Vårens sista VB

Dags att vila upp sinnen, pennor och inte minst öron ett tag inför höstens begivenheter, inte minst nästa valrörelse. Det ser lovande ut både i Lund, regionen och riket. Men man skall inte somna på fällen innan björnen är död eller vad det nu var han sa, vad han nu hette, Hedlund var det väl?
   En underbar sommar och på återläsande den 15 augusti!
red
 


Skönt att ungdommarna i Ung Vänster
håller igång även på sommaren
så man kan vila lugnt.

PS
Sommarlästips

Sommaren är en högsäsong för resandet. Trots den senaste tidens järnvägsproblem så gissar jag att en betydande del av VB-läsarna gör någon tågresa under sommaren. Om din resa är något längre än till Eslöv eller Malmö så behövs reselektyr. Varför inte en bra och passande bok.
   Hoppas att du får läsa denna bok i ett bekvämt tågsäte och inte på en hård stationsbänk under oviss väntan.
Boken »

 

 

EU- och Lundavalet

Resultatet i EU-valet överraskade. Miljöpartiets framgång var glädjande, gratulerar, och att F! skulle klara av att ta mandat kom som en blixt från klar himmel. Trots dessa partiers framgångar höll både S och V ställningarna. De rödgröna, dit jag räknar in F!, tog 11 mandat medan Alliansen bara tog 7. Gott att ha i ryggen inför valen i höst. Jag noterar också att Mp, V och F! blev större än S, intressant.

Suhonen
Jag gläder mig särskilt åt att F! kom in och därmed är med på banan, det finns nog många som vill se F! i riksdagen och som nu vågar rösta på dem. Det behövs feministiska röster överallt.
Jag konstaterar också att Daniel Suhonen (S) fick en riktig snyting. I Radion, för en tid sedan, tyckte han att F! skulle lägga ner och inte äventyra en rödgrön majoritet genom att ta röster men inte mandat.
   Hur kan man uttala sig så? Just att starta nya partier är en viktig del i vår demokrati. Dessa nya partier gör att fler ”hittar hem” och därmed håller antalet röstande uppe. Det vore bättre att han såg till att hans parti, S, tog tag i de feministiska frågorna. Att starta ett nytt parti och ta sig in i parlamentet visar ju att de rådande partierna inte räcker riktigt till. Varför skulle de göra det?

Sydis mätning
I Sydsvenskan mätning för Lund, som kom i tisdags, får de rödgröna matoritet, man får 34 mandat, matematiskt räknat. Jag räknar 1.5 % per mandat. Då räknar jag inte in F! som knappast får mandat enligt mätningen. Uppsidan i detta är att F! trots allt kan komma in. Mätningen gjordes innan EU-valet och där fick F! 7.9 % i Lund, motsvarande 5 mandat. Det skulle förvåna mig mycket om inte F! kommer in i Lunds fullmäktige i höst. Se nedan. En annan uppsida är att KD knappast är säker på sitt enda mandat enligt mätningen. Nersidan är att de som regerar brukar komma på slutet, så jag tror nog att gapet kommer att minska. Rätt säkert kommer de rödgröna att bli större än Alliansen men risken finns att det inte blir majoritet. Då blir Sverigedemokraterna och Förnya Lund tungan på vågen. Då finns risk för en blockövergripande konstellation. S, Mp, FP och CP är ingen omöjlighet.
   Det skulle dock innebära att Mp skulle regera tillsammans med tre bilvänliga partier. Är detta möjligt?

De rödgröna bör samarbeta med F!
För bara några veckor sen räknade vi inte riktigt med F!, nu får vi räkna med att de rätt säkert kommer in i fullmäktige i Lund. Det finns anledning att puffa på för F!. Partierna i det rödgröna samarbetet borde ta kontakt med F! för ett samarbete, politiskt så klart men kanske också stötta på andra sätt. Vi inom de rödgröna behöver nog inte frukta att de tar röster men inte mandat.

