Valtipset

Såg du valtipsets popup-ruta när du kom in på sidan? Om du bara klickade bort den men ångrat dig och vill vara med och tippa utgången av kommunvalet i Lund så klicka på knappen nedan så kommer den fram igen.
Lycka till


 

Alla så falla de neder i sumpen

Skolorna i Lund sjunker år efter år allt snabbare och allt djupare i Lärarförbundets ranking efter det att Allianspartierna tagit över ledningen 2006. Visserligen lyckades Lund till en början behålla en relativt hög placering tack vare skickliga lärare och välutbildade föräldrar. Men nu går det inte längre.
   Förra året fick Lund en tiondeplacering.  Det var inte lysande, men ändå inte katastrofalt. I år har våra skolor hamnat på plats nummer 18.
   2006 hörde de svenska skolorna fortfarande till världens bästa. 2014 fick vi klart för oss att Sverige har den sämsta skolutvecklingen bland de 34 länder som ingår i Pisa-mätningen.
   Lund låg i topp under de år då Sveriges skolor hörde till världens bästa. Nu har kommunen sjunkit till en artonde-placering i ett skolsystem som hamnat bland i botten i Pisa-mätningen.
   Att återupprätta kvaliteten i skolorna, både Lunds och Sveriges, kommer tyvärr att ta några år efter maktskiftet, liksom det tog några år att fördärva den. Men det måste göras.
Gunnar Stensson

 

 

Lund faller pladask

LUND FALLER PLADASK I SKOLRANKNING
I Lärarförbundets rankning - Årets skolkommun - faller nu Lunds kommun från fjolårets 10:e placering till 18:e plats. Snacka om fritt fall!

LUND FALLER PLADASK I HBTQ-RANKNING
Nyligen publicerade RFSL en utvärdering av kommunernas arbete med hbtq-frågor. Lund föll från en tidigare delad fjärde plats till plats 21!

LUND FALLER PLADASK I MILJÖRANKNING
I somras redovisade tidningen Miljöaktuellt sin årliga rankning av kommunernas miljöarbete. Lund föll från en 13 plats i fjol till en 16:e plats i årets rankning. År 2011 låg Lund på första platsen i denna miljörankningen.
Det är uppenbart att det behövs en ny majoritet och en ny politik i Lunds kommun!
Ulf Nymark

 

 

Amatörer och profitörer

Kommunernas skolpolitiker är okunniga amatörer, fräste Jan Björklund härom dagen. Lars Hansson, FP, ordförande i skolnämnden för Lunds stad och Carolina Nordbeck, FP, ordförande i skolnämnden för de östra kommundelarna, får väl ta åt sig sin del av Jan Björklunds svepande inkompetensförklaring, i synnerhet som Lund rasar i Lärarförbundets ranking.
   ”Politikerna ska inte bestämma över skolan. Det ska föräldrarna och barnen göra”, fortsatte Jan Björklund. ”Vi kan inte låta amatörer styra vår skolpolitik. Skolorna måste förstatligas.”
   Ursäkta den egendomliga logiken. Den är Björklunds.
   Det är nog faktiskt så att skolan borde förstatligas. Inte för att kommunpolitikerna skulle vara okunniga. De är oftast både kunniga och ambitiösa – när det gäller den egna kommunen.
   Det finns mer än 200 kommuner. Alla åtnjuter kommunalt självstyre. Det blir många sorters skolpolitik.
   Problemet är att skolan förlorade sin likvärdighet i och med kommunaliseringen. Somliga kommuner är rika, andra fattiga, somliga kommunpolitiker ville leda skolan åt ett håll, andra åt ett annat. Somliga är storstad, andra landsbygd. Skolan måste förstatligas för att resurserna ska fördelas lika och undervisningen bli likvärdig.
   Så resonerar förstås inte Jan Björklund. Han beundrar i stället profitörerna, de proffsiga friskoleföretagare som gör vinst. Det är annat det, än de enfaldiga kommunpolitikerna! Björklund är en fanatisk anhängare till det fria valet och skolpengen. Utan dem skulle ju inte profitörerna göra någon vinst.
   Han påstår trots detta att han vill att skolan ska förstatligas. Han vet förstås att det inte kommer att ske. Alliansen, MP och S är emot.  Bara Vänsterpartiet håller med.
   Men Vänsterpartiet vill ha en helt annan skola än Jan Björklund, en skola som är lika bra för alla.
Gunnar Stensson

