Noterat i veckan

M i Staffanstorp det nya Sjöbo-partiet
1988 stack den skånska främlingsfientligheten upp sitt fula tryne när Sjöbos starke man Svin-Olle genomförde en folkomröstning om flyktingstopp och bildade Sjöbo-partiet. Han hyllades av Sverigedemokraterna på affischer med texten ”Sjöbo visar vägen”.
   I Lund arrangerades ett stort opinionsmöte för en generös flyktingpolitik med Ingrid Segerstedt Wiberg som huvudtalare.
   Efter årets val marscherar kanske Staffanstorp bakom Nya Moderaternas starke man Christian Sonesson samma väg som Sjöbo den gången. Christian Sonesson kräver flyktingstopp på en valaffisch där han hotfullt leende poserar framför ett solbelyst rapsfält.

Friskolekoncernen Academedias vinst: en halv miljard.
– Det är pengar som kunde ha gått till fler vuxna i skolan, undervisning, höjda kunskapsresultat och läromedel, säger skolminister Anna Ekström, S.
   Acadamedia lade ner Plusgymnasiet i Malmö förra året eftersom det gav för lite vinst.

Lundin Oil förvärrar klimatkrisen
Lundins helägda norska dotterbolag har presenterat sin årsrapport. Vinsten från oljeplattformarna i Nordsjön är rekordstor. Oljeborrningar pågår i södra delen av Barents hav. Borrningarna utgör ett hot mot havet. Oljan förvärrar klimatkrisen. För några år sedan anklagades Lundin Oil för etnisk rensning i samband med sin verksamhet i Sudan. Carl Bildt var delägare.

 

I skogkanten/Vanaprasthya
Ubuntu – inte utan varandra

På bio går just nu en film som heter En säsong i Frankrike. Det är en oerhört stark film om två bröder som är flyktingar i Frankrike. Båda är akademiker från ett afrikanskt land. Abbas har två barn sju och elva. Hans fru sköts av milisen under flykten.
   Nu söker de asyl. Asylsökandet ter sig som en totalt opersonlig och anonym relation till myndigheter utan ansikte, annat än polisens.
   På jobbet på grönsaksmarknaden träffar Abbas Carole, som är polska. De blir ett par. När Abbas blir vräkt flyttar han och barnen in hos henne. Man slåss av den närhet som finns mellan Abbas och barnen, ömsint och kärleksfullt. Carole är en varm extramamma.
   Det är just empatin i relationerna mellan de vuxna och med barnen som gör ett så starkt intryck. Ubuntu är det ord som Nelson Mandela använde för att uttrycka vikten av samhörighet för att leva fullt ut. Med varandra kan man översätta det med.
 


 

Från ensam massa till individuellt nätverkande
I fabrikssamhället ersattes för hundra år sedan familj och tradition av styrning av moral från arbetslivet och auktoriteter inom politiken och föreningsrörelserna. Världens mest lästa sociologibok Den ensamma massan av David Riesman (1961) handlade just om detta. Det var i arbetskollektiven och föreningarna som en ny inre sammanhållning växte fram.
   Idag finns inte denna inre styrning. Arbetslivet är splittrat och fragmenterat. Individen måste välja sitt eget nätverk.
   Därför kan lögnen bli verklig för många som oroas över alla förändringar eller inte känner lojalitet med andra. Den enkla lösningen kan bli den enda. ”Skicka hem invandrarna som bara förstör allting!” heter det i denna förförelse.
Staffan Lindberg

 

Ulf N
Miljöpartiet om översiktsplanen: Jordbruksmarken måste värnas och utsläppen av växthusgaser reduceras – NU!

Vid Byggnadsnämndens sammanträde i förra veckan behandlades det förslag till översiktsplan som efter utställning bearbetats av Stadsbyggnadskontoret. Byggnadsnämnden skulle nu fatta beslut om att skicka planen vidare till kommunfullmäktige.