Sven-Hugo Mattsson

 

 

Fem tjyvbolag som gör vinster i välfärden

Deras namn är Attendo, Aleris, Ambea, Academedia och Capio. Tillsammans omsätter de 22,4 miljarder kronor. De hade förra året en vinst på 1,2 miljarder. Tillsammans betalade de bara cirka 4,5 procent i skatt.
   Dessa bolag berikar sig inte genom att tillföra samhället något. De berikar sig genom att stjäla.
   Attendo och Academedia har verksamhet i Lund. Ägare till Attendo är IK Investment partners och till Academedia EQT.
   IK Investment Partners grundades av Björn Savén och äger bland annat Hemglass. Något att tänka på i Vellinge.
   EQT skattefuskade så klumpigt 2013 att bolaget eftertaxerades av Skatteverket med 650 miljoner kronor. De hade deklarerat vinstutdelning och bolagsförsäljningar som inkomst av kapital.
   Academedias inkomst i landet och i Lund kommer från skolpengen som betalas in av ärliga skattebetalare. Ägarna berikar sig på våra skattepengar. Själva betalar de minimal skatt, 39,1 miljoner på en omsättning på 2,7 miljarder, i siffror 2.700.000.000 kronor.
   Eola Enggård Runsten är Academedias finansdirektör. Eola hävdar att allt går rätt till.
   Hur går det till att smita från skatten? Jo, det svenska bolaget tar stora lån till hög ränta från ett ägarbolag i ett skatteparadis och minskar genom att bygga upp ett underskott dramatiskt skatten i Sverige. Det underskott de fem tjyvbolagen på det sättet byggt upp motsvarar för närvarande 2,7 miljarder.
   I Sverige finns ekonomer och advokater som använder hela sitt intellekt och alla sina krafter till att bygga upp underskott för att stjäla pengar från medborgarna.
   2013 stiftades en lag för att stoppa skattesmitningen. Den var – avsiktligt? - utformad så att den inte fyller sitt ändamål.
   Skatteverkets revisor Börje Noring säger att tjyvbolagens skattesmitning (han använder inte just de orden) utgör ett allvarligt hot mot den svenska bolagsskattebasen.
   Riktigt hur mycket pengar Academedia stjäl från just Lund är svårt att säga. 20 miljoner kanske.
   Alla uppgifter är hämtade från Kristoffer Tornmalms och Hans Olssons artikel i DN 9 juni.
Gunnar Stensson

 

 

Villägarnas Riksförbund sprider grova lögner

Villaägarnas Riksförbund har i dagarna gått ut med ett brev till villaägare i Lunds kommun. Innehållet i brevet är – även från att komma från det hållet – osedvanligt lögnaktigt. Förbundet påstår att det i Sverige finns något som heter flyttskatter. Dessa flyttskatter ska slopas, anser förbundet. Vidare hävdas att flyttskatten i Lund ligger på i genomsnitt 467 000 kronor. Förbundets påstående skulle givetvis vara ganska sensationellt om det vore sant. Men det är det som sagt inte – det är så grov demagogi att Villaägarnas Riksförbund hamnar i samma vulgärklass som Sverigeetnokraterna.

Det finns ingen flyttskatt
För det första finns det ingen flyttskatt i Sverige. Ingen person bosatt i Sverige betalar ett öre i skatt för att byta bostad. Flyttskatt finns helt enkelt inte, varken för villägare, bostadsrättsinnehavare eller hyresgäster.

   Vad Villaägarna kallar flyttskatt är i själva verket beskattning realisationsvinst på försäljning av småhus. Alltså en beskattning på den vinst som villaägaren gör sig vid försäljning av sitt hus. Skulle det inte uppstå någon vinst blir det heller ingen beskattning.

