Sven-Hugo Mattsson
Kommer vänstern någonsin tillbaka till makten?

Varför genomfördes inte välfärdsstaten mens tid var?

Jag har tidigare i dessa spalter spått att Socialdemokratin gjort sitt sista val över 30 %. Jag är stärkt i min tro, S söker sig nu mot mitten och jag tror inte man lyckas. Det finns redan fyra partier som slåss om mittenväljarna, fem med Miljöpartiet. S har helt enkelt tappat sin hegemoni. Det går inte längre att i debatten föra fram de reformer som skett under S-regeringar. Den välfärd som uppstått under S-regeringar ses idag som självklart, vårt goda pensionssystem har ju dessutom, orättvist, hamnat i onåd. Mer om detta i en senare artikel.

Läs mer

 

 

 

 

Politisk diversehandel

Denna vecka behandlade Byggnadsnämnden ett förslag till detaljplan för Landsarkivet. Lunds nation vill använda byggnaderna till studentbostäder. Jättebra att nationen vill bygga bostäder! Men vill lundaborna ha bostäder till varje pris? Exteriören på de två äldsta byggnaderna kommer visserligen att behållas intakt, men Bernt Nybergs tillbyggnad från början 1970-talet ska få ett helt annat stuk med fasader sönderbrutna av radvis med fönster. Från de borgerligas (och tyvärr socialdemokraternas) håll fanns ingen förståelse för arkitektur- och kulturhistoriska argument för bevaring av Nybergs tillbyggnad. Byggnaden har inga arkitektoniska värden, enligt borgarna. Den är närmast att betrakta som arkitekturhistorisk ”kuriosa”, hävdade nämndens borgerliga 1:e vice ordförande. Jo, han sa faktiskt så.
   DV, V och MP såg gärna studentbostäder i området, men ville ha återremiss av föreslaget för att få ett nytt förslag där tillbyggnadens värden skyddades.  Men kultur- och historielösheten segrade alltså.

Nyspråk
I borgerlighetens Lund breder nyspråk ut sig bland de kommunala tjänstemännen. Sönderhackadet av fasaderna på nyssnämnda byggnad i Landsarkivet kallas i planförslaget att ”värdefull bebyggelse skyddas genom varsamhets- och skyddsbestämmelser.”. I program för detaljplan för Solhällan kallas stympningen av koloniområdet för att koloniområdet ”säkras” i detaljplan, och flyttningen av ett antal kolonistugor och kolonilotter benämns ”omdisponering av kolonilotter”.

Ingen stadsodling för borgarna
Demokratisk Vänsters motion om att Lund i sin planering borde satsa på växtodling i tätorterna var också till behandling i Byggnadsnämnden.  Borgarna ansåg att fullmäktige ska avslå motionen. Ett argument som borgarna anförde mot motionen var att odling i tätorter stal mark som behövdes för bostadsbyggande. Har någon hört talas om att borgarna argumenterat för att slopa bilparkeringarna i tätorter därför att marken bättre borde nyttjas för bostäder?

Borgerligheten: mera biltrafik i stadskärnan
För några veckor sedan påtalade jag i dessa spalter att borgerligheten nu öppet och målmedvetet arbetar för att få in flera bilar och fler p-platser i stadskärnan. Det senaste är utspelet i den riktningen kommer nu från Tekniska nämndens moderate ordförande Johannessen. Han och hans drabanter i Tekniska nämnden tog helt sonika bort en dagordningspunkt om med förslag från tjänstemännen om att göra en synnerligen översyn av nivåerna (läs: måttlig höjning) av p-avgifterna. Vi måste ha fler bilar in till stadskärnan, säjer Johannessen. Och lägre p-avgifter. Borgarna vill uppenbarligen omstöpa stadskärnan till ett Nova Pilsåker.
Ulf Nymark

 

 

 

Undrens tid?

När detta skrivs torsdag em har styret i Bahrein röjt tältlägret i huvudstaden samt på annat sätt valt en hård strategi. Bahrein är en konfliktintrig av smådjävulska sorten och om Egypten efter Tunisien stod för ett tungt fall med potentiellt långträckande dock civil-samhälleliga följder både inom och utom samlade regionen. Även internt här i väst är Bahreins läge och situation, med shiamajoritet under sunniautokrati, am. huvudflottbas och mitt i sundet mellan Saudi (med egen shiaandel mitt i oljebältet resp. som hårt hållna gästarbetare, ända in i hemmen tills. med exvis kristna etiopiskor och filippinskor) och shiaIran samt med ett omruskat Israel i ett låst och rätt vacklande strategiskt läge utmanat dessutom av på gång varande ayatollahkärnvapen - huka sig världen, för kan smälla redan i kväll! Och ev. bauta. Nå, spännande i vart fall säger en vänsterröst från Homo bellis.
   USA kan vara på fall med Obama som en Gorbatjov, inte fullt lika idealistisk eller snarare direkt verklighetsfjärmat naiv men amimp nog en segare nöt knäcka. Dock som historiebokens Sovjetunionen ovilligt civilisera sig inrikes samt reformera och släppa greppet om lydländer och proxyfurstar. Stagnerande imperier och fall på eget grepp. Tack för det när nu svåra eller rätt omöjliga åtgärda utifrån. Den första i en räcka katastrofer, av div sorter? För vem har sagt att 1900-talet var max värst? Ingen snäll ras - skapad i Aliens avbild, snarast. Tänkt på den? Maskerat självporträtt, som i Apornas planet.
Japp, såna är vi!
JL

