Jobbskatteavdraget

Att prioritera jaget leder till girighet, avund, hat mot rivaler, tillgjordhet, grymhet och våld.
Buddha 500 f. kr

 

 

 

De faktiska kostnaderna är...

Hör på Ekot att Riksrevisionen riktar kritik mot regeringen för dålig styrning och uppföljning av de internationella insatserna, bl a i Afghanistan. De faktiska kostnaderna är okända... Vår utrikesminister lovar att läsa rapporten:
   - Jag har inte fått rapporten, men jag ska läsa den med intresse. Vi är alltid mottagliga för synpunkter.
   Väntar spänt på Bildts kommentar: Ingenting nytt!
   Riksrevisorn säger alltså att riksdagen varken har koll eller kontroll...
Hur flat får en opposition egentligen vara?
Anders Davidson

 

 

 

Bengt Hall & Gunnar Stensson
Israel försöker tysta Susan Nathan

I måndags väntades Susan Nathan till Lund där hon skulle hålla föredrag om mänskliga rättigheter i Israel och om israelisk utrikespolitik den 11 och 12 april. Men hon kom inte.

Efter israeliska påtryckningar stoppade indiska myndigheter hennes utresa från Indien, där hon vistas sedan en längre tid. I Israel förs det fram anklagelser mot henne om spioneri och antiisraelisk verksamhet.
   Spionanklagelserna är absurda, men det skedda visar hur den israeliska staten behandlar judar som bär fram den judiska kulturens djupa humanistiska traditioner. Susan Nathan drabbades av en sorts israelisk antisemitism.
   Ändå var Susan Nathan närvarande i Lund den 11 april. På Lunds Stadsbibliotek framfördes en fiktiv intervju med henne, byggd på hennes självbiografiska bok ”Ett annat Israel. Min resa över den judisk-arabiska gränsen”. Ordfront 2007, övers.Gunnar Sandin.  
   Texten har sammanställts av Bengt Hall och Gunnar Stensson. Svaren är direkta citat ur boken. Karin Stensson läste Susan Nathans repliker. Arrangemanget utgjorde ett stöd för projektet Ship to Gaza.

Läs mer

 

 

 

 

Lokalhistoria och nässelsoppa

Medan vi njöt av Kerstins kaffe och bullar på kyrkogården i Flackarp den soliga aprilsöndagen pratade vi om slaget vid Lund.
   Dom var nog glada i Flackarp att dom inte bodde i Nöbbelöv, sa någon.
Flackarpsbönderna fick nog känna på, dom också, sa en annan.
   På marken ligger några hällar med nästan utplånad skrift. De har tidigare legat inne i 1100-talskyrkan som revs 1865, samma år som amerikanska inbördeskriget slutade.
   På en kan man med svårighet läsa ”…sted hviler Jesper Larssen…död…”  Namnet är danskt och bokstaven ö skriven på danskt sätt med snedslag över o. Han dog förstås före slaget vid Lund.
   På en annan platta kan man läsa: ”Här under hvilar dannemannen Måns Jonsson som dödde 1740. Här under kvilar hans k. dotter Gunnela Månsdotter. Hon dödde 1748.” Det var efter slaget, det. Skåne försvenskades.
   Tänk att Flackarps kyrka revs långt innan Sankt Lars begravningsplats öppnades, sa Kerstin.
   Vi strävade vidare i motvinden grubblande på slaget vid Lund och  försvenskningen liksom på industrialiseringen i Sverige. Alla förändringar kräver mänskliga offer.
   Sedan sökte vi späda nässlor till nässelsoppan, som man ska äta vid påsk. Nedan följer ett recept:
Gunnar Stensson

Klassisk nässelsoppa för 4
2 liter små nässlor eller toppskott av nässlor.
1 och ¼ liter vatten
1-2 buljongtärningar
2 msk smör
3 msk vetemjöl
½ dl grädde eller 1 dl mjölk.
Gott och rikt på järn och vitaminer.