Vad är realisationsvinst?
Vad är då realisationsvinsten – hur räknas eventuellt vinst fram? Jo, så här ser det ut när Vilma Villägare säljer sitt hus:
   Hen utgår från försäljningssumman. Från den får Vilma dra av vad hen en gång betalat för att köpa villan. Därefter får hen dra av för reparationer och underhåll samt eventuella kostnader för standardförbättringar (tillbyggnader, ny isolering etc). På 22/30-delar av detta belopp ska Vilma nu betala realisationsvinst på 22 procent. Hen betalar ingen som helst skatt på själva flytten, hen betalar skatt på inkomst från försäljningen. Att betala skatt på inkomster är inget märkligt, i princip alla betalar skatt på inkomster, oavsett vilket inkomstslag det är.

Ett klipp på 3 miljoner
Om nu Vilma skulle tycka sig ha betalat en ”flyttskatt” i den storleksordning som Villaägarnas riksförbund anger som genomsnitt för Lund, dvs 467 000 kronor innebär det att hen gjort ett riktigt klipp på sin försäljning: den faktiska vinsten hamnar då i runda slängar nära 3 miljoner kronor, innan realisationsvinstskatten är dragen.

Villaägarnas Riksförbund – ohämmad girighet
Sammanfattningsvis: det finns ingen som helst skatt förknippad med att en lundabo eller en i Sverige bosatt person flyttar. En villaägare som säljer sitt hus med vinst betalar en skatt på vinsten, men denna har ingenting med själva flytten att göra. Skatt på inkomster är huvudregeln i Sverige. Och i Vilma Villaägares fall rör det sig dessutom om helt arbetsfria inkomster utan någon som helst insats från Vilmas egen sida. Det är svårbegripligt varför just Vilma och andra villaägare skulle slippa skatt på inkomster, vilket är vad Villaägarnas Riskförbund förespråkar. Denna organisation är inte bara en lögnorganisation – förbundet är också ett av den ohämmade girighetens många ansikten.
Ulf Nymark

 

 

Gunnar Olofsson
Budskapet till palestinierna:
lämna Israel!

”Ni har många stora länder som ni kan leva i. Förstå att vi har återvänt till Israel för att fullfölja vad som är skrivet i Skriften”. Så rakt uttrycker sig Aryeh King, medlem i partiet ”Förenade Jerusalem” med säte i Jerusalems stadsfullmäktige, i ett meddelande riktat direkt till stadens palestinska invånare. ”Landet Israel, detta lilla land, tillhör enbart det judiska folket, och det är förbjudet för andra att leva här permanent... Därför kräver vi att ni lämnar Israel. Vi säger detta utifrån ett religiöst perspektiv, för att säkra fred i Israel”.

Aryeh King är inte unik. Det har blivit alltmer accepterat i Israel att helt avfärda palestinierna som medborgare med samma rättigheter som andra israeler, att acceptera lagar som aktivt diskriminerar icke-judar, att förbjuda firande av vissa högtider, julgranar och andra icke-judiska företeelser. Och, således, att öppet förorda en fördrivning av samtliga icke-judiska medborgare från Israel. Regimens kaxighet beror på att man inser att våra politiker i väst aldrig på allvar tänker göra någonting åt det alltmer systematiska och ökande förtrycket av palestinierna – utan istället med dårars envishet fortsätta att framhålla Israel som ”ett utmärkt exempel på demokrati” i Mellanöstern. I sig en akt av förnekelse som borde göra vilken som helst forskare i psykologi intresserad.

Överlag ökar rasismen i Israel. Mer än hälften av israelerna anser att man bör ”uppmuntra” arabisk utvandring från Israel, 78 % motsätter sig något inflytande av arabiska partier i regeringen och 74 % av studenterna vid Haifa universitet ser arabiska studenter som ”smutsiga”. De flesta judiska israeler är helt emot äktenskap mellan araber och judar och vill heller inte bo i samma hus som araber.

