Slarv och trötthet, eller?


 

Fredrik Ljunghill (M), vice ordförande i Lunds kommunstyrelse, delade i helgen ett inlägg på Twitter som innehöll ordet ”kaosbabbe”. Själv menar han att det hela var ett misstag.

Det var i samband med helgens upplopp i flera svenska städer som den moderate kommunpolitikern delade vidare en video på Twitter som först publicerats av en annan användare.
   Videon, som visar hur en vattenkanon används mot demonstranter, har den tillhörande texten ”Tänk om kaosbabbarna fått möta en sån här istället.”
   En av de som anmärkte på delningen var den miljöpartistiska politikern Axel Hallberg. På Twitter kommenterade han inlägget med orden: “Moderaternas kommunalråd i Lund retweetar rasistiska tweets. Helt jävla oacceptabelt.”
   – Lärdomen av detta är att läsa det man delar väldigt noga, både det man själv författar och det man delar från andra säger Fredrik Ljunghill.

Så långt ett referat av en Sydsvenskan artikel. Efter många år med den politiska debatten kan man ju förstå att det är jobbigt för våra politiker att läsa allt noga. Men när det bara är en enda mening så bleknar förståelsen något.
Göran Persson

 

 

Lunds nya vänort?


 

Är det bara jag som tycker det är hyckleri att mitt under det brinnande kriget föreslå att Lunds kommun ska se över förutsättningarna att skaffa en ukrainsk vänort? Kanske det är en genialisk idé?
   Vad ska det i så fall vara för en ort? Vilken ort i Ukraina har mest gemensamt med Lund? Det våre önskvärt om det var den stad som tydligast finns med i den svenska historien: Poltava. Självklart!
   Lund och Poltava har en hel del gemensamt: Båda har upplevt krig på nära håll under de gångna århundraderna: Slaget vid Lund 1676, slaget vid Poltava 1709. Vår hjältekonung Karl XII hade en koppling till båda städerna under en kort period. Och hann lämna båda städerna med livet i behåll.
   Så visst skulle Lund och Poltava kunna bli vänorter. Kanske Lund kunne börja med att framföra en ursäkt – som det så populärt blivit den senaste tiden – för alla illdåd som från svensk sida utövades på ukrainsk mark förr i tiden.
   Sedan skulle Lund börja vänskapssamarbetet med att kommunstyrelsens ordförande tillsammans med några kommunalråd åker till Poltava och ser över möjligheterna att resa en staty av Karl XII på stadstorget i Poltava. Och så kan lundabor förvänta sig en motsvarande gest av ukrainarna som kanske skänker en staty av tsar Peter I till Lund som kan få stå framför Stadshallen på Stortorget. Visst skulle det kännas bra. Eller?
   Och så klart skulle detta underlätta tillvaron för alla ukrainare som idag upplever endast förstörelse och död.

Steingrimur Jonsson

 

 

Hur många mänskor kan jorden försörja? Vilka teknik- och konsumtions-nivåer kan upprätthållas på lång sikt?

Frågorna ställs i Richard Heinbergs Power. Limits and prospects for human survival. Boken är tillägnad överlevarna.
   Sambandet mellan befolkningstillväxt och ökande konsumtion är uppenbart. Vi måste finna ett humant sätt att begränsa befolknings-tillväxten. Annars måste konsumtionsnedskär-ningarna bli drastiska om vi ska kunna leva inom jor-dens gränser för hållbara resurser. Naturligtvis måste de rika stå för största delen av nedskärningarna, men också medelklassen mås-te avsevärt minska sin konsumtion. Ojämlikheten måste minska drastiskt, både mellan individer och mellan nationer.
   Det finns en mängd tekniker som kan bidra till att minska den produktion som är nödvändig för att upprätthålla konsumtionsnivån. Icke förnybara resurser måste ersättas av förnybara. Fossil energi måste ersättas av vind och vatten. Kärnenergi kan vara ett begränsat tillägg.
   Vi måste ha mer hållbara produkter, vilket leder till nedgång i konsumtionen. Vi måste göra jordbruket ekologiskt hållbart.
   Hittills har den förnybara tekniken inte lett till större resultat.
   Vi måste kombinera alla åtgärderna. Minskade födelsetal, minskad konsumtion, inklusive minskad energikonsumtion, och ny teknik.
   Motståndet kommer att bli hårt. De rika kommer att vilja upprätthålla sin konsumtion. Jordens fattiga nationer kommer att motsätta sig nedgången i födelsetal. Kyrkan kommer att protestera. Nyliberala ekonomer kommer att yla mot minskningarna i tillväxt. Ett krigsutbrott kan begränsa nationernas samarbetsförmåga.
   Därför är Rysslands krig mot Ukraina en jättelik ekologisk katastrof. Vi måste minska rustningarna om vi ska uppnå miljömålen. Nu rustar alla länder i stället upp. Kolossala resurser för mänsklighetens överlevnad slösas bort på ökad produktion av förstörelsematerial.
   Sådant diskuteras systematiskt och omsorgsfullt i boken som också har ett långt avsnitt om hur motståndet mot de nödvändiga reformerna ska kunna övervinnas.

