Grattis!

Foto Lars Borgström

Veckobladets utgivare och redaktör Göran Persson flyr sällan fältet. Denna vecka har han gjort ett undantag och sökt sig till smältdegeln vid Times Square och Apple Store på 5:e Avenyn för att i lugn och ro fylla 60 år.
   Veckobladet gratulerar och fortsätter med den regelbundenhet Göran gjort till sin att komma ut även denna vecka, till alla läsares fromma.
Redaktionen

 

 

Gunnar Stensson
Judisk självrannsakan

Vad har Israel gemensamt med Europas gamla antisemiter?

Arabisk självrannsakan behövs, hävdar Jackie Jakubowski, chefredaktör i Judisk krönika, i en artikel som publicerades i Sydsvenskan i söndags.  Av artikeln framgår att ”arabvärlden är en av världens mest underutvecklade delar”.
   Självrannsakan är nyttig. I arabvärlden pågår den som en djupgående förändring av alla värden. Det är på tiden.
   När får vi uppleva en judisk självrannsakan? Hur kommer det sig att Europas högerextrema partier funnit kärlek och en gemensam sak i Israel?
   Israel reagerar på demokratins vind genom att begära 130 nya miljarder (DN 9/3) och hypermoderna stealthplan av USA, bomba tunnlar i Gaza och mobilisera armén mot en eventuell palestinsk folkresning på Västbanken. Landet liknar alltmer en kärnvapenbestyckad bunker.
   Det är inte underligt att Europas högerextrema partier finner ”kärlek – och en gemensam sak – i Israel”, som Newsweek skriver, häpen över samarbetet mellan israeliska politiker och europeiska nynazister.

Läs mer

 

 

 


Sten Henriksson
Håll fingrarna borta!

Det pågår nu en kampanj för att västmakterna ska intervenera i Libyen. Huvudförslaget är en s.k. ”no-fly zone”, en del av landet där Libyens flygplan inte ska få uppehålla sig. I annat fall blir de nämligen nerskjutna av andra flygplan, gissningsvis NATO:s. Sådana zoner har tidigare förekommit över Irak och Jugoslavien i början av 1990-talet. För att etablera en sådan zon börjar man med att slå ut luftförsvarssystemet, dvs. försvararens radarstationer, konventionellt luftvärn och luftvärnsmissiler. Om inte skulle nämligen de egna planen kunna skjutas ner och den risken vill man inte ta. Det är i stort sett ofrånkomligt att civila dödas under denna inledande förbekämpning och kanske kan något enstaka av de egna planen också stryka med. Som ett alternativ har man nämnt bombning av fiendens flygbaser, man vill med deras egna ord ”crater the airports”. Ledande förespråkare har varit de båda tidigare amerikanska presidentkandidaterna John Kerry och John McCain, men både de franska och brittiska regeringarna verkar också vara entusiastiska.

Läs mer

 

 Peak Oil 9

Händelserna i Nordafrika och Mellanöstern har skapat oro på oljemarknaden. En stor del av Libyens oljeexport på 1 600 miljoner fat om dagen har upphört. Saudiarabien erbjuder sig att ersätta det libyska bortfallet och öka sin egen produktion. Men då visar det sig att Libyens olja, som huvudsakligen exporteras till Europa, är av hög kvalitet – tunnflytande och med låg svavelhalt. Men Saudiarabien påstås inte kunna öka sin  produktion av sådan olja så att ersättningen skulle komma att utgöras av tjock olja med hög svavelhalt. De flesta raffinaderierna i Europa är gamla  och klarar inte av att raffinera den tjocka oljan. En lösning på problemet som diskuterats är att de oljeexporterande länderna i Västafrika och vid Nordsjön dirigerar om en del av sin tunna olja till Europa. De icke-europeiska kunder som då blir utan tunn olja förmodas kunna raffinera den tunga olja som de då skulle få från Saudiarabien.
Nu sägs från Saudiarabien att visst kan man vid behov  öka produktionen av olja av hög kvalitet. Men att det ses som ett problem är uttryck för en tendens. Det är inte  nog med att produktionen av konventionell olja nådde en topp redan för fem år sedan. Man får också räkna med att den konventionella olja som kommer ut på marknaden successivt kommer att vara av sämre kvalitetet. Det betyder ökade produktionskostnader och lägre energinetto. En statistik från raffinaderier i USA visar att halten av svavel i den olja de fått till förädling har fördubblats under de senaste 25 åren (fig).


