Snart skriver vi för frihet!

Det är dags för Amnesty Internationals årliga, globala manifestation Skriv för frihet. Hundratusentals människor i över 70 länder kommer att uppmärksamma personer som utsätts för grova människorättskränkningar. Vi hoppas att du vill vara med – för ju fler som tar ställning, desto större möjlighet har vi att påverka.
Läs mer »

 

Små, små ljusglimtar

Jordens framtid är inte speciellt ljus (om man nu ska uttrycka sej försiktigt) med tanke på de klimatförändringar som väntar oss (se annan plats i detta nummer av VB!).
   Men det finns också förstås vissa små, små ljusglimtar i det nattsvarta mörkret. Vi får trösta oss med de små klimatpositiva glädjeämnena, när nu de stora tills vidare vägrar infinna sig.

Glädjande trend i bilförsäljningen
Så till exempel kan vi glädja oss åt den europeiska bilkrisen. Ja, just kris. Det är billobbyns egen beteckning på situationen. Bilförsäljningen i Europa har fram till och med oktober månad i år minskat med drygt 7 procent. Omkring tre miljoner färre bilar har sålts i år, jämfört med snittet under de senaste tio åren. Det kinesiska bilföretaget Volvos försäljning i Europa har gått ner med näsan 11 procent under oktober, och försäljningen går så knackigt att personalen får extra helgledigt under jul- och nyår. Framtidsutsikterna för bilbranschen ser också ganska ljusa ut: för år 2013 spås en försäljningsminskning med nära 3 procent. För lastbilsbolaget Scania minskar också försäljningen. Även här ligger produktionen under vinterns storhelger nere extra länge.

Positiv utveckling i flygbranschen
Delar av flygbranschen har också en positiv utveckling, dvs den går dåligt. Det stora spanska flygbolaget Iberia redovisar en vinstminskning på 25 procent för årets tredje kvartal. Bolaget ska minska kapaciteten med 15 procent. Häruppe i högan nord ser det inte riktigt lika ljust ut i flygbranschen. SAS klarade sig med ett nödrop och med skattebetalarnas garantier i ryggen undan konkurs. Man kan hoppas att SAS också skär ner på antalet flygningar. Och vill det sig väl räcker de nya miljardlånen inte till för att i längden hålla bolaget i luften.

Chans till sanering av golfbranschen
Ett annat glädjeämne är att det också är usla tider för de skånska golfbanorna. De realiserar nu ut medlemskap och spelrättigheter (eller vad det heter) Ur livsmedelsförsörjnings-synpunkt är en fortsatt nedgång och sanering av denna bransch att välkomna: golfbanor behöver i en inte alltför avlägsen framtid, när den globala matkrisen slagit till på allvar, plöjas upp för odling av mat – ekologisk mat, förstås.
Ulf N

 

Föräldrarna säger nej

Vi har tidigare skrivit om regeringens planer att utvidga stödet till läxhjälpsföretagen med rutbidrag genom att införa det också på gymnasienivå. 48 procent av föräldrarna säger nej, enligt en undersökning som presenterades på tv idag.  De övriga fördelar sig mellan kategorierna ”kanske i nödfall” (35 procent) och ”vet inte” (12 procent). Pengarna borde gå till skolorna, menar Skolverket. Kanske avgörs frågan genom en omröstning i riksdagen denna vecka.
Gunnar Stensson

 

Skolorna i Lund sjunker och sjunker

Lund sjönk i Lärarförbundets kommunrankning från femte till nionde plats i ett skolsystem som de senaste åren sjunkit under medelnivån i Europa.
   Efter det att Folkpartisterna genomdrivit införandet av skolpengen och stött riskkapitalisternas utplundring av skolan lovar nu Tove Klette att ”kavla upp ärmarna” för att Lunds skolor ska återvända till toppnivån för åtta år sedan.
   Med tanke på hennes insatser hittills är det oroande.
   Det tar några år att sänka en skola. När den väl hamnat på det sluttande planet går det fortare. Vi kommer att upptäcka det om ett år.
   Tyvärr tar det också tid att höja kvaliteten igen. Kanske kommer Hanna Gunnarsson, V, som ordförande i Utbildningsnämnden efter 2014 kunna inleda det arbetet.

