Motståndets lilla katekes

 

Bekämpa ojämlikhet och privilegierade särintressen

Rösta på partier och bli medlem i organisationer som bekämpar ojämlikhet och privatisering. Motstå arbetsköparnas försök att splittra löntagarna genom lönespridning och falska hierarkier. Se skolan som varnande exempel. Elevernas kunskaper sjunker och deras psykiska hälsa försämras när man inför konkurrens inom lärarkollegier och mellan skolor. Samtidigt ökar skolkoncernernas vinster eftersom vi satsar mer skattepengar. Liknande effekter drabbar vård och omsorg.


Rupert Younger och Frank Partnoy, Activist Manifesto.

 

 

Varför talar ingen om Israels kärnvapen?

Colette Benyamine ställde frågan i Sveriges radios morgonprogram häromdagen. Hon och hennes sedan några år avlidne make hörde till de pionjärer som grundade Israel efter andra världskriget.  Men efter sexdagarskriget som gjorde Israel till en ockupationsmakt flyttade paret Benyamine i protest till Olof Palmes Sverige. Under flera decennier har Colette aktivt arbetat för fred och för palestiniernas rättigheter, bland annat genom regelbundna manifestationer på lördagarna på Stortorget.
 


Colette med insamlingsbössan
 

Det var en glädje att i radion höra hennes karaktäristiska röst ställa frågan ”Varför talar ingen om Israels illegala kärnvapen?” Anledningen var Donald Trumps svek mot kärnenergiavtalet med Iran. Colettes motstånd mot tyranni har aldrig upphört.
Gunnar Stensson

 

 

Personalvård II

När jag var på blocket på sjukhuset i förra veckan tittade jag åter på skyltarna som förbryllat mig tidigare. Det var nu ett tag sedan jag tog bilden på skyltarna.
   Nu hade de utökats med en skylt till. På denna skylt framgår det vad skylten under handlar om. ”Cykelparkering förbjuden” står det på den nya skylten. Skylten under blir bara en beskrivning om vad som händer om man inte följer uppmaningen på den första skylten. Det blir genast mer begripligt, åtminstone om man bortser från den vita skylten.
   Det ska bli spännande att se om det bli någon fortsättning. Det finns plats för flera skyltar på stolpen.

Ellen

 

Ulf Nymark
Framgafflat – om cykel och trafik: Om byggbolag som trafiksäkerhetsrisk och om elcykel

Nyhetsrapportering från bilistperspektiv
Så här rapporterade Sydsvenskan för en tid sedan om en trafikincident.
   ”En person cyklade strax före lunch in i en bildörr längs med Olshögsvägen i Lund. … Det ska handla om en bildörr som öppnats plötsligt, utan att cyklisten var beredd på detta.” Här läggs skulden för olyckan tydligt på cyklisten. Det är illa att cyklisten är så oaktsam att hen cyklar in i den stackars bilistens dörr! Så framställer texen det.
   Jag menar att skildring av detta händelseförlopp borde, rent objektivt, beskrivas ungefär som följer:
   ”Strax före lunch öppnade en bilist på Olshögsvägen sin bildörr utan att ta hänsyn till och ge akt på förbipasserande fordonstrafik. En cyklist drabbades av denna bilistens oaktsamhet och körde in i bildörren.”

Cyklister på trottoarer och gångbanor
Det klagas ofta och med rätta på att cyklister cyklar på trottoarer och gångbanor. Mera sällan hörs klagomål på att fotgängare använder sig av cykelbanor. Fast det är enligt min mening betydligt vanligare än att det cyklas på trottoarer. Denna min uppfattning får nu stöd av en undersökning som gjorts i Stockholm. Gång- och cykeltrafik studerades på två broar – Danviktullsbron och Liljeholmsbron. Studien visar bland annat att konflikter mellan cyklister och fotgängare inträffade oftast så fotgängarna gick på cykelbanan. Det var inte lika vanligt att cyklisterna cyklade på gångbanan. (VTI Aktuellt nr 1 2018)
Läs mer »

Staten Israels bildande:
”Döda varje arab ni träffar på ….”

Den 14 maj firar staten Israel 70-årsminnet av statens bildande. Bildandet föregicks av en rad våldsdåd utförda av de judiska terrororganisationerna Irgun och Lehi (den s k Sternligan), ofta tillsammans med den judiska militära organisationen Haganah, som efter utropandet Israel övergick till att bli den nya statens krigsmakt. Våld, etnisk rensning och ockupation har sedan dess gått som den röda tråden i Israels historia fram till idag.

Deir Yassin-massakern
År 1946 utförde Irgun ett terrordåd mot hotell King David i al-Quds/Jerusalem. 91 personer dödades och ett femtiotal skadades. Den 9 april 1948 attackerade Irgun, Lehi tillsammans med Haganah en attack på den försvarslösa palestinska byn Deir Yassin. Minst 100 personer, varav 30 spädbarn massakrerades.

