Bilder från första maj 2014 i Lund


 


Fler bilder »

I veckans nummer
Lördagsmusik
Afganistanarrangemang
Midnattskörens Vårkonsert
1 maj i Lund
Tal i Lund 1 maj 2014
av Ali Esbati
Pusselbitar
av Gunnar Stensson
Dåvarande Säpochefen underkänner domen mot Guillou och Bratt
av Gunnar Stensson
Ship to Gaza utsatt för terrorattack
Nazismen inom kyrka, näringsliv och universitet på 1930-talet
av Gunnar Stensson
Vill vi ha en rättvis skola?
av Gunnar Stensson
Lisbeth Å. en hubot?
av lillbjörnen
Redaktion
Göran Persson
Utskriftsvänlig form
Tipsa om Veckobladet
Känner du någon mer som skulle gilla att läsa VB?
 

1 maj i Lund

Några spridda noteringar
Såvitt red kan minnas var detförsta gången det gick fem demonstrationtåg genom Lund den första maj. Om vi tar det i tidsordning så var det:
 1 Socialdemokraterna, ca 300 deltagare
 2 Kommunistiska partiet, ca 30 deltagare
 3 "Anarkisterna", ca 200 deltagare
 4 FI, ca 250 deltagare
 5 Vänsterpartiet, ca 1000 deltagare
Siffrorna är reds egna och synnerligen ca.
   En annan nyhet som red känner sig säkrare på är att det var första gången två demonstrationståg möttes under sin vandring. Vänsterpartiet och "Anarkisterna" möttes i den ganska trånga S:t Petri kyrkogata. I den del av tåget där red befann sig skedde mötet under synnerligen gemytliga former. Om detta möte var en lapsus eller en ny syn på slika ting från polisens sida är oklart men om antalet tåg fortsätter att öka så lär det väl bli nödvändigt i framtiden också. Att även prova korsade demonstrationsvägar vill red avråda från på det bestämdaste!

 

 

Pusselbitar

De rödgröna rycker ifrån,
men S minskar. 33, 1% (-0,4). S lovar ingenting.
V växer, 9,4% (+1,8). Vinster i välfärden.
MP minskar, 9,9% (- 0,5), Friskolorna.
Fi växer, 2,3%. Jämställdheten
SD minskar, 7,6% (-0,2). Jimmie Åkessons Sverigeturné.
C minskar, 3,6% (-0,5). Nuon-affären.
FP minskar, 5,4% (-1,5). Skolpolitiken.
KD minskar, 3,0% (-0,7). Vård och omsorg.
M ökar, 24,6 (+1). Röster från Alliansens småpartier.
Två kan åka ut: SD och C.
Ett kan komma in: Fi

Allt enligt DN/Ipsos nya mätning 30/4

 

 

Dåvarande Säpochefen underkänner domen mot Guillou och Bratt

Det är inte någon nyhet att spioneridomen mot Bratt och Guillou vilar på orättfärdig grund. Det har vi vetat i mer än 40 år. Det är däremot en nyhet att dåvarande Säpo-chefen Olof Frånstedt underkänner domen och vill ha den omprövad (DN debatt 28/4). Ett av Olof Palmes största misstag var att spektakulärt låta gripa Jan Guillou hösten 1973.
   IB-skandalen, som handlade om att socialdemokrater i hemlighet svartlistade vänstersympatisörer och kommunister, hade kulminerat i maj och var på väg att klinga av. Jan Guillou hade inte mer att avslöja än han redan gjort i ett par nummer av FIB Kulturfront.
   I Lund anordnade FNL-gruppen och FIB Kulturfront ett möte i AF:s stora sal med Guillou som dragplåster. Visst talade han om IB-affären, men det egentliga syftet att använda honom som publikdragande och rolig medhjälpare vid en solidaritetsaktion för FNL, när han nu tillfälligt uppnått en stjärnstatus som var få vänsterister förunnad.
   Men när polisens insatsstyrka klampade uppför trappan i den studentlägenhet i centrala Lund där Guillou övernattade blåstes nytt liv i IB-skandalen.
   Sedan följde rättegången och fängelsedomen. Så säkrade man att IB-skandalen skulle fortsätta att undergräva socialdemokratins förtroende nationellt och internationellt i åratal, inte minst i vänsterkretsar. Och ännu när mer än 40 år förflutit kastar den sin skugga över minnet av Olof Palme!
Gunnar Stensson

 

 

Vill vi ha en rättvis skola?