Återremiss
Miljöpartiet yrkade i första hand att planen skulle skickas tillbaka till Stadsbyggnadskontoret, s k återremiss, för omarbetning på 8 olika punkter. Punkterna gällde bland annat skydd av jordbruksmark och parker/grönområden, nej till nya trafikplatser och bilvägar och funktionshindrades delaktighet och jämlika livsvillkor. En punkt tog särskilt upp vikten av att bevara Höjeå dalen som grön- och rekreationsområde.

MP och C röstade emot planförslaget
Återremissyrkandet fick stöd av V och C, vilket inte räckte för att få majoritet. Därför yrkade MP efter att återremissyrkandet röstat ner för avslag på hela planen. För detta yrkande fick vi enbart stöd av C. Stadsbyggnadskontorets förslag blev fick alltså nämndens stöd, med undantag för en enda punkt: den planerade nya ringvägen ströks ur förslaget. Detta sedan L, C och KD i sista stund dragit tillbaka sitt tidigare stöd för vägen. MP och V hade från första början varit emot ringvägen, liksom övriga s k vägreservat.

Läs mer »

Kommunfullmäktige:
Välfärdsrapport, mänskliga rättigheter och Stadshallens renovering

Augusti månads kommunfullmäktige hade rekordlång dagordning (29 ärenden) varav flera stora investeringar: ridhus, utbyggnaden av arenan samt Stadshallens renovering. Första stora ärendet var dock välfärdsbokslutet, där kommunen beskriver hur kommunens medborgare mår och hur arbetet med välfärdsfrågor går. Välfärdsrapporten visar på stora skillnader i bland annat förvärvsfrekvens mellan stadsdelarna i Lund och att det skiljer stort i valdeltagandet mellan stadsdelar, men också att kommunen arbetar för att minska skillnaderna. En oroväckande uppgift i rapporten är att droganvändandet bland ungdomar är stort och att många ungdomar rör på sig alldeles för lite. Det finns mycket kvar att göra för att göra Lund mer jämlikt!

Kommunfullmäktige fattade även beslut om att Lunds kommun ska utnämna sig till mänskliga-rättigheter-stad, i samarbete med Raoul Wallenberg institutet. Utnämningen innebär framförallt två saker: Att den barnrättskommitté som finns i kommunen får ett bredare uppdrag att arbeta med hela spektrat av mänskliga rättigheter, samt ett stort utbildningspaket för kommunens anställda. Detta är såklart utmärkt!

Bland de stora investeringsprojekten var Stadshallen först på tur. Stadshallen är en unik byggnad (med runda rum, vilket undertecknad anser är mycket underligt) ritad av Klas Anselm. Huset behöver renoveras och upprustas, och kommer därför vara stängt minst ett år framöver, från renoveringsstart. För vänsterpartiets del är det otroligt viktigt att huset drivs av Lunds kommun även framöver, och inte läggs i bolag eller på entreprenad. Vänsterpartiet och Fi var de enda partierna som tydligt uttalade det på kommunfullmäktiges möte. När Stadshallen renoveras kommer kommunfullmäktiges möten hållas i Polhemsskolans aula.

När denna artikel lämnades in hade kommunfullmäktige inte kommit till de två andra stora investeringsprojekten: ridhuset och utbyggnaden av arenan. Ridhuset har utretts och planerats i tio år och allt tyder på att det nya ridhuset på Ladugårdsmarken nu får klartecken. Även en utbyggnad av arenan på Klostergården kommer klubbas, för att täcka behovet av idrottslokaler för den nya gymnasieskolan och en ny hall för gymnastik.

Hanna Gunnarsson (v)

 

 

Alliansen vinglar högerut

Jag läser Heidi Avellan i Sydsvenskan på ledarplats (29/8). Rubriken är Liberal + SD = bisarrt. Jag vet inte om hon på förekommen anledning känner sig tvingad att slå fast det omöjliga med att en alliansregering kan luta sig mot SD. Stödet har alltid ett pris, skriver hon. Jo, så är det nog.  Under en tid har ju också partierna vinglat högerut för att vinna över sverigedemokraternas röster. Försämrad asylpolitik, hårdare straff, fler poliser har stått på agendan en lång tid. Även socialdemokraterna har tyvärr fallit in i den kören.
 


