiga innan floden av människor börjar strömma över gränsen. Situationen kan bli kaotisk.
   Det råder inget tvivel om att det blir ett massivt flöde av palestinier som för första gången sedan blockaden infördes får en chans att lämna Gaza.
   Enligt den egyptiska regeringens talesman togs beslutet för att lindra lidandet för de boende i Gaza. Man avsåg också att bidra till enandet mellan Fatah och Hamas, eftersom inga framsteg gjordes i den israelisk-palestinska konflikten.
   Mustafa Barghouti, tidigare palestinsk presidentkandidat, ser Egyptens beslut som ett stort steg framåt. ”Hundratals människor har förlorat sina liv för att de inte kunnat få medicinsk vård. Tusentals studenter har stoppats i sina studier och tusentals företag har drabbats. Men belägringen är inte över. Byggnadsmateriel är fortfarande förbjudet och det betyder att de 25 000 hus som Israel förstörde inte kan återuppbyggas. Vi uppskattar det egyptiska initiativet – detta är en av de stora förändringarna efter den egyptiska revolutionen.”
   VB rapporterade om beslutet att öppna gränsen redan för mer än en månad sedan. Då var avsikten att gränsen skulle öppnas inom en vecka. Det långa dröjsmålet kom oss att frukta att beslutet stoppats efter israeliska och amerikanska påtryckningar. Men det stod alltså fast!
   Fortfarande ligger förverkligandet i framtiden. Detta skrivs på torsdagen. I övermorgon kommer befrielsen – kanske. Det kan bli en händelse jämförbar med öppnandet av Berlinmuren.
   Igår genomfördes ett välbesökt ”Ship to Gaza”-möte på Mejeriet i Lund, nästan på årsdagen av Israels angrepp på förra årets Frihetsflottilj. Utan tvivel har Ship to Gaza och publiciteten kring det israeliska övergreppet bidragit till utvecklingen, liksom publiciteten om den kommande flottiljen, som avgår i midsommar. Nu kan den bli ett triumftåg i stället för ett risktagande. Och som Barghouti påpekade, fortfarande behövs byggnadsmateriel till 25 000 förstörda hus.
Källor: MENA och al-Jazeera.
Gunnar Stensson

 

 

 

Per Roijer
Hoppfullt sa Victoria Strand

Köpet av en ny svensk-grekisk båt till årets version av Ship to Gaza är klart. Det sa läkaren Victoria Strand vid Stödfesten på Mejeriet i onsdags. Deltagare står på kö för att få delta i årets konvoj.

Israelerna gjorde allt de förmådde för att förhindra oss från att berätta vad som hände vid bordningen. De tog ifrån oss vartenda litet chip och blockerade både mobil- och satellittelefoner. Tio minuter före bordningen började mobilerna plötsligt fungera igen, och vi förstod att det var för att soldaterna behövde kommunikation med varandra. Läkaren Victoria Strand som följde med ombord på den svensk-grekiska båten Sofia berättade om sina erfarenheter av förra årets Ship to Gaza på stödgalan på Mejeriet i onsdags.

"Vi kroppsvisiterades flera gånger för att inte kunna föra med oss något bevis på vad som hände."
   "Israel gjorde sig skyldigt både till brott mot folkrätten och brott mot krigets lagar, och jag är övertygad om att någon eller några av dem som deltog kommer att berätta vad som hände för soldatorganisationen Breaking the Silence."
   Breaking the Silence består av tidigare israeliska soldater som försöker offentliggöra hur ockupationen av Gaza och Västbanken genomförs i verkligheten. Organisationen motarbetas häftigt av de israeliska myndigheterna.