Landsarkivet och Spyken

I hörnet av Östra Vallgatan och Dalbyvägen ligger en av Lunds gymnasieskolor, Spyken. Den har på senare år dragit till sig allt fler elever, inte minst beroende på att den rymmer en gymnasielinje med estetisk inriktning: musik, teater, bild. Skolan har blivit extremt trångbodd och i höstas beslöt man att splittra estetiska programmet: musik fick vara kvar medan de andra grenarna flyttades till Polhem. Det är något skolan beklagar: det finns en poäng i att hålla samman utbildningarna på en plats.
   Spyken behöver nya lokaler, det vet alla och det finns pengar reserverade för en nybyggnad som tydligen är tänkt att ske i kvarteret Stenkrossen 500 m söderut längs Arkivgatan nere vid Södra vägen. Men tvärs över gatan, tio meter från Spyken, ligger Landsarkivet som håller på att tömmas för att flytta till Gastelyckan. Där skulle Spyken få alla de lokaler de kan behöva och skolans ledning har också klart önskat det. När Landsarkivet skulle säljas erbjöds det också till Lunds kommun. Men Per-Olof Järvegren, en av dessa halvt anonyma kommunala chefer som i själva verket bestämmer det mesta i Lund, sa nej. Spyken fick inte köpa, i stället har fastigheten gått till Lunds nation som vill bygga studentbostäder där.
   Det blir en dyr och besvärlig sak för Lunds nation och de är heller inte så entusiastiska för det hela, men de har i åratal sökt efter någon plats att bygga i Lund och då får det här duga. De äldre husen på området är byggnadsminnesskyddade men den nya arkivlängan i grått putsat tegel saknar skydd och där tänker man sig ta upp stora fönster i den stora tegelvägg som karakteriserar huset. Länsstyrelsen anser dock att bostäder inte passar i den här miljön: byggnaderna ligger i en park, en offentlig miljö, och där vill ju Lunds nation bygga ett femvåningshus.

Proteststorm
Planerna har väckt en storm av protester från framför allt arkitekter. Huset är ritat av Bernt Nyberg och är en utomordentlig exponent för en skola som också rymmer Sigurd Lewerentz och Klas Anshelm. Arkitekter från hela världen kommer till Lund för att se på huset. En snabbt organiserad protestlista på webben fick på några dagar drygt 1100 namn.
   Men Byggnadsnämnden bestämde på onsdagskvällen att så ska det bli: förslaget skickas nu ut på samråd för att senare ges detaljplan. De borgerliga och socialdemokraterna var eniga.
   Vad som håller på att ske är helt enkelt dumt. Det finns de som ser det här som en konflikt mellan fler bostäder och arkitektskråets egenintressen. Men faktum är att det finns en lösning som ger Lunds nation mycket fler studentrum: de kan få Brunnsbo och Källbo längre ner på gatan där det ena är praktiskt taget redan klart för studentboende. Till detta kan de få bygga till ett höghus på gården med många fler studentbostäder.  I stället kan Spyken ta över Landsarkivet och få en konsertsal med 300 platser och div. studiolokaler för musik mm i den omstridda arkivbyggnaden medan den antika delen av Arkivet lätt kan bli vanliga undervisningslokaler. Det blir bättre och billigare för kommunen och för Lunds nation. A-plans arkitektkontor har gjort skisser på det här och som en bonus slipper man ta upp fönster i den omstridda arkivbyggnaden. Vänsterpartiet har fört fram denna lösning. Vad är det som hindrar den? Jag vet inte, tröghet, fantasibrist och prestige fruktar jag.
Sten Henriksson

 

 

 

Gr
Ska det vara en broiler i år?

Morgontidningen berättar att på vadslagningsfirman Ladbrokes har Mikael Damberg hastigt spelats ner till ge bara två gånger pengarna om han blir valberedningens kandidat som S-ledare. När sånt händer beror det på att stalltips har läckt ut till fler personer än avsikten var. Tro mej, jag vann en gång en vacker slant på en häst som hette Camus och som knäckte favoriterna på Färjestads travbana. En initierad kamrat hade antytt något.
   Om Damberg vet jag inte mycket men tillräckligt. Han räknas till högerfalangen i sitt parti och det behöver inte betyda särskilt mycket, så glada som journalister är på att sätta etiketter. Fast jag tycker han på bilderna ser allför trygg ut i sin korrekta slips, och så är han ju skolpolitisk talesman i ett parti som verkligen har misslyckats i de frågorna. Men framför allt är han en politisk broiler, en som gått direkt från SSU till diverse andra sinekurer inom rörelsen.

