Höghastighetstågen i Armatur-kurvan


 

VB har upprepade gånger pekat på risken med den så kallade armaturkurvan söder om Lunds central, där höghastighetstågen ska passera. Det är snart fyra spår hela vägen mellan Lund och Malmö utom där. Dubbelspåret utgör en flaskhals som antingen måste lösas genom ingrepp i bebyggelsen längs Nygatan och Gasverksgatan eller genom nedgrävning av spåren.
   Godstrafiken genom Lunds central är en annan  risk som måste åtgärdas. Nu har M tagit upp dessa problem i en skrivelse till kommunstyrelsen. Vi lär få höra mer om dem.
Gunnar Stensson

 

Röda Kapellet gör musik till Ella Tillemas utställning på Krognoshuset


You Only Live Once, 2015

 

Utställningen heter "Vem som än vinner är det vi som förlorar".
Vernissage på lördag kl 12—17. Röda Kapellet spelar 12—13.30.
   Musiken i utställningen är ett samarbete med Röda Kapellet och pågår hela utställningstiden 13 febr till 13 mars.
   Ella Tillema är född 1983 och är en konstnär som får allt större uppmärksamhet. Om utställningen på Krognoshuset i Lund (Mårtenstorget 3) skriver hon:
"På Krognoshuset i Lund pågår det en begravning av vår gemensamma framtidstro. Från fönsterna har svarta fanor hängts ut. Kollektivet är upplöst. Borta är den gemensamma kampen. Istället ett handslag på att inget går att förändra. En tyst överenskommelse."
 


Lycka Till, 2013

Om Ella Tillema:
Recensenten Thomas Millroth skriver om en utställning på Dunckers 2012:
"För mig är Ella Tillema utställningens höjdpunkt. Hennes oljemåleri är klassiskt, figurativt. Under en yta, som kan vara förrädiskt exakt och kontrollerad, sjuder det av passion."
   Carolina Söderholm i Sydsvenskan:
"Istället för att hövligt linda in samhällskritiken i torr teori och subtila anspelningar, återerövrar hon hämningslöst det figurativa måleriets retoriska kraft."
Se och hör mer på youtube »

 

Varför hävs inte blockaden?

Varför häver inte Israel sin nu 8 år långa blockad av den palestinska Gazaremsan? Ja, frågan har ställts av många, men nu också av den israeliske utbildningsministern Naftali Bennett – en extrem högernationalist som definitivt inte brukar tala för palestiniernas sak i något avseende. ” När allt kommer omkring misstänker ni väl inte att jag är vänster, Gud förbjude, men gör vi rätt sak i Gaza?” frågade Bennett nyligen på ett möte. ”Vore det inte bättre att förlikas med verkligheten och frigöra oss från vårt ansvar för Gazaborna, öppna nya vägar i deras liv med ordentlig övervakning av säkerheten?”.
   I Gaza lever uppemot 2 miljoner människor nu under avspärrning under eländiga förhållanden med brist på förnödenheter, skolor, sjukvård i en miljö fylld av gifter och avskräde. Ständiga gränskonflikter och upprepade israeliska militäroffensiver med många döda och skadade har bara förvärrat situationen. Enligt FN kan området i praktiken bli omöjligt att bo i inom 4-5 år.
   Det var inte den nuvarande högerregimen i Israel under Benjamin Netanyahu som införde blockaden av Gaza, utan den föregående Olmert-ministären. Det borde alltså inte finnas några hinder för Netanyahu att, utan prestigeförlust, avskaffa den. Blockaden, som var tänkt att knäcka Hamas i Gaza, har varit ett förfärligt misslyckande, och senast i somras rekommenderade flera höga israeliska militärer att den åtminstone borde lyftas delvis. Resultatet av blockaden har bara blivit mer våld, fler raketbeskjutningar och att Israel isolerat sig själv politiskt. Bland annat har Turkiet som krav för normaliserade förbindelser krävt att blockaden måste hävas.
   Under nästan 20 år ockuperade Israel en liten landremsa i södra Libanon, innan man insåg att det bara ledde till mer problem och fler konflikter. Samma sak gäller Gaza. Frågan är egentligen bara om Israel själv skall avsluta blockaden eller vänta till att någon annan ser till att göra det – kanske på andra villkor. ”Vi måste skapa en innovativ säkerhetsförståelse som är kreativ och tydlig. Vi måste datera upp vårt sätt att se på omvärlden, inte bara våra vapen”,menar Naftali Bennett.
   Det är bara att hålla med!
Gunnar Olofsson


Ge upp hårda vind
Låt de svaga komma ut
och smek dem varligt.