 

Jag såg partiledarintervjuerna i TV med Annie Lööv och Jan Björklund från två olika partier som båda kallar sig liberala. Båda fick frågan om regeringsbildandet efter valet. Om Alliansen blir större än de rödgröna partierna bildar självklart Alliansen regering med Ulf Kristersson som statsminister, poängterade båda två. Men vad händer om de rödgröna blir större än Alliansen, frågade programledarna. Oj vad de två liberala partiledarna vinglade. Jo, då var det inte självklart. Det skulle nog bli en alliansregering i alla fall. Frågan om blocköverskridande lät inte speciellt lockande för någon av dem.
   Jag tolkar deras hållning så att de är så sugna på taburetterna och makten och gärna låter SD rösta fram en högerregering med liberalerna som bisittare. Förmodligen kommer de att säga efteråt att de inte alls ska samarbeta med Sverigedemokraterna men att de gärna låter sig stödjas av dem i omröstningarna. De vet ju också att de finns på samma planhalva i politiken. Jag tror att liberalen Heidi Avellan har just detta på känn och vill stämma i bäcken.

   Om jag har rätt innebär det troligen att det under alla omständigheter blir en borgerlig regering. Säg gärna emot mig. Och inte är det väl troligt att S, V och Mp tillsammans får mer än femtio procent av rösterna?

Bengt Hall

 

 

Tre förändringar för ett mer jämlikt Lund!

Söndagen den 9 september är det val. För vänsterpartiet handlar det här valet om jämlikhet, om ett samhälle för alla, inte bara för de rikaste. Lund är en stad med många möjligheter, men också en stad där nedskärningar har gjort att ojämlikheten har ökat. Vänsterpartiet i Lund går till val på att stoppa nedskärningar och satsa mer resurser till välfärden. Vi ser att vi behöver göra tre viktiga förändringar för ett mer jämlikt Lund:

1. Satsa på skolan
Skolan är kommunens viktigaste verksamhet. Det är i skolan vi lägger grunden för ett jämlikt samhälle, genom att ge varje barn en bra start i livet och möjlighet för barn med olika bakgrund att träffas och lära känna varandra. Nedskärningar har gjorts inom hela skolsystemet, från förskolan till vuxenutbildningen nästan varje år de senaste tolv åren. En procent nedskärning på förskolan och grundskolans budget är 40 miljoner kronor. En jämlik skola är en skola där inga familjer känner sig tvingade att lägga egna pengar på läxhjälp för att det inte tror att deras barn får rätt stöd i skolan.

2. Fixa färdtjänsten
Färdtjänsten i Lund fungerar inte, och har inte gjort det på länge. När färdtjänsten inte fungerar riskerar resenärerna missa möten, kulturevenemang eller träffar med familj och vänner. Kommunen, med S och Mp i spetsen, envisas med att fortsätta försöka upphandla färdtjänsten, trots att vi vet att det inte går. Vänsterpartiet menar att den upphandlingskarusell som kommunen nu är inne i ska avbrytas och att inga fler upphandlingar ska göras. Istället vill vi ha en kommunal beställningscentral som tar emot beställningarna och certifierade förare som får rimligt betalt för de resor de kör.  Ett jämlikt samhälle kan aldrig förlita sig på att resenärerna kan beställa taxiresor för egna pengar när kommunens färdtjänst fallerar.

3. Öppna fler bibliotek
Biblioteken har en framträdande plats i Sveriges demokrati och stor betydelse för ett starkt kunskapssamhälle. På biblioteken kan lundaborna träffas, läsa helt nya böcker, ta del av ny kunskap, diskutera och umgås. Allt helt gratis! I ett jämlikt samhälle behöver inte alla köpa nya dyra böcker utan kan låna dessa helt gratis, precis hur många böcker man vill. Vänsterpartiet vill att biblioteken på Nöbbelöv och Järnåkra öppnas igen.  