Antalet attacker mot kristna objekt i Israel har ökat, framför allt så kallade ”prislapps-kampanjer” – för att markera att krav på rättvisa åt alla kan ha ett ”pris”! - i form av sprayade meddelanden som ”Död åt kristna” och ”Jesus är en apa” på kristna kyrkor och kloster. Inför besöket nyligen av påven Franciskus I noterades 16 sådana hatbrott.
Läs mer »

Den verklige politikern

Femti tusen har Mats Helmfrid i lön som kommunstyrelsens ordförande. Han vill ha fem till. ”Ingen som är kvalificerad vill vara ordförande för bara femti tusen”, säger han.
   Den som blir politiker för pengar diskvalificerar sig själv. Den verklige politikern kämpar för ett bättre samhälle. Ofta innebär det personliga kostnader.
Gunnar Stensson

 

 

Lucifer
In- och utrikes

Jag ser att Miljöpartiet har förklarat sig vara ett feministiskt parti. Välkommen ombord är väl vad man kan säga om man redan är med i ett sådant parti. Var och en som suttit i en valberedning vet att det är ingen barnlek att övertala kvinnor att ställa upp för befattningar i styrelser och nämnder. Kvinnor har inte sällan fullt upp med att sköta studier och yrkesarbete, barn, åldrande föräldrar, hushåll och en eventuell partner att hålla på någorlunda gott humör. Märkligt nog har män sällan samma bekymmer. Men allt kan förändras och det är värt mödan att försöka göra det politiska livet jämställt.

Valet
Kanske också en liten kommentar till valresultatet för några veckor sen. Miljöpartiets formidabla vinst inbjuder till analys. Visst handlar det mest om borgerliga proteströster. Fi är för trendigt och det är många som inte kan tänka sig att rösta på de räliga kommunisterna. Mp blir en lätt utväg och då behöver man inte sätta sig in så mycket i vad de har gjort och vad de vill göra i konkret politik – de är ju för miljön. Men visst är det bra när folk slutar rösta på borgarna. Fast en röst på Mp i regionvalet är ett stöd för den sjukvårdspolitik som bedrivits i Skåne under senare år.
Läs mer »

 

 

Fem konstnärer finner ett kulturhus

Länge hyrde fem konstnärer en byggnad i Sankt Lars-parken, ett kulturhus, ganska nära klockhuset. Senast jag var där firades ett Erik Hermelin-jubileum.
   Så höjdes plötsligt hyran med hundra eller tvåhundra procent av Hemsö, Sankt Lars nuvarande ägare, lika girig som Karlsson i Hemsöborna.
   Det kunde de fem konstnärerna inte betala. De hoppades på stöd från Lund. Men Lund hade inte råd. Stan hade andra utgifter. Så de blev vräkta och det blev ett kulturhus mindre i Lund.
   Lyckligtvis tänker Landskrona ge de fem konstnärerna en fristad. Hörde jag i förbigående i radioekot medan jag höll på med annat.
   Landskrona är en kulturstad som har råd med kulturhus.
Gunnar Stensson

 

 

Bengt Lidforss huvud

I Lund försiggår under den lugna ytan en omfattande subversiv kulturell aktivitet. T.ex. ordnar Finn Hagberg sedan många år årliga stadsvandringar till minnet av Anna Bugge-Wicksell, Eric Hermelin (per cykel) och Bengt Lidforss.
   På en Lidforssvandring för några år sen erinrade sig Ulrika Jacobsson att hennes far hade berättat att han hade stått modell för bakhuvudet till ett bronshuvud till en statyett av Bengt Lidforss skapad av Paul Rosenius, vän till Lidforss. Till yttermera visso hade hon ärvt gipsförlagan till detta huvud. Hon lät deponera gipshuvudet hos Finn och det står nu hemma hos Finn.