 

 

 

Dialog för fred

Som Diakonias talesman Bo Forsberg påpekade i Sydsvenskan 12/4 underlät Israels ambassadör Benny Dagan i sitt debattinlägg 7/4 att berätta att de otillräckliga livsförnödenheter som Israel släpper igenom till Gaza bekostas av internationellt bistånd och att humanitära projekt bekostade av Sverige bombades av Israel under Gazakriget.
   ”Demokratin fordrar att respekten för medmänniskors fri- och rättigheter inte vet av några nationsgränser, religionsgränser eller politiska motsättningar Demokratin har inte ett A- och B-lag.”
   Det är Göran Persson, Alf Svensson och Dan Olofsson som skriver detta i Sydsvenskan 14/3. De är naturligtvis fullt medvetna om begränsningarna i israelarabernas medborgerliga rättigheter i Israel, som bl a Susan Nathan vittnar om.
   I kväll genomförs en stödkonsert med dialog för fred mellan Israel och Palestina på restaurang Glasklart i Malmö.
   För att dialogen ska ha en mening är det nödvändigt att dessa sanningar inte ännu en gång sopas under mattan.
Gunnar Stensson

 

 

 

Om konstgräs och folkstormar

Jag vill säga några ord om en dansk diskussion som pågår just nu (senast torsdagens Information). I Danmark finns ett ganska nytt parti, Liberal allians, som väl närmast kan kallas nyliberalt. I takt med att det gamla högerpartiet, Konservative Folkparti, har tappat all geist och det stora regeringspartiet Venstre hillat in sig med Dansk Folkeparti, har Liberal allians med unga och välutbildade anhängare gått till offensiv. Dess senaste drag är att bilda en sorts specialstyrka, Freedom Fighters. Det är en Facebook-app, dvs ett program som är tillgängligt på Facebook med vars hjälp man skapar inlägg på debattsajter och tidningskommentarer.
   För att bli Freedom Fighter  (nu är de ca 1000) ska man ge LA lov att se din profilbild och din lista på vänner. De ska också kunna se vilka TV-program du gillar, de ska kunna skicka dig post och de ska kunna skriva på din Facebook-vägg. Du ska också ge dem lov att se var du befinner dig. Du kan så komma in i ett ”hemligt rum” där du är ”bakom fiendens linjer” – fienden är S och SF. Då kan hu bli utskickad på ”missioner”  och kan då få ”poäng”. En mission kan vara att skriva en motkommentar till artikel som är kritisk till LA eller en analys som handlar om skattepolitik. Senast kan du få sju poäng på att skriva kritiskt på S-politikern Nikk Hækkerups hemsida.
   Det här är att på sitt sätt förvandla politik till ett spel och just gamification lär vara det senaste på kommunikationsfronten. Mera allmänt är det här en form av det som också kallas astroturfing. Astroturf är namnet på ett fabrikat av konstgräs och det hela går ju ut på att få en PR-kampanj att verka som en äkta gräsrotsrörelse. ”Konstgräs” skulle alltså vara ett möjligt svenskt ord. Man är några stycken och så lyckas man framstå som om man var en bred folkrörelse eller en omfattande opinion.
   Det är naturligtvis inget nytt – vi har väl sett ”folkstormar” på insändarsidor som verkar nog så genomorganiserade. Det saknas bevis, men nog har man kunnat ana Israelanknutna organsiationer som har gått till massangrepp på personer som Per Gahrton eller Ilmar Reepalu. Och vi vet hur allt fler politiker har lockats till PR-byråer allt sedan SAF körde sina framgångsrika kampanjer på 80-talet.
   Men Internet ger onekligen nya möjligheter att agera snabbt och effektivt i stor skala. Vi lär nog få se ett flertal konstgjorda folkstormar utspela sig. Konstgräset kommer att blomma.
Sten H.