En femte riktig (= kommunal) gymnasieskola
i Lund planeras. Behovet har diskuterats många år. Staffanstorp planerade att bygga en, men gav upp efter att ha upptäckt att den bästa lokaliseringen för Staffanstorps gymnasium var - i Lund.
   Ett skäl till behovet är införandet av det fria skolvalet i Skåne. Mer än hälften av gymnasieeleverna i Lund kommer utifrån. Goda gymnasier i Landskrona, Trelleborg, Ystad, Eslöv med flera kommuner utarmas. Därför behövs ett nytt gymnasium i Lund. Det kan man ha många synpunkter på.
Gunnar Stensson

 

Ulf Nymark
Tätt duggregn av larmrapporter

Nu i november duggar de tätare än någonsin: larmrapporterna om utsläppen av växthusgaser och stigande temperaturkurvor.

”Affärer-som-vanligt inget alternativ”
Först kom konsultföretaget PwC:s rapport (PwC är en revisions- och konsultmultis verksamt i omkring 160 länder och med dryga 160 000 anställda). Rapporten konstaterar att med den nuvarande takten i utsläppsökningarna kommer en 6 graders temperaturökning i slutet av detta sekel att vara möjlig. De globala utsläppen måste minska med drygt 5 % varje år fram till 2050 om 2 gradersmålet ska kunna nås. Den nödvändiga minskningen för att nå detta mål har aldrig uppnåtts ett enda år sedan Andra världskriget. PwC manar regeringarna att ställa om den globala ekonomin: minska fossilbränsleberoendet, satsning på förnybar energi, minska skogsskövlingen, och reducera industrins utsläpp osv. ”Affärer-som-vanligt är inget alternativ”, slutar rapporten bistert.

Världsbanken
Så kom Världsbankens rapport. Den slår fast att även om nuvarande internationella åtaganden för att reducera växthusgasutsläppen skulle genomföras fullt ut så är det mycket troligt att den globala temperaturstegringen blir mer än 4 grader vid nästa sekelskifte. Om dessa löften om reducering av utsläppen inte följs kan 4 gradersuppvärmningen komma att inträffa redan på 2060-talet. Och när temperaturen höjts med 4 grader rakar jordfebern iväg till nya höjder av sig självt under de följande århundradena.
Läs mer »

 

Sven-Hugo Mattsson
Anders Borgs prognoser

För bara två månader sen spådde Anders Borg 14 % tillväxt åren 2012-2016, vid periodens slut trodde han att arbetslösheten skulle gå ner till 5.5 %. Borg blev kritiserad för denna prognos, alla andra hade betydligt lägre tillväxttal och trodde att arbetslösheten skulle bli ungefär 8 %.
   Visst, att en finansminister har en viss politisk optimism är väl inte så konstigt, han hade också förhoppning om ytterligare skattesänkningar, vilket är Alliansens livsluft. Men det var trots allt märkligt optimistiska siffror. Förklaringen är också att Borg har en konservativ syn på ekonomin.
   I årtionden har nergångar i ekonomin, följts av rätt snabba uppgångar. Borg ser helt enkelt inte den verklighet som finns nu när tillväxt i stort drivs av konsumismen byggd på massor av reklamblad. Tillväxten drivs inte längre av grundläggande behov och vi kan inte hur länge som helst leva på att klippa varandra, gå på restaurang och låta andra städa våra hem.
Läs mer »