 

 

Framgafflat - om cykel och trafik:
Från cykelöverfart till cykelpassage

Självklart vet alla cyklande VB-läsare att vi den 1 september fick för cyklister nya och betydelsefulla bestämmelser i Trafikförordningen? Eller? I varje fall så missade jag det och upptäckte det först flera dagar efter månadsskiftet. Och det av en ren slump. Nog tycker jag att massmedia har varit märkligt försiktiga med att skriva om denna regel.
   Vad är det då för regel? Jo, den 1 september bytte alla befintliga cykelöverfarter (ni vet, de som markeras med en rad av sockerbitsliknande vita rutor, oftast belägna i anslutning till övergångsställe) namn. De heter numera cykelpassager. Samma regler gäller för cykelpassage som det gjorde för cykelöverfart fram till den 30 augusti.

Sockerbitar och hajtänder
Men nu kommer det: cykelöverfarterna ska nu beteckna en ny innovation på cykeltrafikens område. De nya cykelöverfarterna blir ett slags ”övergångsställe för cyklister”, dvs korsande fordonstrafik ges väjningsplikt gentemot cykeltrafik som ska korsa vägbanan. De nya cykelöverfarterna får en skylt som blir en herr och fru Gårman på cykel. Bilkörbanan ska vara så beskaffad att det inte utan besvär ska gå att köra mer än 30 kilometer i timmen genom överfarten. Vägmarkeringen i körbanan blir ”sockerbitar” plus ”hajtänder”.

Risk för alltför få cykelöverfarter
En gissning är dock att det kommer att byggas förhållandevis få cykelöverfarter i städer och tätorter. Dels kostar det ju en slant att bygga om och för bilar fartdämpa befintliga cykelpassager, dels hindrar ju väjningsplikten i viss utsträckning bilisterna fria framfart. Och den är ju närmast helig för många trafikpolitiker.
   De nya bestämmelserna i Trafikförordningen är givetvis ett steg framåt. Men det gäller att se till att kommunen också nyttjar reglerna och inför cykelöverfarter på bred basis så snart som möjligt. Kompletteras detta med att göra huvudstråken för cykeltrafik till huvudleder har flera kraftfulla tramptag tagits på vägen mot en god cykelstandard.
   Men varför i all världen ska regeringen krångla till det och döpa om befintliga cykelöverfarter? Det skapar bara förvirring.
Ulf Nymark

 

 

Inte till salu

Denna vänsterpartiets huvudparoll i årets val har skapat mycket besvär för både politiska motståndare och presumtiva vänner. Man har fått massor av kritik och ifrågasättande från alla håll i medierna, från medborgarna har men mest fått instämmande men det är en annan historia.
   Efter reportaget i Hallandsnytt borde det bli svårare att avfärda parollen ”Inte till salu”. Men det kommer säkert alliansförespråkarna att klara. För varje dag och varje exempel blir det allt klarare, åtminstone för mig, att tron på privatisering är just en tro som liksom andra trosriktningar existerar i en annan värld än den som baseras på fakta.
   Nedan finns ett litet citat från SVT:s sidor med en länk till reportaget. Sist finns en lista över de fem företag som gjorde störst vinst på sina asylboende 2013.
Göran Persson
 


 

Asylboendets vinst finansierade spa
Migrationsverkets asylboenden skapar i flera fall storvinster hos de privata bolag som anlitas, det visar SVT:s granskning. Ett exempel är Liagården AB i Halland där miljonvinster från asylboendet gick till en spa- och konferensanläggning.
Migrationsverket betalade Liagården 20,8 miljoner kronor för att de under 2013 bedrivit flyktingboendet Lia Hof utanför Ullared. Kostnaden baseras på antalet asylsökande och dygn som de vistats på boendet. Liagården gjorde på detta en storvinst och kunde betala ut drygt tio miljoner kronor i koncernbidrag till moderbolaget Ästad gård AB.
– Jag tänker väl inte så mycket kring vinsten. Det blev ett väldigt stort överskott från 2013 på grund av en väldigt hög beläggning som vi aldrig någonsin hade kunnat förutspå, säger Daniel Carlsson, styrelseordförande för Liagården och Ästad gård, till SVT Västnytt.
Läs mer på SVT