 

 

 

Ulf Nymark
Bilkommunen Lund

Lunds cykelbanor – ett radband av farthinder

Vi har nu kommit till tredje delen i VB:s serie om Lund som bilkommun. En superkort rekapitulation av de två tidigare texterna kanske kan vara på sin plats. Först, i VB nr 2011:5, visade jag på hur anorektiska investeringarna i  GC-infrastruktur (GC = gång- och cykel) är jämfört med de övergödda investeringarna i biltrafik. I VB nr 2011:10 fanns en redogörelse för hur GC-banorna medvetet byggs för smala för att enligt bilsamhällesnormen ge ”tillräckligt” utrymme för bilarna. Utformningen av GC-banor förutsätter, enligt beslut av en stor majoritet av kommunens trafikpolitiker, att cyklister även ska nyttja gångbanan och fotgängare cykelbanan.  (Eller som det heter på trafikpolitikernas fikonspråk: Breddmåtten på GC-banor ”förutsätter att gång- och cykelbanan ligger bredvid varandra och utan höjdskillnad så att samspel kan påräknas”. Se ”Policy för gång- och cykeltrafik i Lunds kommun”, sid 8)

Fysiska farthinder
De alltför smala GC-banorna medför in ett ständigt flöde av olycksrisker i trafiken. De orsakar också att framkomligheten och hastigheten för såväl gående som cyklister dämpas. Men trafikpolitikerna i Lunds kommun nöjer sig inte med dessa restriktioner på cykeltrafiken. Cykelbanorna utformas därtill med en mängd fysiska farthinder av olika slag, samtidigt som de ofta dras så att en cykelväg mellan två målpunkter är längre än bilvägen mellan samma punkter.
   Vad menar jag då med fysiska farthinder? Med det menar jag allt som i cykelbanans utformning är ägnat att göra det obekvämt, omöjligt eller mycket svårt att hålla normal marschhastighet på cykel. Och vad är då normal marschhastighet? Tja, om det kan man ha olika uppfattningar men ca 20 km/tim verkar vara ett inte helt orimligt antagande om cyklisters hastighet.
Hur ser de då mera konkret ut  på cykelbanorna med dessa hinder? Och hur ser de ut på bilgatorna?

Exemplet Dalbyvägen
Ta till exempel en cyklist som ska färdas från Östertull till Gastelyckan på Dalbyvägen. Denne cyklist utsätts för inte mindre än 12 farthinder på sin färd  (och då räknar jag ändå inte in för smal cykelbana). Det handlar om vid korsning med bilväg bristande avfasning vid nivåskillnad, dvs gupp, det handlar om tvära sidoförflyttningar vid korsningar med bilväg, det handlar Dalbyviadukten. Dalbyviadukten ligger högt upp på kommunens 10-i-topp-lista för ”bästa” hinder i cykeltrafiken. För att forcera motorvägsbariären  måste cyklisten köra i två 90-graders svängar, plus två hårnålskurvor plus en tvärbrant uppförsbacke. Till detta skall läggas två stopp för knapptryckningar för att få grönt ljus vid vissa tider på dygnet.

   Hur många farthinder har då en bilist i sin färd på samma vägsträcka? Summa ett farthinder. Upphöjningen vid rondellen, inklusive själva rondellsvängen, vid Brunnsgatan. Annars raka spåret. Alltså: 12 farthinder för cyklister, ett farthinder för bilar och aldrig stopp  för knapptryckning för att få grönt ljus.

Läs mer

 

 

Inga affärer med Arne Paulsson

Vänsterpartiet föreslår att Lunds kommun tills vidare avstår från nya markaffärer med Arne Paulsson och hans fastighetsbolag.
   Bakgrunden är att så sent som i september 2010 bröt Arne Paulsson ett avtal om att bygga hyresrätter vid Donatus väg på Väster. Hans bolag hade fått köpa marken av Lunds kommun för att uppföra 38 hyreslägenheter. Hellre än att fullfölja detta betalade Paulsson ett vite på 3 miljoner kronor: Allt omvandlades till dyra bostadsrätter redan innan bygget påbörjades.
   Nu vill Lunds borgerlighet sälja kommunal mark på Klostergårdens Idrottsplats till samme Paulsson för att uppföra 425 lägenheter. I avtalet finns inga som helst bindande klausuler om hyreslägenheter. Istället för att skärpa kraven på Paulsson belönas han för sitt avtalsbrott genom att kommunen nu inte ställer några krav alls.
   Det ställs inte heller några krav på anvisningar av en enda bostad till hemlösa bland alla dessa lägenheter. Tidigare har Paulsson i pressen avfärdat sådana tankar med orden: - Jag har inte tid att vara socialarbetare, se artikel i Sydsvenskan.
   Kommunerna har ett lagstadgat ansvar för en social bostadspolitik. Enligt lagen ska varje kommun "...planera bostads- försörjningen i syfte att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs."
   Om Lunds kommun ska kunna ta leva upp till detta ansvar måste dels formerna för framtida exploateringsavtal ses över, dels bör kommunen avstå från att göra affärer med opålitliga fastighetsbolag som hellre betalar viten än tar ansvar för tecknade avtal och en social bostadspolitik.
Mats Olsson, Vänsterpartiet