Karriärtjänsterna för lärare ger en bonus på två månadslöner till de lärare rektorerna utnämnt. Deras arbetstid och arbetsuppgifter påverkas inte. Lärarna i Lund har reagerat skarpt mot reformen som skapar godtyckliga privilegier.
   Jan Björklund sa i radioekot 30 april att det var meningen att förstalärarna skulle fortsätta som vanligt, men få högre lön. Rossana Dinamarca (V) replikerade, att så lät det inte från början. Karriärtjänsterna för lärare var bara ytterligare en slarvigt genomtänkt och slarvigt genomdriven reform. Borås kommun deklarerade att man inte hade resurser att minska förstalärarnas arbetstid eller på annat sätt förändra deras villkor

Allt fler elever får allt sämre chanser, allt sämre utbildning och allt sämre betyg. Regeringen bryter i allt snabbare takt mot utbildningsväsendets portalparagraf om den likvärdiga skolan.
   Mest har likvärdigheten urholkats under Jan Björklunds tid som skolminister. 1993 berodde 3 procent av betygsskillnaderna på bristande likvärdighet mellan skolorna. Nu har siffran stigit till 11,3 procent enligt en undersökning av Kajsa Hansen Yang vid Göteborgs universitet (DN 28/4).
   En av orsakerna är betygsinflationen. Skolor sätter utan grund höga betyg för att dra till sig elever och skolpengar. De skolor som sätter rättvisa betyg förlorar elever och skolpengar. En konsekvens är att dagens betyg saknar informationsvärde. Betygen har stigit medan kunskapen sjunkit.
   Nu visar det sig att de statliga miljardbidragen till lärarlyftet, matematiklyftet och karriärtjänsterna för lärare, som regeringen skryter med, bara förvärrar orättvisorna! Miljarderna hamnar i storstäderna samtidigt som mindre kommuner förhindras att söka dem på grund av de ökade kostnader de medför. Det blir för dyrt för små kommuner.
   Ett förstatligande skulle skapa förutsättningar att återställa skolans likvärdighet. Men Alliansen vill nog varken ha jämlika lärare eller en likvärdig skola.
Gunnar Stensson

 

 

lillbjörnen
Lisbeth Å. en hubot?

Om rubrikens lätt medelålders "pingla" tittar ut över SVT:s publikhav inkl. VBläsarna med nåt förebrående men samtidigt förbryllat och smickrat i blicken så fick nog ved. en kopia av mitt mail - enkla teleprompterryttare adresseras ej direkt. Vi får sen se om assauts de citoyen blir a la mode även la Suède så entrédelen till Sanningsministeriet på Gärdet kan bli en smula deformerad efter vaktpersonalen getts möjlighet retirera, förstås. Civiliserat barbari och måttlighet även kring bärsärkagång gott folk, verkar som nån knyckt mitt koncept för Fysisk politik vs postversionen av la maison de peuple! En FSB-trojan i min himmagjorda P4:a? Tänk dom hittar rätt där, snart får man väl ett tackmail från Kreml och gärna genstabch även, den strame bak Krigsplan Civil för Ukraina.
Läs mer »

Tal i Lund 1 maj 2014


Ali Esbati
Det talade ordet gäller

 

Kamrater, partivänner, mötesdeltagare. Välkomna till denna högtidsdag av fest och allvar.

Vi som står här har all anledning att fira. Oavsett om vi idag har hållit i ett handskrivet plakat, målat banderoller hela gårdagskvällen eller vandrat i tåget med händerna lite ovant i fickorna – så är alla vi som har kommit hit en del av något större. Vi firar tillsammans för att vi vet att vårt samhälle hade varit så mycket hårdare utan tidigare generationers kamp, och att vår värld kan bli så mycket bättre genom vår egen.

Vi har mycket att vara stolta över och stå upp för.
Den som har ett fast jobb i Sverige idag kan inte avskedas på stående fot utan sakliga skäl. Därmed får man en större frihet, kan säga ifrån tydligare om något är galet. Det är resultatet av kamp. Men det är också något som hotas av osäkra anställningar. Vi är tacksamma för dem som gick före. Men nu kavlar vi upp ärmarna för tryggare och bättre jobb. Vänsterpartiet vill sätta stopp för möjligheten att stapla osäkra anställningar på varandra i evig tid, vi ska stärka den lagliga rätten till frivillig heltid, och vi ska täppa till de hål som ger företag rätt att utnyttja bemanningsanställda under långa perioder, istället för att anställa fast. Detta, mina vänner, är en frihetskamp.