Läs mer  

 

Bara några rader om…

…onsdagens stödfest på Mejeriet för Ship to Gaza. En välarrangerad kväll med en bra blandning av underhållning och allvar. Klezmergruppen Östblocket var av högsta klass och vi fick uppleva vad som kändes som ett lokalt genombrott för visförfattaren och –sångaren Kristian von Svensson (jo han kallar sig så). Det är sällan man hör någon med så god hand med texterna. Vi som var på Mejeriet var i allt väsentligt den gamla vänstern och det är lite sorgligt att vi tycks vara så ensamma i vårt stöd för Gaza. Kvällens program var en blandning av judiskt och palestinskt och borde kunna fungera som ett kraftfullt svar på de anklagelser om vänsterns antisemitism som Salomon Schulman ägnar sig åt.

kommunstyrelsens ordförande Mats Helmfrid. Vi har ibland (i nedsättande syfte) kallat honom ”Lunds starke man”, medan han ju är en påtagligt svag ledare av kommunen och en dålig debattör i fullmäktige utan en tanke större än att behålla den borgerliga sänkningen av kommunalskatten. Men nu har han oväntat sagt några ord om att universitetsrektor Eriksson och hans medförfattare i sin argumentation mot spårvägar och för bussar i deras knytning till Volvo kanske inte är helt opartiska. Att gå emot universitetet här i Lund är som att svära i kyrkan och kräver mod, ett mod vi inte riktigt trodde Helmfrid hade. Man ska aldrig ge upp hoppet.

Eva Moberg (1932-2011), debattör och författare. För oss som var med på 1960-talet var hon en av dem som drog i gång den nya kvinnorörelsen med sin essä "Kvinnans villkorliga frigivning". Hon var också engagerad i fredsfrågor och kärnkraft. Hon är värd att hedras och hennes död är också en påminnelse om att det en gång fanns en liberal vänster, nu ersatt av den bomb- och betongliberalism som företräds av folkpartiet.
Lucifer

 

 

USA spionerar på Sverige och registrerar svenska medborgare

USA har sedan 2000 systematiskt övervakat svenska medborgare. De har registrerats och fotograferats. USA:s ambassad har analyserat och lagrat uppgifterna.
   Verksamheten inleddes inför president Bushs besök i Göteborg i samband med EU-mötet 2001. Den var orsaken till det utomordentliga polisvåld som präglade polisingripandena mot demonstranterna den gången.
   Sedan kom 11 september och den amerikanska paranoian mångdubblades samtidigt som svenska myndigheter lade sig platt.
   USA:s hemliga underrättelseverksamhet i Sverige är ett brott mot Europa- konventionen. Sannolikt har svenska medborgare enrollerats för att spionera för USA:s räkning. Verksamheten har hemlighållits för regeringen och svenska myndigheter. Eller? Miljöpartiet och Vänsterpartiet kräver en genomlysning.

Som VBs läsare minns avslöjades CIA:s spionage mot Norge i höstas. Norrmännen fick veta att norska medborgare spionerade på sina landsmän för pengar. Verksamheten bedrevs från lägenheter utanför ambassaden. I Norge ledde avslöjandet till en rejäl utredning och en kris i förhållandet till USA..
   Medborgare som enrollerar sig i främmande makts underrättelseverksamhet är spioner och kan straffas för landsförräderi.
   När underrättelseverksamheten i Norge avslöjades uttrycktes farhågor för att motsvarande kränkning kunde ha förekommit i Sverige. Den kan fortfarande förekomma.
   Vi har ju sedan  IB:s och Vietnam-krigets dagar en svart tradition av illegal angiveriverksamhet riktad mot krigsmotståndare och den breda vänstern i samarbete med amerikanska underrättelseorganisationer.
   Liksom dåvarande regering förklarar den nuvarande sig helt ovetande om CIA:s illegala spionverksamhet. Tystnadens kultur tycks gälla regeringen i lika hög grad som monarken.
Gunnar Stensson

 

 

 

Stig Henriksson
100 år av repriser

Ett lite omgjort 1 maj-tal som inte har passerat bäst före-datum förrän till nyårsafton.
Krönikornas motsvarighet till H-mjölk.

Det kan tyckas vara en tung tid – valet förlorades och välfärd och rättvisa rivs upp.
Mitt tema idag är att inga segrar är permanenta; allt kan rullas tillbaka. Men det är bra!

För det betyder också att inte heller förluster är det. Således en historisk genomgång – 100 år av framgångar och bakslag.

För hundra år sedan skrev vi 1911.