 Erik Kågström
Peak Oil 10

Även om det verkar som om produktionen av konventionell olja nådde en topp redan 2006 så är det ännu ovisst när den totala produktionen av flytande fossila bränslen når sin toppunkt. Men tidpunkten är inte oviktig. De magra resultaten av klimatförhandlingarna i Köpenhamn och Cancun visar att världens ledande politiker inte är beredda att vidta de årgärder som krävs för att minska utsläppen av växthusgaser så att en klimatkatastrof kan undvikas. Helt enkelt därför att sådana åtgärder är oförenliga med fortsatt global ekonomisk tillväxt. Det kan vara så illa – och det tycks nu allt fler anse – att det enda som kan förhindra en katastrofal klimatförsämring är att världsekonomin kollapsar – till följd av Peak Oil till exempel. Men då hänger det på vad oljeindustrin kan prestera framöver.
  Världens största oljefält är Ghawar i nordöstra Saudiarabien (fig. 1). När det upptäcktes trodde man att det kunde hålla 80 miljarder fat olja. Det var uppenbarligen en underskattning för sedan 1951 har Ghawar redan  levererat över 60 miljarder fat olja. Det motsvarar två års global oljekonsumtion i dag. Sedan decennier pumpas där upp 5 miljoner fat om dagen. Men det man får upp är alltmer tillblandat av det vatten som pumpats ned för att hålla uppe trycket. Det innebär ökade kostnader för vattenavskiljning och minskande energinetto. Ghawar anses av många ha nått sin produktionstopp och när som helst kan utbytet börja minska. Det skulle innebära ett allvarligt avbräck för Saudiarabien eftersom Ghawar står för över hälften av landets totala oljeproduktion.

Läs mer  

 

 

 

 

 

Reflexioner över kriget

Ni följer väl rapporterna från de blågula flygarna som så oegennyttigt ska ha ihjäl Khaddafis elakingar? De svenska tidningarna och TV hade tidigt folk nere vid flygbasen på Sicilien som berättade om varje steg som togs. Nu var ju allt hemligt och reportrarna fick inte komma nära basen utan fick mötas med pressofficerarna på en gräsplätt vid en motorväg en god bit bort. Nyhetsflödet blev inte så stort heller så nu har reportrarna väl rest hem. Men att vi förväntades heja på de våra var helt klart. Den oreflekterade patriotismen, den man trodde var utdöd i Sverige, stack upp sitt huvud.

Dannebrogen vajar mest
Det var förstås inget mot den danska upphetsningen. Sedan 1990 har Danmark entusiastiskt gått i krig så fort tillfälle bjudits. Det började med att man skickade en ubåt till Irak som väl förmodades gå upp för Eufrat eller Tigris och har sen har det bara accelererat. I Afghanistan har 40 danska soldater stupat, till nationens ära.
   I mer än fyrtio år har västmakterna försökt få bort Khaddafi, med i stort sett alla medel. Nu ser det ut att kunna lyckas under applåder från en bred opinion. Khaddafis hot mot upprorsmännen i Benghazi väckte känslorna och fick också annars kritiska grupper att tappa koncepten. I Danmark röstade hela Folketinget, inkl. Enhedslistan – en samling av gamla DKP-are, trotskister och diverse vänstersocialister för krigsdeltagandet. Det väckte dock kritik från medlemmarna och en vecka senare tog Enhedslistan tillbaka sitt gillande av insatsen. Det räckte ju att se vad som blev resultatet. I Sverige ställde huvuddelen av Vänsterpartiets riksdagsgrupp upp för kriget och man skulle önska att de nu hade kurage, att också de revidera sin ståndpunkt. ”Flygförbudszoner” – vad det handlar om är zoner för angrepp mot marken med totalt överlägsna flygstyrkor. ”Humanitär intervention”, jo kyss mig.

