Pusselbitar

Högern om allmän rösträtt: Allmän rösträtt innebär, att makten, med den gamle högerledarens Hjalmar Hammarskiölds ord, lägges i deras hand som är minst kompetenta att hantera den.
Patrik Svensson, Sydsvenskan 7/2

Hundra år senare. Kvinnor är inte kompetenta att sitta i bolagsstyrelser, hävdade Svenskt Näringslivs ordförande Jens Spendrup, som är lika rädd för feminister som för kommunister och socialister, i Sveriges radios lördagsintervju 8/2

Jag kan konstatera att statsfinanserna var i betydligt bättre skick när Vänsterpartiet hade inflytande över den ekonomiska politiken än nu.
Magdalena Andersson, (S), Sydsvenskan 7/2

Rosling lyfter sällan fram att de rikaste 85 personerna i världen äger lika mycket som de 3,5 miljarderna fattigaste.
Shora Esmailian, Sydsvenskan 8/2

Nu handlar det om expropriation av några få exploatörer (85 st) till fördel för folkets stora massa.
Karl Marx, Kapitalet

 

 

Vi vill inte sluta träffas

V och DV samt MP svarar nedan på PRO Söder-Klostergårdens och Byalagets fem frågor.

Kommentar
Vänsterpartiets och Demokratisk Vänsters snabba och fullständiga svar, liksom det politiska stöd det uttrycker uppskattar vi och tackar för!
   Men vi vill starkt understryka, att träffpunktsverksamheten måste återupptas snarast möjligt! Den har redan legat nere i nästan två år.
   Vi kan inte vänta två år till – eller mer - på en ombyggnad av Mötesplatsen. Efter valet behövs en rivstart för att reparera så mycket som möjligt efter vanskötseln under Alliansen!
   Målsättningen måste vara att så snart som möjligt hyra den tidigare träffpunktslokalen och återuppta verksamheten, i avvaktan på att den kanske kan flytta till Mötesplatsen – eller annan lokal, i framtiden.
   Vi menar att den tidigare lokalen fungerade bra. Den är rymlig och har god plats för alla aktiviteter. Dessutom var den ljus, alla fönstren vetter mot fotbollsplanerna på Korpvallen och solen lyser in hela eftermiddagen. Lokaliseringen är lämplig eftersom busshållplatsen ligger alldeles intill. De flesta besökarna innehar gröna jojo-kort. Hyresrättsföreningen Vårregnet har i brev till Vård och omsorgsnämnden erbjudit sig att sänka hyran med halva beloppet.
Gunnar Stensson, Klostergårdens byalag

 

 

 

V och DV
Vi vill inte sluta träffas

PRO söder, Klostergården och Klostergårdens byalag har skickat en skrivelse till oss politiker, där de vill ha svar på fem frågor angående träffpunkten som skulle bildas i den nya Mötesplats Klostergården.
   Vi hade alla den förhoppning att Mötesplats Klostergården skulle rymma en modern, ljus och ändamålsenlig träffpunkt, som skulle kunna ersätta den gamla träffpunkten. Att den nya träffpunkten skulle innehålla de aktiviteter och möjligheter som fanns tidigare, tog vi som en självklarhet.
   Med facit i hand kan vi konstatera att så blev inte fallet. Från att tidigare varit ett ställe med full bemanning och öppet från nio till fyra fem dagar i veckan, har det reducerats till att enbart vara öppet två dagar i veckan mellan nio och ett, och helt stängd de dagar skolan har lovdagar.
   Av den anledningen har vi politiker fått fem frågor att besvara;

1. Är ni villiga att satsa på en ny Träffpunkt som är öppen alla vardagar från 9 - 16 och är utrustad på samma sätt som den tidigare?
När vi har vunnit valet kommer vi att se över träffpunktens öppettider på det nya Mötesplats Klostergården och se på vilket sätt vi kan förbättra tillgängligheten och servicen. Visar det sig helt omöjligt att få tillbaka ungefär de öppettider som rådde på den gamla träffpunkten, får vi överväga att ta de gamla lokalerna i bruk, även om vi anser att de nya lokalerna är betydligt trevligare och ljusare, och har ett bättre läge än de gamla.
Läs mer »


 

MP
Svar på frågor angående Träffpunkt Klostergården

Tack för era frågor. Vi hade liknande förväntningar som ni på Träffpunkt Klostergården så ni är inte ensamma om att vara besvikna när vi märkte att de inte uppfylldes.

