Bra & dåligt


Bilden lånad från Expressen

I dessa dagar kommenteras det en hel del om Åsa Lindgren, Håkan Juholts kulbo. Själva nöjer vi oss med två små noteringar.
   1. Hon snattade från det flygbolag där hon var anställd. Med tanke på flygets klimatskada var det en i princip vällovlig handling.
   2. Men HJ kände inte till agerandet när relationen inleddes. Han blev alltså medvetet särbo med en kvinna som jobbade i flygbranschen. Det tyder på bristande klimatpolitiskt omdöme.
Grr

PS
I Dagens DN skriver HJ och nye ekonomiske S-talesmannen Tommy Waldelich att det är viktigt med starka "ekonomiska finanser". Vad slags andra finanser finns det?

 

 

 

Bokhandlaren och trendbrottet

En liten artikel på DN:s kultursida i onsdags (30/3) var rubricerad "Dårskaper i Israel. Fredsivrande bokhandlare deporteras".
   Den handlar om den palestinske bokhandlaren Munther Fahmis, som är född i Jerusalem men förlorade sitt tillstånd att vistas i staden 1975 sedan han lämnat Jerusalem för att bosätta sig i USA. Strax efter Osloavtalet 1993 gjorde han som tusentals landsmän, han återvände för att delta i uppbyggnaden av ett nytt Palestina. Sedan 1993 har han vistats i Jerusalem på turistvisum och lyckats förvandla sin bokhandel på Nablusgatan till ett kulturellt vattenhål utan motsvarigheter.
   Nu är det emellertid slut på det, berättar DN: s korrespondent Nathan Shachar. Israels inrikesminister Eli Yishai har bestämt att Munther Fahmis ska ut ur landet inom tio dagar.
   Har Munther Fahmis förbrutit sig på något sätt mot det israeliska samhället? Nej, naturligtvis inte, är man böjd att säga. Det är den vanliga visan om övergrepp och bristande tolerans mot människor som inte tillåts få medborgarskap i Israel.

Det ovanliga är Shachars ilska och upprördhet. Artikeln manar DN:s läsare att skriva på en protestlista på nätet för att stoppa utvisningen. Shachar tror att protester kan bita, många författare världen runt har skrivit på. Och inrikesministern inte bara är "grym" [känslokall] utan dessutom "feg".
   Nathan Shachar läser lusen av ministern på ett sätt som jag aldrig tidigare sett honom formulera sig.
   "Den israeliske inrikesministern Eli Yishai från det ultraortodoxa Shass, en av vår dunkla regions verkliga mörkmän…"

Är det bara personlig ilska inför i en sak som DN:s korre känner starkt för. Eller ser vi små, små steg mot en nyorientering, där kritiken mot den egna regeringen formuleras öppet och konkret, den anda som den israeliske journalisten Gideon Levy vid dagstidningen Haaretz står för?

Per Roijer

Protestlistan för Fahmi på webben

DN:s artikel

 

 

 

Gunnar Sandin
Spårvagn ett måste

Så roligt att den erfarne trafikutredaren Sven-Allan Bjerkemo ville debattera Lunds planerade spårvagnar här i Veckobladet! Det är ett stort och kontroversiellt ämne, det handlar om mycket tunga investeringar med sidoeffekter långt in i framtiden, så det förtjänar verkligen en grundlig behandling i olika medier.

Självdeklaration
Till grund för min egen inställning i frågan ligger ett antal övertygelser:
   1) Jag tror på klimatlarmen.
   2) Jag tror att vi befinner oss på oljetoppen.
   3) Kärnkraften måste bort av en rad olika skäl.
   4) Jag misstror möjligheterna att hitta nya mirakulösa energikällor och drivmedel eller radikalt energitätare batterier.
   5) Jag tror innerst inne på politikens rationalitet även om förträngningsmekanismerna är mycket starka.
   6) Därför tror jag att energin relativt snart blir en mycket knapp nyttighet och att samhället ställer in sej efter detta.
   7) Jag tror på spårteknik (på grund av den låga friktionen) och på eldrift med kontinuerlig nätmatning, konkret på spårvagnar när det gäller närtrafik.
   8) Eftersom bilarna får det svårt behöver framtidens kollektivtrafik inte ta så stor hänsyn till konkurrens. Människor tvingas att använda den. Med min kollektivistiska politiska ideologi har jag ingen svårighet med detta.