Etnisk rensning av Haifa
Senare i april genomförde Haganah och Irgun en gemensam attack mot den palestinska delen av hamnstaden Haifa, bebodd av ca 50 000 palestinier. Operationen kallades ”Rensning av surdegen”. Attacken var ur judisk synpunkt framgångsrik: den palestinska befolkningen i Haifa fördrevs. Senare fördrevs den palestinska befolkningen från andra städer såsom Nasaret och Acre. Jaffa intogs den 13 maj.
   Under våren 1948 fördrevs eller flydda sammanlagt ca 700 000 palestinierna från sina städer, byar och marker. Flyktingarna och deras ättlingar har aldrig fått återvända.

Följer inte FN-beslut
Den judiska och demokratiska staten Israel föddes således ur våld, etnisk rensning och ockupation av palestinsk mark. Ockupationen av palestinska områden, inklusive de facto-annekteringen av östra al-Quds/Jerusalem består. Under 70-år har Israel hårdnackat nonchalerat internationell rätt och trotsat alla FN-beslut om att låta flyktingarna återvända och att avsluta ockupationen.

al-Nakba-dagen 15 maj
Varje år den 15 maj uppmärksammar palestinierna fördrivningen, al-Nakba – den stora katastrofen. I år har inför al-Nakba-dagen i år har  demonstrationerna pågått i flera veckor. Demonstrationerna gäller flyktingarnas rätt att återvända, mot den israeliska ockupationen och för de palestinska folkets rätt till en egen stat. Som framgått av massmedia har den israeliska ockupationsmakten närmast slentrianmässigt dödat och sårat ett stort antal demonstrerande palestinier, varav flera barn.

BDS-kampanjen
För att stödja palestiniernas krav på att Israel ska lämna de ockuperade områdena kan vi här i Sverige och Västeuropa aktivt delta i och sprida information om den s k BDS-kampanjen, som stöds av 170 olika palestinska organisationer. BDS står Bojkott, Desinvesteringar och Sanktioner. Bojkotten gäller att inte köpa israeliska produkter så länge ockupationen och folkrättsbrotten pågår. Desinvestering innebär att företag, banker etc drar tillbaka investeringar som stödjer den israeliska ockupationspolitiken. Sanktioner innebär att stater och internationella organisationer ska genomföra sanktioner genom handelshinder, förbud mot militärt samarbete och begränsningar i diplomatiska förbindelser.
   70 år av israeliskt förtryck och förnedring av det palestinska folket är 70 år för mycket. Det måste få ett slut – och ett slut kan endast komma till stånd genom att omvärlden agerar.
Ulf N

Not: Citatet i rubriken är hämtat från befälhavarens för de judiska styrkornas i ordern inför den etniska rensningen av Haifa våren 1948. Källa: Ingmar Karlsson, Bruden är vacker men har redan en man”, 2012

 

 

Samarbetet Lund - Staffanstorp om bebyggelse på åkermark söder om Höje å

På styrelsemötet för Höje å vattenråd den 8 maj tog ordföranden Björn Abelsson, S, upp planeringssamarbetet mellan Lunds och Staffanstorps kommuner om eventuell bebyggelse på åkermarken mellan Sankt Lars och Trolleberg i Staffanstorps kommun för att säkra befolkningsunderlaget när Lunds Södra station ska tas i drift 2024. Han påpekade att bebyggelsen har rekommenderats av länsstyrelsen, vilket är ovanligt.
   Det gav mig tillfälle att redogöra för det kompakta motståndet mot att bebygga den förstklassiga åkermarken bland dem som är bosatta i Flackarp intill Möllan och Sankt Lars begravningsplats. Bebyggelseplanerna strider mot principerna för Lunds grönprogram.
   Staffanstorps kommun borde i stället utveckla Hjärup där stationen nu är föremål för en genomgripande ombyggnad inför snabbspåren och samarbeta med den angränsande befolkningstäta Lomma kommun.
   Befolkningsunderlaget för Lunds Södra tillgodoses genom utbyggnaden av den nya stadsdelen Källby på gammal industrimark.
   Ingen kommenterade min redovisning, men ansvariga kommunpolitiker från både Staffanstorp och Lomma var närvarande.
Gunnar Stensson

 

 

Gunnar Stensson
Till dem som ska komma efter oss

I sanning: jag lever i onda tider!
Rättframt tal har blivit dårskap. En slät panna ett tecken
på sinnets hårdhet. Om någon skrattar
så visar det att han inte hört
den skrämmande nyheten.
Bertholt Brecht
 