Karin S

 

 

 

Kommersialisering och kommunalisering har gjort svensk skola sämst i OECD

Kommersialiseringen av friskolesystemet och kommunaliseringen av skolorna har lett till att staten har förlorat kontrollen över skolväsendet som i stället utlämnats till vinstintressen och kommunal styrning i kommuner med helt skilda förutsättningar. Detta konstaterar OECD i sin nya rapport Low-performing students.
   Den senaste Pisa-undersökningen tar upp de elever som bara klarar de enklaste uppgifterna i Pisas delprov i läsning, matematik och naturvetenskap.
   Var fjärde elev i OECD-länderna klarar dem inte. En förfärande siffra, även med hänsyn till att flera OECD-länder ligger efter i sin utveckling.
   Men den svenska skolan ligger ännu sämre till. Hos oss klarar inte en av tre elever baskraven,.

Rapporten ”Friskoleurval med segregation som resultat”, framtagen av Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och LO, visar tydligt att det fria skolvalet leder till att elever med likartad bakgrund samlas på samma skolor. Härom veckan påstod Svenskt Näringsliv motsatsen.
   Skolresultaten har gått ner för alla grupper, men sämst går det för pojkar från arbetarhem. Deras kunskapsresultat har på senare år sjunkit dramatiskt, skriver Karin Pettersson i en ledare med titeln ”Skolkrisen är en klassfråga” (AB 9/2).
   Den svenska skolan koncentrerar idag fattiga, nyanlända och barn till föräldrar som bara inte orkar till ett antal hårt utsatta miljöer.
   Hittills har de flesta nyanlända elever hamnat på ett litet antal skolor som redan är hårt belastade.

Den främsta orsaken till segregationen är friskolornas kösystem. Två av tre fristående skolor (64 procent) har kö till sin första klass.
   Var sjätte friskola har en kötid på minst fem år. I Stockholm, Göteborg och Malmö är det vanligare  att friskolorna har kö och att köerna är långa.
   Kösystemet medför att det är betydligt fler elever som har föräldrar med längre utbildningsbakgrund som antas till just de skolorna. Det medför att elever med annan socioekonomisk bakgrund i princip inte har möjlighet att antas till dessa skolor.
   Sedan länge vet vi att föräldrarnas utbildningsnivå är den starkast förklarande faktorn till vilka resultat en skola presterar.
   Skolsegregationen är lika hämmande för hög- som lågpresterande elever.
   Tillsätt en utredning där antagning och urval till Sveriges skolor ses över ur ett segregationsperspektiv!
    Det skriver Johanna Jaara-Åstrand, ordförande i Lärarförbundet, Bo Jansson, ordförande i Lärarnas Riksförbund och Tobias Baudin, 1:e vice ordförande i LO.
Gunnar Stensson

 

 

DN instämmer: Donald Trump är en kass ekonom

För ett par veckor sedan fastslog VB att Donald Trump är en kass ekonom. Vår källa var en analys i finanstidningen Forbes. Nu har DN hittat samma artikel och kommit till samma slutsats. 
   Efter Forbes gjorde affärstidningen Business Week en liknande analys och konstaterade, att Trump skulle ha varit dubbelt så rik om han placerat sin ärvda förmögenhet i en indexfond i stället för att på egen hand joxa med affärer och spekulationer som han är för dum för att begripa sig på. (Marianne Björklund, Krister Törnmalm, DN 9/2)
   Donald Trump skulle ha blivit ”dubbelt så rik utan att lyfta ett finger”. Frasen är ordagrant hämtad från Pikettys Kapitalet. Piketty var den förste som observerade att världens rikedomar automatiskt graviterar till de största förmögenheterna.
   I tisdags vann Trump det republikanska primärvalet i  New Hampshire. Han vill skjuta folk på New Yorks gator, återinföra skendränkningar ”och värre” och bygga en hundramila mur längs gränsen till Mexiko. Det har gjort honom populär.
 


 

The Hateful Eight,Tarantinos lika iskalla som blodiga satir om det amerikanska samhällets myter och värderingar, är skrämmande och träffsäker.Se den och kolla vilken av de åtta hatarna som skulle kunna vara Donald Trump.
Gunnar Stensson

 

 

Den gamle
66 år i skolan, 4: Läroverket ödesåret 44 – 45

Erfarenheterna från min första termin vid Växjö högre allmänna läroverk överskuggades av flytten från Växjö till det två timmars tågresa avlägsna Älghult, en flytt från en anonym tillvaro i en hyrd trerumsvåning i Växjö till en offentlig i en sekelgammal storbondebyggnad med tolv rum, värmda av kakelugnar och kaminer (det gick åt kolossalt mycket ved, som bars in), utan vatten (det fanns en brunn med pump utanför köket) och med  ett utedass med tre hål tvärsöver gården, som gränsade till en kyrkogård, ett par åkrar och arrendatorns stora lagård.
   Jag insjuknade i öroninflammation under den långvariga flyttprocessen, huvudet lindades i en vit turban av fetvadd och bindor, vi lämnade Växjö i mörkret en novembermorgon, jag, mina föräldrar, mina tre syskon, ett halvt, 2 och 9  år gamla, en taxi väntade vid den prydliga stationen i Älghult (det hade blivit ljust, men himlen var mulen). Så kom vi äntligen fram till det röda  huset under några väldiga lönnar.
   På verandan stod en kör av skolbarn i min egen ålder uppställd. Kantorn, tillika lärare och rektor, höll tal. Jag stod där lamslagen,  med huvudet som ett vitt klot, som en schejk i turban, och med alla de 10-12-åriga barnens blickar riktade på mig. Jag hade blivit offentlig, liksom hela min familj.
Läs mer »