Vi var några som började prata om bronsoriginalet och vi var flera som minns att den förr stod på Folket Hus gård – arbetarrörelsen i Lund var stolt över Bengt Lidforss. Men så byggdes Folkets Hus om och huvudet försvann. Finn gjorde efterforskningar över dess vidare öden hos ABF, S m.fl. men kom inte vidare. Det finns ytterligare ett minnesmärke över Lidforss, en fruktansvärd örn av Axel Ebbe som står i närheten av det vita huset i Botan, BL:s gamla arbetsplats. Men huvudet var finare.
   Alldeles nyligen blev det till ytterligare efterforskningar. Ingrid André vände sig till Lennart Prytz med en förfrågan och se, han fick upp spåret. Huvudet hade förflyttats till den lokal i Folkets Hus som bar namnet Lidforssalen. Och där hade den stått ett antal år. Men så hyrdes den salen ut till Dansgymnasiet och huvudet plockades undan. Men Lennart Prytz visste besked: nu hade Folkets Hus-ansvariga satt ner den i ett källarförråd och där finns den i dag.
   Slutet gott – allting gott, alltså. Men inte riktigt. Vid årsskiftet kom det en utomordentlig bok om BL: Bortom det acceptablas gränser med underrubriken Bengt Lidforss och lundaradikalismen, redigerad och författad av Bengt Olof Bengtsson och Gunnar Broberg, alltså genetikern resp. lärdomshistorikern. Den kom ut till hundraårsminnet av Lidforss död. Och det lär vara mer på gång – en volym med en samling texter av Lidforss och det är hans texter som är värda att hyllas, inte hans ganska oregerliga liv.
   Den tanke som slår en är att arbetarrörelsen i Lund kanske kunde uppmärksamma minnet av Lidforss och återknyta till lundaradikalismen genom att på nytt ställa upp huvudet. Plats, ja helst i eller nära Folkets hus.  Eller kanske på Clemenstorget där BL på en klassisk bild håller förstamajtal inför de röda fanorna. Tidpunkt, t.ex. efter höstens rödgröna valseger i Lund och med samlat deltagande av representanter för S, V och Mp – Lidforss var en stor naturvän. Vi kan väl dela på kostnaderna och jag är säker på att blåsorkestern Röda Kapellet med glädje skulle ställa upp vid återinvigningen. Det kunde väl vara något?
 

Till dess kan man delta i årets Lidforssvandring. Den startar på torsdagen före midsommarafton, alltså den 19 juni, samling kl 19 framför Folkets Hus där Finn väntar för en kort tur till bl.a. Bytargatan, och Klosterkyrkans gravplats och den slutar i Finns kolonistuga där vi dricker rödvin och glammar och kanske rentav talar om socialismen.
SH

 

 

Kulspel och ojämlikhet

Vi spelade kula på torget en dag
en liten folkskolegrabb och jag.

Jag hade väl 50, han hade fem.
Vi spelte. Och han förlorade dem.

Han snorade till och gav mig en blick,
då jag visslade överlägset och gick.

- - -

Man kan inte lämna kulor igen
och trösta pojkar som stelnat till män

Per Molander citerar Sten Selanders dikt i Ojämlikhetens anatomi (Weilers 2014) och ställer frågan ”Om två lika spelare möts och den ene har femti kulor och den andre har fem, vem har då störst chans att vinna?”
   Spelaren med femti kulor har tio gånger större chans att vinna än den som har fem, om de är lika skickliga. Det går att bevisa matematiskt.
   Den som har flest kulor vinner. Så ökar ojämlikheten automatiskt i ett ojämlikt samhälle.
   Man måste hela tiden kämpa för jämlikhet. Omfördela kulorna så alla får lika många. Dela ut samma antal kulor till alla spelare. Det är bäst för alla, att alla har lika chanser.
   Hur bekämpar man ojämlikheten i ett samhälle som Sverige? Progressiv skatt, arvskatt och förmögenhetsskatt är tre metoder som Per Molander nämner.
   Jag återkommer säkert till boken som jag ännu inte på långa vägar tillgodogjort mig.

