MED:
 • VICTORIA STRAND, DELTOG SOM LÄKARE I FJOLÅRETS SHIP TO GAZA
 • RAPPAREN OCH MÅNGSYSSLAREN BEHRANG MIRI
 • ÖSTBLOCKET SPELAR KLEZMERMUSIK
 • SKÅDESPELAREN JOSEFIN IZIAMO: SATIR ÖVER TILLSTÅNDET I OCKUPERAT LAND
 • RÖDA KAPELLET SPELAR PALESTINSK MUSIK
 • FILMEN NO SHARP OBJECTS OM KONTRASTEN MELLAN GAZA OCH VÄST
 • JAZZMUSIKERNA GUNNAR LINDGREN OCH STEFAN FORSSÉN
 • VISPROGGAREN KRISTIAN VON SVENSSON

Inträde 60 kr. Allt överskott går till Ship to Gaza.
Ett arrangemang av Ship to Gaza-gruppen i Lund, i samarbete med
ABF, Demokratisk Vänster, Efterarbetet, FN-föreningen i Lund, Folkets Bio, Kulturmejeriet, Miljöpartiet, Palestinagruppen, Smålands nation, Socialdemokraterna, Svenska kvinnors Vänsterförbund, Vänsterpartiet


Sprid gärna affischen

 

Hur ska det gå för årets Ship to Gaza?

Ship to Gaza ska segla igen i juni. Denna gång med fler båtar och med fler länder inblandade. Frågan är hur Israel agerar i år. Har man lärt sig något av den uppståndelse och reaktion som följde på fjolårets brutala överfall på internationellt vatten då nio människor mördades? Men Israel har redan markerat att man inte tillåter humanitär hjälp. Den 11 maj attackerade Israel ett malayiskt fraktfartyg med förnödenheter till Gaza. En förelöpare till årets Freedom Flotilla stoppades, denna gång utan blodspillan.

I dagens Kristianstadsblad skriver Gunnar Olofsson från Palestinagrupperna om att minst 15 människor dödades och över 149 skadades när israelisk militär den 15 maj sköt mot demonstrerande palestinier som högtidlighöll minnet av den palestinska katastrofen al-Nakba, vid Israels tillblivande 1948 då minst 800 000 palestinier fördrevs från sina hem. Skrev man om det i vår lokala tidning SDS? Så här skriver Olofsson: "Morden har mötts med en axelryckning i vårt land- Och vi firar genom att köpa israelisk frukt, Soda Stream och andra ockupationsprodukter. Bland ett tjugotal nya lagförslag i Israel finns bland annat förbud mot att just högtidlighålla al-Nakba, att förneka Israel som judisk stat och att starta och verka för, eller sprida material som uppmanar till någon form av bojkott mot Israel."
   Israels utrikesminister Avigdor Lieberman vill också eliminera arabiska partier från det israeliska parlamentet, Knesset, och införa dödsstraff för kontakter med fienden, i  första hand olika palestinska organisationer utanför Israel.

I Sverige nickar vi välvilligt åt det fortsatta våldet, ockupationen och den speciella israeliska versionen av apartheid-demokrati.”
   Det är uppenbarligen viktigt att vi fortätter väcka opinion mot Israels kriminella och människorättsvidriga behandling av palestinier och som ett led i detta att stödja Ship to Gaza. Så slut upp på onsdag 25/5 på Mejeriet!
Bengt Hall

 Fraktfartyg till Gaza attackerat av Israel

Ett fartyg från Malaysia med humanitärt bistånd till Gaza blev den 11 maj attackerat av isrealisk militär på internationellt vatten. Båten lämnade Pireus samma dag, med 12 civila passagerare från fyra nationer ombord. Under kvällen dök marina fartyg upp och försökte stoppa fartyget. Det fortsatte på sin kurs trots att skott avlossades runtom och över fartyget. Närmare midnatt stannade propellern, som fastnat i något slags nät.