I april det året utbröt oroligheter i Nordafrika, närmare bestämt Marocko. Frankrike skickar dit trupper och Tyskland en kanonbåt. Upproret kvästes och det dröjde till 1956 innan Marocko blev självständigt och till 2011 innan demokratirevolten nådde Nordafrika.  Så var det då…

Jag har levt, inte ett helt sekel, men väl drygt ett halvt. På denna korta sekund av historien har arabländerna genomgått avkolonisering följt av någon slags arabsocialism. Vänstervågen ebbade dock ut i arabländerna och ersattes av despoter enbart utmanade av islamister. Ända till januari 2011 då ett helt rutinartat trakasseri av gatuförsäljaren Mohamed Bouazizi i december blev den gnista som tände en låga över arabvärlden; en låga som brinner inte för fundamentalism utan demokrati.

4 januari 1911 var en märkesdag. Sveriges första postautomobiler tas i bruk. Så är det inte nu. Tom i min lilla hemkommun så rullar numera både postens automobiler men också en konkurrent vid namn Bring, fd Citymail, kör parallellt ut post till samma brevlådor i denna relativa glesbygd i ett gigantiskt stort och extremt glesbefolkat land. En medborgerlig samhällsservice har blivit en handelsvara.

Läs mer  

 

 

 


I veckans nummer

Händer på torget

Karpen leker

Kulturtips

Egypten öppnar gränsen till Gaza
av Gunnar Stensson

Måtta på bevarandet!
av Gunnar Sandin

Hoppfullt sa Victoria Strand
av Per Roijer

Den dialektiske Håkan Juholt
av Gunnar Stensson

Bara några rader om…
av Lucifer

Dags för Israel att byta politik
av Lars-Åke Henningsson

USA spionerar på Sverige och registrerar svenska medborgare
av Gunnar Stensson

Socialistiska föregångare

Netanyahu begraver fredsprocessen och utlöser en internationell kris
av Gunnar Stensson

100 år av repriser
av Stig Henriksson

Bitter konflikt om 1967 års gränser
av Gunnar Stensson

Veckans citat

Redaktion

Göran Persson

Utskriftsvänlig form

 

Tipsa om Veckobladet

Känner du någon mer som skulle gilla att läsa VB?

Händer på torget

Demokratisk Vänster har torgaktiviteter på Mårtenstorget på lördag 28/5 mellan 11.00 och 12.00. Tal, flygblad mm

 

 

 

Karpen leker

Gå ner till den lilla kvarndammen öster om Flackarpsvägen en vindstilla dag, Se hur den speglar himlens moln och trädens kronor. Trots att luften är stilla börjar spegelbilderna bölja. De rörs av varelser under ytan. Så splittras den. Ett hisnande ögonblick bryter svarta kroppar igenom.  Det plaskar till – och de är försvunna.
   Leken fortsätter nästa vecka i större skala i de stora reningsdammarna. Enstaka grodor knarrar. Men vi väntar på den stora kören.
Gunnar Stensson

 

 

 

Kulturtips

ASSITEJ Scenkonstfestival
Läs mer

Malmö International String Festival - Tyska dagen
På Palladium den 27 maj kl. 19.30
Läs mer

MEN (US) LIVE
på Babel 27 maj kl 20:00. Läs mer

Rosamunde
Avdelning14 ger Elfriede Jelineks Rosamunde på Teatr Weimar 13-29 maj kl 19.30.
Fre 27 maj kl. 19:30. Läs mer

VÅRSALONG
Vårsalong 26-28 maj på Teaterhögskolan.
Läs mer

BEOWULF
Familjeföreställning 28 maj kl 15.00 på Moomsteatern med Thales Teater.
Lör 28 maj kl. 15:00. Läs mer

Club Killers (SE) LIVE feat. Anna-Maria Espinosa, Whales Ofili, Daniel Lemma, Eye N’ I & Profilen + Hemlig Gäst
På Babel 28 maj kl 20:00. Läs mer

LOVEBOAT Malmö
På Luftkastellet lördagen 28 maj kl 21:30.
Läs mer

Malmö By Foot - Historisk vandring
Turen tar dig genom Malmös spännande historia från medeltiden till modern tid. 17 maj - 2 juli.
Lör 28 maj kl. 15:00, Tis 31 maj kl. 17:15 och Lör 04 jun kl. 15:00. Läs mer