Snart dags för kängor på marken
Vi får väl se vad som händer. Storbritannien och Frankrike verkar arbeta upp sig till raseri. Varför? Jo, dels oljan och dels att de båda ländernas regeringschefer behöver stärka sin ställning. Kraven på mer och blodigare krig kommer säkert att öka och det kanske också når Sverige. Vem vet, den s.k. bombvänsterns känslor mot Khaddadi tar kanske på nytt överhanden över förståndet. Då blir det ett nytt enhälligt ja. Förresten, det är väl precis sånt vi ska ha insatsstyrkorna till?
   Under tiden kan vi andra väl bara odla vårt svårmod och vår olust över världen. Och upprepa: Låt Libyens befrielse vara libyernas eget verk. Då blir det också bättre i längden.
Lucifer

 

 

 

I moderaternas överkonsumtionsstat

Borg sänker min skatt med 100 kronor samtidigt som barnfattigdomen växer, ensamma mödrars villkor försämras, skolresultaten blir sämre, vuxenutbildningen minskar och arbetslösheten är hög eftersom investeringarna i järnvägar och energisystem är helt otillräckliga.
   De moderata kärnväljarna myser medan de målar sina båtar med miljöfarliga färger.
   Men Borg är kanske inte så dum ändå. Min extra hundralapp kanske räcker längre eftersom McDonald’s kanske sänker priset på hamburgare tack vare skatteminskningen.
Gunnar Stensson

 

 

 

Utvecklingen går med stormsteg fram och tillbaka
(Först publicerad i VLT 5 april)

Efter att ha levt drygt ett halvt århundrade får man nog automatiskt ett slags djup i bilden av världen. Saker och ting sker inte enbart i ett ständigt nuflöde utan kan relateras till och reflekteras kring i förhållande till vad som hänt tidigare och vad som anses självklart sant.
   När jag växte upp var vänstern på en slags ständig frammarsch. Nationellt, men också när avkoloniserade länder bekände sig till någon slags hemkokt socialism. Därav finns inte mycket kvar. Några länder har utvecklats, men många har också sjunkit ner från frigörelsens optimism till ett korrupt förtrycks elände. En gång var Robert Mugabe en med rätta hyllad frihetshjälte.
   I Sydamerika har militärdiktaturerna däremot ofta ersatts av folkvalda vänsterpresidenter, med eller utan auktoritära tendenser. Sovjetunionen har imploderat. USA är bankrutt. Kina har gått från en fattig och svag jätte till att bli en ekonomisk gigant. Jämlikheten mellan länderna ökar, medan klyftorna inom länderna vidgas. Europa har i land efter land högerextrema partier, många gånger med bruna rottrådar, klättrat in i parlamenten. Något otänkbart för några decennier sedan.
   Religionen var en rest av det förgångna både i Sverige och ute i världen. Men kristendomen har hävdat sig, men nu är det betydligt färre befrielseteologer och avsevärt fler fundamentalister. Vänstervågen i arabländerna ersattes av despoter enbart utmanade av islamister. Ända till januari 2011 då ett helt rutinartat trakasseri av gatuförsäljaren Mohamed Bouazizi i december blev den gnista som tände en brand över arabvärlden.
   Och vilka tvära kast står för dörren? Demokratisering av Kina? Diktatur i Italien? Belgiens delning? Afrikas politiska och ekonomiska uppvaknande? Brasilien som Amerikas stormakt? Eller tillbaka till ursprungsläget? Karl Marx sade att historien upprepar sig - första gången som tragedi, andra gången som fars. Men somligt är farsartat redan första gången. Och annat är tragiskt varje gång.
Stig Henriksson

De som inte kommer ihåg historien är dömda att återupprepa den.
George Santayana

 

 

 

Bengt Hall
Vart tog rättvisan vägen i Mellanöstern?

