Cykelodör
VB kommenterar att kommunen tänker lägga en cykelväg vid reningsverket i nummer 7 1981.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14