Processen följdes av ett egyptiskt militärt fartyg, vars uppgift senare angivits vara att försöka påverka israelerna till att undvika våld. Det eskorterade också fartyget in på egyptiskt vatten.
   Fartyget, The Spirit of Rachel Corrie, är ett initiativ av The Perdana Global Peace Foundation, vars ordförande är Malysias tidigare premiärminister Mahathir Mohamed. Det var lastat med 7,5 km avloppsrör avsedda för reparationer av Gazas avloppsystem.

Israels attack på internationellt vatten är i strid med internationell rätt, i praktiken ett piratdåd liknande de som utförs utanför Somalia. Ännu tycks inte det internationella samfundet ha insett att det bör ingripa till de fredliga fartygens försvar.
Närmare midsommar inleder årets Ship to Gaza sin seglats mot Gaza. Många fartyg, hundratals civila passagerare, mediafolk kommer att delta. Vad som kommer att hända vet ingen idag. I bästa fall inser Israel det ohållbara i att vidmakthålla sin olagliga blockad av Gaza. Men rädslan att dessa transporter kan innehålla militär utrustning finns förstås kvar. Israel har inte accepterat förslaget att en internationell inspektion görs under lossningen för att bekräfta att det rör sig om varor för civilt bruk.

På onsdag den 25 maj kan vi få veta mer. Victoria Strand, som deltog som läkare på den svenska båten Sofia förra året, pratar och diskuterar på Mejeriet. Portarna öppnar kl 18, med musik, skådespel och film på programmet, allt med inriktning på situationen i Palestina.
Bertil Egerö

 

 

 

Den enögda internationella rättvisan

Chefsåklagaren Luis Moreno-Ocampo vid Internationella brottmålsdomstolen (ICC) i Den Haag begär nu att Israels premiärminister Benjamin Netanyahu, Israels krigsminister Ehud Barak och den israeliske överbefälhavaren, Gabi Ashkenazi ska gripas och ställas inför rätta vid domstolen. Bevisen visar tydligt, säger åklagaren, att dessa tre har ” ...beordrat attacker mot civila, skottlossning mot obeväpnade demonstranter, mot människor som gått i begravningståg, mot folk som varit i moskéer och bett.” Dokument och vittnesmål styrker att de gjort sig skyldiga till två typer av brott mot mänskligheten: mord och förföljelse, hävdar Luis Moreno-Ocampo

Nej, tyvärr. Så säger inte chefsåklagaren vid ICC. Och inte begär han heller att dessa tre israeliska företrädare ska gripas. Citatet som ovan läggs i chefåklagarens mun är i själva verket ett uttalande som han gjorde angående beslutet att begära Muammar Kaddafi m fl libyska regimföreträdare gripna.
   Men visst stämmer brottsbeskrivning precis på de brott som den israeliska regimen begår mot palestinier. Nu senast vid Al Nakba-dagen, den 15 maj, minnesdagen över den israeliska arméns fördrivning av mer än 700 000 palestinier. Den israeliska regimens krigsmaskin dödade 15 fredliga demonstranter och hundratals skadades.

Under 63 år av fördrivning av palestinier och 44 år av brutal ockupation av palestinsk mark har den israeliska staten systematiskt ägnat sig åt att döda fredliga civila – barn, kvinnor och åldringar inte undantagna - i urskillningslösa attacker på de palestinier som protesterar mot ockupationen, förtrycket och förnedringen. Hundratals riktade mord och utförts, tusentals palestinier har utan rättslig grund arresterats och satts i fängelse ofta i samband med det utsatts för tortyr.

