Logga

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Utskriftsvänligare form
(pdf)

Lärandets lov – om Bertolt Brecht och hans musikanter
Röda Kapellet spelar nu på fredag den 27 april kl 18.00. Rikard Schönström berättar.
Plats: Språk- och litteraturcentrums hörsal, ingång från Gerdavägen.
Välkommen Röda Kapellet
Valborgsmässofirandet vid Höje å
Studenternas folkdanslag medverkar i årets valborgsmässofirande i St Lars. Studenterna bjuder upp till dans i valborgsmässofirandet vid Höje å. Det blir dansuppvisning i den gamla danspaviljongen och dessutom hoppas de få med sig publiken i en långdans och i vals och schottis. Det är första gången det sker och vi hoppas det är inledningen på en lång tradition.
Annars firas det på det traditionella sättet.
   Röda Kapellet samlar Klostergårdsborna till en liten upptaktskonsert i centrum klockan 18.45.
   Firandet nere vid ån inleder de sedan med ett par musiknummer.
   Klockan 19.30 hälsar Lunds allmänna sångförening våren välkommen.
   Karin Stensson håller vårtalet.    Klockan 20.00 tänds bålet. Samtidigt börjar folkdanslagets dansuppvisning. Arrangerar gör som vanligt de senaste åren Klostergårdens Byalag.DV-interpellation ställd till kommunalrådet Tove Klette:
Angående eventuellt införande av betygsliknande omdömen från årskurs 1 i Lunds grundskolor
I sitt svar på en interpellation angående ordningsbetyg i Lunds gymnasieskolor skriver Tove Klette bland annat följande: ”Vad beträffar grundskolan kommer förändringar redan höstterminen 2007. Utbildningsdepartementet har skickat ut en promemoria på remiss. Den ahndlar om att upphäva tidigare riksdagsbeslut att skriftlig information om elevers utveckling och skolgång i grundskolan endast får lämnas om föräldrarna efterfrågar det och inte får ha karaktären av betyg. Regeringen väntas fatta beslut före sommaren, så att de kommuner och skolor som så önskar kan ge skriftliga, också betygsliknande, omdömen vad gäller elevers kunskapsmässiga och sociala utveckling. I motsats till formella betyg behöver inte skriftliga omdömen se likadana ut i hela landet. Varje skola har frihet att utforma dem efter vad de tycker är lämpligt och som grund finns den information redan sammanställer inför utvecklingssamtalen. Detta är de borgerliga partierna i Lund positiva till och kommer att stödja.” Ovanstående ger mej anledning att ställa följande frågor till Tove Klette:
   1. Kommer det redan från höstterminen 2007 att införas betygsliknande omdömen i Lund?
   2. Vilken instans i kommunen kommer att fatta beslut om införande av betygsliknande omdömen?
   3. Kommer ett beslut att att införa betygsliknande omdömen att vara en rekommendation till de enskilda skolorna/klasserna, eller består friheten enbart i att utforma omdömena efter ”vad de tycker är lämpligt”?
   4. Tror du på allvar att införande av betyg/betygsliknande omdömen redan i början av grundskolan underlättar skolornas arbete med att ”lägga grunden till ett livslångt lärande, ge goda förutsättningar för delaktighet i samhället och för vidare studier samt stimulera lusten att lära och inhämta kunskap” (Utbildningspolitiskt program för Lunds kommun)?
Lund den 12 april 2007
Sven-Bertil Persson
Demokratisk Vänster


Nr 15 i webbform


070427
Första maj 2007 i Skåne
Vänsterpartiet
Lund
13.00 Samling Stortorget
13.30 Avmarsch
14.15 Möte på Stortorget Talare: Camilla Sköld Jansson (2:e vice partiordförande)
Efterföljande program i stadshallen med Jens Holm (EU-parlamentariker) och Oktoberkören

Eslöv
Talare: Camilla Sköld Jansson (2:e vice partiordförande)
Tid: 11.00
Plats: Stenssontrappan på torget

Helsingborg
Talare: Peter Ahlbom och Mariette Rosenlöf
14.30 Demonstration från Mäster Palms plats
15.00 Möte i Furutorpsparken

Hässleholm
14.00 möte i Hembygdsparken. Lokala talare

Höganäs
Talare: Peter Ahlbom och Mariette Rosenlöf
Tid: 13.00
Plats: Tivolihuset

Kristianstad
Lokala talare
10.45 Samling för demonstration Domustorget.
11.00 Avmarsch
11.15 Möte på Domustorget

Landskrona
Talare: Marianne Berg
Picknick i Slottsparken 13.00

Malmö
Talare: Marianne Berg (riksdagsledamot) och Jens Holm (EU-parlamentariker)
11.00 Samling Möllevångstorget.
12.00 Avmarsch
13.00 Musikfest i Slottsparken med bl a Lars Demian

Simrishamn
Talare: Camilla Sköld Jansson (2:e vice partiordförande) m fl
Tid: 16.30
Plats: Hamnplan

Trelleborg
9.30 möte på Olof Palmes plats. Lokala talare.

Demokratisk Vänster
Alternativ till Västs fredsförhindrande insatser. Balkan och Mellanöstern, Jan Öberg föreläser.
Röda Kapellet inleder mötet.
15.30 på Lilla Teatern vid Stortorget.