Tre kända personer (bl a en fd socialdemokratisk statsminister) som står bakom en stödkonsert för Mellanöstern skriver i dagens SDS att ”de vill manifestera en vilja att säkra en trygg framtid, en samhällsgemenskap i fred och frihet”. Och med många ord skriver de om sin tro på att palestinier och israeler kan komma att leva i fred, sida vid sida. De tror också på respekt för medmänniskors fri-och rättigheter.
   Ja, vem vill inte det? Men vad beror den fullständigt vansinniga och människorättsvidriga belägenhet som palestinierna befinner sig i? Hur respekteras de mänskliga rättigheterna i Israel och i de av Israel ockuperade områdena, Västbanken och Gaza? Om detta skriver de ingenting. Fred vill de flesta av oss ha, även människorna i Israel och Palestina. Men vilken fred?

Läs mer

 

 

 

Notiser

Kärnkraft

Kärnkraftsindustrins hela existens är beroende av dolda subventioner – kostnader som får bäras av samhället i händelse av en olycka och kostnader för den ännu olösta förvaringen av kärnavfallet.
Joseph Stiglitz, Sydsvenskan 13/4

Kärnkraftens mest glödande motståndare är – kärnkraftsindustrin själv.
Ulrich Beck, Access 3

 

Världsekonomins kris
Varigenom övervinner bourgeoisin krisen? Å ena sidan genom en framtvungen tillintetgörelse av en mängd produktionskrafter, å den andra genom erövring av nya marknader och en grundligare utplundring av de gamla. Varigenom alltså? Därigenom att den förbereder mera omfattande och våldsamma kriser och minskar medlen till krisernas förebyggande.
Kark Marx
Det kommunistiska manifestet 1848

Ship to Gaza
Israels regering försöker förmå Turkiet att stoppa Ship to Gaza,
Haaretz 12/4

Libyen
Den senaste månadens libyska konflikt handlar varken om ett humanitärt ingripande eller om världens tillgång till olja. Den är i själva verket ett avsiktligt sätt att avleda uppmärksamheten från den principiella politiska kampen i arabvärlden. Gaddafi och de västliga ledarna är fullständigt överens om en sak. Allihop vill bromsa, kanalisera, ta över och begränsa den arabiska revolutionen och hindra den från att förändra de grundläggande politiska förhållandena i arabvärlden och dess roll i världssystemet.
Immanuel Wallerstein, 1 april 2011

De utländska styrkorna bör samordna sina operationer med Benghazi, slå mot Gaddafis trupper på marken, ge rebellerna rullande luftskydd och vapen så de kan rycka fram mot Tripoli igen. Det innefattar även Jas39-plan.
Andreas Malm, AB 12/4

I veckans nummer

Vårtecken på Mårtenstorget

Pubkväll med Hojfen Balagan

Grön påskvandring

Ett tips från Jan Hammarlund

Mer Kött på benen - Mindre på tallriken

Kulturtips

Jobbskatteavdraget

Inga affärer med Arne Paulsson
av Mats Olsson

De faktiska kostnaderna är...
av Anders Davidson

Israel försöker tysta Susan Nathan
av Bengt Hall & Gunnar Stensson

Peak Oil 10
av Erik Kågström

Reflexioner över kriget
av Lucifer

Lokalhistoria och nässelsoppa
av Gunnar Stensson

Dialog för fred
av Gunnar Stensson

I moderaternas överkonsumtionsstat
av Gunnar Stensson

Om konstgräs och folkstormar
av Sten H

Utvecklingen går med stormsteg fram och tillbaka
av Stig Henriksson

Vart tog rättvisan vägen i Mellanöstern?
av Bengt Hall

Bilkommunen Lund
av Ulf Nymark

Krig för fred
av Anders Davidson

Notiser

Redaktion

Göran Persson

Utskriftsvänlig form

 

Tipsa om Veckobladet

Känner du någon mer som skulle gilla att läsa VB?