FN och EU låter detta pågå år ut och år in utan några som helst verksamma åtgärder. Den Internationella Brottmålsdomstolen är passiv. Den internationella rättvisan är sorgligt enögd.
Ulf Nymark

l


Skånetrafiken och färdtjänsten

Jag har till min bestörtning förstått att det inte är självklart att alla politiska partier i Lund stöder oss funktionshindrade i vår kamp för att få ha kvar vårt - trots alla bekymmer och all vår kritik - närdemokratiska system med en färdtjänst som styrs utifrån kommunens regler. Det förvånar och stör mig mycket. Handikapprörelsen i Lund - HSO och SRF och de dövas förening - är helt eniga om att vi inte vill bli beroende av Skånetrafiken. Vi vill inte bli bedömda utifrån deras uppfattning om verkligheten. Vi vill att hur vi röstar i kommunalvalet och hur vi i Kommunala Handikapprådet samspelar med politikerna ska vara det som styr hur vårt reseliv fungerar.

Vi i Lund lever i en ganska annorlunda kultur än i de små kommunerna i Skåne, där man nu håller på och beslutar sig för att avkommunalisera färdtjänsten. Jag tror att de kommunerna kommer att ångra sitt val så småningom när de märker konsekvenserna och hur många steg tillbaka personer med funktionsnedsättningar måste ta i sina liv. Jag vill inte vara med om den processen av att vi valda representanter inte ska få diskutera färdtjänsten på kommunal nivå och behöva åka till ett regionalt brukarråd långt härifrån och diskutera problem som inte berör oss direkt, med människor som inte förstår sig på lundabornas livsvillkor.

Det måste få vara skillnad mellan vad man tar ansvar för i sitt närområde och vad man hanterar på regional eller nationell nivå. Annars kan vi ju föreslå att färdtjänsten ska styras av Europaparlamentet - det skulle väl leda till en perfekt europeisk rättvisa? Eller varför inte av FNs generalförsamling?

Absurt, eller hur? Hur ska vi kunna bygga ett demokratiskt Sverige om inte vi svaga människor får ha direktinflytande över hur vi ska kunna ta oss till ICA eller Vårdcentralen?
   Vad säger ni politiska partier – hur kommer ni att rösta när frågan ska avgöras i Lund?
Nilla Bolding, NHRs representant i Lunds Kommunala Handikappråd

Gunnar Stensson
Palestina – brännpunkten i den arabiska frihetsvågen

Den palestinske presidenten Mahmoud Abbas uppmanade världens länder att erkänna Palestina och rösta för att Palestina får fullt medlemskap i FN i september i en tidningsartikel i New York Times 17/5.
   Det skulle ge Palestina möjlighet att förhandla med Israel på lika villkor. 20 års direkta förhandlingar mellan en eftergiven palestinsk myndighet och ett arrogant Israel har ju visat sig fruktlösa.
   Det är ett realistiskt förslag helt i enlighet med internationell rätt. Många länder har redan erkänt Palestina. Frankrike och Storbritannien överväger liksom Norge att göra det om inga framsteg sker i fredsförhandlingarna. Sverige borde göra detsamma.

Läs mer  

 

 

 

 

 

 

Lucifer
Sydsvenskan avslöjar vänsterns hyckleri

Sydsvenskans huvudledare torsdagen den 19 maj har rubriken ”Strauss-Kahn och kvinnorna”. Där lyckas de rättänkande skribenterna på den politiska redaktionen hävda att våldtäkten (den förmodade, men sannolika) i New York ”avslöjar vänsterns hyckleri”. Alltså, här står en av världens finansiellt mäktigaste män anklagad för ett grovt brott. Men han är, anser Sydsvenskans politiska talesmän, i själva verket en vänsterman, en sådan som Sydsvenskan alltid har bekämpat alltsedan det gällde allmän rösträtt och skatter på arv och förmögenheter. Nu ser Sydsvenskan ”hur delar av den politiska vänstern, som annars talar så vackert om jämställdhet, reflexartat rycker ut till försvar för mannen, deras vän, broder och hjälte”. Vänstern borde, kan man förmoda, skämmas över en av sina medlemmar.

