Jag klipper ur Flammans chefredaktör Leonidas Aretakis digitala veckobrev den 14 april:
   ”Minns ni Magdalena Anderssons regeringsförklaring den 30 november förra året? Där försäkrade hon att Sveriges försvarspolitiska linje ligger fast: ”Den militära alliansfriheten tjänar vårt land väl och bidrar till stabilitet och säkerhet i norra Europa. Sverige ska inte söka medlemskap i Nato.”
   Nu vill hon att Sverige går med i Nato i juni.”
   Sedan löftet gavs har det gått 5 månader. Nu verkar löftet inte mycket värt. Socialdemokratiska partiet diskuterar medlemskap i NATO. Månne Olof Palme vänder sig i graven.
 


 

Rysslands krig mot självständiga Ukraina är fruktansvärt. Brutaliteten är i nivå med nazisternas värsta illdåd under andra världskriget. Ryssarnas förstörande och dödande i flera av Ukrainas städer är som kopia av nazisternas våldsamma attack mot Stalingrad och belägringen av Leningrad under nästan 900 dagar.
   Men i allt detta finns en elefant i rummet. Det som ingen pratar om: NATO. Efter kallakrigets slut 1990 la man ner Warszawapakten. Det borde man gjort med NATO. Men nej: Istället har NATO införlivat de flesta av Sovjets tidigare satellitstater som var medlemmar i Warszawapakten. Titta på en politisk Europakarta från 1990. Och titta på hur kartan ser ut idag. Är det konstigt att ryssarna reagerar? Och ska Ukraina också in i NATO?
   Hur reagerade amerikanerna när Sovjet hösten 1962 planerade bygga upp militära baser på Kuba? Så nära USA som man kunde komma. Då var världen närmare ett fullständigt världskrig. Jag minns en skoldag – jag var 11 år gammal – när skolrektorn höll ett tal till alla grundskolebarnen på FN-dagen den 24 oktober 1962. Han sa – mycket tydligt – att han hoppades att det inte skulle vara FN:s sista jubileumsdag. Så stort uppfattades hotet kring Sovjets Kubaprojekt. Och risken för ett kärnvapenkrig. Livet på jordens undergång. Men som tur tänkte man tanken före. Sovjet avbröt sitt projekt.
   NATO däremot verkar fortsätta hursomhelst. Förutom Ukraina – som Ryssland nu attackerat – ska Finland och Sverige bli NATO-medlemmar. North Atlantic Terror Organisation. Som under kalla kriget aldrig gjorde något. Förutom att framkalla den motreaktion av Sovjets sida som blev Warszawapakten. Som i sin tur invaderade Budapest 1956 och Prag 1968.
   Sedan 1990 har NATO förvandlats till terrororganisa-tion. Bombningarna av Serbien 1995 och Kosovo 1999

där civila fick sätta livet till; män, kvinnor, barn. USA:s egen terrororganisation. Och den organisationen ska Sverige äntligen bli medlem av.
   Sveriges militära alliansfrihet har gagnat Sverige väl under mer än 200 år. Sverige har inte varit i krig med ett annat land under två århundraden. Unikt i världshistorien.

Men nu är det slut på det. Nu ska Sverige bli medlem i USA:s egen imperialistiska terrororganisation. Det är den enda terrororganisationen som befogar över kärnvapen. Som USA testade effektivt i Japan 1945. De värsta terrorilldåden i mänsklighetens historia.
   Kanske Sverige får bli bas för kärnvapen? När NATO bildades 1949 sa norrmännen att USA inte under några omständigheter skulle få bygga militärbaser på norsk mark. Det fick bli Island istället som välkomnade de amerikanska plånböckerna. Och fick under hela kalla kriget hysa militärbasen i Keflavik samt stå till förfogande med mark på ytterligare några ställen där USA byggde sina radarstationer.
   Frågan är: Hur kommer Ryssland reagera mot ett eventuellt finskt och svenskt NATO-medlemskap? Finland har flera mil lång gräns mot Ryssland. Som således skulle bli NATO:s gräns mot Ryssland. Kommer vi att få se uppbyggnad av ryska kärnvapenbaser längs den finska gränsen? Och dito exempelvis i Kaliningrad riktade mot Sverige?
   Kommer ryssarna att gå till attack mot ”nazisterna” i Finland och Sverige? Bomba Finland? Bomba Sverige? Skall vi – som Sabuni – ta flykten till Norge? Nej!

Man ska inte väcka den björn som sover.

Vi ska hålla fast vi Magdalena Anderssons ord från 30 november: ”Den militära alliansfriheten tjänar vårt land väl och bidrar till stabilitet och säkerhet i norra Europa. Sverige ska inte söka medlemskap i Nato.”
   Vänsterpartiet ”släppte fram” Magdalena Andersson i november förra året. Om Andersson gör något helt annat än hon då deklarerade så har Vänsterpartiet inget förtroende för Andersson. Då kommer historien från 2021 att upprepa sig. Med hjälp av den yttersta högern – som inget vill heller än fälla en socialdemokratisk regering – ska vi fälla regeringen.

Steingrimur Jonsson