1. Är ni villiga att satsa på en ny Träffpunkt som är öppen alla vardagar från 9 - 16 och är utrustad på samma sätt som den tidigare?
Vår ambition med Träffpunkten på Klostergården är att det ska vara en mötesplats som sprudlar av aktivitet. Ingen ska vara utestängd eller inte få plats. Vi vill att alla Träffpunkter i Lund ska ha bemanning varje dag och har satt oss emot varenda neddragning på bemanning och öppettider på Träffpunkterna som majoriteten genomfört de senaste åren. De neddragningarna har motiverats med att det varit för få besökare, vilket vi inte anser är ett argument som håller. Ingen besöker en stängd träffpunkt.
   Om vi får bestämma efter valet kommer vi alltså öka öppethållandena på Träffpunkterna generellt i Lund. Exakt vilka öppet tider det blir på Träffpunkten på Klostergården är dock för tidigt att säga, men dagligen blir det i alla fall. Alla förutsättningar måste först bli klara och därefter behöver öppethållandet och utformningen av verksamheten tas fram i diskussion med er som använder Träffpunkten.
Läs mer »

Lucifer
En chans att slippa Super-Jas?

Som försvarsvän gläder jag mig förstås över att Saab, Bildt och Försvarsdepartementet har gjort bort sig igen. Deras klumpiga inhopp i den schweiziska politiken kan kanske medverka till att det inte blir några Super-Jas sålda och därmed inte heller några att konstruera och tillverka för Sverige. Det skulle kunna innebära att den sanslösa satsningen på svensk flygindustri som kan härledas åtminstone till mitten av 1960- talet skulle kunna få ett slut. Jo, det var ju när Viggen skulle byggas som sossarna sa: javisst, det är en dyr och tveksam satsning, men av hänsyn till sysselsättning etc så får det gå för den här gången. Jaha, och sen på 1980-talet så var det dags för Jas-projektet och det var ju tveksamt, det kunde många hålla med om, men det fick ju bli. Och nu på 2010-talet handlar det om Super-Jas, en kraftigt utbyggd variant av grundkonceptet som man har tänkt sig att det svenska försvaret ska köpa.

Affärsplanen
Svenska försvaret, finns det och har det råd att köpa? Nej, det finns inte, man har i huvudsak lagt ner det. Vad som finns är några flygflottiljer och ett stort antal Jas i förråd som man inte har råd att flyga och heller inte har piloter till. Men kanske kan man sälja dem på en stor realisation och köpa nya fräscha plan för pengarna? Dvs. de nya blir så dyra att ta fram så det krävs att det är fler som vill vara med och betala. Och så har man sagt: för att svenska flygvapnet ska få Super-Jas så måste vi sälja till fler.
Läs mer »

 

 

PALESTINA - ISRAEL
Är en tvåstatslösning möjlig?

USA:s utrikesminister John Kerry lägger inom kort fram en plan för en tvåstatslösning, med krav på eftergifter som israeler och palestinier måste acceptera.
   Israel måste dra sig tillbaka innanför 1967 års gränser och acceptera en palestinsk huvudstad i östra Jerusalem.
   Palestina måste erkänna Israel som judisk nationalstat och ge upp kampen för de palestinska flyktingarnas rätt att återvända.
   Kan Netanyahu och Mahmoud Abbas accepterar dessa förhandlingsvillkor? Har de i så fall auktoritet och legitimitet nog att få folken med sig?