En framgångsrik affärsjurist

Låt oss då i all stillhet säga några ord om Strauss-Kahn. Han är nationalekonom och efter en tid som universitetslärare öppnade han en byrå som affärsjurist för att sen bli konsult och lobbyist för franska industriintressen inför EU i Bryssel. Han blev sedan ekonomiminister i Jospins regering på 90-talet men fick avgå efter kritik för sin advokatverksamhet. Som minister genomförde han ett antal privatiseringar av statliga företag, bl.a. av France Telecom. År 2007 blev han chef för Internationella Valutafonden och det blir man inte utan stöd från kapitalets kärntrupper.

Läs mer  

 

Nakban – katastrofens dag

"För 63 år sedan tvingades en 13-årig palestinsk pojke lämna sitt hem i den galileiska staden Safed och fly med sin familj till Syrien. Han sökte skydd i ett tält som erbjöds flyktingarna. Fast han och hans familj i årtionden ville återvända till sitt hem och hemland förvägrades de denna grundläggande mänskliga rättighet. Det barnets historia, som är så lik många andra palestiniers, är min” Så inledde den palestinske presidenten Mahmoud Abbas sin artikel i New York Times 17/5. Han skrev om Nakban.

Söndagen den 15/5 var Nakbans – katastrofens - minnesdag för palestinier i hela världen. Det handlar om minnet av fördrivningen av 760 000 palestinier från deras hem vid bildandet av staten Israel. Det handlar om etnisk rensning i städerna och raserandet av hundratals palestinska byar.
   Under intryck av den arabiska våren fick demonstrationerna i år ett våldsamt förlopp. Tusentals vapenlösa palestinska demonstranter korsade den israeliska gränsen vid Libanon och Golanbergen i Syrien.
   De israeliska soldaterna sköt skarpt mot demonstranterna och dödade 15 av dem.

Den etniska rensningen i samband med att staten Israels bildande var inte någon engångsaktion. Nej, den har fortsatt år efter år.
   Israel utformade ett byråkratiskt system som gjorde det möjligt att i hemlighet beröva ytterligare 140 000 palestinier deras medborgarskap. De fick inte återvända till sina hem.
   Det framgår av ett dokument som tidningen Haaretz publicerade tisdagen 9/5. De som reste utomlands för att t ex studera stämplades som ”NLR, No Longer Residents” och förbjöds att återvända. Deras mark expropierades och erbjöds till bosättare.
   Haaretz menar att det handlar om en fullständigt illegitim politik, helt oförenlig med internationell rätt.
   Smygdeporteringen är liksom förvandlingen av de utvisades land till ”statsland” ruttna frukter av ockupationen.

De deporterade får inte ens återvända som turister. De och deras barn är för all framtid förbjudna att återvända till sina hem.
   Samtidigt lockar Israel judar från hela världen att bosätta sig på de fördrivnas mark
   Haaretz vädjar till regeringen att avskaffa NLR-stämpeln och låta de förvisade återvända till sina hem och familjer. Det handlar om tiotusentals palestinier bland annat de som föddes i Hebron och lät sina barn växa upp i Nablus.
Gunnar Stensson
Anders Davidson
Avsnitt sex. Ten Dollar Taliban

Ambassadören som tar över ansvaret för ”Sveriges engagemang i Afghanistan” frågar den afghanske säkerhetsansvarige i Sar e-Pol om det är realistiskt att de själva tar över säkerhetsansvaret.
   Jodå, svarar denne trosvisst. Det finns ju exempel att lära av. Frågan var densamma när Sovjet lämnade: Hur ska regeringen klara sig?
   De militära styrkorna utökades, utbildades och utrustades. Gör bara så.
-Då kan det inte bli någon stor sak.
   Men vänta, frys: Gick det så bra för den sovjetiska marionettregimen sedan?
   Inte undra på att ambassadören ser frustrerad ut i rutan.
   I sjätte och sista avsnittets inledning ansluter han sig till den skola som gärna ser nationalsporten buzkashi som metafor för landet: en svåröverskådlig kamp om en fårkropp mellan två lag på häst där det gäller att få fatt i fåret, lyfta det, skydda det och placera det i en ring som utgör målet.
   -Alla mot alla – det är Afghanistan.
   Än en gång är vi med de svenska soldaterna vid masten som erövrades i ett tidigare avsnitt men omedelbart övergavs av den afghanska polisen. Uppgiften löst men när de väl var nere var de så kallade insurgenterna tillbaka och sköt på dem.