De fem företagen som tjänat mest på asylboenden 2013
Företag        Utbetalt miljoner    Rörelsemarginal
Hewal Fas-
tigheter AB      35,2                     56 %
Liagården AB   20,8                     5 2%
Hermansson-
bolagen AB        9,1                     45 %
CLT Care AB    13,7                     37 %
Grytan Invest    26,6                     32 %

 

 

Haaretz om israelisk politik, 2/9

Var vi än befinner oss denna Rosh Hashanah (det judiska nyåret som börjar vid solnedgången den 24 september) så kommer 450 palestinska barn sitta bredvid oss. De kommer varken vrida sig eller känna sig rastlösa. Men det kommer vi att göra. De levde förra året och nu är de döda.
Bradley Burston

Lieberman, Israels utrikesminister: Israel står bakom beslutet att expropriera palestinskt land på Västbanken.

Abbas: Palestinska myndigheten kommer att presentera en plan för israeliskt tillbakadragande från Västbanken inom tre år för de arabiska utrikesministrarna.

Stödet för Hamas ökar bland palestinierna, enligt en färsk opinionsundersökning, medan stödet för Abbas minskar. Majoriteten palestinier stöder Hamas förslag om väpnad kamp på Västbanken.

 

 

Sven-Hugo Mattson
Lund är ingen bra gång- och cykelkommun

Lund är en bilkommun. Jag har en mer än 60- årig erfarenhet av Lund som trafikkommun. Då fanns inte yttre ringen med Motorvägen, Norra ringen m.m. Det är jätteinvesteringar som gjorts här. Infartsvägarna har breddats och vi har fått massor av p-hus, ibland bara för handeln. Vi har fått ett Nova och ett Mobilia med enorma mängder god mark enbart för bilparkering. Tror vi att vi har oceaner av mark? Vi har byggt nya motorvägar till Kävlinge och Gårdstånga där det redan fanns vägar. Motsvarande investeringar i gång- och cykelvägar är bara en bråkdel av detta. Och, för tusan, nu skall jag inte svära mer, de har ju byggts för att få undan de cyklande från körbanorna och bilarna.

1950-talet
För drygt 60 år sedan fanns inte ett enda trafikljus i Lund. Dessa som är ett hinder för cykeln och gåendet har ju inte tillkommit för dessas skull men det hindrar deras framfart. När jag började skolan, sju år gammal, tog jag bara cykeln och satte ut den på körbanan och cyklade ”närmaste” vägen till skolan, dylikt. Jämför med att man nu inte släpper ut barnen i trafiken förrän vid 11 års ålder. Jag parkerade min cykel vid på trottoarkanten, nu måste jag hitta ett cykelställ inte alltid särskilt nära dit jag skall, det vill säga om jag nu hittar något cykelställ. Vid stationsområdet tar det sin tid.
Läs mer »

Obehagliga applåder

Ännu en gång har vi lånat en text från Mats Olssons blogg ”Olsson betalar”. VB tycker att nedanstående inlägg är så pass anmärkningsvärt att det måste spridas så mycket som möjligt.
   Om du klickar dig dit kan du läsa vad vänsterpartiet vill göra åt Lunds snabba fall i skolrankingen som det finns flera artiklar om i veckans VB.