Hur pusslet med den tunisiska oljan kommer att lösas återstår att se. Tills vidare kan länder som Italien och Irland förmodligen ta av sina strategiska  reserver.
Erik Kågström

 

 

En krönika 8 mars
(först publicerad i VLT 8 mars)

Den gamle bruksarbetaren kisade misstroget mot mig och sa med skepsis på varje stavelse: ”jaså, så nu har ni blivit ett feministiskt parti”.
   Året var 1997 och han, liksom många andra, hade problem med ett sådant begrepp.  Var män alls välkomna i ett sådant parti? Vad betydde det egentligen?
   Efter en stunds resonerande hittade vi en gemensam ingång. Hans barnbarn och mina två flickor hade följts åt genom förskola och de första skolåren.
   - Så hur vill du att deras liv ska vara? Ska de jagas av modeindustrin från koltåldern, av tradition ofta välja utbildningsvägar som leder till låglönejobb, behöva oroa sig för överfall varje kvällspromenad hem, alltid tjäna mindre pengar, få lägre pensioner och antagligen också behandlas sämre i livet efter detta?
   För att ta ett exempel ur högen. Vad kan det bero på att 90 % av de studerade vid gymnasiets program för barn- och fritid, omvårdnad och hantverk är flickor? Och att 95 % av de studerande på bygg-, el-, teknik- och industriprogrammen är pojkar?
   Somliga menar att det är bara så av naturen vilket väl måste syfta på att det finns genetiska skillnader som förklarar detta. Problemet är bara att sådana genetiska skillnader tar hundratusentals år att få fram medan gymnasieprogrammen och hela industrisamhället är något yngre.
   Nej tyvärr har vi nog en massa nu levande mekanismer som krymper våra barn och barnbarns livschanser i onödan. Och det gäller självklart även pojkarna. Deras studie- och yrkesval, uppfattningar om hur en man ska vara, högre frekvens av både brott och brottsoffer mm, allt det förminskar i onödan deras liv.
   Och vi gör varje dag skillnad som återskapar mönstren. Alltifrån hur vi busar med spädbarnen till de olika saker vi berömmer eller de förväntningar vi signalerar och de tonfall vi använder. Allt detta finns väl dokumenterat och väcker förskräckelse hos både pedagoger och föräldrar som får syn på våra subtila signalsystem!
   -Jaha, om feminism handlar om det, då kan jag vara med - men var snäll och sprid inte ut det!
Stig Henriksson

"Jag vill inte att kvinnor ska ha makt över männen utan över sig själva."
Mary Wollstonecraft Shelley

Kommentarer i tiden

Min gissning är att Håkan Juholt valts just därför att han inte har förekommit i spekulationerna och att folk inte har tagit ställning för eller emot honom. Han har löst valberedningens problem. Jag har hört honom tala och han verkar allmänt förnuftig och main-streamig. Det är aldrig fel med en trygg dialekt.

Försvarspolitiker?
Däremot är hans insatser som försvarspolitiker inte de bästa. Avvecklingen av det svenska försvaret är väsentligen militärens eget verk, men det hade ju inte behövt bli så dyrt och utdraget med JAS och gud vet allt. Partierna sätter i regel sina sämsta eller ibland oprövade kort i försvarsberedningar och resultatet blir därefter. Ingen svensk försvarspolitiker de senaste femton åren har visat förmåga att stå upp mot militären eller driva en egen linje. Det skulle i så fall vara Roine Carlsson, men det var längre sen. Wilhelm Agrell har börjat rota i skiten och exponerat hur det gått till men ännu har ingen tagit det politiska ansvaret.