Gunnar Stensson

 

 

Ulf Nymark
Interpellation om brottsförebyggande arbete mot olaglig biltrafik

Det är sorgligt och upprörande att se hur den olagliga biltrafiken ökar på stadens gator och torg. Lika sorgligt är det att konstatera att polisen inte bryr sig om denna brottslighet.
   Jag har därför till kommunfullmäktige lämnat in en interpellation, dvs skriftlig frågor, till Tekniska nämndens ordförande Jan Annerstedt, FNL. Nedan följer interpellationens bakgrundstext och frågor i sin helhet.
 


 

Interpellationens bakgrundstext
Bilkörning på stadens gator där allmän biltrafik är förbjuden förefaller ha blivit allt vanligare på senare år. I varje fall har den olagliga bilkörningen inte minskat. Det kan envar som besöker stadskärnan snabbt konstatera. Allt fler bilister tycks fullt medvetet bryta mot gällande trafikregler, men en och annan bilist tycks också begå sitt trafikbrott på grund av bristande uppmärksamhet.
   Olaglig biltrafik är livlig på till exempel följande gator: vid Stortorget; på Lilla Fiskargatan, på Råbygatan, på cykel- och gångvägen vid Mårtenstorgets nordöstra hörn, Magle Lilla Kyrkogatas östra del., Bytaregatans södra del och Bangatan på eftermiddagarna.
   Bilkörning på gator och torg, där förbud för bilkörning råder, innebär att biltrafiken genom sitt hot om kraftfullt krockvåld erövrar gatuutrymme från andra trafikantgrupper, framför allt gående och cyklister.
Läs mer »

Malmö-polisen anmäler Paludan för hets mot folkgrupp


 

Paludan arrangerar koranbränning på samma sätt som Hitler arrangerade bokbränning. I sina tal hetsar Paludan mot muslimer. Nu har Paludan anmälts för hets mot folkgrupp. Det är en varning till alla nätets och politikens paludaner, fascister och nazister. Paludan ska samla dem i höstens val.

 

 

Att vara äldre!

Tänk, min Mamma bor i en liten by i Frankrike. 125 människor bor där. Byn har sin egen borgmästare, restaurang, bed & breakfast mm. Men viktigast av allt, de har en lite gamaldags by-gemenskap. Pappa dog september 2020 mitt i Corona. Jo alla var försiktiga, alla såg till att inte för många människor hälsade på men jag tro inte det har gått 3 dag i rad sedan pappa dog utan att mamma har fått besök eller i vart fall ett knack på dörren och något lite extra gott.
   Mamma har nu tagit över titeln äldst i byn efter pappa. Som ”la doyenne” av byn är hon lite extra viktig. I söndags fylld hon 95. Tyvärr hade varken min syster eller jag möjlighet att vara där, men fest blev det. Vänner i byn ordnade och in kom de med ballnger, girlanger, tårta och glädje på sen eftermiddag. Hon visst att någon skulle komma men blev otroligt överraskad att köket fylldes av folk.
 


 

Tidigare den dagen hade damen som hjälper henne duscha varje tisdag ringt och sagt att eftersom hon var i den närliggade stan undrade hon om hon fick lov att kommer förbi och säga grattis. Visst, mamma blev överraskad, det var en söndag och verkligen en av de få tider hon har ledig. Damen kom med två speciella bakverk och ville bara hälsa eftersom hon visst att mammas familj inte kunde vara där.
   Det som mamma får från lokalsamhället, mot en viss betalning, är tabletter upplagt för regelbunden medicinering och påhälsning av sjuksköterska varje måndag, duschhjälp varje tisdag och städning 2 timmar varje torsdag. Utöver detta finns det en av byns boende som får lite extra betalt av byn för att vara behjälplig med det som behövs bl a att göra inköp vid behov. (Det finns tyvärr ingen mataffär i byn längre.)
   Mamma skriver en check vid behov för att betala saker eller använder kontanter. Det funkar fortfarande hur bra som helst i Frankrike.
   Visst är den lilla byn i en hörn av Frankrikes Jura, kanske lite gammaldags, kanske lite vid sidan av världen på sitt sätt men kanske också vad vi bör önska av framtiden eller?
Nita Lorimer

 

 

Rapport från riksdagen: Vårbudgetdebatt!