Men jag anknyter med ett personligt minne som är mindre seriöst. När jag var tretton gick jag ner till stan, Växjö. Jag hade kanske fem kulor och inga pengar. Killarna, jag minns inga tjejer, spelade kula på grusplanen framför brandstationen. De var säkert tjugo-trettio stycken. Ett par kände jag men långt ifrån alla. Kulspelet var pyramid. Innehavaren satt med pyramiden mellan sina utsträckta ben. Det gällde att träffa och slå omkull den från ett fastställt avstånd. Jag hade inget att förlora, så jag ställde mig i klungan och kastade ett par kulor. En träffade. Pyramiden rasade. Jag fick inta platsen bakom pyramiden. Reglerna var helt klara och ingen ifrågasatte dem. Så jag satte mig i gruset. Under ett par minuter haglade kulorna mot min pyramid innan någon fick träff. Jag samlade in min fångst, kanske femti kulor, kanske fler. Sedan sålde jag dem till ett pris som ingen heller ifrågasatte.
   Pengarna räckte till en biobiljett, en och femti, på den närbelägna Röda Kvarn (Moulin Rouge) där de visade Borta med vinden i repris. Den var visserligen barnförbjuden, men jag kom in som vanligt. Jag tyckte filmen var seg, frånsett ett par dramatiska scener. När jag kom ut var grusplanen tom. Himlen var blå och kvällen ljum. Jag drog mig upp mot mitt inackorderingsrum på Sigurdsgatan och tänkte att det snart var sommarlov.
   Kanske kan samhällsekonomiska slutsatser dras också av denna episod.
Gunnar Stensson

 

 

Ulf Nymark
Framgafflat - om cykel och trafik;
Stängda cykelvägar, Kommun-velometer och Statens Felräkningsverk

I Lund tycks det nu åter ha blivit praxis att stänga av cykelvägar utan att i förväg – eller ens på platsen vid själva avstängningen – hänvisa till andra färdvägar. Häromdagen skulle jag cykla till Staffanstorp, via huvudcykelvägen för cykeltrafik dit, dvs det cykelstråk via Malmövägen. Kom så cyklandes på Ruben Rausings gata österifrån och skulle svänga vänster på cykelleden, men – tvärstopp. Cykelleden stängd p g a grävarbeten. På en skylt stod ingenting om vart cyklarna skulle ta vägen. En möjlighet hade varit att cykla över Malmövägen, följa den en bit och sedan åter korsa samma väg vid trafikljusen länge söderut för att åter komma på Staffanstorpsspåret. Ack nej, se det gick inte – överfart över Malmövägen där är förbjuden för cyklister. Jovisst, man kunde stiga av sitt fordon och leda det över Malmövägen för att komma över på andra cykelbanan. Men säj mej, kära VB läsare, när har ni sett en större bilväg avstängd utan hänvisning till alternativa färdvägar, när har ni sett en bilförare tvingas stiga ur sitt fordon och leda det över en gatukorsning? Om en cykelväg behöver stängas av är det enda rimliga att ta en bit av gatan och göra det till tillfällig cykelbana. I ”cykelkommunen” Lund vill man dock inte störa biltrafiken med sådant.

Cykelfrämjandets Kommunvelometer
Så har då Lunds kommun hamnat på första plats i Cykelfrämjandets s k Kommunvelometer för år 2014 Velometern är en ”granskning och jämförelse av kommunernas satsningar på att öka cykling och göra cykling säkrare och mer attraktivt”.
Läs mer »

I veckans nummer
Vårens sista VB
Den verklige politikern
av Gunnar Stensson
In- och utrikes
av Lucifer
EU- och Lundavalet
av Sven-Hugo Mattsson
Medborgarförslag
Fem konstnärer finner ett kulturhus
av Gunnar Stensson
Bengt Lidforss huvud
av SH
Lagen ska skydda offren - inte våldtäktsmännen!
Fem tjyvbolag som gör vinster i välfärden
av Gunnar Stensson
Villägarnas Riksförbund sprider grova lögner
av Ulf Nymark
Hjälp till att reparera Gazas Ark efter sabotaget
Kulspel och ojämlikhet
av Gunnar Stensson
Budskapet till palestinierna:
lämna Israel!

