Klagevisa över denna torra och kalla vår
En torr och kall vår gör sommaren kort
och vinterns föda fördriver.
Gud hjälpe, som rår. Si våren går bort
och liten glädje oss giver.
Sol varma, förbarma!
Hos vädret torrt
nu kölden sommaren river.
Lars Wivallius, 1605-1669

 

 

 

Kommentar till franska presidentvalet

Frågan är vad som i längden sker med vänsterns självförtroende när den ständigt tvingas acceptera de realpolitiska valen och bejaka de marknadsliberaler som ställs mot det som är långt värre på högerkanten. Jag fruktar att hela den politiska fantasin krymps ner. Macron är i princip inte mycket annat än en representant för det franska socialistpartiets högerflygel: Uppslutning kring den förödande euron, åtstramningspolitik och noll intresse för fackliga perspektiv på ekonomi och välfärd. Han kommer till och med delvis ur finansvärlden.
   Jag skojade på Twitter och karaktäriserade Macron som en speedad version av socialdemokraten Mikael Damberg. Är det detta jag ska känna entusiasm för? Nej, det är omöjligt. Men vore jag fransman skulle jag självklart lägga rösten på Macron eftersom alternativet är otänkbart och direkt livsfarligt.
Göran Greider, Dagens ETC, onsdag 26 april 2017

 

 

Mer om energi

I förra veckan skrev jag om vindkraft. Ett litet fel på en tiopotens smög sig in. Behovet av en andra generation små vindmöllor exemplifierade jag med att många i Danmark var mogna att byta ut - 3000 stycken skulle det vara, inget annat. I veckan som gått har Kraftringen haft årsmöte, och det avlöpte utan något uppseendeväckande.
   Ägarkommunerna är nöjda med den stora utdelningen och inriktningen mot "affärsmässig samhällsnytta" som gjort el och fjärrvärme i ägarkommunerna i stort sett fossilfria. Nu gäller det att gå vidare med transporterna och öka antalet laddningsstolpar för elbilar. Ordföranden fick en fråga om biogas och varför den planerade produktionsanläggningen i Dalby ligger på is. Svaret var att de ekonomiska kalkylerna visar att import från Danmark blir mycket billigare och att det vore oansvarig att satsa på förlustverksamhet.
   Under ett seminarium i anslutning till årsmötet talades det bland annat om hållbara städer. Kraftringen har gott samarbete med tekniska högskolan och deltar bland annat i ett EU-projekt som kallas Cityfeid. På Brunnshög kommer bolaget att ta hand om spillvärme från forskningsanläggningarna och där bygga ut värdens första lågtemperaturnät.
Ann Schlyter

 

 

Agera för palestinska fångar i Israel!

Närmare 1.200 palestinska fångar har inlett en hungerstrejk i protest mot förhållandena i israeliska fängelser. Enligt israeliska fängelsekällor rör det sig om "bara" 700 fångar, där många redan avbrutit strejken, medan palestinska källor uppger att strejken i slutändan kan komma att omfatta uppemot 2000 fångar. Initiativtagare är den allmänt respekterade politikern Marwan Barghouti - av många kallad "Palestinas Nelson Mandela" - som själv avtjänar fem livstidsstraff för sin roll i det palestinska upproret, Intifadan, åren 2000-2003. Enligt uppgift har Barghouti redan förpassats till isoleringscell.

Hungerstrejken, som inleddes på de palestinska fångarnas dag 17 april, rör framför allt bristen på kommunikation med omvärlden, att personer fängslade på ockuperade områden spärras in i fängelser inne i själva Israel där anhöriga nekas besöka dem, och det frikostiga användandet av isoleringsstraff. Den vanliga anledningen till uteblivna besök är "säkerhetsskäl" - trots att de anhöriga ofta är äldre palestinska män och kvinnor, föräldrar till de internerade - och det finns exempel på fångar som på många år inte fått ett enda besök. Myndigheterna har också, som en form av kollektiv bestraffning, begränsat tillgången till medicinsk hjälp till sjuka fångar. Dessutom saknas så pass vardagliga och självklara saker som telefoner.