I måndags deltog jag i en debatt i Lund med ett oväntat och obehagligt inslag. Debatten arrangerades av spårvagnshatarpartiet FNL, men samtliga fullmäktigepartier var också på plats. Salen dominerades naturligtvis av motståndare, de flesta akademiker +70 år. SD har nyligen anslutit sig till spårvagnsmotståndet och representerades av den kände rasisten Ted Ekeroth, lillebror till Kent (han med järnröret och Avpixlat).
   Så fort sverigedemokraten yttrade sig applåderade och jublade dessa förfinade borgare, ja, inget av Ekeroths hemsnickrade argument var för billigt och plumpt för att inte publiken skulle uttrycka sitt gillande. Jag kände en iskall vind från 1930-talet svepa genom lokalen, rasisterna och i alla fall delar av det akademiska Lund hade funnit varandra igen.
   Med sådana vänner behöver Sverker Oredsson och de andra i FNL inga fiender.

 

 

Lucifer
Tre torgmöten

Jag tar del av den lokala politiken som valarbetare på orkesterplats och det färgar mitt perspektiv. Här är mina intryck från tre möten under den gångna helgen.

Ett nederlag mot de andliga krafterna
Det finns de som säger att religionen inte spelar så stor roll i politiken längre, i varje fall inte i Sverige. Då har jag ett aktuellt och smärtsamt motexempel.
   Vänsterpartiet hade ett litet möte med musik på Clemenstorget i fredags, sen eftermiddag. Tanken var att möta de anstormande människomassor som kommer från tågen via utgången i gamla godsmagasinet. Talare var en av våra bästa och sakligaste kommunalpolitiker, Lars Ohlsson, med fokus på vård- och omsorgsfrågor. Men 25 meter bort mitt emot ingången till Malmborgs stod en grupp med 6-8 sångare, elgitarr och slagverk. För att undvika konflikter sände vi ut förhandlare men mötte ingen förståelse. Vi fick dock veta att det rörde sig om en frikyrklig grupp från Kamerun och att de liksom vi hade polistillstånd.
Läs mer »

 

 

Nazistmötet i Limhamn brott mot FN-konventionen mot rasism

Utöya visade oss vad en enda nazistisk terrorist kan göra. Den dagen IS kräver demonstrationstillstånd kommer Helmersson troligen inte att hävda att det viktigaste är att skydda IS yttrandefrihet. Liberala opinionsbildare bör vakna upp och inse att även nazister är terrorister.
Maria Küchen, SDS 3/9

Ett rasistiskt, antisemitiskt möte arrangerades av Svenskarnas parti på Limhamns torg den 26/8 av Svenskarnas parti, tidigare Nationalsocialistisk Front. Svenskarnas parti står för antisemitism och utvisning av alla ickesvenskar.
   Hitler är partiets föredöme. Under hans tolv år vid makten mördades 5,5 miljoner judar i koncentrationslägren, liksom ytterligare flera miljoner romer och andra minoriteter.
   Sverige undertecknade 1969 FN-konventionen mot rasism vilket innebär att vi förbundit oss att förbjuda rasistiska och nazistiska organisationer. I Sverige tillåts ändå nazistiska partier som Svenskarnas parti att framföra sitt budskap offentligt.
   För detta fick regeringen nyligen stark kritik från FN. Regeringens försvarar sig med att Sverige i stället har antagit en lag mot hets mot folkgrupp.
   Sannolikt innebar Svenskarnas partis möte ett brott även mot denna mesigare lag. Att det strider mot FN-resolutionen är solklart.
   Men opinionen mot nazism och antisemitism är stark i Malmö. Ett par tusen människor demonstrerade mot nazisterna.

Tre moderata kommunpolitiker vägrade dock ”närvara” vid manifestationen. De ”anade att extremvänstern skulle ta till våld”.  Den aningen vägde tyngre än deras avsky mot nazismen.
   Nu blev det ju snarare polisen som ”tog till våld” för att skydda ett möte som sannolikt var illegalt. Detta har i efterhand mötts av omfattande kritik.
   Dock inte från de tre moderaterna.  I en debattartikel i Sydsvenskan en vecka efter demonstrationen skriver de: ”I ett civiliserat samhälle har staten monopol på våld.”
   Hitler kunde inte ha uttryckt det bättre. De tre politikerna är Stefan Lindhe, Torbjörn Tegnhammar och Noria Manouchi.
   I stället för att solidarisera sig med den akuta kampen mot nazismen vill de – någon gång, så småningom – bilda ett ”nytt råd för tolerans och öppenhet”. Det ska ersätta det nuvarande Dialogforumet som ”har spelat ut sin roll”.
   Poängen med det nya rådet är att utestänga Vänsterpartiet ”om det inte tar tydligt avstånd från extremvänstern”. Så var det med den öppenheten.
   Nu lär ”rådet” aldrig bildas. Allianspartierna förlorar sannolikt valet. Men glöm inte att rösta rödgrönt, både i Malmö och Lund. Det är en viktig del i kampen mot rasism och nazism.
   Sydsvenskans vik. debattredaktör Tiina Meri är ansvarig för att deras artikel infördes den 31 augusti.
Gunnar Stensson