Läs mer

 

 

 

 

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon: Israels ockupation moraliskt och politiskt ohållbar

Den ockupation som startade 1967 är moraliskt och politiskt ohållbar och måste upphöra. Palestinierna har en legitim rätt att upprätta en egen oberoende och fungerande stat, förklarade FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon i ett tal i Uruguay 30/9 om situationen i Mellanöstern.
    Handlingar som föregriper fredsprocessen som Israels bosättningar i Västbanken och östra Jerusalem måste upphöra, sa Ban och hänvisade till rivningarna av palestinska hus och andra inslag av våld och uppvigling.
   Han uppmanade Israel att vidta nödvändiga åtgärder för att förbättra palestiniernas ekonomiska och säkerhetsmässiga villkor genom att avlägsna hindren för palestiniernas rörelsefrihet, stoppa de militära operationerna och öka den Palestinska myndighetens inflytande på Västbanken.
    Ban uppmanade enträget Israel att lätta blockaden mot Gaza.
    De senaste veckorna har Hamas och Fatah haft inledande överläggningar om möjligheterna till ett enande. Israel har klargjort att om Fatah och Hamas förenas kommer Israel vägra förhandla.
    Ban fördömde eskaleringen av raketbeskjutning från Gaza mot Israel de senaste veckorna och underströk, att ”Israel har rätt att leva i fred och säkerhet innanför internationellt erkända och säkra gränser.”
   ”Både palestinierna och israelerna har rätt till Jerusalem som sin huvudstad och de heliga platserna måste vara tillgängliga för alla”, avslutade generalsekreteraren.
Gunnar Stensson

Kenneth Hermele ser islamistiska orosmoln

"Jag kommer inte på någon annan lika föraktlig hållning inför ett folkligt uppror än den som Röda armén intog när man lät det polska upproret slås ner av nazisterna i krigets slutskede.” Så kommenterar Kenneth Hermele Carl Bildts beryktade uttalande ”Det handlar inte om att stödja den ene eller den andre.” (Sydsvenskan 29/3)
   Om nu Carl Bildts uttalande är så extremt föraktligt som KH gör gällande borde det väl leda till något mer än det uppgivna ”här får vi leva med skammen”? Från många håll har det kommit krav på Bildts avgång.
   KH:s långa lista med toppolitiker och intellektuella som till helt nyligen besökte Tripoli och Tunis och svassade för Kaddafi och Ben Ali visar att Bildt långtifrån är ensam om skammen.
   KH har tittat på redogörelserna för utvecklingen i Nordafrika i New York respektive London Review of Books. Han finner dem ytliga jämfört med texterna i Le Monde Diplomatique, le Nouvel Observateur och Die Zeit.
   KH drar en snabb slutsats: ”Intresse och prioriteringar verkar alltså följa geopolitik och gamla koloniala band”. Men jämför han inte äpplen med päron?
   Nog är Storbritanniens geopolitiska och koloniala band med Nordafrika bra mycket starkare än Tysklands, vars erfarenheter inskränker sig till episoden med Rommels afrikakår 1941-42.
   Mohamed Bouazizis självbränning blev tändande gnista i Tunisien, men det är bakomliggande politiska, sociala och ekonomiska faktorer som ger upproren deras uthållighet och bredd. Ingen menar på allvar att skottet i Sarajevo orsakade första världskriget.
   Kenneth Hermele rubricerar sitt kåseri ”Hopp och hot”. Han borde kanske bara ha rubricerat det ”Hot”. Framställningen andas inte mycket hopp.
   ”Efter de folkliga upproren hotar alltså fundamentalism”, skriver han och citerar den iranska nobelpristagaren Shirin Esbadi när hon med utgångspunkt från regimen i Iran säger: ”Att bygga sin makt på militärens bajonetter är ett svagare skydd mot folkligt missnöje än att regera på direkt uppdrag av den allra högste befälhavaren, Gud. Risken är att Egypten och Tunisien upprepar Irans historia och byter ut en sekulär diktatur mot en religiös.”
   Men Tunisiens och Egyptens historia är en inte Irans, Ebadi må vara förlåten att hon inte inser det, men knappast Kenneth Hermele.
   Myten om hotet från det muslimska brödraskapet och muslimsk fundamentalism har varit en grundsten i den framgångsrika propagandan för västerländsk imperialism i Mellanöstern och Nordafrika under mer än 30 år.
   Den har möjliggjort ett ohämmat utflöde ur de ändliga oljereserverna på lokalbefolkningens bekostnad från Libyen till Saudiarabien och Bahrein.
   Självklart blir den fortsatta demokratiseringen en mångårig, kanske blodig och smutsig kamp mellan klasser, etniska grupper, religioner och såväl inhemska som internationella intressen.
   Det är den kampen vi måste kritisera och stödja så att den på sikt kan leda till rättvisa samhällen och frigöra människornas sociala, ekonomiska och kulturella utveckling.
   Det gör vi inte genom att varna för muslimsk fundamentalism. Det underblåser bara den växande islamofobin i vårt närområde.
Gunnar Stensson