I nuläget sitter enligt de palestinska fångarnas organisation omkring 6.500 politiska fångar i israeliska fängelser, dömda för att på olika sätt ha protesterat mot ockupationen. Minst 300 av dem är barn, ofta dömda till långa fängelsestraff för stenkastning mot soldater, och över 500 personer är satta i så kallat "administrativt förvar" på obestämd tid utan rättegång eller dom. Misshandel och tortyr är vanligt förekommande och rättegångarna, som knappast möter godtagbar nivå, sker i militärdomstolar ställda utanför det normala israeliska rättssystemet. Enligt Amnesty International är behandlingen av de palestinska fångarna "olaglig och grym" och "ett flagrant brott mot Fjärde Genèvekonventionen".
   Hur långt de palestinska fångarna kan nå med sin strejk beror i hög grad på hur stor internationell uppmärksamhet man kan få och vilka påtryckningar det kan leda till på Israel. Enligt EU:s associationsavtal med Israel bygger samarbetet på "respekt för mänskliga rättigheter och demokratiska principer" (artikel 2). Frågan är om EU, och Sveriges regering, nu tänker leva upp till sin egen demokratiska standard, och agera för de palestinska fångarna - eller om man än en gång kommer att svika det palestinska folket.
Gunnar Olofsson

 

 

Gunnar Stensson
Lunds förvandlingar

1. Tåg i luften, under jorden eller mitt emellan?
Alla de politiska partierna i Lund vill att höghastighetstågen ska passera genom centrum och stanna vid Lunds central. De avvisar alternativet Brunnshög som en tänkbar lokalisering för en ny station.
   Allianspartierna och FNL kräver att snabbspåret grävs ner i en tunnel för att man inte ska tvingas förstöra kulturhistoriskt viktiga byggnader i stadskärnan. De påpekar att Armaturfabriken och kanske också flera av husen längs Nygatan måste rivas, om man bygger snabbspåret i markplanet. Björn Abelsson, S, invänder att en nedgrävning skulle försena och fördyra snabbspåret.
   Björn Abelsson och Ulf Nymark, MP, vill liksom V, att snabbtågen ska gå i markplanet. Det förutsätts i det ramprogram som också Alliansen tidigare röstat för, påstår de.
   Men Ulf Nymark presenterar ett intressant alternativ. Man skulle kunna flytta spåren uppåt, tolv meter ovan mark, i en högbana. Det tänker man göra i Hässleholm. Ett argument för högbanan är att den stora investeringen då blir synlig i stället för att gömmas under jorden.
   Christer Wallmark, M, ifrågasätter om snabbspåret över huvud taget behövs. Men han är tydligen flexibel. Ska spåren grävas ner eller hissas upp ovanpå? undrar han.
    Är det tänkbart att politikerna på tisdag kan enas om en högbana genom centrala Lund?
Läs mer »

 

 

Apropå årets förstamaj paroller 1

Vi tar striden – för en välfärd att lita på!” 

Första maj i Lund och Malmö

Vänsterpartiet
Lund
Samling på Stortorget kl 14.00
I år kommer vi att demonstrera under parollen ”Vi tar striden – för en välfärd att lita på!”
Avslut i Stadsparken med grillning
   Huvudtalare: Daniel Sestrajcic (riksdagsledamot, Vänsterpartiet)

Malmö
Samling Möllevångstorget kl 11:00.
Vi tågar sedan tillsammans till Slottsparken i stans största tåg – förra året var vi 5000.
Fira första maj med Vänsterpartiet, Ung Vänster och VSF! Vi bjuder in till demonstration och folkfest på arbetarrörelsens högtidsdag under parollen ”Det är vår tur nu – välfärd, demokrati, socialism”. Vänsterpartiet Malmös riksdagsledamot Daniel Sestrajcic och Ung Vänster Skånes ordförande Ylva Aspelin är huvudtalare i Malmös största och häftigaste 1 majfirande.
   Fest i Slottsparken. I Slottsparken möts vi av barnkalas, matservering, bokbord och så klart våra talare och musik från stora scenen.
   Huvudtalare:
Daniel Sestrajcic (riksdagsledamot, Vänsterpartiet)
Ylva Aspling (distriktsordförande, Ung Vänster Skåne)

Socialdemokraterna
Lund
11.00 Samling på Stortorget
11.30 Avmarsch
ca. 12.15 Tal
   Talare:
Lina Olsson, ordförande SSU Frihet
Elin Gustafsson, kommunalråd
Anna-Lena Hogerud, ordförande Socialdemokraterna Lund
   Huvudtalare:
Philip Botström, ordförande SSU

Malmö

Årets första maj-tåg startar på Södergatan, mellan Stortorget och Gustav Adolfs torg.
Samling kl 13.30.
   Vi går mot Folkets Park kl 14.00. Första maj-firandet i Folkets Park bjuder på aktiviteter för både barn och vuxna.
   Tal kl 15.00 av Joakim Sandell, Socialdemokraterna i Malmö, Mikael Widéen, LO, Harris Cheema, SSU, Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande och Stefan Löfven, statsminister.
 