 

 

Ship to Gaza vann i domstol – Israel skall återlämna Estelle

PRESSMEDDELANDE: 2014-08-31

Idag (31/8) avkunnade en israelisk domstol beslut i rättstvisten mellan Ship to Gaza Sverige och den israeliska staten, angående rätten till segelskonaren SV Estelle. Utslaget innebär att domstolen helt och hållet går på Ship to Gazas linje. När Ship to Gaza inledde rättsprocessen med att kräva att få tillbaka sitt fartyg svarade den israeliska staten med en begäran om att få konfiskera fartyget. Domstolen avisade denna begäran och bekräftade Ship to Gazas rätt att återfå Estelle. Domstolen ålade också den israeliska staten att betala rättegångskostnaderna.
 


 

Estelle användes i Ship to Gazas aktion för att bryta blockaden av Gaza sommaren och hösten 2012. Hon seglades då ca 5000 nautiska mil från Östersjön till Östra Medelhavet innan hon den tjugonde oktober kapades av israeliska marinen, cirka 30 nautiska mil utanför Gazas kust. Sedan dess har såväl fartyget som last varit beslagtagna av den israeliska staten. Ship to Gaza har hela tiden hävdat fartyget och dess last hålls i strid med såväl internationell som israelisk lag.
   Ship to Gazas talesperson Dror Feiler säger med anledning av domen: ”Vi upprepar nu vårt krav på att fartyget och dess last snarast återlämnas till oss och att den israeliska staten ersätter oss för alla eventuella skador som kan ha uppkommit medan fartyget olagligen varit beslagtaget.”
Talespersoner för Ship to Gaza Sverige:

Dror Feiler & Ann Ighe

 

 

Helgens skyfall dränkte Lund

Nedanstående text är en kontrafaktisk historia. Värt att komma ihåg är att det bara är två mil och en massa tur som gör den kontrafaktisk. Inte ett enda dugg skicklighet eller förutseende.
Red

Regnet vräker ner i den damm som omger Universitetssjukhuset. En övergiven ambulans står vid huvudingången. Man kan bara ana hur det ser ut i kulvertar och källarutrymmen. Ljuset flackar i fönstren.
   Allhelgonakyrkans torn är osynligt i regnet. Vattenmassorna forsar nedför St Laurentigatan.  Clemenstorget är en sjö med allt djupare vatten. Bangatan är helt översvämmad. Vattnet når upp till järnvägsbron över Trollebergsvägen. Ett godståg har stannat i höjd med stadsparken.
   Asfaltöknen runt Nova står under vatten och den till bredden fyllda Rinnebäcken forsar dånande ut i Höje å vid Värpinge.
   Den starkaste strömmen flyter längs Bredgatan. Domkyrkan är helt omgiven av vatten och vattnet stiger på Domkyrkoplanen. Lundagård ser ut som en tropisk mangroveskog. Vattnet flödar över Stortorget och strömmar vidare längs Kyrkogatan och Stora Södergatan.
   Man kan inte se tvärsöver Mårtenstorget. Vattenytan piskas vit av slagregnet. Vattenmassorna flödar utför Bankgatan och följer sedan Södra Esplanaden och förenar sig med huvudflödet vid Mejeriet.
   Några bilar flyter med vattenmassorna ner mot Mejeriet. Vattnet stiger längs Ringvägen och fördjupas under järnvägsbron. Vatten omger Klostergården.
   Lund är inte platt som Malmö utan sluttar ganska brant från lasarettet ner mot Höje å. Skyfallet får därför ett våldsammare förlopp, men vattenmassorna rinner rätt snart ut ur själva centrumområdet.
   Dagvattensystemet i södra Lund överfylls snabbt. Vattnet sprutar upp ur dagvattenbrunnarna. Den stora kulverten längs järnvägen dånar. Reningsdammarna stiger över sina breddar. Vattnet forsar över vall och gångstig ner i Höje å.
   Allvarligast är att Lunds vattenförsörjning hotas eftersom vattnet har stigit över den vall som omger vattenverket i sluttningen och står meterhögt över golvet i pumprummet.
   Badarevägen slutar i en vidsträckt sjö som hela tiden stiger trots att regnet avtar och kanske upphör om några timmar. Vattenmassorna från Lund fortsätter att strömma ner. De nybyggda husen i Källby Äng sänks i vatten som snart når upp till fönstren på nedre våningen.
   Höje å fylls på från norr och från söder i St Lars-området. De hårdgjorda ytorna har mångdubblats allteftersom den forna parken exploaterats allt hårdare. Vatten sprutar ut ur kulvertarna. Vatten flödar över Malmövägen vid Höjebro.