I sin krönika i God morgon världen den 9 februari uttryckte Göran Rosenberg tvivel på att försöken att förhandla fram en tvåstatslösning kan lyckas. Flera bedömare hyser samma skepsis.
   Under de sex månader som förhandlingarna pågått har den illegala utbyggnaden av israeliska bosättningar i de ockuperade palestinska områdena fortsatt, så att nu mer än en halv miljon israeler lever i israeliska städer på palestinsk mark och parasiterar på den odlingsbara jord och de knappa vattentillgångar som tillhör palestinierna.
   Netanyahus politik tycks gå ut på att ockupera allt fler palestinska områden och knyta dem till Israel genom ett system av vägar som är förbehållna israelerna för att därmed skapa sådana fakta på marken att situationen blir oåterkallelig.
   Mot den politiken ställer Kerry alltså kravet att bosättningarna ska återlämnas till palestinierna och bosättarna återvända till Israel!

USA:s förmåga att påverka utvecklingen i Mellanöstern är ifrågasatt och Kerrys försök att uppnå en tvåstatslösning tycks dömt att misslyckas. Men just därför gör han desperata ansträngningar. Det kan vara sista chansen för en tvåstatslösning. Och sista chansen för USA:s att bevara sin ställning som betydelsefull aktör i Mellanöstern.

Sverige bör fortsätta att stödja palestinierna genom att äntligen erkänna Palestina som suverän stat och fullvärdig medlem i FN, dels för att ge tvåstatslösningen en sista chans och dels för att visa att vi vägrar att legitimera Israels ockupationspolitik.
   Ett erkännande av staten Palestina blir kanske också Mahmoud Abbas sista, men väsentliga, bidrag till den palestinska kampen.
   Men ett sådant erkännande är helt beroende av USA, som kan inlägga sitt veto.
   Detta ger Kerry en hållhake, både på Mahmoud Abbas beträffande de palestinska flyktingarnas rätt att återvända och på Netanyahu beträffande bosättningarna.
   För Mahmoud Abbas skulle ett sammanbrott i förhandlingarna innebära ett nederlag och att Hamas övertog ledningen i kampen för Palestina, vilket varken USA eller Israel vill.

Men också Israel skulle drabbas. Det redan isolerade landet skulle bli än mer isolerat. Bojkottpolitiken skulle skärpas. Den har brett internationellt stöd, bland annat från EU. Flera multinationella företag stöder den. Det handlar också om amerikanska företag.
   Om förhandlingarna bryter samman blir den internationella bojkotten ett mäktigt vapen i palestiniernas fredliga kamp för en självständig stat, på samma sätt som den var det i kampen mot apartheid i Sydafrika.
   Just nu är utvecklingen omöjlig att förutse. Men på lång sikt är den kanske given.

Ju fler områden Israel ockuperar, desto mer påverkas den etniska balansen mellan judar och palestinier, till Israels nackdel. Den judiska befolkningen i staten Israel kommer att hamna i minoritet, i synnerhet som många ur medlemmar ur den israeliska eliten redan nu överger ett alltmer odemokratiskt och isolerat Israel. Det kan i förlängningen leda till en enstatslösning, staten Israel – Palestina, med palestinsk majoritet.

Kanske inser Netanyahu att detta är alternativet till dagens maktfullkomliga Israel och väljer att backa och acceptera en tvåstatslösning, som han förstås kommer att försöka få de israeliska väljarna att acceptera genom att göra den så gynnsam som möjligt för Israel.
   John Kerry för sin del fortsätter in i det sista ansträngningarna att nå fram till en förhandlingslösning.
Gunnar Stensson

I veckans nummer
Pusselbitar
av Gunnar Stensson
En chans att slippa Super-Jas?
av Lucifer
PALESTINA - ISRAEL
Är en tvåstatslösning möjlig?

av Gunnar Stensson
LundEko II: De borgerliga struntar i remissinstansernas svidande kritik
av Ulf Nymark
Vi vill inte sluta träffas
av Gunnar Stensson
Vi vill inte sluta träffas, svar
av V och DV
Svar på frågor angående Träffpunkt Klostergården
av MP
Nätfynd
Redaktion
Göran Persson
Utskriftsvänlig form
Tipsa om Veckobladet
Känner du någon mer som skulle gilla att läsa VB?
 