Kommunistiska Partiet
Lund
Mårtenstorget kl 12.00. Tal av Robert Mathiasson (partiordförande ), Erik Sigurdsson (RKU)

Malmö
Enade för socialismen
Samling Gustav Adolfs Torg kl 14.30
   Möte St Knuts Torg, huvudtal av Robert Mathiasson (K) och SKP ca 16.00.
   Efterfest med riktig mat och underhållning på Röda Huset, Kvarnby folkhögskola på Zenithgatan.

 

 

Snart dags att klicka stöd till medborgarförslaget om kommunens asylpolicy

Jag får dagligen påminnelser om hur svårt asylsökande människor drabbas av den svenska politiken. Lika ofta landar goda rapporter om medborgarinitiativ i inkorgen. En ständig ström av upprop, pressmeddelanden, krav på en annan politik når idag regeringen. Hur kan den insistera, hur kan den riskera att förlora så mycket i tillit och förtroende?
   Vår egen kommun, Lund, fortsätter sin märkliga politik att låta ungdomar som migrationsverket vill utvisa gå i skola, men inte bo kvar i HVB-hemmen, inte få del av hälso- och sjukvård, inte få den lilla slant de behöver för att klara sig elementärt. Det är en skam.
   Idag ligger mitt medborgarförslag ute på kommunens hemsida, för alla att läsa. Minst 100 gilla-stöd behövs för att det ska tas upp i fullmäktige. Håller kommunens löften, ska gilla-funktionen öppnas den 28 april, dvs på fredag. Ni som håller med mig, kontakta era nätverk, be era vänner klicka på gilla-knappen och sprida vidare till sina nätverk. Ju fortare vi får ihop de 100 klickningarna, desto tidigare når det kommunfullmäktige.
   Där ser jag fram mot att partier ur oppositionen likaväl som ”regeringen” tar ställning och stöttar förslaget med att besluta om en ny policy. Då vinner Lund vår respekt som ännu en av en majoritet av kommuner som vill ta sitt ansvar och behandla våra asylsökande mänskligt. Skulle de mest utsatta verkligen bli utvisade har de åtminstone med sig en positiv erfarenhet – det finns myndigheter som vill dem väl.
Bertil Egerö
Läs Medborgarförslaget, öppna länken och ge ditt stöd.

 

 

Lunds kommuns nya vision:
Att vara bäst i världen

På kommunfullmäktige torsdag kväll fick Lunds kommun en ny vision. Alla partier utom Sd var överens och debatten var både stolt och uppsluppen. Lund är ju en stad som har en självbild om att vara bäst i världen, något som speglas i den nya visionen.
   Den korta visionen inleds lite försiktigt och ödmjukt med “I Lund har kunskap förändrat världen i mer än 1000 år.”. Vidare är Lund nytänkande, problemlösande, visar handlingskraft, öppet och tillitsfullt. Och självklart hållbart. Dessutom löser vi världsproblemen. Och skrattar. Det är stora ord, lite fluffigt och poetiskt som en vision ska vara.
   Men, nej, Lunds kommun behöver såklart inte en vision. Framförallt inte en vision som krävde två övernattningar för kommunens topp-politiker och högsta tjänstemän, med tillhörande middagar (varav den ena var i Flädie, precis på andra sidan kommungränsen!), för att ta fram. En vision för kommunens arbete gör såklart inte att barngrupperna i förskolan blir mindre, att lönerna jämställs eller att vi når våra klimatmål. Visionen gör varken från eller till i lundabornas vardag, den förändrar inte mitt eller vänsterpartiets arbete och den kommer knappast märkas i det dagliga arbetet. Vänsterpartiet röstade ändå ja till visionen, framförallt för att den har efterfrågats från tjänstemännen som vill ha ett gemensamt dokument att arbeta efter i hela kommunen. Gott så. Och det är ju bra om alla får skratta lite mer på jobbet, vilket alla nu måste göra, om vi ska uppfylla den nya visionen.  
   För den som vill läsa kommunens nya vision finns den här »
Hanna Gunnarsson (v)