WRESTLINGPALATSET 28 MAJ - Danskjävlar!
När det är wrestling på Tangopalatset i Malmö så förvandlas klubben till Wrestlingpalatset. Våld och alkohol är alltid en kul kombination.
Lör 28 maj kl. 20:00. Läs mer

Biograf Spegeln - COPPÉLIA
på Biograf Spegeln söndag 29 maj kl 17.00. Läs mer

Malmöflickornas Vårgala 2011
På Baltiska Hallen söndag 29 maj kl 16.00. Läs mer

Gospelkonsert - Sanna Nielsen o Heleneholmsgymnasiet
Heleneholmsgymnasiets gospelkonsert i Heleneholmsskolans aula måndag 30 maj kl 19.00. Läs mer

Guidad tur i Västra Hamnen
Varje onsdag i juni.
Ons 01 jun kl. 18:30 & Ons 08 jun kl. 18:30. Läs mer

Beatnuts (US) LIVE
Den 2 juni kl 21:00 på Babel.
Läs mer

Billie The Vision & The Dancers (SE) LIVE på Babel 3 juni kl 20:00.
Läs mer

Återupplev det ljuva livet på Trocadero
- med boken och festen den 5 juni på Hipp i Malmö!
Sön 05 jun kl. 19:30. Läs mer

Förklädd Gud
Lars-Erik Larssons lyriska svit, tillsammans med annan svensk musik om sommaren. Caroli kyrka 6 juni kl 16:00.
Läs mer

Matkaravan med Hanna och Linda
med Hanna Tunberg och Linda Dahl
- smaka på våra nya matkulturer. guidade turer runt Möllevångstorget.
Ons 08 jun kl. 16:00, Tor 09 jun kl. 16:00
Läs mer

Hela kulturcentralens program

 

 

Socialistiska föregångare

Inget är lättare än att se bergspredikans Jesus som ´den första socialisten´ eller kommunisten,  och även om fleralet av de tidiga socialisterna inte var kristna så har många senare medlemmar i de socialistiska rörelserna funnit denna jämförelse brukbar.
Eric Hobsbawm, How to change the world.

Den första människa som inhägnade ett stycke jord och förklarade: detta tillhör mig – och fann andra som var nog enfaldiga att tro honom - han var den verklige grundaren av det borgerliga samhället.
   Hur många förbrytelser, hur många krig och mord, hur mycket elände och fasa skulle inte mänskligheten besparats om det funnits någon som ryckt upp gränspålarna eller grävt igen dikena och ropat till sina bröder: Vakta er för att lyssna på den bedragaren; ni är förlorade om ni glömmer att frukterna tillhör alla, men jorden tillhör ingen.
J. J. Rousseau, Discours sur l´Origine et les Fondements de l´Inegalité parmi les Hommes.

 

 

 

Gunnar Stensson
Bitter konflikt om 1967 års gränser

För första gången slog en amerikansk president fast att freden och tvåstatslösningen måste bygga på 1967 års gränser.
   Det klargjorde Barack Obama i torsdagens stora linjetal om Israel-Palestina och Mellanöstern.
   ”Det internationella samhället har tröttnat på en process som aldrig leder till något resultat,” sa han. De israeliska bosättningarna måste stoppas. Nuvarande status quo är ohållbart.
   Inför besöket i Washington markerade Netanyahu sin orubblighet genom att godkänna uppförandet av 1500 bostäder på palestinsk mark.
   President Obama upprepade att 1967 års gränser är grunden för fredsförhandlingarna vid toppmötet med Netanyahu på fredagen och ännu en gång på söndagen inför ett auditorium på 10 000 medlemmar ur AIPAC, den mäktiga israeliska lobbygruppen. 1967 års gränser utgör och har alltid utgjort utgångspunkten för den amerikanska Mellanösternpolitiken.
   Delar av den sionistiska publiken buade. President Obama försökte blidka dem med uttalandet: ”Ingen FN-omröstning kommer någonsin att skapa en palestinsk stat.”
   Han sa också: ”USA:s engagemang för Israels säkerhet är stålklätt.” Då applåderade de.

Läs mer