Valtipset

Såg du valtipsets popup-ruta när du kom in på sidan? Om du bara klickade bort den men ångrat dig och vill vara med och tippa utgången av kommunvalet i Lund så klicka på knappen nedan så kommer den fram igen.
Lycka till


 

Kom tillbaka, MP! Ni saknades.

Samtidigt som Skåne mot rasism demonstrerade i Malmö samlade S, V, F! och Vårdpartiet drygt femhundra upprörda lundabor i alla åldrar till en vårdprotest. Ingen enda polis syntes till. Det ledde till att det blev besvärligt att korsa den hårt trafikerade Bangatan. Poliserna var väl i Malmö.
   Lena Fällström, S, var demonstrationsvakt. Hon gladdes över att så många hade kommit, men också över att Tekniska nämnden enhälligt hade anslutit sig till hennes förslag att tillmötesgå ett medborgarförslag från 21 Klostergårdsbor om en ny utredning av servicebussarna, som hon berättade om i förra numret av Veckobladet.
”Det hör också till vården, underströk hon. Det är viktigt att våra sköraste medborgare lätt kan nå sina vårdcentraler!”

”Patienter och arbetsmiljö – hur många patienter ska dö?” löd ett av de slagord som skanderades under vandringen från Clemenstorget till Stortorget, där Saima Jönsson, förstanamn på V:s valsedel till regionfullmäktige, och Henrik Fritzon, S, lovade en vårdpolitik som sätter patienter och arbetsmiljö i centrum.
   Ett parti saknades i lördagens vårdprotest i Lund: Miljöpartiet.
   Miljöpartiet ingår i den borgerliga femklövern i Region Skåne och delar alltså ansvaret för den förda vårdpolitiken. Dock kunde jag se flera enskilda miljöpartister som genom att demonstrera protesterade mot det egna partiets politik.
   De kan bidra till att vrida politiken rätt igen genom att kryssa partiets toppnamn Karin Svensson Smith, på partiets riksdagslista.
Gunnar Stensson

 

 

Ulf N
Miljöpartiet: Gör Lund till en verklig cykelstad!

Trots sina många fördelar är cykeln ett trafikslag som sällan får den prioritet den förtjänar i stadsplaneringen. Den klumpas i ihop med gångtrafik trots att det missgynnar både cyklister och gångtrafikanter. Den får lämna företräde för biltrafik. Nästan som att det skulle vara en princip att störst och hårdast får komma fram först. När vägar underhålls och snöröjs blir oftast cykelvägarna åtgärdade sist.
   Lunds kommun har en hög andel cykelresor i tätorten Lund. Det har gjort att kommunen fått pris som cykelkommun vid flera tillfällen, men vi ifrågasätter om Lund verkligen är så bra på cykeltrafik egentligen. Vi vill att fler människor ska känna sig lockade att ta cykeln Lund genom att ge Lund verkligt bra och säkra cykelvägar. Då kommer fler att välja att ställa bilen till förmån för cykeln. De flesta partier i Lund pratar numera om att prioritera cykeltrafiken. Men innebörden av detta ”prioritera” är oklar, dvs de konkreta åtgärder man vill genomföra är oftast väldigt diffusa. Nedan följer Miljöpartiets 14 punkter för att göra Lund till en verklig cykelstad. Inget annat parti har hitintills så klart och tydligt uttryckt vad de menar med ”att satsa” på cykeltrafiken.
Läs mer »

 

 

Strategi för F!