Den här veckan inleddes med att regeringen överlämnade vårbudgeten och vårändringsbudgeten (där ändringar görs i innevarande års budget) till riksdagen. Den överlämnas alltid klockan 8, fram till 09.30 har vi på oss att snabbläsa och komma med kommentarer, sedan har partierna sina presskonferenser och efter lunch är det debatt i kammaren. Snabba ryck alltså! För Vänsterpartiet är det viktigaste i vårbudgeten att vår satsning på att höja pensionerna finns med och alltså nu har lagts fram till riksdagen för beslut. Detta är ju en mycket stor förbättring för de pensionärer som har lägst inkomster, och vi vet ju att det är många, framförallt kvinnor, som har svårt att få ekonomin att gå ihop. Se presskonferensen här och debatten här.
 


 

I vårändringsbudgeten, där regeringen kan göra förändringar i 2022 års budget, finns en satsning på det civila försvaret på 800 miljoner. Det är väldigt bra, samhället måste rustas för att bli starkare och kunna stå emot stora kriser (och i värsta fall krig). Det handlar bland annat om dricksvatten, elförsörjning och skyddsrum, men även om informationssatsningar till befolkningen om egen beredskap. 

I veckan har även Försvarsberedningen påbörjat sina möten igen. Denna gång ska vi diskutera tidsplanen för att nå 2 % av bnp till det militära försvaret. Försvarsmakten och försvarsmyndigheterna har kommit in med underlag om hur snabbt de kan utöka verksamheten. Det kommer bli intressanta diskussioner framöver! 
   I riksdagen har beslut fattats om att uppmana regeringen (ett så kallat tillkännagivande) att utreda järnvägen på sträckan Stockholm-Oslo, efter ett initiativ från Vänsterpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna som sedan nästan hela trafikutskottet ställde sig bakom. Läs mer här. I samma debatt om järnvägen lyfte Vänsterpartiet vårt ständigt återkommande krav om att järnvägsunderhållet måste vara i statlig regi. Det är extra relevant och aktuellt nu efter en vår av ganska många avbrott och arbeten på järnvägen som har orsakat förseningar på flera sträckor. 

Hanna Gunnarsson (v), riksdagsledamot, Lund 

 

 

Stöd de politiska fångarna i Israel!


Läs mer »
 

Den 17 april varje år uppmärksammas de palestinska fångarnas dag. Israel har, som ett litet land med ambitionen att vara en demokrati, anmärkningsvärt många politiska fångar. Något som sällan påpekas - och hittills aldrig resulterat i några åtgärder.
   I nuläget finns omkring 4.500 palestinska politiska fångar i israeliska fängelser, efter att de protesterat på olika sätt mot den israeliska ockupationen av Palestina. 160 av de fängslade är barn. 530 fångar, även barn, hålls i så kallat “administrativt förvar” utan rättegång eller dom. Sedan ockupationens inledande 1967 har omkring 800.000 palestinier - 20% av befolkningen, eller 40% av alla vuxna manliga individer - passerat genom det israeliska rättssystemet.
   Till skillnad från israeliska barn, som likt svenska betraktas som barn upp till 18 års ålder, ses palestinska barn på det ockuperade Västbanken som vuxna från 12 år. Barnen arresteras ofta mitt i natten inför ögonen på sina familjer, förses med handfängsel och ögonbindlar och transporteras på golvet i något militärfordon till en av Israels olagliga bosättningar - där de misshandlas och förnedras.
   De förhörs utan närvaro av någon vuxen de litar på och tvingas skriva på ett “erkännande” på hebreiska - ett språk de inte förstår. De döms i militärdomstol och får sedan avtjäna sina straff inne i Israel, där de inte kan få besök av anhöriga. Den vanligaste anklagelsen är stenkastning mot israeliska soldater och militärfordon - ett brott som kan ge flera års fängelse. Varje år hanteras 500-700 barn inom det israeliska militära rättssystemet. Israel är det enda land i världen som systematiskt ställer barn inför militärdomstol.
   Den 15-25 april pågår en internationell kampanj för de palestinska politiska fångarna. Stöd kampen för deras frigivande! Sök på Samidoun, de palestinska fångarnas organisation.
Gunnar Olofsson