Hur ska man kunna skriva om kastanjernas vita blomljus och maskrosornas livsbejakande fägring på ett döende jordklot som domineras av Donald Trumps hatsvullna ansikte?
   Donald Trumps beslut att säga upp kärnenergiavtalet med Irak är ett svek mot fredskrafterna i Iran, EU, Storbritannien, Ryssland och Kina som tillsammans förhandlat fram avtalet. Beslutet är ett hot mot mänskligheten vars konsekvenser är omöjliga att överblicka.
Läs mer »

I veckans nummer
Lördagsmusik
Al Nakba - 70 år av fördrivning och exil
Film och samtal - Al Nakba, 70 år av fördrivning och exil
Motståndets lilla katekes
Staten Israels bildande: ”Döda varje arab ni träffar på ….”
av Ulf N
Varför talar ingen om Israels kärnvapen?
av Gunnar Stensson
Personalvård II
av Ellen
Samarbetet Lund - Staffanstorp om bebyggelse på åkermark söder om Höje å
av Gunnar Stensson
Framgafflat – om cykel och trafik: Om byggbolag som trafiksäkerhetsrisk och om elcykel
av Ulf Nymark
Till dem som ska komma efter oss
av Gunnar Stensson
Redaktion
Göran Persson
Utskriftsvänlig form
Tipsa om Veckobladet
Känner du någon mer som skulle gilla att läsa VB?
 

 

Lördagsmusik

Helgeandskyrkan
12 maj kl 17
Per Sandberg, violin

Klosterkyrkan
12 maj kl 18
Helgsmål med musik: Kören Svart på vitt, ledning Diana Nunez och Lasse Beijbom

 

 

Al Nakba - 70 år av fördrivning och exil


 

DEMONSTRATION Söndag 13 Maj, KL. 12:30, Gustav Adolfs torg, Malmö

Vi samlas för att uppmärksamma att det är 70 år sedan starten av Al Nakba – den stora katastrofen – och för att protestera mot Israels ockupation och apartheid.
   Välkommen till en lugn och värdig manifestation och demonstration med tal och musik, för ett fritt Palestina och för att uppmärksamma Al Nakba, men framför allt för att visa solidaritet och stödja den palestinska kampen mot ockupationen och för en rättvis fred.
   Inga andra flaggor än palestinska är tillåtna, vare sig från andra partier eller andra länder. Alla tal kommer endast att vara på svenska. Vi ber alla att respektera detta.
Den palestinska musikgruppen AL ASHEKEEN medverkar vid manifestationen.
Medarrangörer:
ABF Malmö , ARF/Filmcentrum syd , Feministiskt initiativ Malmö , Folkets Bio Malmö, Frihetsteaterns vänner, Grupp 194 Malmö , Nyckeln till friheten , Palestinska Arbetsgruppen i Malmö, Palestinska Centret i Sverige , Palestinska Rättvisecentret i Malmö , Socialdemokraterna Malmö, Ung Vänster Malmö, Vänsterpartiet Malmö

Affisch »
Förslag till uttalande »

 

 

Film och samtal - Al Nakba, 70 år av fördrivning och exil

Den 15 maj kl. 18:30 – 21:00,
Folkets Bio Friisgatan 19 D, Malmö

Radiance of Resistance (USA 2017)
Dokumentär, 59 min, arabiskt tal, engelsk text
   Filmen följer Janna Ayyad och Ahed Tamini när de var 9 år respektive 14 år gamla. Janna Ayyad har blivit kallad den yngsta journalisten i Palestina. Ahed Tamini är den unga aktivisten som har blivit en ikon som symboliserar ett helt folks dröm om frihet. Hon dömdes nyligen, 16 år gammal, till ett 8 månaders fängelsestraff efter att ha örfilat en israelisk soldat. Janna och Ahed tillhör en generation som fötts av föräldrar som själva aldrig upplevt något annat än israeliskt ockupation, och som vuxit upp med soldater och check-points, raserade hus och illegala bosättningar, demonstrationer och tårgas. Filmen följer dem i deras vardag, samtidigt som den visar deras betydelse som det palestinska motståndets nya generation.
   Läs mer om filmen samt se trailer
   Panelsamtal efter filmen. I panelen medverkar:
PER GAHRTON, doktor i sociologi, före detta riksdagsledamot för Fp och Mp, med lång engagemang i Palestinafrågan samt tidigare ordförande i Palestinagrupperna.
MOHAMED QADOURA, överlevare från Al Nakba, med lång erfarenhet av politisk aktivism, bl. a. tidigare medlem i Palestinska nationella rådet, ordf. för Palestinska föreningen och medlem i Grupp 194.
FATME AUDI, ung palestinier, aktiv i Palestinska Rättvisecentret.
TALIAH POLLACK, författare och filmvetare. Hennes senaste bok är den kommande romanen Hebrons hemlighet.
Modarator: GUNNAR OLOFSSON, styrelsemedlem i PGS och ordförande i Borås Palestinagrupp