Socialdemokraterna
(Skånedistriktet saknar info på sin hemsida, följande är allt man hittar på rikssidan)
Ingvar Carlsson, Sundspärlan Helsingborg, 13.00
Pär Nuder, Slottsparken Landskrona, 12.00, Folkets Park Malmö, 15.00
Morgan Johansson, Granbacken Arlövs Teater, 10.30, Folkparken Lund, 13.50

Möte: Lund
Utanför Konsthallen på Mårtenstorget kl.12.00.
Talare Marie Nordgren och Bengt Kristersson, Kommunistiska Partiet, och Olof Johansson, RKU.

Helsingborg
GA-Torg i Helsingborg kl. 13.30.

Demonstration: Malmö
Samling Gustav Adolfs Torg kl 14.45.
Möte på St. Knuts Torg kl 16.00.
Talare: Karl Strandberg, Kommunistiska Partiet, Anneli Ström-Villaseca, RKU.
Underhållning av Popol Vuh.
Efter mötet blir det fest på KFUM:s lokaler på Betaniaplan 4.Lund
"Inga fler kompromisser"
Demonstration 15.00 Knut den stores torg (mitt emot stationen, vid BK)
Arr: SUF Lund, Virvelvinden, Socialistiska partiet, India Däck bokcafé, Smålands m. fl.

Malmö
12.30 Samling Möllevångstorget
Arr: AFA Malmö, Allt åt alla, Malmö LS av SAC, SUF Malmö


T.ex. om hur viktigt det är att kunna skilja på Skurup och Svedala
I veckan slog den danska dagstidningen Politiken larm om hur illa det är. Man hade frågat danska niondeklassare var den danska staden Nakskov ligger och det visade sig att 40 procent hade inte en aning. Jag har visserligen bara lite udda iakttagelser att bidra med, men jag tror att läget är detsamma eller värre i Sverige. När mina två äldsta barn befann sig i de tidiga tonåren fann jag att de hade stora svårigheter att skilja på Skurup och Svedala för att inte tala om deras oförmåga att placera Åstorp och Klippan på kartan. Så illa kan det alltså vara.

Namn, namn
Ja, jag skämtar bara lite. När jag gick i skolan fick jag lära mig var de många skånska sockerbruken fanns. Det har jag haft stor glädje av även om det nu bara ett av dem finns kvar (Örtofta). Jag var naturligtvis emot alla sorters inlärande av den sorten och inget var mera föraktligt än namngeografi. Vad skulle man med en massa namn till? Det har tagit rätt många år att inse att de fakta och diskussioner som jag menade borde ersätta namntragglandet kan inte äga rum om man inte har något att hänga upp det hela på. och vad som behövs är då namn, just det.
   Fast visst kan det gå fel. Jag var tvungen att lära mig samla, pressa, klistra upp samt lära mig svenskt och latinskt namn på 50 växter. Det resulterade för min del i en livslång olust mot varje form av artkunskap när det gällde växter. Det här är en diskussion som är aktuell just nu när socialdemokraterna talar om en omprövning av sin skolpolitik till förmån för mera kunskapsinhämtande.
Läs mer»

Förstemajkonsert med Brecht:
Exil och det kommande kriget
I år kan man runda av 1 maj med en lyrisk konsert på Stadshallen. Vi gästas av vänsterkören Oktotoberkoret från Köpenhamn och på programmet står musik till texter av Bertolt Brecht. Brecht hade en förmåga att omge sig med intressanta musiker och tonsättare: Kurt Weill, Hanns Eisler , Paul Dessau och till dessa läggs nu också Håkan Carlsson. Den senare har nämligen satt raffinerad musik till några av Brechts Svendborgdikter. Namnet kommer sig av att Brecht mellan 1933 och 1939 bodde som landsflykting nära Svendborg på sydsidan av Fyn och där skrev en diktsamling om exilen och det krig som var på väg. Nu blir det inte bara Svendborgdikter: Oktoberkören har desutom med sig Birgitte Bruun, en av Danmarks utomordentliga Brechttolkare, som kommer att sjunga några stycken av Kurt Weill, t.ex. den inte okända Sjörövar-Jenny och den oförlikneliga Surabaya-Johnny
Arrangörer av konserten är ABF och Vänsterpartiet, och den är alltså en trappa upp i Stadshallen kl 19.00 den 1 maj.
Kom i tid, det kan bli trångt!


Ny skribent
VB ber att få hälsa en ny skribent välkommen. VB är som bekant inte främmande för att ta heder och ära av diverse politiska partier när det behövs. Signaturen lebhard tar denna tradition till sin yttersta gräns!lebhard
våra ömkliga partier--och sd!
mp -- småborgerliga opportunister, som pakterar med vem som helst bara de får del av makten (i Region Skåne har de t.e. gått ihop med de borgerliga)

v -- nystalinister av gammal dålig sovjettyp, med ytterligt hårda nypor inom partiet (alla någorlunda vettiga medlemmar har antingen tvingats ut eller tvingats till tystnad och passivitet -- tro mej, jag *vet*!)
Läs mer»

  VECKOBLADET Utgiven av SFVBBiL                             Ansvarig utgivare: Göran Persson