 

 

 

Sven-Hugo Mattsson
Pensionsmyten 2

Det finns uppenbart en oro för hur pensionerna skall utvecklas i framtiden. Jag hör ständigt att man tror att pensionerna inte skall räcka till och jag läser insändare med samma innebörd. Själv ser jag inte varför pensionerna skulle bli lägre, tvärtom, jag skall nedan redovisa vad jag ser i min kristallkula. Jag benämner det kristallkula eftersom en prognos om framtida pensioner är just prognoser och att förutse pensionerna 40 år framåt, vilket jag i och för sig skall göra, skall tas med en nypa salt. Hur stora pensionerna skall bli har många parametrar.

ATP – Allmän pension
ATP var ett system som var relativt lätt att förstå. Vi lovades 65-70 % av lönen, detta är hyfsat som bas i ett pensionssystem. Detta garanterades oavsett allt annat. Det fanns dock två tekniska fel i ATP. Det fanns inget fördelningstal, högre ju äldre vi blir. Den summa vi tjänat ihop divideras med fördelningstalet och pensionen per månad blir mindre, Men observera att livspensionen inte blir mindre.

Läs mer  

 

 

 

 

Klostergårdsbladet

"Klostergårdsgruppen” publicerar den 1 april 2011 det absolut första numret av ”Klostergårdsbladet”.
   I gruppen ingår idag Klostergårdsskolan, ABF, Synskadades Riksförbund, Byalaget, Hyres- och Bostadsrättsföreningar, Helgeands församling, Fritidsgården och Bibliotekets stödförening Klostergårdskultur.
   Gruppen arbetar för att samordna, utveckla och främja de aktiviteter som fyller vårt område med liv och innehåll.
   Vi vill informera om allt som sker. Alla föreningar, konstnärsgrupper, körer och enskilda är välkomna att presentera sina program, och vill man deltaga i samordningsarbetet finns det plats för fler.
   Kontakta redaktionsgruppen Hossein Karbassi, eller Bjarne Holmquist,
   Vi planerar att trycka Klostergårdsbladet tre gånger per år med utgivning i april, augusti och november/december.
”Mötesplats Klostergården”

 

 

Flygelkören 10 årsfest

Välkommen att vara med på Flygelkörens Jubileumsfest!
   Vi inbjuder alla som någon gång sjungit med i kören att till en kostnad av 100 kr per person få ta del av specialkomponerad festbuffé. Det blir förstås också mycket sång under ledning av kvällens festmusikanter Gösta Petersen & Martin Landgren. Det går bra att ta med en vän!

Vita Huset Uardavägen, bakom ICA Tornet, fredag 15 april kl 18
Kl 18 Festbuffé med sång
Kl 21 Festmusik med Klezmerorkestern Hojfen Balagan
Allmänheten inbjudes att delta i dansen från kl 21. Då blir entréavgiften 60 kr.
Anmälan: senast 10 april via mail: Goesta.Petersen@djingis.se
Välkommen!
Flygelkören
Gösta Petersen, körledare
Ylva Lindskog, körvärd

Affisch

I veckans nummer

Vårtecken på Mårtenstorget

Lär känna din närmiljö

Flygelkören 10 årsfest

Kulturtips

Bokhandlaren och trendbrottet
av Per Roijer

Bra & dåligt
av Grr

Kenneth Hermele ser islamistiska orosmoln
av Gunnar Stensson

Spårvagn ett måste
av Gunnar Sandin

Pensionsmyten 2
av Sven-Hugo Mattsson

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon: Israels ockupation moraliskt och politiskt ohållbar
av Gunnar Stensson

Klostergårdsbladet
av ”Mötesplats Klostergården”

 

Redaktion

Göran Persson och Kajsa Theander

Utskriftsvänlig form

 

Tipsa om Veckobladet

Känner du någon mer som skulle gilla att läsa VB?