Ett par dagar senare har vattnet runnit vidare utför Höje å och vållat översvämningar i Lomma. Där är skadorna dock ganska måttliga, mindre än efter förra årets höststorm. Också Klostergården har klarat sig relativt bra tack vare sitt höga läge ovanför ådalen och de höga träd och gräsvallar som omger bostadskvarteren.
   I Källby ängar ser det däremot ut som om en tsunami drabbat området. Skadorna på bebyggelsen är omfattande. Vattenverket klarade sig nätt och jämt tack vare den stora tillgången på pumpar som hela tiden arbetade för högtryck. De nya tegelbyggnaderna är leriga långt uppåt väggarna.
   Experter varnar för att liknande häftiga skyfall kommer att bli vanligare i takt med att klimatet blir varmare. Det är hög tid att anpassa Lund till det nya klimat som kommer att prägla det tjugoförsta århundradet.
Gunnar Stensson

 

 

Bertil Egerö
Pierre Schori om Israels krig mot Gaza: Utan protester blir vi medskyldiga till mardrömmen i Gaza

Svallvågorna efter det senaste israeliska kriget mot Gazas 1,8 miljoner har långt ifrån förklingat. Att Israel står som den stora politiska förloraren verkar helt klart. Nu prövar Netanyahu att blidka sina högerextremistiska kritiker med att planera en konfiskering av en stor landyta nära Betlehem. USA protesterar, men utan hot om sanktioner.
   I en artikel häromdagen i Dagens Arena skräder Pierre Schori inte orden, om Israel som den enda medlemsstaten i FN som bombar sönder FN-installationer, den enda staten som helt ostraffat bryter mot internationell lag och mänskliga rättigheter.
   EU reagerar med sanktioner när Ryssland annekterar Krim och stöder rebellgrupper i östra Ukraina. Israels erövringspolitik, med betydligt aggressivare inslag, möter inga liknande protester.
   Här följer Schori-artikeln, något kortad.
Bertil Egerö

Artikeln i sin helhet kan läsas i Dagens Arena.
 


 

I detta tredje anfallskrig på sex år mot Gaza finns det bara en otvetydig vinnare: den israeliska vapenindustrin.

Speciellt framtagen ammunition, som likt de förbjudna klusterbomberna exploderar högt över marken, användes för första gången i massiv skala också mot civilbefolkningen. Så även nya tunga betongkrossande bomber och nattliga kikarsikten för prickskyttar. [1]

Israel toppar trion av länder som exporterar mest vapen per invånare. De två andra är Sverige och Ryssland.[2]
Läs mer »