I veckans nummer
Friday for Future alla fredagar
Röda Kapellet blåser in våren!
Höjeådalens framtid – samtal mellan medborgare och Lunds och Staffanstorp politiker
Slarv och trötthet, eller?
Malmö-polisen anmäler Paludan för hets mot folkgrupp
Att vara äldre!
av Nita Lorimer
Lunds nya vänort?
av Steingrimur Jonsson
Rapport från riksdagen: Vårbudgetdebatt!
av Hanna Gunnarsson
Hur många mänskor kan jorden försörja? Vilka teknik- och konsumtions-nivåer kan upprätthållas på lång sikt?
av Gunnar Stensson
Svensk skola från rättighet till vinstobjekt
av Gunnar Stensson
Interpellation om brottsförebyggande arbete mot olaglig biltrafik
av Ulf Nymark
Stöd de politiska fångarna i Israel!
av Gunnar Olofsson
En ny värld: Ålderdomshem i Vederslöv och teater i Göteborg
av Gunnar Stensson
Redaktion
Göran Persson
Utskriftsvänlig form
Tipsa om Veckobladet
Känner du någon mer som skulle gilla att läsa VB?
 

 

Friday for Future alla fredagar


 

Varje fredag samlas vi för klimatstrejk på Stortorget eller för digital strejk så länge omikron härjar.
   Vi vill att Sverige och Lund medverkar till att hålla den globala temperaturökningen under 1.5 grader, uppfyller Parisavtalet, verkar för klimaträttvisa och lyssnar på den bästa samlade vetenskapen.

 

 

Röda Kapellet blåser in våren!


 

På lördag står dom där igen. Röda Kapellet. På Mårtenstorget kl 11 till 12. Det blir gamla välkända, medryckande och uppfordrande låtar. Mellan musiken pläderar orkestermedlemmar för ett bättre och mer solidariskt samhälle, kanske visas ilska över det som händer i Ukraina och ute i världen, kanske får borgarna en känga för deras ovilja att förändra friskolornas vinstmaximering,  kanske blir det en lyrisk hälsning till den knoppande våren. Vem vet vad de tålmodiga och uthålliga musikerna har på hjärtat? Kom och lyssna!

 

 

Höjeådalens framtid – samtal mellan medborgare och Lunds och Staffanstorp politiker


 

3:e maj 2022 kl 19.00-20:30, Polhemskolans aula

Att en mindre del av Höjeådalen har blivit kommunalt naturreservat i Lund är ett besked som vi från Höjeådalens intresseförening tog emot med stor glädje! Samtidigt är området för rekreation i gränsområdet mellan Lunds och Staffanstorps kommun mycket större. Beroende på hur ni, politiker, besluter i framtida ärenden kommer att påverka naturupplevelsen, biologisk mångfald, tillgängligheten och kulturvärden i detta så uppskattade område.
   Höjeådalens intresseförening anordnar därför ett möte med politiker, föreningens medlemmar och allmänheten. Syftet är att föra ett samtal om Höjeådalens framtid så att alla kan få förståelse för varandras visioner och idéer. 
Martina Kvist Reimer, ordförande Höjeådalens intresseförening, miljöpristagare Lunds kommun 2021
Läs mer på Facebook »

 

 

Gunnar Stensson
Svensk skola från rättighet till vinstobjekt


 

Marknadsskolan har förstört svensk skola. Förstörelsen pågår fortfarande under det falska baneret friskola. En skola fri att exploateras. Marknadsskolans profitörer vältrar sig i vinst. Vilka rättigheter har de tillskansat sig med hjälp av fogliga partier?


Marknadsskolans exploatörer har tillskansat sig följande rättigheter:

Rätt att placera skolan var som helst,
Rätt att ta emot så många elever som önskas,
Rätt att lägga ner skolan när som helst,
Rätt att sälja den till vem som helst,
Rätt att bedriva den i valfri verksamhetsform,
Rätt att få betalt i förväg,
Rätt att ta ut obegränsad vinst,
Rätt att slippa insyn,
Rätt att slippa redovisa hur de ekonomiska medlen används,
Rätt att undgå kvalitetsgranskning,
Rätt att slippa lämna ekonomiska garantier för verksamheten.
    Listan över marknadsskolans rättigheter har sammanställts av Anne-Marie Pålsson, M, i artikeln Menar regeringen allvar i skolfrågan?(SDS 19/4)
Läs mer »

 

 

Gunnar Stensson
En ny värld: Ålderdomshem i Vederslöv och teater i Göteborg

Samtidigt som jag gjorde min värnplikt på regementet i Växjö och sedan studerade vid Lunds universitet fortsatte mina jämnåriga kamrater sina liv i Älghult. Flera av dem valde att gå ett eller två läsår på folkhögskola. Det gjorde också Karin, och för henne blev det en omvälvande period. ”En helt ny värld öppnade sig!” utbrast hon.  Men sedan var hon tillbaka i Älghult.
    Själv hade jag avbrutit mina studier och återvänt till Älghult och försörjde mig på lärarvikariat och perioder av skogsarbete hos Karins föräldrar. Karin ville bli skådespelare.
Läs mer »