I veckans nummer
Lördagsmusik
Valborg i St Lars-parken
Palestinamanifestation
Klagevisa över denna torra och kalla vår
av Lars Wivallius
Första maj i Lund och Malmö
Kommentar till franska presidentvalet
Mer om energi
av Ann Schlyter
Agera för palestinska fångar i Israel!
av Gunnar Olofsson
Snart dags att klicka stöd till medborgarförslaget om kommunens asylpolicy
av Bertil Egerö
När terrorn kom till Örkelljunga
av Gunnar Stensson
Lunds kommuns nya vision:
Att vara bäst i världen

av Hanna Gunnarsson
Lunds förvandlingar
av Gunnar Stensson
66 år i skolan 51. 1997-2006:6. Två demonstrationer
av Den gamle
Apropå årets förstamaj paroller
Redaktion
Göran Persson
Utskriftsvänlig form
Tipsa om Veckobladet
Känner du någon mer som skulle gilla att läsa VB?
 

 

Lördagsmusik

Helgeandskyrkan
Lördag 29 april kl 17
Per Bäcker, saxofon
Larsåke Sjöstedt, orgel

 

Valborg i St Lars-parkenFramför Sankt Lars vårdcentral kl 19!

Röda Kapellet blåser in våren

Lunds allmänna sångförening sjunger de klassiska vårsångerna

Inger Grubelic håller vårtalet

Elever från Klostergårdsskolan säljer korv och läsk.

En värmande brasa tänds

Klostergårdens byalag
Klostergårdsgruppen

 

PalestinamanifestationSunday at 5 PM - 7 PM, Möllevångstorget, Malmö
Vi kallar för en solidarisk manifestation med mer än 1500 palestinska fångarna som hungerstrejkar för 14de dagen i rad i en öppen hungerstrejk den 30:e april 2017. De palestinska fångarna utgör spetsen av kampen mot den sionistiska Kolonialismen.
De palestinska fångarna kräver att:
   1: Få slut på isoleringspolitiken av fångarna 
   2: Få slut på administrativ anhållningspolitiken
   3: Förbättringen av levnadsförhållanden för dem palestinska fångarna i israelska fängelsen, 
   4: Förbättringen av fångarnas besökstider,
   5: Medicinska krav:
   6: Fängelsebussar:
   7: Fångarnas utbildning
Läs mer »

 

När terrorn kom till Örkelljunga

Plötsligt sparkas dörren in, svartklädda män rusar in med automatvapen, en intet ont anande man ställs mot väggen, hans huvud dunkas mot väggen, en morrande schäfer vaktar honom, hans gamla mor gråter, häpna grannar bevittnar hur han förs ut till en väntande bil, de svartklädda river i skrivbord och byrålådor.
   Den nationella insatsstyrkan agerar på samma sätt som polisen gör i de amerikanska actionfilmer som inspirerar både dem och gängen i Malmö.
   Den gamla kvinnan gråter bland spillrorna i sitt vandaliserade hem.
   Nästa dag är Sydsvenskans förstasida täckt av en grå dörr och rubriken: HÄR GRIPS TERRORMISSTÄNKT.
   I fjorton dagar har svensk press gått ut med liknande helsidor medan nyhetsprogrammen fylls av partiledare som sammanbitet försöker överträffa varandra i snack om fotbojor och poliser och terrorspecialister som dunkelt mumlar på terrorspecialistiska. Ni vet hur det brukar låta.
   Ett par dagar senare släpps den gripne. Men han kan inte återvända till Örkelljunga. Risken är att han angrips av våldsbenägna skåningar. Man ordnar skyddat boende åt honom och hans mor på okänd ort.
   Det har hänt förr. Det kommer att hända igen.
   Efter dådet på Drottninggatan skulle allt vara kärlek och svenskarna fortsätta sitt liv som vanligt. Det hade varit ett nederlag för IS.
   I stället har politiker och massmedia agerat precis så som IS vill.
Gunnar Stensson

 

 

Den gamle
66 år i skolan 51. 1997-2006:6.
Två demonstrationer

En dag i mitten av juni 2001 skulle president Bush besöka Sverige för att bevista ett EU-möte i Göteborg. Vänsterpartiet och olika vänstergrupper förberedde en stor manifestation. Den urartade i vad som brukar kallas Göteborgskravallerna. Polisen sköt skarpt och var nära att beröva en demonstrant livet. Andra hölls instängda i en skola. Fönstren i butikerna längs Avenyn krossades. Efteråt lagfördes hundratals demonstranter.
Läs mer »

 

 

Apropå årets förstamaj paroller 2

Svenska modellen ska utvecklas, inte avvecklas