I veckans nummer
Appellmöte i Klostergården
Emil Jensen på Maktskiftesfestival
Natt till dag
Filmtips: "Om våld"
BDS för ett fritt Palestina
Håll musiken igång!
med Mikael Wiehe
Valtipset
Obehagliga applåder
av Mats Olsson
Tre torgmöten
av Lucifer
Alla så falla de neder i sumpen
av Gunnar Stensson
Lund faller pladask
av Ulf Nymark
Nazistmötet i Limhamn brott mot
FN-konventionen mot rasism

av Gunnar Stensson
Amatörer och profitörer
av Gunnar Stensson
Framgafflat - om cykel och trafik:
Från cykelöverfart till cykelpassage

av Ulf Nymark
Ship to Gaza vann i domstol – Israel skall återlämna Estelle
Helgens skyfall dränkte Lund
av Gunnar Stensson
Inte till salu
av Göran Persson
Haaretz om israelisk politik, 2/9
av Gunnar Stensson
Pierre Schori om Israels krig mot Gaza: Utan protester blir vi medskyldiga till mardrömmen i Gaza
av Bertil Egerö
Lund är ingen bra gång- och cykelkommun
av Sven-Hugo Mattson
Redaktion
Göran Persson
Utskriftsvänlig form
Tipsa om Veckobladet
Känner du någon mer som skulle gilla att läsa VB?
 

 

Appellmöte i Klostergården

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet kommer till Klostergårdens centrum fredag 5/9 klockan 17. Röda Kapellet spelar.
   Det blir tillfälle att fråga politikerna om när Klostergården ska få en ordentlig träffpunktsverksamhet, hur det blir med servicebussarna, vad de kan göra för Klostergårdsskolans fotbollsplan och mycket annat.

 

 

Emil Jensen på Maktskiftesfestivalen

Demokratisk vänster i Lund satsar sina sista slantar på att det ska bli maktskifte i Lund. Partiet ställer som bekant inte upp i kommunalvalet. Ett enda mandat efter två val räcker inte för att göra skillnad. Istället uppmanar man sina tidigare väljare och sympatisörer att rösta rött eller grönt eller på Fi i kommunalvalet i Lund.

Kl 18 Demokratisk vänster öppnar festivalen.
Kl 18.02 spelar Iryas Playground.
Kl 20.00 står Emil Jensen på scenen.
Kl 22.00 kommer Silvana Imam.
 

Mellan artisterna blir det appeller och utfrågning av kommunala representanter från arrangörerna – Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Feministiskt initiativ och Miljöpartiet -- samt från festivalens stödjande parti Demokratisk Vänster.

   Mer om festivalen på Facebook, sök på Maktskiftesfestivalen.

Per Roijer
Affisch »

 

 

Natt till dag

Nycirkusopera om människans dubbla natur, om livets ljus och mörker. Palaestra Vokalensemble möter cirkusartister och stråkmusiker ur Bastard Barock. Tillsammans utlovar vi en nyskapande föreställning om livet och människan under ledning av Cecilia Martin-Löf.
   I början av september möts cirkusartister, sångare och barockmusiker i en nyskapande föreställning om livet och människan. Är vi goda eller onda? Är livet sorg eller glädje? Njutning eller smärta? I musik, dans och akrobatiska krumsprång visar vi en dag på jorden med allt vad som finns av översvallande skönhet och ogenerad egoism. Föreställningen pågår i ca 1 timme och 15 minuter utan paus.
   Biljetterna kostar 150 (ordinarie), 100 (student, pensionär), 50 (barn t.o.m. 15 år) och förköps från medlemmar ur ensemblen (t.ex. via susannawhitling@hotmail.com / 0733-163309 eller på ticnet.
Tid: Föreställningar 5, 6, 12 och 13 september kl. 19:30-20:45.
Plats: Stenkrossen, Kastanjegatan 13

 

 

Filmtips

Intressant program på Kino under veckoslutet för den som har tid. Ytterligare ett tillfälle att se filmen "Om våld", som baseras på Frantz Fanons skrifter, särskilt "Jordens fördömda". För oss som var aktivister för frigörelsen i de portugisiska kolonierna, när det begav sig, blir det nästan lite nostalgiskt.
Lördag 6 sept, 14.00 Om våld, 15.30 Filmen följs av samtal: Afrika idag.
   Yahia Mahmoud, lektor vid Kulturgeografiska institutionen i Lund, berättar om relationen mellan Afrika och Europa idag.
   Frantz Fanon var absolut ingen våldsförespråkare, han analyserade våldet som välutbildad fransk psykiater. Nu är det på modet bland etablissemanget att beskylla oss till vänster om mitten för att vara våldsförespråkare, samtidigt som det är vi som drabbas av etablissemangets våld. På det möte jag antydde i mitt förra meddelande fick jag mig till livs att Hamas nyligen försökt utplåna Israel. Nyttigt att påminnas och det är en utmaning att kontra denna tvärsäkra okunnighet. Att skrika enkla floskler leder ingenstans.
Kerstin Johansson