 

LundEko II: De borgerliga struntar i remissinstansernas svidande kritik

VB har tidigare redogjort för den svidande kritik mot Lunds nya program för ekologiskt hållbar utveckling (LundaEko II) som inkommit i svaren från tunga remissinstanser (se VB nr 2/2014).
   Som en reaktion på kritiken krävde de rödgröna att Miljö- och hälsoutskottet, som är styrgrupp för utarbetandet av LundaEko II, skulle snabbinkallas till ett extra sammanträde för att ge tjänstemännen riktlinjer för en nödvändig omarbetning av dokumentet.

Tjänstemännen bättre uttolkare av besluten
Något extra sammanträde ville inte borgarna ha, förstås. Men vid Miljö- och hälsoutskottets ordinarie sammanträde denna vecka behandlades i varje fall oppositionens förslag om inriktningen på omarbetningen av programmet. I den tjänsteskrivelse som ingick som beslutsunderlag hävdade Kommunkontoret att det skulle strida mot kommunfullmäktiges beslut att omarbeta programmet i enlighet med de synpunkter remissinstanserna föreslagit. Tjänstemännen, menade Kommunkontorets tjänstemän, var bättre lämpade att tolka fullmäktiges beslut, än de politiskt förtroendevalda. Därför rekommenderade tjänstemännen avslag på oppositionens förslag.

De borgerliga: strunta i kritiken
Och de borgerliga - vad sa de? Givetvis – vem blir förvånad?! - höll de med tjänstemännen och röstade ner MP, S, V och DV-förslaget. Ingen hänsyn ska tas till de tunga icke-kommunala remissinstansernas synpunkter – det var borgarna inställning. Man kan ju undra vad remissomgångar är till för om man ändå tänker strunta i de synpunkter som framförs.

”Verkningslöst” dokument
Nu har alltså de borgerliga sagt att de vill ha ett program för ekologisk hållbar utveckling som enligt Länsstyrelsen saknar konkretisering och mätbarhet av målen; ett program som, enligt kommunens eget energibolag Kraftringen AB, ”utan konkreta åtgärder direkt kopplade till målen … blir verkningslöst”. Lunds Universitet dömer ut programmet ”som ett vagt och ganska intetsägande policydokument utan närmare styrning".

Nytt rödgrönt LundaEko efter valet?
På vilket sätt oppositionens förslag skulle strida mot fullmäktiges beslut ville varken tjänstemännen eller de borgerliga politikerna redogöra för. Från oppositionens sida får vi väl lägga ner en del möda på för att ta reda på när fullmäktige tog beslut om att LundaEko II ska vara ett dokument med låg ambitionsnivå, en otydlig målstruktur med mål som inte går att mäta och vara ett dokument som inte anger hur man ska nå målen. Jag tvivlar på att vi kommer att hitta ett sådant beslut, men det är i praktiken vad de borgerliga hävdar att fullmäktige skulle ha sagt. Mycket talar för att en av de första åtgärderna en ny politisk majoritet efter valet i höst måste vidta är att ta fram ett kraftfullt dokument som med rak och tydlig kurs styr Lund mot ekologisk hållbarhet.
Ulf Nymark

 

 

Nätfynd

Bloggosfären är inget enkelt virtuellt samhälle att bevaka men en av de bästa bloggarna som jag läser är Mats Olssons Olsson betalar.
   Mats skriver bra, informativt och engagerat om politiken i Lund, Sverige och världen. VB har tidigare citerat hans blogg och gör det gärna igen. Tidigare har vi citerat hans blogg för att den tillför ny information i frågor som diskuteras här.
   Denna gång kan jag inte låta bli att citera ett inlägg i ett ämne som jag aldrig tänkt på tidigare.
red

 Karl Marx som farsa

– När ni framhäver ert kreolska temperament anser jag det vara min plikt att med sunt förnuft ingripa och skilja ert temperament från min dotter. Om ni är oförmögen att visa er kärlek till henne i en form som överensstämmer med Londons latitud vill jag råda er att visa er kärlek på avstånd.

Karl Marx till dottern Lauras fästman Paul Lafargue, 13 augusti 1866.

Laura och Paul gifte sig, trots allt, med varandra.