Jag tror att väljarna vågar rösta på ett litet parti i kommunalvalet, säger F!s förstanamn i Malmö Linda Hiltman. Hon hoppas naturligtvis på ett par platser i riksdagen, men hennes uttalande uttrycker en vinnande strategi för F! på lång sikt.
   Man kan se frågan ur ett lundaperspektiv. Det är uppenbart att många har starka och välgrundade skäl att rösta på F! Jag bedömer att F! har stor chans att vinna ett par tre mandat i kommunalvalet. Därmed skulle jämställdhetsperspektivet få en välbehövlig förstärkning i lundapolitiken.
   Däremot är många vänsterväljare oroliga för att en röst på F! i riksdagsvalet i värsta fall kan leda till att chansen till maktskifte och vänsterseger spelas bort.
   Detta oroar också F!s kärnväljare eftersom F!s kärnfrågor uppenbart får mycket svårare att nå genomslag om Alliansen sitter kvar vid makten.
   En framgång för F! I årets kommunalval i flertalet av landets kommuner skulle radikalt ändra läget för jämställdhetsfrågorna. Det skulle också innebära att F! stärktes som organisation och öppna vägen för framgångar även i 2018 års val och framöver.
   För att krympa perspektivet ytterligare. Här i Lund skulle man kunna tänka sig att F! i händelse av en lokal valframgång (sannolik) tog över DV:s visserligen vattenskadade, men centralt belägna partilokal och även delar av DV:s övriga utrustning. DV och F! har samarbetat även under den gångna mandatperioden.
Gunnar Stensson

 

 

Litteraturtävlingen

Det rätta svaret om författaren till dikten ”Nu sjunger vi ogräsens lov” kom i ett anonymt mejl från signaturen ”Amanda och Cecilia, halvsystrar”. Vi tackar och återger delar av mejlet.
   Dikten till ogräsen är förstås skriven av Margaret Atwood. Den står i Syndaflodens år. Genmodifiering och girighet utrotar till slut mänskligheten som ständigt utrotar andra djurarter.

DÖDEN ETT BRA SÄTT ATT GÅ NER I VIKT
Grisar blir organdonatorer som donerar hjärtan, njurar och hjärnsubstans. Ständigt plockar lystna fingrar i DNA-kedjorna och åstadkommer kombinationer med groteska konsekvenser. New York sköljs ut i havet. Orkaner. Outhärdlig hetta. New York blir en rövarkula i Plebsland med slaveri, droger, sexhandel, mord, tortyr och makthavarnas drönare. Rika lever i closed societies, okunniga om livet i plebsland., skyddade av paranoida säkerhetsorganisationer.
   Guds trädgårdsmästare är en galen sekt. Eller en hemlig motståndsrörelse. Adam 1, 2, 3 och Eva 1, 2, 3. Takodlare. Svampspecialister. Toby, Lucerne, Zeb, Snömannen Billy, Amanda, Glenn, Crakersbarnen, Svartskägg. De har sin Ark på sitt Ararat. Toby botar kallbrand med flugmaskar som äter upp det ruttna köttet på Snömannen Jimmys fot.
   Den andra syndafloden är en pandemi som utplånar mänskligheten genom girighet och genmanipulation. Den är en egentillverkad Ebola. Man smälter till ketchup.
   Allt är fantastiskt och plötsligt ohyggligt vardagligt som den hemska miljön på en storflygplats. Den som kommer in i berättelsen Syndaflodens år kan aldrig mer komma ut. Kan aldrig mer se ett reklaminslag på tv utan att drabbas av ångest, aldrig mer höra ordet Security utan känna hat, aldrig mer läsa ordet tillväxt utan att känna sig hotad.
   Hen, vi, finner vår tröst bland ogräs, mullvadar, ugglor och sparvar. Våra vänner, de enda vi litar på, är Trädgårdsmästarna och Maddaddams, Oryx och Crake och Snömannen Jimmy. Att dö är inte att dö utan att komposteras och återgå till jorden i livets kretslopp och fast vi är ateister använder vi Gud som ett ord för att sammanfatta den eviga evolution som ständigt förbättrar varje detalj på varje skapad art, och naturen och livet som vi är en del av. Ni får står ut med en vers till.
Förkrympt, förminskat är idag
Guds skapnadsverk så stort
Med mord, begär och girighet
vi mänskor allt förgjort.

Ur Guds trädgårdsmästares muntliga psalmbok,
memorerad av ”Amanda och Cecilia”, två galna sekterister.
Kul va!

 

 

Gunnar Olofsson
Kan Israel befria sig självt?

Min vädjan till er är: Befria er själva genom att befria Palestina. Så skriver den sydafrikanske tidigare ärkebiskopen, anti- apartheidaktivisten och fredspristagaren Desmond Tutu i en artikel i den israeliska tidningen Haaretz. Staten Israel beter sig, menar Tutu, som om det inte funnes någon morgondag. En tid där människor kan leva i fred och säkerhet med varandra. ”Jag bönfaller er att ta med er detta meddelande hem: vänd vågen mot våld och hat genom att gå med i icke-våldsrörelsen för rättvisa åt alla fok i regionen”, skriver Tutu.