 

 

BDS för ett fritt Palestina

Sofielunds Folkets Hus, Rolfsgatan 16, Malmö

 den 8 september kl. 18:30

Huvudgäster: Michael Deas (talesperson BDS Europa) och Anna Wester (Ordförande Palestina grupperna Sverige)

Bojkott är ett verktyg som ligger i dina händer som konsument. Du kan välja att inte köpa israeliska produkter så länge ockupationen och brott mot folkrätt pågår.
   Desinvestering innebär att företag, banker och institutioner drar tillbaka investeringar som stödjer den israeliska ockupationspolitiken.
   Sanktioner är politikernas och de globala institutionernas verktyg att med handelshinder, förbud mot militärt samarbete eller begränsningar i de diplomatiska förbindelserna markera att man inte accepterar statens politik.
   Det internationella samfundet är handlingsförlamat, därför krävs det nya metoder för att aktivt verka för fred mellan Israel och Palestina.
   Styrkan med BDS är att det är en ickevåldsmetod. Dessa metoder har större moralisk legitimitet och har dessutom i allmänhet visat sig vara mer effektiva än våldsamma alternativ vad gäller att på kort sikt uppnå utsatta mål, samt att på lång sikt bidra till ökad demokratisering och stabilitet.
   Ni kommer under eventet få veta mer om BDS-rörelsen och varför SSU ställer sig bakom den. Alla är varmt välkomna!
Arrangörer: SSU Malmö & Helsingborg

 

 

Håll musiken igång!
med Mikael Wiehe

Röda Kapellets kulturmanifestation lördag 13 september till Gunnar Sandins minne

 

Blåsorkestern Röda Kapellet gör en stor manifestation för kulturen, Håll Musiken Igång, lördagen den 13 september 2014. Det är en hyllning till Gunnar Sandin. Gunnar startade orkestern för 40 år sedan och avled 2012. Tretton orkestrar och körer med olika anknytning till kultur, politik och studentliv i Lund kommer att spela på gatorna i centrala Lund denna lördag. Sammanlagt 200 musikanter är aktiva.

   Dagen avslutas med en fest på Mejeriet för allmänheten. På scenen står välkända musiker och musikanter med Mikael Wiehe i spetsen.
   "Håll musiken igång" är Gunnars egna ord och namnet på den fond som bildades för pengar som strömmade in till hans begravning.
   Vi är totalt tretton körer och orkestrar som kommer att spela och sjunga på olika platser i stan mellan kl 11 och 13.30.
   Manifestationens första del avslutas genom att alla orkestrar och körer sjungande och spelande går mot Stortorget via alla tillgängliga anslutande gator. Kl 14 kommer alla tillsammans (drygt 200 sångare och musikanter) att göra ett gemensamt framförande på Stortorget.
   Festen på Mejeriet börjar kl 19.30, inträde 150 kr.

Deltagande grupper
Röde Horn, Köpenhamn, Jernbanekapellet, Alte Kamereren, Bleckhornen, Spelmansgillet, Lufsen Swingsters, Röda Kapellet, Kantarellerna, Ostrochorus, Midnattskören, Reclaim with song, Malmö, Oktoberkoret, Köpenhamn, Tagorekören

Program för kvällens fest på Mejeriet

Programmet börjar 19.30. Följande artister och grupper kommer att medverka: Röda Kapellet, Mikael Wiehe, Anna-Mia Barwe, Lufsen Swingsters, Midnattskören
Dans till Lund Big Band
Konferenciär: Kristina Merker-Siesjö

Affisch »