Ett gäng på nergång
Det var med trumpetfanfarer och fladdrande fanor Moderater och Folkpartiet påbörjade sin kommunalpolitiska gärning efter senaste valet. De hade ju inte bara försvarat sin ställning utan stärkt den.
   De greps helt enkelt av övermod, kan man säga. Väldiga höjningar av de egna arvodena – hur var det nu, kommunalrådet Helmfrid (m) nådde med sina 24 procent högst i landet vad gäller lömehöjning? Och varför? Den nuvarande borgerliga uppsättningen måste väl vara den svagaste uppsättning personer borgarna har ställt på benen sedan fyrtio år.Jag tror att de kommer att få fyra (nu bara tre och ett halvt) svåra år av lidande.
   Fastighetsskandalen är ett tecken. Här stryker borgarna i sina budgetar metodiskt fastighetsunderhållet. ”Det beror på finanskrisen” säger Helmfrid när förskolorna är så ruttna så de måste rivas. Nej, det beror på att man vill behålla sin sänkta skatt. Lund har en dålig kommunal ledning.
Lucifer

 


Per Roijer
Så bordades M/S Sofia

- Jag tror att de israeliska myndigheterna tänker sig för innan de beskjuter båtar där en del av passagerarna är amerikanska medborgare. Det sa Dror Feiler från svenska Ship to Gaza, när han pratade i Lund i onsdags.
   Försöket att bryta den israeliska blockaden av Gaza 2011 planeras bli dubbelt så omfattande som 2010. Det ska bli fler båtar och fler deltagare.  För första gången deltar en båt från USA. En annan kommer från Canada, en från Japan, Malaysia och Indonesien. En spansk båt tar deltagare från Latinamerika. Det ska bli två passagerarfärjor som Mavi Marmara istället för en.
   26 länder är inblandade, över tusen personer ska finnas ombord, kulturpersonligheter, politiker och vanligt folk. Och nationaliteterna ska blandas ombord. Det ska inte finnas en enskild turkisk båt som Mavi Marmara, som 2010 drabbades av en blodig israelisk stormning. Seglatsen Freedom Flotilla II planeras till i maj i år.
   Dror Feiler kom från en internationell konferens i Amsterdam om aktionen, när han i onsdags talade på AF i Lund, i arrangemang av Demokratisk Vänster, Utrikespolitiska Föreningen vid Lunds universitet och ABF.
   - Ju större det blir ju svårare blir det att stoppa.
   Kristna, muslimer, judar och icketroende tillsammans. Ship to Gaza är en ickekonfessionell och politiskt obunden manifestation, sa han, och den stöds och finansieras till största delen av vanligt folk. Det är dess styrka.

Läs mer

 

 

 

 

Norge erkänner Palestina?

Norges utrikesminister Jonas Gahr Store överväger att ensidigt erkänna en palestinsk stat i september om ingenting händer i fredsförhandlingarna dessförinnan.
   Utrikesministern konstaterar att de ”Palestina-papper” som Wikileaks publicerat avslöjar att Israel avvisat flera förhandlingsförslag som inneburit att Palestinska myndigheten accepterat stora eftergifter.  
   Jonas Gahr lägger det största ansvaret för stoppet i fredsförhandlingarna på Israel. Han har uttalat sig särskilt kritiskt mot Israels utrikesminister Avigdor Lieberman.
   Också Carl Bildt har besökt Israel. Han är inte beredd att erkänna Palestina förrän ett avtal med Israel är klart.
   Utgångspunkten i radioprogrammet Konflikt i söndags var avslöjandet om den Palestinska myndighetens eftergifter i fredsförhandlingarna och USA:s veto mot säkerhetsrådets resolution mot bosättningarna.
   Den Palestinska myndigheten har förlorat förtroende i det palestinska folket. Israel har förlorat trovärdighet inför omvärlden.
USA:s veto mot säkerhetsrådets resolution demonstrerar inte makt utan maktlöshet och en försvagad ställning i Mellanöstern och Nordafrika
   När Netanyahu kontaktade Angela Merkel för att kräva en förklaring till Tysklands stöd för säkerhetsrådets resolution svarade hon: ”Hur understår ni er att klaga, ni som ingenting gjort för att bidra till fred!” Svaret skakade Netanyahu.
   Insikten om USA:s impotens i Mellanöstern har lett till intensiv aktivitet i Washington.
   För en vecka sedan genomförde den nya judiska organisationen J. Street en stor kongress där. Jew Street består av unga liberala judar som menar att enda vägen till fred och överlevnad för Israel är en tvåstatslösning som tillgodoser Palestinas rättigheter.
   Den mäktiga judiska lobbyorganisationen AIPAC fortsätter däremot att kräva amerikansk-sionistisk våldspolitik.  Men dess inflytande minskar i takt med USA:s försvagning.
   Israels försvarsminister Barak kräver att USA ökar säkerhetsstödet till Israel med 130 miljarder dollar för att Israel ska bli en stabiliserande kraft i en turbulent region.
   Andra påpekar att Israel i dagens situation inte kan slå ner ett civilt palestinskt folkuppror med våld.