Frågan är vilket gehör Desmond Tutus vädjan får. Enligt Eva Illouz, professor i sociologi vid Hebrew University i Jerusalem, ökar arabhatet i Israel nu dramatiskt. Slogans som ”Döda alla araber”, som tidigare kunde höras bland extrema grupper, hörs nu överallt -även bland medlemmar av parlamentet. ”Vi har partier och politiker som plockar politiska poäng på att väcka upp hat mot araber i allmänhet och också israeliska araber” säger Illouz. Så har till exempel Ayelet Shaked, ledamot för partiet ”Judiskt hem”, föreslagit mord på mödrarna till ”terrorister”.
Läs mer »

Lucifer
Oss folkmordsnostalgiker emellan

Det brukar räcka med en halv procents ökning i opinionssiffrorna för V för att landets borgerliga ledarsidor ska rycka ut med full kraft. I förra veckan var det dags igen att få veta vilken katastrof varje form av V-inflytande skulle innebära med en ny regering. Inget nytt alltså. Inte heller från Per T Ohlsson som i sin söndags krönika lyckades få in sin specialare ”folkmordsnostalgi”. Epiteten ”de brunröda” och ”nackskotts-romantiker” sparade han dock till nästa krönika.
   När han övergick till att tala om V:s motvilja att låta kapitalets krav på vinst prägla skola och omsorg visade han hur lite han begripit av motiven. Det är inget problem att företag kan tjäna på att bygga skolor eller leverera utrustning. Problemet är att enda sättet att få ihop vinster av att driva skola och omsorg är att skära ner på personalen. Det är också det de gör och det finns tydliga siffror som visar det. Det har en majoritet av svenska folket insett och det börjar också andra partier än V få klart för sig. Det lär nog bli ändring på reglerna oavsett valutgången.
Läs mer »

 

 

Polisens våld ett hot mot demokratin

JO bör särskilt ta hänsyn till att polisvåld kan avskräcka människor från att demonstrera och att sådant våld därför innebär ett allvarligt hot mot allmänhetens rätt att fredligt uttrycka sina åsikter.
Rober Hårdh, chef för människorätts-organisationen Civil Rights Defenders.
SDS 27/11


Nazism och polisvåld är hot mot demokratin – inte människor som står upp för alla människors lika värde.
Emelie Bardon, riksdagskandidat för F!
SDS 27/8


Bilderna lämnar mig med det skrämmande intrycket att poliskavalleriet stormade fram ur ett ruvande mörker bortom demokratin.
Professor Max Liljefors
Sydsvenskan 26/8

 

Tre vittnesmål – och bedömningar – föranledda av polisens våldsanvändning i lördags mot demonstranterna i Limhamn. Det finns många fler. Och naturligtvis pekar många också på de autonomas roll som provokatörer. Vad skedde?
   Drygt 2000 nazistmotståndare i organisationen Skåne mot rasism samlades i lördags i Pildammsparken i Malmö för att demonstrera mot nazistiska Svenskarnas parti som skulle hålla möte på torget i Limhamn.
    ”Dagens polis skyddar morgondagens Hitler” ropade demonstranterna bland annat.
   Ni vet alla hur det gick. Ridande poliser, 12 stycken, galopperar gång på gång in i folkmassan på Linnégatan. Fredliga demonstranter rids omkull och bli liggande på gatan medan hovarna dundrar mot gatstenarna. Och mot människokroppar.
   Vid den stora demonstrationen mot rasism i Malmö efter det nazistiska mordförsöket den 8 mars såg jag polisens ryttartropp avvakta på Södra Skolgatan samtidigt som demonstranterna passerade på Bergsgatan på väg mot Möllevångstorget. Den gången avstod polisen lyckligtvis från någon kavallerichock. Men i lördags kunde de inte hålla sig längre.
    ”Vad jag såg var att poliser red med sina hästar i full galopp rakt in i en folkmassa”, vittnar Lukas Moodysson, som inte såg något våld från demonstranternas sida.
   En polisbil slog på sirenerna och körde över en demonstrant.
   Efteråt spred polisen falska uppgifter om att gatstenar hade kastats och att en ambulans hade blivit angripen. Däremot vittnar Lukas Moodysson om att polisen underlät att kalla på ambulans till två medvetslösa blödande demonstranter som skadats av hästarna. En polis slog med sin sköld en obeväpnad kvinna som protesterade.
 