Vårtecken på Mårtenstorget

Mats Olsson talar till Röda Kapellet

Röda Kapellets musikaliska aktualiteter fortsätter på Mårtenstorget i Lund lördag 16 april kl 11.
   Mats Olsson talar mellan låtarna. Det blir en hel del lokalpolitik men på förekommen anledning kommer han att beröra både Socialdemokraternas genomförda och Vänsterpartiets eventuellt förestående ledarbyte.
Välkomna till Mårtenstorget!
Röda Kapellet

 

 

 

Pubkväll med Hojfen Balagan

Välkomna till Pubkväll med Hojfen Balagan fredag 15 april kl 21.
Vita Huset, Uardavägen i Lund (Bakom ICA Tornet)
Entréavgiften är 60 kr för alla.
   Hojfen Balagan är världens bästa, och enda, elektroinfluerade diskobalkan- brassband. Tio killar från Lund, med en mindre djurpark med på scen, levererar tung dansmusik med trumpeter, trummor, syntar och svett. De har genom över 250 spelningar fått halva Europa att dansa på klubbar, bröllop och festivaler...
Arr. Flygelkören som firar 10 årsjubileum

 

 

 

Grön påskvandring

Lundavänsterns påskvandringar har med ett års uppehåll pågått sen 1970. I år blir vandringen ovanlig i åtminstone ett avseende: en mängd lövträd hinner sannolikt slå ut. Påsken är mycket sen vilket är en förutsättning, men en annan är faktiskt den globala uppvärmningen. Sydsvenskan visade häromdagen statistik över vårens allt tidigare ankomst som bekräftade vad vi påskvandringar länge har anat.
   Vi kommer förstås att glädjas åt grönskan under vår framfart på de nordskånska stigarna och småvägarna, men utvecklingen ger också skäl till begrundan och till allvarliga samtal vid kvällens lägereld. Som säkert kommer att flamma högt och värma skönt eftersom den hittills regnfattiga våren gör det lätt att hitta torr ved.
   Fyrtio års vandrande känns i benen så vi kommer att ta det relativt lugnt och rasta när ledningens anda faller på. Vi räknar ändå med att avverka tre mil eller så vilket kommer att ge oss röda kinder och vidgade lungor. En dos friskvård med andra ord. En lagom fylld ryggsäck ökar effekten.
   Preliminärt lämnar vi Lund med tåget kl. 10 på torsdag och vandrar till långfredag eftermiddag.
Mer info från Gunnar Sandin, tel. 135899.

 

 

 

 

Ett tips från Jan Hammarlund

Fredag kl 20 sänds en dokumentärfilm om JOAN BAEZ i SVT 2 (K special). 
Den går i repris på söndag och tisdag.
   Och Joan sjunger på Konserthuset i MALMÖ på lördag, Konserthuset i GÖTEBORG på söndag, på Cirkus i STOCKHOLM på tisdag (19/4), och på Konsert & Kongress i LINKÖPING torsdag 21/4.
   Om ni gillar min musik så kan jag nästan garantera att ni gillar Joans också - hon har varit min främsta mentor och inspiration.
   Min kära idol är nu 70 så vem vet, det kanske är sista chansen att se henne i Sverige.
   Ville bara tipsa. Biljetter finns att köpa här. Besök gärna hennes hemsida.
Vänliga hälsningar
Jan Hammarlund

 

 

 

Mer Kött på benen - Mindre på tallriken

Köttfri Måndag tillsammans med Hållbart Universitet bjuder in till seminariet "Mer Kött på benen - Mindre på tallriken", den 26 april klockan 18.30 - 20.30  i AF-borgen.
   Till seminariet vill vi bjuda in så många som möjligt, politiker, tjänstemän, näringsidkare, skolpersonal, matlogistiker och allmänheten!
Hoppas vi ses!
Lovisa och Köttfri Måndags Lundagrupp

Läs mer

 

 

 

 

Kulturtips

Eddie #14
Syret, vattnet och födan börjar ta slut. Vi kommer mycket snart sluta fungera. När jag skriver detta, så inser jag, att detta redan är skrivet. Inte av mig, utan innan, av människan. Teater InSite spelar på Bastionen 15 april - 14 maj.
Fre 15 apr kl. 19:30. Läs mer

LIDA
-fritt efter Stephen Kings klassiska thriller Misery. Spelas på Moomsteatern 18 mars - 21 april.
Fre 15 apr kl. 19:00. Läs mer