Vi behöver ditt stöd för att göra Lund mer jämlikt och kunna satsa på välfärden, och vi hoppas därför på din röst den 9 september.

Hanna Gunnarsson (v)
 

I veckans nummer
Röda Kapellet i valrörelsen
Ett panelsamtal om Lunds nya översiktsplan: Jordbruksmarken, maten, trafiken, klimatet
Valfestival – Jonas Sjöstedt, Nina Björk, Mikael Wiehe med mera
Noterat i veckan
Kommunfullmäktige: Välfärdsrapport, mänskliga rättigheter och Stadshallens renovering
av Hanna Gunnarsson
I skogkanten/Vanaprasthya
Ubuntu – inte utan varandra

av Staffan Lindberg
Alliansen vinglar högerut
av Bengt Hall
Tre förändringar för ett mer jämlikt Lund!
av Hanna Gunnarsson
Miljöpartiet om översiktsplanen
av Ulf N
Snurra min jord 3
av Gunnar Stensson
Redaktion
Göran Persson
Utskriftsvänlig form
Tipsa om Veckobladet
Känner du någon mer som skulle gilla att läsa VB?
 

 

Röda Kapellet i valrörelsen

Orkestern ordnar appellmöten tisdagar, torsdagar och lördagar under de två veckorna före valet. De rödgröna partierna (V, S, Mp) är inbjudna att tala mellan musiken.
   Tisdagarna står orkestern och talarna mitt emot järnvägsstationen och på torsdagarna på Clemenstorget. Tiden är 17 - 18. På lördagarna är det som vanligt kl 11 - 12 på Mårtenstorget. 

 

 

”Ett panelsamtal om Lunds nya översiktsplan”
Jordbruksmarken, maten, trafiken, klimatet

Lund är nära att besluta om en ny översiktsplan som kommer att styra bebyggelse, trafik, jordbruk och därmed i högsta grad både vår lokala miljö och vår påverkan på klimatet.

Deltagare i panelsamtalet:
Johanna Alkan Olsson, universitetslektor vid Centrum för Miljö- och klimatforskning, LU
Christer Ljungberg, verkställande direktör, Trivector AB
Tomas Björnsson, ordförande Lunds Naturskyddsförening
Lars V Andersson (C), 2:e vice ordf. Miljönämnden, Lund
Ulf Nymark (MP), ordf. i kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott, Lund

Moderator:
Lars J Eriksson, politisk chefredaktör Skånska Dagbladet

Välkommen att lyssna på ett högintressant samtal mellan politiker och experter om översiktsplanen och dess konsekvenser
Tid: 3 september kl. 18.00.
Plats: IOGT-NTO, Bantorget 5, Lund

 

Valfestival – Jonas Sjöstedt, Nina Björk, Mikael Wiehe med mera

Valet närmar sig med stormsteg och den 3 september, kl 19 - 23, bjuder Vänsterpartiet in till valfestival på Mejeriet i Lund. Kvällen inleds med att Jonas Sjöstedt pratar om hur Sverige kan bli mera jämlikt. Därefter kommer den bland annat innehålla ett föredrag där Nina Björk pratar om drömmen om det röda samt en konsert med Mikael Wiehe.
Hjärtligt välkomna till denna valfestival!

 

Gunnar Stensson
Snurra min jord 3

Norge vill bli först med oljeborrning vid nordpolen. Grönlandsisen smälter. Olje-exploatörerna är på hugget. Det gäller att få tillgång till området runt nordpolen för att borra efter gas och olja. I ett brev till FN kräver Norge ett område stort som halva Norges yta. Medtävlare är Ryssland, USA, Canada och Danmark. Klimathotet och tvåprocentsmålet skiter de i.

Klimatkrisen en konsekvens av marknadsekonomin
Utsläppen av växthusgaser har pågått länge. Sedan 1751 har 90 företag, nästan alla västerländska, svarat för två tredjedelar av mänsklighetens utsläpp av växthusgaser. När växthusgaserna har nått atmosfären stannar de där. A sid. 108

Läs mer »