Det kan se brutalt ut. Men vi har ett arbete att utföra och när situationen övergår i våldsamt upplopp så kan det te sig på det här sättet.
Ewa-Gun Westford

 

Polisens informatör Ewa-Gun Westford förklarade för Sydsvenskan: ”Där stod personer som inte flyttade på sig. Ett hästekipage väger mycket och tar lite tid att stoppa.”
    ”Hästarna skulle varit kvar i stallet. Polisen skulle klarat det här med andra resurser”, menar författaren Fredrik Ekelund.
   Sälj hästarna! Och tänk lite innan ni beviljar demonstrationstillstånd till nazisterna! Välj plats och tid med omsorg. Det gjorde polisen i Dresden när den löste en liknande situation helt utan våld, berättar Emelie Bardon
   Annars kan svensk polis snart hamna i en situation som liknar den i Ferguson, där flera poliser har stängts av från tjänst. En polis skrev på Facebook att ”demonstranter borde avlivas som galna hundar.”
   Sydsvenskans ledare hade rubriken ”Alltid ord, aldrig våld”. Förmaningen var riktad mot demonstranterna, inte mot polisen. Redaktionens mening är att polisen alltid har ”våldsmonopol”.
   Robert Hårdh kräver att regeringen genomför institutionella reformer, ”som möjliggör en oberoende granskning av polisens våldsanvändning och som garanterar människors rätt att fredligt utöva sin mötes- och yttrandefrihet.”
Gunnar Stensson

 

 

Ännu en friskoleskandal:
Realgymnasiet i Lund

Mitt i S:t Lars-parkens friskoleghetto ligger Realgymnasiet (tidigare John Bauer-skolan) i Lund. Nu har flera f.d. lärare på skolan anmält Realgymnasiet till både Skolinspektionen och Arbetsmiljöverket.
   Realgymnasiet har lurat till sig tilläggsbelopp för elever med funktionsnedsättningar, utan att eleverna fått det stöd de är berättigade till.
   Lärare har utsatts för påtryckningar för att sätta högre betyg och när de vägrat, har rektor tagit över och satt de högre betygen.
   Många elever har diagnoser, men skolan saknar både speciallärare och specialpedagoger.
   Realgymnasiet i Lund tog över den lokala John Bauer-skolan när den gick i konkurs och ökade då sitt elevantal från 60 till 260.
   Den har därmed i två omgångar levererat skattemedel till riskkapitalbolag som placerar pengarna i skatteparadis.
   Den har svikit sina elever. Den har svikit elevernas föräldrar. Den har lurat Lunds skattebetalare.
   De som fattat beslut i Lund är skolnämndernas och utbildningsnämndens alliansmajoritet.
   Det har varit möjligt därför att Sveriges skolsystem är extremt och unikt nyliberalt. I inget annat land är det tillåtet att okontrollerat grunda en skola och plocka ut skattebetalarnas pengar som vinst. I Sverige är det möjligt på grund av de nyliberala reglerna för friskolorna, på grund av bestämmelserna om skolpengen och på grund av lagen om ”valfrihet”.
   Skolinspektionen då? Sveriges Radio visade i en undersökning 22/8 att Skolinspektionen saknar möjlighet att kontrollera skolorna och att minst tre fjärdedelar av alla friskolor fått tillstånd att bedriva skolverksamhet, trots att de inte uppfyller lagens krav.
Källa: ETC Malmö, 22/8: ”Skola i kaos anmäls av lärare som flytt.”
Gunnar Stensson


P.S. ”Fritt val Skåne” är en huvudpunkt i Moderata samlingspartiets valprogram. Det innebär bland annat att Lund kommer att fortsätta att tömma gymnasierna i Ystad, Landskrona och Eslöv på elever och lärare, samtidigt som behöriga lundaelever stängs ute från Katte. Spyken och Polhem och på så sätt tvingas ut på den lukrativa friskolemarknaden där de skinnas av giriga riskkapitalbolag som de som styrt John Bauer-skolorna och Realgymnasiet.