Läs mer  

 

 

 


Lågskattepolitik

Skolor och förskolor möglar, lärarna blir färre, barngrupperna växer, de estetiska programmen slås sönder, gator och vägar spricker, parkerna vanvårdas, biblioteken läggs ner, taxor och avgifter stiger, barnfattigdomen ökar, hemlösheten tilltar, bostadsbyggandet minskar, segregationen fördjupas, skolpengen hamnar i Cayman Islands, fixarmalte kommersialiseras, åldringsvården säljs ut till lägstbjudande...
   Bygg på listan.

Gunnar Stensson

 

 

 

Majnattens hela prakt

Koltrasten flöjtar. Duvorna klagar och göken gal. Näktergalarna harklar sig. Lövsångarna pladdrar. Fruktträden är fulla med körsbärs- och plommonkart. Äppleblommorna faller av. En rapptupp far kacklande upp och skrämmer en hare. Kastanjeblom och hägg vissnar. Syrénerna doftar övermoget. Rönnar och klungor av prästkragar slår ut. Fläder och hagtorn dröjer. Hästarna betar färskt gräs. Feta maskrosor lyser som solen. Det har varit en sval vecka.
   Men i måndags träffade jag svalorna för första gången när de jagade insekter tätt över vattenytan. De gamla svanarna ligger kvar i sina gamla reden. Inga svanungar. Men änderna simmar med ulliga kullar, den ena med sex ungar och den andra med sju. De är sårbara. Dagligen försvinner någon. Rovfåglar svävar under vita moln. Också en vigg har fått ungar. Men inte sothönsen och, som sagt, inte svanarna.
   Grodynglen vimlar, men grodsången dröjer. Ingen sexuell extas bland karparna än.
   Ett par rader ur en visa av Bert Brecht i Mor Courage ringer i mina öron, jag vet inte varför. Det är ju mitt på dagen. Kanske för att visan handlar om ett ögonblick av frid för soldaterna mitt i 30-åriga kriget.
”Och efter kvällsandakt
Majnattens hela prakt.”
Gunnar Stensson

I veckans nummer

Ship to Gaza seglar igen

Gökotta

Kulturtips

Pressgrannar

Hur ska det gå för årets Ship to Gaza?
av Bengt Hall

Palestina – brännpunkten i den arabiska frihetsvågen
av Gunnar Stensson

Sydsvenskan avslöjar vänsterns hyckleri
av Lucifer

Fraktfartyg till Gaza attackerat av Israel
av Bertil Egerö

Nakban – katastrofens dag
av Gunnar Stensson

Allt för Norge!
av Stig Henriksson

Den enögda internationella rättvisan
av Ulf Nymark

Avsnitt sex. Ten Dollar Taliban
av Anders Davidson

Skånetrafiken och färdtjänsten
av Nilla Bolding

Lågskattepolitik
av Gunnar Stensson

Majnattens hela prakt
av Gunnar Stensson

Redaktion

Göran Persson och Kajsa Theander

Utskriftsvänlig form

 

Tipsa om Veckobladet

Känner du någon mer som skulle gilla att läsa VB?

