Lund
Bilden illustrerade två krönikor av signaturen Lucifer "Läget i Lund: Kålrötter och moderata socialister" i nr 33/81 samt "Novemberdimma" i nr 37.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14