 

 

Nygammal tv-sketch:
New public management

Ett löpande band, som i Chaplin-filmen ”Moderna tider”. Men på det här bandet transporteras inte maskindelar utan människor.
   Först kommer en puckelryggig kvinna med förvridna händer och glesa hårtestar åkande. Efter henne en neurosedynskadad femtio-åring. Sedan en förvirrad flicka med genomblödda förband på båda handlederna. Andra skymtar längre bort, gnyende, klagande, svärande, gråtande, förvirrade.
   En välvillig läkare vid bandet frågar den gamla kvinnan.
”Hur var det här då?”
Otydbart mummel
”Jag känner det, ja!”
Mummel
”Och hur var namnet?
Mummel
”Jag heter Blom.”
Nästa patient glider fram.
”Hur var det här då?”
”Jag känner det, ja!”
”Och hur var namnet?”
”Jag heter Blom.”
Sjukhusdirektören i bakgrunden: ”Öka tempot!”
Den stackars läkaren börjar prata dubbelt så fort. ”Hur var det här då?”
Och patienterna svischar förbi.
Gunnar Stensson

 

 

Pusselbitar

Folkpartiet säger feminism utan socialism. Sedan kommer liberalism utan frihet. Och i höst Folkpartiet utan folk .
Emil Jenssen citerad av SDS 22/8

Käringen med strömmen: Margot Wallström avvisar Jonas Sjöstedt, som kräver totalstopp för vinstuttag ur skol- och vårdföretag. Hon säger: ”Folk har vant sig vid valfrihet.”
SDS 23/8

I veckans nummer
Panelsamtal:
Är klimatet en fråga om etik?
Emil Jensen på Maktskiftesfestival
Håll musiken igång!
med Mikael Wiehe
Valtipset
Oss folkmordsnostalgiker emellan
av Lucifer
Polisens våld ett hot mot demokratin
av Gunnar Stensson
Kom tillbaka, MP! Ni saknades
av Gunnar Stensson
Miljöpartiet: Gör Lund till en verklig cykelstad!
av Ulf N
Strategi för F!
av Gunnar Stensson
Ännu en friskoleskandal:
Realgymnasiet i Lund

av Gunnar Stensson
Litteraturtävlingen
av Gunnar Stensson
Nygammal tv-sketch:
New public management

av Gunnar Stensson
Pusselbitar
Kan Israel befria sig självt?
av Gunnar Olofsson
Redaktion
Göran Persson
Utskriftsvänlig form
Tipsa om Veckobladet
Känner du någon mer som skulle gilla att läsa VB?
 

 

Panelsamtal:
Är klimatet en fråga om etik?


 

Ett unikt samtal mellan en före detta ärkebiskop, miljöexperter och ledande politiker från olika partier.

Var och när: Torsdagen den 4 sept kl 18.30 på Kulturkrogen (vid Kulturen) i Lund.

MEDVERKANDE:
- K.G. Hammar, teolog och före detta ärkebiskop
- Alva Snis Sigtryggsson, vice ordförande i Fältbiologerna
- Lena Neij, professor vid Internationella miljöinstitutet, Lunds universitet
- Karin Svensson Smith, toppkandidat till riksdagen för Miljöpartiet i Lund och klimatansvarig i Miljöpartiets partistyrelse
- Ann-Sofie Hörlin, toppkandidat till riksdagen för Moderaterna i Vellinge
- Katarina Pelin, kommunchef i Båstad och samhällsentreprenör
Arrangör: Miljöpartiet de gröna i Lund

 

 

Emil Jensen på Maktskiftesfestivalen

Demokratisk vänster i Lund satsar sina sista slantar på att det ska bli maktskifte i Lund. Partiet ställer som bekant inte upp i kommunalvalet. Ett enda mandat efter två val räcker inte för att göra skillnad. Istället uppmanar man sina tidigare väljare och sympatisörer att rösta rött eller grönt eller på Fi i kommunalvalet i Lund.
   För att understryka detta och få ut sitt budskap så brett som det bara går arrangeras en musikfest, en Maktskiftesfestival lördagen den 6 september i Stadsparken i Lund. Veckobladet har tidigare berättat om detta. Det är ett unikt initiativ som omfattar alla rödgröna partier i Lund; Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet samt Feministiskt Initiativ. Alla med den gemensamma ambitionen att få till stånd ett maktskifte i Lund.