 

 

Haaretz 5/2

Assimileringens faror. ”Intimate relations between Jews and non-Jews threatens the separate identity.” Dalia Funig, talesperson för Israels utbildningsdepartement, uttalar sig om blandäktenskap mellan judar och icke-judar. Daron Koren skriver kritiskt om judisk separatism.

5 kulor avlossade av israelisk militär dödade en palestinsk tonåring som försökte ta sig igenom separationsbarriären. Gideon Levy fortsätter granskningen av israeliska dödsskjutningar.

Skydda Israel från vilda odjur från Palestina och arabländerna!
Det säger Israels premiärminister Netanyahu som planerar att stängsla in hela landet.
Gunnar Stensson

I veckans nummer
Lördagsmusik
Möten om värdlandsavtalet
Hållbar utveckling och klimat
Höghastighetstågen i Armatur-kurvan
av Gunnar Stensson
Ge upp…
av Karin S.
Kommersialisering och kommunalisering har gjort svensk skola sämst i OECD
av Gunnar Stensson
Röda Kapellet gör musik till Ella Tillemas utställning på Krognoshuset
DN instämmer: Donald Trump är en kass ekonom
av Gunnar Stensson
Varför hävs inte blockaden?
av Gunnar Olofsson
Tredje världskriget?
Haaretz 5/2
av Gunnar Stensson
66 år i skolan, 4:
Läroverket ödesåret 44 – 45

av Den gamle
Redaktion
Göran Persson
Utskriftsvänlig form
Tipsa om Veckobladet
Känner du någon mer som skulle gilla att läsa VB?
 

 

Lördagsmusik

Helgeandskyrkan
13 februari kl 17
Per Bäcker, saxofon
Daniel Vistam, bastrombon

Larsåke Sjöstedt, orgel

 

 

Möten om värdlandsavtalet


Svenska freds lokalförening Lund-Malmö är med och arrangerar två möten om värdlandsavtalet, i Malmö och Lund, 13 och 16 februari.

13 februari, Victoriateatern i Malmö
Vad betyder värdlandsavtalet och Nato för Sveriges säkerhet?

Medverkande: Maj-Britt Theorin, som har verkat som bl.a. nedrustningsambassadör, riksdagsledamot och EU-parlamentariker, och Stina Oscarson, regissör, dramatiker och samhällsdebattör.
Tid: kl. 14.00. Medverkar gör även Fredskören. Fritt inträde och kaffeservering.
Välkomna till en eftermiddag med information och diskussion!
Affisch »

16 februari, ABF, Kiliansgatan 9 i Lund
Kan vi kriga fram fred?
Nato och feministisk utrikespolitik inför omröstningen av värdlandsavtalet.
Medverkande: Stina Oscarson och Sigrid Aliki, fd yrkesofficer och juridikstudent.
Tid: kl. 18.30. Öppet hus, föreläsning, diskussion och fika. Fritt inträde!

Affisch »

 

 

Hållbar utveckling och klimat

I vår är alla Lundabor välkomna till en serie kostnadsfria föreläsningar om klimat och hållbar utveckling. Föredragen hålls i Stadshallen klockan 19:00 med mingel från 18:30.

Onsdag 2 mars: Hållbar design
Carl Dalhammar
forskar om cirkulär ekonomi, styrmedel och ekodesign vid Lunds universitet

Onsdag 9 mars: Fossilfri trafik
Mattias Goldman
, VD för tankesmedjan Fores, berättar om hur arbetet går och diskuterar hur vi kan lösa utmaningarna.

Onsdag 16 mars: Vem kan man lita på?
Eva Eiderström
, chef för ”Handla miljövänligt” på Naturskyddsföreningen, svarar på frågorna och ger praktiska tips för en mer hållbar konsumtion.

Onsdag 30 mars: Klimatet i skönlitteraturen
Docenten i litteraturvetenskap Paul Tenngart berättar om den nya genren ”climate fiction” och dess omfattning, innehåll och effekt.
Affisch »

 

 

Tredje världskriget?

Robert Fisk konstaterar att den ryska bomboffensiven mot Aleppo och  Assad-truppernas framgångar, som tvingat fler än 50 000 människor på flykt, också har försvagat ISIS. Han varnar för  att en konflikt mellan Nato-staten Turkiet och Ryssland kan leda till ett nytt 1914.
Independent 6/2
 


Lyssna på Youtube »