Gökotta

Samling söndagen den 22 maj klockan 8 vid Källbybladets entré.
Sommarmorgon. Vi promenerar medan vi ser, hör, och känner dofter.
Klostergårdens byalag, ABF

 

 

 

Kulturtips

DUBIOZA KOLEKTIV
Dubiozas musik en blandning av reggae dub och hardcore, kryddat med electronica och hiphop. På Inkonst 20 maj kl 21:00. Läs mer

FastPoHolmen - Early Me
På Babel den 20/5 kl 23:00.
Läs mer

ASSITEJ Scenkonstfestival
20-23 maj. Läs mer

Battle Royal II - Last City Standing
Fyra teatersportslag som representerar Ad lib improviserad teater, Rattle, Banditteatern och Månteatern.
Lördag 21 maj kl 19:00 på Karavan.
Läs mer

BERGHAIN VS. MOKIRA
På Inkonst 21 maj kl 22:00. Läs mer

Eddie #14
Syret, vattnet och födan börjar ta slut. Vi kommer mycket snart sluta fungera. När jag skriver detta, så inser jag, att detta redan är skrivet. Inte av mig, utan innan, av människan. Teater InSite spelar på Bastionen 15 april - 14 maj.
Lör 21 maj kl. 19:30. Läs mer

Malmö By Foot - Bland statyer och skulpturer
Vi tar med dig på en spännande vandring bland stadens offentliga konstverk. 21 maj - 28 juni.
Lör 21 maj kl. 15:00 och tis 24 maj kl. 17:15. Läs mer

Saint Etienne (UK) LIVE
På Babel 21 maj kl 19:00. Läs mer

Compagnie of Strangers
Sista chansen att se kritikerrosade Compagnie of Strangers! Spelas på Moomsteatern 22-25 maj.
Sön 22 maj kl. 19:00. Läs mer

Don Giovanni
i Ungdomens Hus 22 maj och på Palladium den 24 september. Läs mer

Valkyrian av Richard Wagner
Direktsänt från The Met på KINO i Lund.
Sön 22 maj kl. 13:00 och mån 23 maj kl. 18:00. Läs mer

ID - en existentiell mordgåta, ASSITEJ-festivalens off-program
Månteatern deltar under ASSITEJs världskongress och scenkonstfestival i OFF program. På Bredgatan 3 i Lund 24 och 26 maj kl 12.45 och 15.00.
Läs mer

Konsert med Du kan sjunga gospel kören, Gabriel Forss och gästartist.
i S:t Johannes kyrka 25 maj kl 19:00.
Läs mer

Oslipat presenterar: The Roast of Fritte Fritzson
Organiserad vuxenmobbing mot Fritte Fritzson. Kom och se när hårda ord och pinsamheter förvandlas till lycka. På Tangopalatset 25 maj kl 20:00.
Läs mer

Rosamunde
Avdelning14 ger Elfriede Jelineks Rosamunde på Teatr Weimar 13-29 maj kl 19.30.
Tor 26 maj kl. 19:30. Läs mer

VÅRSALONG
Vårsalong 26-28 maj på Teaterhögskolan.
Tor 26 maj kl. 18:30. Läs mer

Hela kulturcentralens program

 

 

Allt för Norge!
(Först publicerad i VLT 17 maj)

Vårt förhållande till Norge är gott. Märkligt gott. Det fick dock en allvarlig prövning när våra idrottsbesatta grannar trodde det gick för sig att slå oss även i ishockey. Detta kunde allvarligt skadat våra relationer men ordningen återställdes sedermera med Sverige i final och Norge enkelt utslaget i kvarten.

För något måste vi ha kvar! Att tippeligan tar över de bästa fotbollsspelarna, att norrmännen lärt sig åka mer än telemark utför, köra rally, spela handboll och friidrotta kan vi väl till nöds smälta. Men efter ishockeyn återstår ju bara varpa som sista försvarsskans.
   Vårt förhållande till Norge och norrmännen och –kvinnorna är ändå lite unikt. Medan finländare fortfarande har att skaka av sig en del storebrorskomplex vilket skapar friktion i umgänget så har vi och danskarna ett mer invecklat förhållande. Vi är den gamla stormakten med Köpenhamn som nöjesfält medan danskarna  anser sig vara mer kontinentala och i kontakt med världen än sina tröga, byråkratiska och hämmade grannar.