Det val som Palestinska myndigheten utlyst till september kan ge en öppning till verkliga förhandlingar om en tvåstatslösning som tillgodoser Palestinas rättigheter. Men    Hamas i Gaza säger sig inte ställa upp. De har redan vunnit ett val – till ingen nytta.
Hamas har förhoppningar om en öppning av Gazas gräns till Egypten. Hamas ledare i Gaza förhandlade i måndags med den nye egyptiske premiärministern Sharaf om att häva gränsblockaden mot Gaza. Samtidigt bombar Israel tunnlarna
   Allt fler palestinier inser hur nödvändigt det är att Hamas och Fatah enas. Det finns en bred folklig misstro mot båda organisationerna.
   De fredliga revolutionerna i Egypten och Tunisien har gjort ett starkt intryck. Många menar att ett allmänt folkligt och fredligt uppror är den enda möjliga vägen till ett fritt Palestina.
   Ett nytt inslag i kampen är att man har börjat organisera palestinierna i diasporan. De kan komma att utvecklas till en mäktig politisk kraft.
   Palestiniernas folkuppror kan komma att äga rum i samband med valet i september, men det kan också komma tidigare. Israels armé förbereder sig för att ingripa mot ett brett folkuppror på Västbanken.
Gunnar Stensson

 


USA:
Hellre stabilitet än demokrati i arabiska nyckelområden

USA försöker övertala representanter för folkresningarna i Bahrain och Marocko att förhandla med de nuvarande statscheferna om en ”begränsad regimförändring”.
   En tjänsteman i State Department uttrycker det så här: ”USA föredrar stabilitet framför majoritetsstyre.  Bahrain är alltför viktigt för att förlora.”
   I Bahrain handlar det om USA:s femte flotta, den viktigaste militära enheten i kampen om Mellanöstern
Gunnar Stensson 

I veckans nummer

Grattis!

Kulturtips

Jonas Sjöstedt till Lund

Lär känna din närmiljö

Kommentarer i tiden
av Lucifer

Judisk självrannsakan
Vad har Israel gemensamt med Europas gamla antisemiter?

av Gunnar Stensson

Håll fingrarna borta!
av Sten Henriksson

Så bordades M/S Sofia
av Per Roijer

Peak Oil 9
av Erik Kågström

Norge erkänner Palestina?
av Gunnar Stensson

En krönika 8 mars
av Stig Henriksson

USA: Hellre stabilitet än demokrati i arabiska nyckelområden
av Gunnar Stensson

Midgets ...
av JL

 

Redaktion

Kajsa Theander och Per Roijer

Utskriftsvänlig form

 

Tipsa om Veckobladet

Känner du någon mer som skulle gilla att läsa VB?

Jonas Sjöstedt till Lund

Måndagen den 21 mars kl 19.00 talar Jonas Sjöstedt om klimatfrågan och miljöekonomi på ett offentligt möte på Marthas café på Stadsbiblioteket på St Petri Kyrkogata. Jonas Sjöstedt har tidigare varit parlamentariker i EU-parlamentet och är nu riksdagsman för Vänsterpartet. På mötet medverkar också rapparen Behrang Miri och Nita Lorimer, regionpolitiker för (v). Dessutom blir det fika, frågor och diskussion. 
Välkomna!  


   

Lär känna din närmiljö

Klostergårdens byalag och ABF inbjuder till en serie söndagspromenader i landskapet runt Klostergården och södra Lund.
Ciceron Gunnar Stensson.

Söndagen den 13 mars
Vi går till Sankt Lars kyrkogård. Där finns mycken lokalhistoria dold.
Samling vid entrén till Källbybadet klockan 14. Medtag gärna kamera. Promenaden är möjlig att genomföra för rörelsehindrade.

Söndagen den 20 mars
Vi går till Knästorp. Vårt tema är gränser, barriärer och små dolda naturreservat.
Samling vid Vårdcentralen Sankt Lars klockan 14. Promenaden kan genomföras av rörelsehindrade.