En del av oss som är här idag, är föräldrar som kan vara mer med sina barn tack vare en betald föräldraförsäkring. Det är något som successivt har blivit möjligttack vare vunna politiska strider. Det ska vi vara glada för – samtidigt som vi fortsätter att arbeta för att försäkringen ska utvidgas och individualiseras, och inkomstskillnaderna mellan män och kvinnor nötas ned.
Läs mer »

 

 

Nazismen inom kyrka, näringsliv och universitet på 1930-talet

”Kanske en ny liten Hitler”, sa prostinnan och lutade sig över vagnen där jag satt som tvååring en vårförmiddag 1935. Jag vet inte vad mina chockade föräldrar svarade. Men uttalandet blev ihågkommit i min familj. Episoden inträffade i Uppsala, men hade likaväl kunnat utspela sig i Lund. Den ger en antydan om kyrkans aningslöshet i förhållande till nazismen - även om det naturligtvis inom kyrkan fanns många undantag.
   Jan Guillous senaste bok ”Rött och svart” handlar om en norsk-svensk företagarfamilj under 1920- och 30-talen och utspelar sig i Berlin och Saltsjöbaden. De tre norska bröderna Lauritzsen utbildades i Dresden, byggde broar i Sverige och Norge och engagerade sig i tysk industri och tyskt bostadsbyggande.
   Det ger Jan Guillou möjlighet att ur ett övergripande företagarperspektiv skildra den tyska hyperinflationen, revanschismen, de sociala motsättningarna och den framväxande nazismen - som bröderna Lauritzsen inte kan ta på allvar med dess antisemitism, uniformer, folkdräkter, brutalitet, pöbelvälde och vilt gastande ledare. Det är ju bara för dumt, tycker de. Och sedan blir det för sent.
   Brödernas kulturella intressen leder till att en av dem köper Theater am Schiffbauerdamm där Bert Brecht sätter upp Tolvskillingsoperan. Skildringen av detta är initierad och mycket underhållande. Läsning för Röda Kapellet.
   Harald, son till den äldste brodern, sätts i tysk elitskola – och utvecklas till nazist. I ett otäckt avsnitt som, liksom boken i övrigt, är väl dokumenterat, berättas hur Harald rekryteras av den nazistiska Organisation Consul, som initierar pojkarna genom att låta dem genomföra politiska avrättningar. ”Verksamhetens karaktär av övning och rekrytering förklarade alltså att man nöjde sig med att skjuta vilken som helst flygbladsutdelare, ja röd flygbladsutdelare förstås, misstag på den punkten vore sannolikt oförlåtligt. Det var själva akten att döda sina fiender som var det avgörande.”
   Jan Guillou är väl påläst. Hans berättelse är skriven med distans från vad som sker och medvetet konstruerad så att de avgörande händelserna i den historiska utvecklingen kommer i fokus. Han anknyter till tendenser i samtiden – 2014 – då rörelser som Svenskarnas parti och Svenska Motståndsrörelsen imiterar nazismens metoder från tiden före maktövertagandet.
   30-talet skildras också i Stefan Zweigs ”Världen av igår” liksom i ”Haren med bärnstensögon” av Edmond de Waal. Båda böckerna dokumenterar nazistisk våldsutövning under åren före maktövertagandet. I fokus står Österrikes anslutning till Nazityskland 1938 och de fasansfulla pogromer som då genomfördes i Wien.
   Sverker Oredsson har kartlagt det omfattande tyskvänliga och nazistiska inflytandet i Lund under 1930- och 40-tal i ”Lunds universitet under andra världskriget”, utgiven 1996 av Lunds universitetshistoriska sällskap. Nationalism, konservatism, antisemitism och rasism präglade många akademiker och studenter under dessa år. Lund var genom närheten till Tyskland och de vetenskapliga och kulturella förbindelserna särskilt sårbart för nazistiskt inflytande. En professorska i Lund hade 1935 lika lätt som en prostinna i Uppsala kunnat kläcka ur sig repliken: ”Kanske en ny liten Hitler.”
Gunnar Stensson
 

Lördagsmusik

Helgeandskyrkan
3 maj kl 17
”Musik av Brahms”
Emma Jonasson, sång
Nicklas Jonsson, piano

 

 

Afganistanarrangemang

Den 7 maj kl 18 arrangeras ett program med Staffan Heimersson “Vandringar i Afganistan....” Lokal: Järnåkraskolans kafé, Mellanvångsvägen 1 Fri entré, men gärna en skänk till SAK utbildningsinsatser i Afganistan
Svenska Afgankommittén i samarbete med Bokstödet (Järnåkrabibliotekets vänförening)

 

 

Midnattskörens Vårkonsert

Tid: Lördag 10 maj kl 20
Plats: Vita Huset, Uardavägen 131 på Östra Torn i Lund (Bakom ICA Tornet)
Entré: 100 kr, stud. 60 kr, barn under 10 gratis.
Biljetter: Biljettbyrån i Lund, tel. 046-13 14 15
 


Den legendariske spelmannen Klint-Olle från Delsbo gästar Midnattskörens vårkonsert! 