av Gunnar Olofsson
Parningslekar
av Gunnar Stensson
Framgafflat - om cykel och trafik;
Stängda cykelvägar, Kommun-velometer och Statens Felräkningsverk

av Ulf Nymark
Redaktion
Göran Persson
Utskriftsvänlig form
Tipsa om Veckobladet
Känner du någon mer som skulle gilla att läsa VB?
 

 

Medborgarförslag

Ett stort antal personer i södra Lund har skrivit under två angelägna medborgarförslag.

Vi vill ha en Träffpunkt värd namnet!
Sommaren 2012 stängdes Klostergårdens Träffpunkt. 1300 pensionärer förlorade sin samlingsplats. I mars 2014 öppnades Mötesplats Klostergården och i april inleddes en decimerad träffpunktsverksamhet där,  på tisdagar och torsdagar, klockan 9-13.
   I april och maj var lokalen öppen endast 12 förmiddagar av 18. Den är inte handikappanpassad. Öppet-tiderna är olämpliga, i synnerhet för de många som har hemtjänst.
   Vi vill ha en Träffpunkt värd namnet! Den ska vara belägen på första våningen, så att man kan köra rakt in med rullstol, och vara fullt handikappanpassad, utan trösklar och med sittriktiga möbler. Den ska vara öppen 9 till 16, från måndag till fredag, så vi kan besöka den på tider som passar oss. 
   Den tidigare lokalen hålls alltjämt i beredskap av brf Vårregnet.

Vi föreslår
att Lunds kommun hyr den tidigare Träffpunktslokalen, eller annan lokal, och inleder  Träffpunktsverksamhet där, med den utrustning och personal som krävs, senast hösten 2014.
 Återinför servicebussarna!
Lund hade tidigare servicebussar (linje 10, 11 och 12). När de togs bort försämrades tillgängligheten till stadens utbud av varor och tjänster påtagligt för den ökande mängd lundabor som på grund av ålderdom eller sjukdom är rörelsehindrade. Att färdas med de stora bussarna ställer krav på rörlighet och snabbhet. Rollatorsbundna tvingas konkurrera med barnvagnar om utrymmet. Det är dessutom inte längre möjligt att åka buss till vårdcentralerna Sankt Lars och Måsen.

Vi föreslår
att Lunds kommun återinför systemet med servicebussar samt
att man därvid särskilt beaktar behovet av busstrafik till vårdcentralerna.

 

 

Lagen ska skydda offren - inte våldtäktsmännen!

Som tonåring blev Amina Filali våldtagen och tvingad att gifta sig med förövaren. 16 år gammal såg hon ingen annan utväg än att begå självmord genom att äta råttgift. I januari 2014 avskaffade Marocko äntligen lagen som innebar att våldtäktsmän kunde undgå straff om de gifte sig med sitt minderåriga offer. Kvinnorättsorganisationer och Amnesty har länge kämpat för att lagen ska stoppas.
   Om vi kunde skapa förändring i Marocko kan vi göra det i Algeriet och Tunisien också! Där skyddas fortfarande våldtäktsmännen av liknande lagar och det kan vi inte acceptera.
   Amnestys kräver att                
- Ingen ska tvingas gifta sig med sin våldtäktsman
- Straffet för våldtäkt ska inte avgöras av om brottsoffret var oskuld eller ej
- Våldtäkt inom äktenskapet ska erkännas som ett specifikt brott
- Sexuella relationer mellan samtyckande personer ska inte straffas.
 