Looptroop Rockers (SE) LIVE
På Babel 15 april kl 20:00. Läs mer

Who the fuck started all this?
Om tillfälliga möten, het passion och ond bråd död under Balkankriget, med Teaterhögskolans Masterstudenter 14-16 april på Bryggeriteatern.
Fre 15 apr kl. 19:00. Läs mer

Ladyfest 2011
På Palladium den 16 april kl 13:00.
Läs mer

MACK på Casinot - Adde Malmberg och Niklas Folkegård
Standup 16 april kl 20:30 på Casino Cosmopol. Läs mer

Teaterimprovisation
På Månteatern, Bredgatan 3 i Lund, 26 februari - 6 maj
Lör 16 apr kl. 19:00. Läs mer

EARTH/SABBATH ASSEMBLY
För första gången någonsin gästar amerikanska bandet Earth Malmö. Support av Sabbath Assembly, på Inkonst 17 april kl 19:00. Läs mer

Johannespassionen
Bachs traditionella verk för kör och orkester i påsktid, framfört av ensemble från Holland. I Johanneskyrkan 17 april kl 19.00. Läs mer

Greve Ory av Gioacchino Rossini
Direktsänt från The Met på KINO i Lund.
Sön 17 apr kl. 13:00, Mån 18 apr kl. 18:00 Läs mer

Teatersamtal på Grand - Marianne Mörck
Hon har genom åren gjort ett stort antal roller inom musikal, opera och operett, ofta i huvudroller, allt från dramatiska talroller till de riktigt stora operagestaltningarna på teatrarna! Passa på och möt Marianne Mörck som sig själv. I Piratensalen på Grand Hotel i Lund 18 april kl 19. Läs mer

Matkaravan med Hanna och Linda
med Hanna Tunberg och Linda Dahl
- smaka på våra nya matkulturer. guidade turer runt Möllevångstorget.
Tis 19 apr kl. 16:00. Läs mer

SVANSJÖN - Marina Steinmo / Kajsa Giertz
På Dansstationen, Palladium 19-20 april 19:00. Läs mer

CINEMAFRICA PÅ TURNÉ - A SCREAMING MAN (Un Homme Qui Crie)
Folkets Bio Malmö och Africa Flash presenterar ett exlusivt urval av festivalfilmer från Cinemafrica 2011, bla visas årets vinnare av Cinemafricas filmpris för bästa film. På Panora onsdagar 13, 20 och 27 april.
Ons 20 apr kl. 18:30. Läs mer

Matteuspassionen av J. S. Bach
I Lunds domkyrka onsdag 20 april kl 18.30 och i S:t Andreas kyrka i Malmö Långfredag 22 april kl 18.00. Läs mer

Vi betalar inte! Vi betalar inte!
Nobelprisvinnaren Dario Fos klassiska fars i nytappning, med fem skådespelare, ett rasande tempo och två språk - samtidigt! på Lunds Stadsteater 20 april kl 19:00.
Läs mer

DOKUSOPPA - A BITTER TASTE OF FREEDOM
På Panora torsdag 21 april kl. 17:00 (filmstart 18:00). Läs mer

Pam Ann
På Palladium 21 april kl 19.30.
Läs mer

Hela kulturcentralens program

 

 

 

Anders Davidsson
Krig för fred

I går kväll smällde det i Svt – Krig för fred. Min morgontidning Sydsvenskan hade redan laddat: "Sverige dödar" – för fred...
   Skribenten Tobias Lindberg redovisar en förvirrad argumentation: "Ändå har Sverige en rimlig Afghanistanpolitik. Det måste finnas ett tydligt mål med den svenska närvaron." Det kan inte vara både och, att en politik utan tydligt mål är rimlig.
   Ursäkta om jag stör. Jag skriver till dig och andra som jag då och då haft kontakt med kring Afghanistanfrågan. Våra utkikstorn och varifrån vi kan ropa ut våra protester och frågor är olika – det är en styrka! Jag försöker sannerligen inte enrollera dig i något åsiktskollektiv men min tanke är att utbyte av tankar och delade perspektiv är av godo, för den nödvändiga offentliga debatten framåt. När Sverige dödar behöver vi mer än någonsin en livfull debatt.

Läs mer