Annat med Norge! Redan språket med den där uppåtstigande avslutningen upplevs som glatt och trevligt. Och medan finskan är rena grekiskan(!) och danskan en grötig massa så lever vi i illusionen att vi förstår norska. Vi står ut med att det nyrika Norge nu har blivit för unga svenskar vad Sverige var för unga turkar för 50-60 år sedan. Ett land som är för rikt för att diska, servera och skala bananer själva, det får fattigare länders medborgare göra.
   Och vi står gärna till tjänst som semesterparadis med våra låga varupriser och vår billiga sprit. Att de köper upp allt ifrån sommarhus till företag överser vi glatt med. Det är nästan obegripligt lättsamt och inte ens Petter Northugs bus retar upp fler än en eller annan nördig skidkommentator.

Enligt Albert Einstein är nationalismen mänsklighetens barnsjukdom och då börjar vi kanske rent av mogna. För det är så; bara dem vi verkligen respekterar kan vi skämta ohämmat med. De andra skämtar vi om. Men ge sjutton i ishockeyn – där går gränsen!
Stig Henriksson

"Bland de färgblinda finns inga nationalister ty de vet inte hur flaggan ser ut"
Henri Tisot

 

 

Pressgrannar

USA ut ur Afghanistan tack vare bin Ladins död?
Immanuel Wallerstein kommenterade häromdagen konsekvenserna av Usama bin Ladins död. Som många andra fann han dem relativt betydelselösa.
   Med ett undantag: Afghanistan.
Så här skriver han: ”Beträffande Afghanistan är det uppenbart att talibanerna sedan någon tid markerat avstånd till bin Ladin och al Qaida i sin strävan att genomföra ett eget maktövertagande.
   Den enda konsekvensen av Usama bin Ladens död är att deras ställning stärks i Afghanistan och att processen att driva ut Förenta Staterna påskyndas, vilket när det kommer till kritan kommer att göra den amerikanska militären mycket glad.
   Somliga amerikanska politiker kommer att säga att denna ”seger” gör det möjligt att uppnå en nödvändig politisk uppgörelse med talibanerna.
   Andra som var mot kriget från början kommer att hävda att den visar att det inte längre finns något trovärdigt hot som berättigar USA:s fortsatta närvaro där.”

Tanklös lojalitet
”Jag skräms av journalisternas tanklösa lojalitet med den krigiska USA-nationalismen. Samma fördummande lojalitet ger svenska ledarsidor prov på. Viljan att till varje pris solidarisera sig med USA gör att man hyllar ett politiskt mord som ingalunda kommer att göra världen tryggare. Genom såna metoder perforeras den rättsstat man säger sig vilja skydda.”
Åsa Moberg, Aftonbladet 15/5

Utomrättsliga avrättningar.
Heder åt Angela Merkel och Erik Magnusson
”Angela Merkel har strypt det tyska informationsflödet till CIA och förbjudit tysk polis att tipsa om medborgare som rest till al-Qaidaläger i Pakistan.
   Skälet är Binyamin, en 20-åring från Wuppertal som dödades av en drönare den 4 oktober i fjol. Han var då i sällskap med andra islamister på en misstänkt al-Qaida-bas i det talibankontrollerade Waziristan. Hans bror Emrah överlevde; han hade gått ut för att röka. I Berlin betraktas attacken som en utomrättslig avrättning.
   CIA genomförde 111 drönarattacker mot mål i Pakistan under 2010. Hittills i år har CIA genomfört 25 varav fem de senaste tio dagarna. Den 6 maj dödades tolv misstänkta al-Qaida-män, den 12 maj tre och den 16 maj ytterligare tolv.”
Erik Magnusson Sydsvenskan 18/5