Kl 18 Demokratisk vänster öppnar festivalen.
Kl 18.02 spelar Iryas Playground.
Kl 20.00 står Emil Jensen på scenen.
Kl 22.00 kommer Silvana Imam.
 

Mellan artisterna blir det appeller och utfrågning av kommunala representanter från arrangörerna – Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Feministiskt initiativ och Miljöpartiet -- samt från festivalens stödjande parti Demokratisk Vänster.

   Mer om festivalen på Facebook, sök på Maktskiftesfestivalen.

Per Roijer
Affisch »

 

 

Håll musiken igång!
med Mikael Wiehe

Röda Kapellets kulturmanifestation lördag 13 september till Gunnar Sandins minne

 

Blåsorkestern Röda Kapellet gör en stor manifestation för kulturen, Håll Musiken Igång, lördagen den 13 september 2014. Det är en hyllning till Gunnar Sandin. Gunnar startade orkestern för 40 år sedan och avled 2012. Tretton orkestrar och körer med olika anknytning till kultur, politik och studentliv i Lund kommer att spela på gatorna i centrala Lund denna lördag. Sammanlagt 200 musikanter är aktiva.

   Dagen avslutas med en fest på Mejeriet för allmänheten. På scenen står välkända musiker och musikanter med Mikael Wiehe i spetsen.
   "Håll musiken igång" är Gunnars egna ord och namnet på den fond som bildades för pengar som strömmade in till hans begravning.
   Gunnar Sandin var en lundaprofil och kulturpersonlighet och politiskt hemmahörande till vänster. I såväl kulturella som politiska sammanhang var han en handlingens man. Politik var enligt Gunnar Sandin att gå och bära. Gunnar hade en sällsynt förmåga att få människor att ställa upp på de idéer han hade, och han kunde därigenom på olika sätt konkret påverka kulturlivet i Lund. Mest betydelsefullt för oss i Röda Kapellet är att han grundade kapellet 1974, genom att skaffa instrument som han satte i händerna på goda kamrater med uppmaningen att lära sig spela. Första maj 1974 framträdde orkestern för första gången, och den fyller alltså nu fyrtio år. En jubileumsskrift över orkesterns historia gavs ut till första maj och finns tillgänglig på Arkiv förlag. Gunnar Sandin fick Lunds kommuns kulturpris 1995.
   Gunnar Sandins fond förvaltas av Röda Kapellet. Vi vill använda dessa medel till en kulturmanifestation i Lund. Den genomförs i två delar. En första del där vi avser att fylla de centrala delarna av stan med sång och musik under några timmar, och en andra del som blir en fest med mycket sång och musik på Mejeriet.

Vi är totalt tretton körer och orkestrar som kommer att spela och sjunga på olika platser i stan mellan kl 11 och 13.30.
   Manifestationens första del avslutas genom att alla orkestrar och körer sjungande och spelande går mot Stortorget via alla tillgängliga anslutande gator. Kl 14 kommer alla tillsammans (drygt 200 sångare och musikanter) att göra ett gemensamt framförande på Stortorget.
   Festen på Mejeriet börjar kl 19.30, inträde 150 kr.

Deltagande grupper
Röde Horn, Köpenhamn, Jernbanekapellet, Alte Kamereren, Bleckhornen, Spelmansgillet, Lufsen Swingsters, Röda Kapellet, Kantarellerna, Ostrochorus, Midnattskören, Reclaim with song, Malmö, Oktoberkoret, Köpenhamn, Tagorekören

Program för kvällens fest på Mejeriet

Programmet börjar 19.30. Följande artister och grupper kommer att medverka: Röda Kapellet, Mikael Wiehe, Anna-Mia Barwe, Lufsen Swingsters, Midnattskören
Dans till Lund Big Band
Konferenciär: Kristina Merker-Siesjö

Affisch »