LÄS MER OCH AGERA HÄR

 

 

Hjälp till att reparera Gazas Ark efter sabotaget

När vår mariningenjör först skickade oss listan över de reparationer som behövdes till följd av sabotaget* den 29 april, blev vi chockerade över hur lång den var. Det krävs ett omfattande arbete. Därtill är priset på det material som behövs mycket högre än det var innan Egypten stängde gränsövergången till Gaza och förstörde tunnlarna. Till exempel är glasfiber nu fyra gånger dyrare än tidigare.
 

Men inte en enda gång har vi hört någon av båtbyggarna klaga. Palestinierna har en enastående förmåga att uthärda. Deras ståndaktighet vid motgångar och deras förmåga börja om varje gång deras hus, trädgårdar eller båtar har förstörts är förvånansvärd.
   Reparationerna börjar med att ta bort skadat virke.
   Vi måste nu hjälpa båtbyggarna att reparera skadorna så att de kan fortsätta därifrån där de var före sabotaget. Vi ber er hjälpa oss med detta. Reparationerna uppskattas till $30 000.  Om du vill bistå med någon särskild del finns listan här. Eller betala till den allmänna fonden   http://www.gazaark.org/donate/
Du kan också sätta in ett valfritt belopp på Ship to Gazas Pg. 46 359-6 och märka insättningen GAZA´S ARK

Uppskattade reparationskostnader:
Att avlägsna alla skadade delar, rengöra och skära till: $1 200
Fylla på spanter, tvärgående och längsgående bordläggning: $4 500
Byta ut två skott: $3 600
Reparera huvudhytten: $800
Skrapa och ta bort glasfiberbitar och bottenfärg från skrovet: $350
Lägga glasfiber och måla: $8 800
Byta ut kabelrör och vissa kablar: $2,400
Byta ut rördelar och en del ventiler, utsläpp och intag: $2 800
Ta loss tankarna för bränsle, färskvatten och avlopp för rengöring, vid behov byta packningar: $1 100
Ta huvudmotorn till en verkstad för rengöring, byta ut filter och packningar: $1 200
Byta ut motorsockeln och fästa den nya: $250
Reparera avgasröret vid motorn: $280
Ta loss och rengöra kopplingen, byta ut flänsen och  sätta den på plats: $400
Stålarmera insidan av skrovet: $2 200
Kolla axeltunneln och byta ut om skadad: TBD
Totalt: $29 880
Tack för ert fortsatta stöd!
Styrgruppen Gaza’s Ark

 

 

Parningslekar

Ingen må mig det förneka, att jag kärligt älska må
Kärlig lek och kärlig skämtan siktar all natur uppå
Lärke-kirr och duveputter,
tuppeknorr och orrekutter,
allt går äntligt ut därpå,
att hanan hönan nalkas må.
Samuel Columbus 1696

 

I mina revir handlar det om näktergalar, gökar, knarrande grodor, lekande fiskar, upphetsade måsar, aggressiva svanar och parande hundar.
   Redan ser jag kaninungar och skatungar, dussintals kycklingar i täta formationer efter änder och doppingar i vattnet, föl på ängarna och unga par med barnvagnar på stigarna längs ån.
   Det betyder att sjungandet och ropandet och knarrandet och kirrandet och puttrandet och gökandet håller på att tystna. Men det är inte helt tyst än.
   Strandskatorna finns kvar på korpfotbollsplanerna trots matcherna, skolklasserna, gräsklippningsmaskinerna och sprinklerna. Korpvallen håller också på att tystna in i sommaren.
   På stan däremot oväsnas studenterna som vita måsar.
   På kvällarna sitter jag på balkongen och ser tornsvalorna pila mellan höghusen. De rör sig snabbt som tankar och infall i ett ändlöst medvetande. Man har frågat vad som kommer först, tanken eller orden. Tanken, säger Wittgenstein, och han är inte ensam. En ny tanke är svår att formulera i ord.
Gunnar Stensson