Läs mer

 

 

 

 

Gunnar Stensson
Sekularism kan dölja mycket

Det finns ingenting som hindrar att sekulära stater blir hårda diktaturer.

”Låt var och en bli salig på sin fason”. Så uttalade sig Fredrik ”den store” i Preussen på 1700-talet. På det sättet slapp han alla de problem som orsakades av konflikten mellan katoliker och protestanter. Han drog tvärtom nytta av den genom de flyktingströmmar som motsättningen alstrade. Fredriks Preussen var en militaristisk diktatur som blev allt hårdare under hans regeringstid. Det går en rak linje från 1700-talets Preussen till det sekulära Hitlertyskland.
Kemal Ataturk gjorde 1923 Turkiet till en sekulär republik som omedelbart inledde folkmord på armenier och greker. När Erdogan nu demokratiserar Turkiet gör han det med stöd av ett muslimskt parti, medan höga militärer försöker sabotera demokratin och införa militärdiktatur i sin kamp för sekulära principer.

Läs mer

 

 

I veckans nummer

Demokratisk Vänsters årsmöte den 1 mars

Kulturtips

Kommer vänstern någonsin tillbaka till makten?
av Sven-Hugo Mattsson

Landsarkivet och Spyken
av Sten Henriksson

Politisk diversehandel
av Ulf Nymark

Ska det vara en broiler i år?
av Gr

Undrens tid?
av JL

Sekularism kan dölja mycket
av Gunnar Stensson

World Social Forum, Egypten och världsomvandlingen
av Immanuel Wallerstein, referat Gunnar Stensson

 

Redaktion

Göran Persson och Kajsa Theander

Utskriftsvänlig form

 

Tipsa om Veckobladet

Känner du någon mer som skulle gilla att läsa VB?

Demokratisk Vänsters årsmöte den 1 mars

Årsmötet startar kl. 19.00 och platsen är DV:s lokal, Magle Lilla Kyrkogata 2.
   Årsmötet är öppat för alla intresserade. Alla närvarande har yttranderätt, men endast medlemmar rösträtt.
   Huvudpunkten är givetvis ett politiskt samtal under rubriken: "Kommer vänstern någonsin tillbaka i regeringsställning?" med inledning av Sven-Hugo Mattsson.
Välkommen till årsmötet!

 

 

 

Kulturtips

Det började som en skakning
- om en osänkbar familj på väg mot djupet, spelas på Teater 23, 11 februari - 18 mars
Fre 18 feb kl. 19:00. Läs mer

I.D
En filosofisk, hårdkokt deckare i rollspelsform. Spelas på Månteatern i Lund 18 februari - 29 mars.
Fre 18 feb kl. 12:30. Läs mer

Vit, rik, fri
Vit, rik, fri ärspecialskriven för Ann Petrén. En kritikerhyllad föreställning som hade premiär i Stockholm december 2010. Spelas på Teatr Weimar 16 - 19 februari.
Fre 18 feb kl. 19:30. Läs mer

Battle Royal
Handsken är kastad! Fyra teatrar drabbar samman i en episk teatersportsturnering i kamp om den åtråvärda titeln: Malmös bästa teater, på Bastionen 19 februari kl 19:00. Läs mer

Gitte Pålsson och RAND
På Palladium 20 februari kl 17.00
Läs mer

Howe Gelb (Giant Sand/US) LIVE
på Babel 23 februari kl 19:00.
Läs mer

Matkaravan med Hanna och Linda
med Hanna Tunberg och Linda Dahl
- smaka på våra nya matkulturer. guidade turer runt Möllevångstorget.
Ons 23 feb och tor 24 feb kl. 16:00
Läs mer

Oslipat skär 2 - med bl a Jesper Rönndahl
Smygelitistisk standup med Jesper Rönndahl, Behrad Rouzbeh och fler, på Tangopalatset 23 februari kl 20:00.
Läs mer

Nuala Kennedy (Irland), Öppen Scen & Jam
Torsdag 24 februari kl 20.30 på Kong.
Läs mer

Hela kulturcentralens program

 

 

 

Immanuel Wallerstein
Referat Gunnar Stensson

World Social Forum, Egypten och världsomvandlingen

Forumet har just genomförts i Dakar, Senegal.  Mellan 60 och 100 tusen deltog. För att klara ett så stort arrangemang krävs starka lokala organisationer. De finns i Senegal.
   Senegals regering stödde i början arrangemanget men blev nervös när revolutionen i Egypten inträffade och saboterade förhandlingarna, vilket ledde till organisatoriskt kaos de första två dagarna.

Har WSF förlorat initiativet?
Forumetställde självkritiskt frågan om WSF hade någon betydelse för de folkliga resningarna i arabvärlden. De genomförs av människor som i många fall aldrig hört talas om WSF.

Läs mer