Söndagen den 27 mars
Vi går i Stadsparken. Tema: Vad händer med parken inför hundraårsjubiléet?
Samling vid Helgeandskyrkan i Klostergården klockan 14. Promenaden kan genomföras av rörelsehindrade.

En liknande serie söndagspromenader genomförs i april, maj och juni.

 

 

Kulturtips

ID - En existentiell mordgåta
En filosofisk, hårdkokt deckare i rollspelsform. Månteatern i Lund 18 februari - 29 mars.
Onsd 16 mars kl 12.30 Läs mer >>

There is sweet music
Lunds Akademiska Kör, under ledning av Cecilia Martin-Löf i Universitetsaulan i Lund 13 mars kl 19 Läs mer >>

Himmel och Pannkaka
Sagohuset nya barnföreställning, spelas varje söndag i mars. 13 mars kl 14
Läs mer >>

En klarinettists bekännelser
Palladium den 13 mars kl. 15 Läs mer >>

Enligt Bodil Malmsten
Palladium 14 mars kl 19.30. extraföreställning 15 mars 19.30!!
Läs mer >>

Biograf Spegeln - FRANKENSTEIN
National Theatre, livesänding på Spegeln, torsdag 17 mars kl 20 Läs mer >>

Det började som en skakning
- om en osänkbar familj på väg mot djupet, spelas på Teater 23
17 mars 19  Läs mer >>

LETU STUKE [SARAJEVO] live in Malmö
Inkonst 17 mars kl 21 Läs mer >>

Hamlet II:exit ghost
På Inkonst 17 mars kl 19. Läs mer >>

Tarabband (Irak/Sverige)
En orientalisk hägring i svensk jord som blir verklig i mötet med publiken, 17 mars på Kong kl 19.30 Läs mer >>

Tre systrar
Teaterhögskolans avgångselever gör en modern, spännande version av klassikern Tre Systrar av Anton Tjechov. På Bryggeriteatern 17-31 mars.
17 mars kl 19. Läs mer >>

MACK 17/3 Adde Malmberg, Fredrik T Olsson. Stand-up på La Couronne torsdag 17 mars kl 20 Läs mer >>

Matkaravan med Hanna och Linda
med Hanna Tunberg och Linda Dahl
- smaka på våra nya matkulturer. Guidade turer runt Möllevångstorget.
17 mars kl 16 Läs mer >>

Hela kulturcentralens program

 

Midgets ...

Juholt som ny s-ledare, korkad nog att inte tacka nej? Nuder och Damberg är mina kandidater - enda som kan vinna urbana villahögerns förtroende. Dem äger landet numera. Så en vänsterdam till p-sekr. dessutom akademiker, förra miljöministern alltså Lena Sommestad ett utmärkt val. Förstår sen inte varför Damberg kallas höger, i en SVT-enkät var det röd-gröna och skattehöjarparoller hela linjen - ? Viktigast att välta Arbeit-macht-frei och systemskiftarregeringen. Men kan vi väl klara med en svensk revolutionsnisse! Deportera dem till karelska saltgruvorna - flytta sen regeringen till Österberg-land.
   Den dag man inser att makthavare är som du och jag, till förståndet bara med ett sjukligt maktbehov känns det lite snopet. Och ofta verkar de klenare både till intelligens och sunt förnuft än vilken lundensisk överliggare som helst. Ta Sarcozy, exvis. Eller den där trumpna tyska kärnforskaren. Bush & Obama sina egna pressekreterare snarare än presidenter, imperiets mörka hjärta befolkas av långt kapablare typer, ovalda förstås liksom statsskicket. Den djupa staten kallar sig skuggfigurerna bak turkiska etablissemanget - finns i varje land, tro mig även vårt.
   Revolutionsyra råder i världen. Statsmän, av fornt format hade medlat i Libyen, exit Kadaffifamiljen samt nån form av trevande demokrati. Skjutgalna berber och beduiner, som plundrar vapenförråd och organiserar lämmeltåg via pickups a la IKV - är araber ohjälpliga ändå, som Lawrence av A. beskrev dem? Men shia i Saudi får gärna göra slut på monarkin enligt klassiskt recept. Spräng även raffinaderier och oljekällor så världen kan få lugn från alla tillväxtfantaster. Gör Birger Schlaug till global rikspresident! Själv sätter jag upp en kommandostyrka som ska avliva nationalekonomer och börschefer.
JL