Han passar också på att ge en workshop och dela med sig av sin känslofulla spelmansrepertoar,
   Övriga gäster är: Jumping Joe, trollande clown och Lustspel, Lundastudenternas spelmanslag

Efter konserten blir det folklig dans!

Arr. Midnattskören i samarbete med Folkuniversitetet

Workshop: Spelmanslåtar med Klint-Olle
Tid: Lör 10 maj kl 15 -18
Plats: Vita Huset
Kostnad: 300 kr
Anmälan: Gösta Petersen

Lär dig trolla av Jumping Joe!
Tid: Lör 10 maj kl 13 -14.30
Plats: Vita Huset
Kostnad: 50 kr för barn från ca 5 år. Vuxna gratis i sällskap med barn.
Joe gör en magisk minishow varefter han kommer att lära ut några av sina bästa tricks!
Affisch »

 

 

Ship to Gaza utsatt för terrorattack


Gazas Ark - nu till hälften sänk i hamnen i Gaza

Klockan 03:45 lokal tid den 29 april fick nattvakten ombord på Gazas Ark, Ship to Gazas och Freedom Flotilla Coalitions senaste båt nere i Gaza Citys hamn, ett telefonsamtal om att lämna båten eftersom den skulle bli attackerad.
   Han gav sig av, men återvände snart då ingenting hände. Några minuter senare skakade en stor explosion båten och gav den omfattande skador. Båten sjönk delvis och vilar nu på den grunda havsbottnen. Vakten blev inte skadad i explosionen men fördes till sjukhus för observation.
   På plats i Gaza City finns sedan sent i höstas Charlie Andreasson, matros ombord på S/V Estelle från aktionen 2012, som hjälpt till att färdigställa arken inför avsegling. Ship to Gaza inledde för ett tag sedan sin varukampanj för att fylla Gazas Ark med palestinska exportprodukter, en kampanj som trendade högt på Twitter senast igår.
   Gazas Arks projektledare Mahfouz Kabariti säger: ”Omfattningen och förhållandena kring skadorna håller på att utredas. Vi uppdaterar när så är möjligt.”
   ”Freedom Flotilla Coalition förbereder vårt agerande som ett svar på detta fega terrordåd, men vår ståndpunkt är klar: varken denna eller andra attacker kommer att stoppa våra försök att bryta den illegala blockaden av Gaza”, säger David Heap i Gazas Arks styrkommitté.
   ”Båtar från Freedom Flotilla har saboterats tidigare. Den här attacken kommer när vi var bara veckor ifrån att segla iväg. De kan sänka en båt, men de kan inte sänka en rörelse, säger Ship to Gazas talespersoner Ann Ighe och Dror Feiler.
Läs mer »


 

Uttalande om attacken mot Gazas Ark
Judar för Israelisk-Palestinsk Fred fördömer attacken mot båten ”Gazas Ark” som sprängdes tidigt på morgonen den 29 april i Gazas hamn. Båten som iordningställts under mer än ett års arbete, skulle frakta hantverk och jordbruksprodukter från Gaza till beställare, främst i Europa. Syftet är att bryta Israels illegala blockad av Gaza.
   JIPF stödjer de initiativ som tagits för att bryta blockaden, våra medlemmar har seglat med Ship to Gaza och stöttat byggandet av Gazas Ark.
   Av allt att döma är sprängningen ett sabotage utfört av krafter som motsätter sig palestiniernas rätt att handla med omvärlden.
   Turligt nog fick ingen människa sätta livet till.
   Dådet bidrar till att sabotera den sköra fredsprocessen mellan Israel och Palestina. En rättvis fred är en förutsättning för ett bra liv för såväl palestinier som israeler.

   Taget vid styrelsemöte för JIPF Sverige den 29 april 2014.
Ilan Cohen (cohen.ilan46@gmail.com)
   tel. 0768/186072, talesperson för JIPF
Olle Katz (ollekatz@gmail.com)
   tel. 0708/943402, talesperson för JIPF