Vårtecken på Mårtenstorget

Tema: På förekommen anledning…

Röda Kapellet drar igång sina aktualitetsinriktade lördagsspelningar på Mårtenstorget med början nu på lördag 2 april kl 11. Temat är "På förekommen anledning…"

Nu på lördag talar Karin Svensson Smith om kärnkraftskatastrofen i Japan och dess följder för oss.
Karin Svensson Smith är tidigare riksdagsledamot för miljöpartiet. Hon var 1976 en av arrangörerna bakom den tidens Barsebäcksmarscher och satt i ledningen för Linje 3 tillsammans med Lennart Daléus och förre finansmarknadsministern Mats Odell (KD).

Per Gahrton som medverkar den 9 april kräver ingen närmare presentation. Hans utgångspunkt är kampanjen Ship to Gaza II, men på förekommen anledning vidgar han perspektivet till allt som just nu pågår i arabvärlden och Mellanöstern.

Den 16 april talar Mats Olsson mellan låtarna. Det blir en hel del lokalpolitik men på förekommen anledning kommer han att beröra både Socialdemokraternas genomförda och Vänsterpartiets eventuellt förestående ledarbyte.

Blåsorkestern Röda Kapellet spelar självfallet aktuellt inriktad musik.

Välkomna till Mårtenstorget!
Röda Kapellet

 

 

 

Lär känna din närmiljö

Söndagen den 3 april

Vi går runt dammarna. Tema: allemansrätten och fågellivet.
Samling vid Källbybadets entré klockan 14.

Söndagen den 10 april

Vi går till Flackarps kyrkogård och Trolleberg. Tema: Vad händer söder om kommungränsen? Vi kanske plockar nässlor.
Samling vid Källbybadets entré klockan 14. Promenaden blir 5 km lång på delvis svårframkomliga stigar.

En liknande serie söndagspromenader genomförs i maj och juni.

 

 

 

Kulturtips

Bastu Extrem - En bastuupplevelse för alla sinnen
Vi bjuder er på arombastu varvat med olika relaxupplevelser i bastun. Ni smörjer in er med flytande honung, smälter pepparmintsdoftande isbitar på kroppen, på Ribersborgs Kallbadhus 1 april kl 19:00. Läs mer

David Batra - Det här var ju tråkigt
på Palladium 1 april 20.00 och 2 april 16.00 och 20.00. Läs mer

LIDA
-fritt efter Stephen Kings klassiska thriller Misery. Spelas på Moomsteatern 18 mars - 21 april. Fre 01 apr kl. 19:00
Läs mer

Maher & Sousou Cissoko (Senegal/Sverige)
explosiv och dansant musik med mycket närvaro, improvisation och variation, 1 april på Kong kl 20:00. Läs mer

Vi betalar inte! Vi betalar inte!
En av Dario Fos dråpliga förväxlingskomedier på teckenspråk och talad svenska – samtidigt! Hörslinga finns. En teaterupplevelse för döva, hörselskadade och hörande! på Inkonst 1 april kl 19:00. Läs mer

ALL TOMORROW'S HOUSE PARTIES - MOVE D
All Tomorrow's House Parties gräver djupt och bjuder in till en magisk afton fylld av house och disco tillsammans med legenden Move D. På Inkonst lördag 2 april kl 23:00. Läs mer

Lucia di Lammermoor av Gaetano Donizetti
Direktsänt från The Met på Biograf Spegeln lördag 19 mars. Repris söndag 3 april. Läs mer

Astillero - på Lunds Stadsteater
Astillero är ljudet av Buenos Aires idag; en rå och brutal tango, uppfödd i hårda, våldsamma tider, på Lunds Stadsteater 4 april kl 19:00. Läs mer

Astillero (Argentina)
På Palladium 6 april kl. 19.30
Läs mer

IFEMA - PAY BACK
International Female Film Festival, 6 och 7 april på Biograf Spegeln
Ons 06 apr kl. 18:00. Läs mer

Lisa Miskovsky
På Palladium 7 april kl 19:30.
Läs mer

MACK 7/4 Al Pitcher, Håkan Jäder
Stand-up på La Couronne torsdag 7 april kl 20:00. Läs mer

Richard Lindgren (SE) LIVE - Releasfest för Memento
På Babel 7 april kl 19:00. Läs mer

Freddie Wadling
På Palladium 8 april kl 19.30. Läs mer

Hela kulturcentralens program