Delseger för Gaza

Kanske borde det hellre kallas normalisering. Och fortfarande står allt och väger.
   Under åtta fruktansvärda dygn har bomberna regnat över Gaza, över dess män, kvinnor och barn, över bostäder, industrier, presscentra och ambulanser.
   Under åtta fruktansvärda dygn har Israels flotta urskillningslöst skjutit in granater över staden enligt hävdvunnen imperialistisk kanonbåtsstrategi. (Britterna brände Köpenhamn vid en likande aktion för snart 200 år sedan). Nu har massakern upphört.
   Israels regering har hotat med total utplåning av Gaza. Inrikesminister Eli Yishal uppmanade armén att ”skicka Gaza tillbaka till medeltiden” genom att förstöra infrastrukturen i en omfattande markoffensiv. Det påminner om parollen ”Bomba Vietnam tillbaka till stenåldern”.
   Men nu är det över. Världsopinionen stoppade Israel. Den arabiska våren stoppade Israel. Ban Ki-Moon stoppade Israel. Ship to Gaza stoppade Israel. Till och med Barack Obama och Hillary Clinton stoppade Israel.
   För en gångs skull ska jag citera Carl Bildt. ”I överenskommelsen talas om att blockaden ska lättas, och att handel och humanitär hjälp får nya möjligheter och det är självfallet en utomordentligt viktig del av överenskommelsen... En del av överenskommelsen tycks vara att acceptera Hamas som de facto regering.”
(Se också nedanstående artikel om läget efter Obamas valseger)
   Nu är det dags att åter fästa uppmärksamheten på president Abbas demokratiska kamp för att höja Palestinas status i FN. Det dramatiska blir omfattningen av det internationella stödet. Vi måste kräva att också Sverige uttalar sitt stöd, vilket faktiskt flera FP-riksdagsmän argumenterade för härom dagen. Omröstningen i generalförsamlingen äger rum tidigast nästa vecka.
Gunnar Stensson

 

Gunnar Stensson
Vad innebär Obamas valseger för världen?

Professor Immanuel Wallerstein är känd för att ha utvecklat den så kallade världssystemteorin, en historisk-ekonomisk teori om kapitalismens utveckling – och slut. Sedan många år kommenterar han långsiktigt den världspolitiska utvecklingen var fjortonde dag. Veckobladet har flera gånger de senaste åren presenterat hans kommentarer. Den 15/11 kommenterade han utgången av det amerikanska presidentvalet. Vi redovisar hans slutsatser i sju punkter.
Läs mer »

 

Medborgarförslag:
Gör Bangatan till behörighetsgata och enkelrikta del av Trollebergvägen/ Bantorget

Det finns tre särskilt förfärliga trafikavsnitt, för oskyddade trafikanter, i Lund.

Det ena är Spolegatan där bilar, parkerade bilar, bussar och cyklar trängs på en alltför smal gata, här finns helt enkelt inte plats med allt. Själv cyklar jag på Karl XI:e gatan även om det blir en omväg.  Om nedanstående förslag vinner gehör kommer Spolegatan att få betydligt färre bilar.

Det andra är Bangatan med samma problem som Spolegatan, bilar, parkerade bilar, bussar, cyklar och gående skall trängas här. Inte heller här cyklar jag längre utan tar omvägar, jag påstår inte att det är livsfarligt men det är stressigt. Med förslaget att göra Bangatan till behörighetsgata för bussar och taxi får de gående vid övergångsstället mitt i gatan och vid Tullhuset en betydligt bättre miljö.

Det tredje är sträckan Bantorget efter Bangatan och ut till hörnan Trollebergsvägen-Byggmästaregatan. Här är gång- och cykelvägarna alltför trånga. Eftersom dessa avsnitt finns i backe är de extra farliga, förmodligen ser vi förr eller senare en rejäl olycka här.

Förslaget
För att göra dessa avsnitt bättre för gående, cyklande och även för busstrafiken måste huvuddelen av bilarna bort, genom att göra Bangatan till en behörighetsgata för bussar och taxi. Bussarna måste gå dubbelriktat medan taxi med fördel kan komma in och köra ut från norr och parkera där de nu är. Därmed möter de gående bara bussar vid Bangatans södra del och betydlig färre bilar i dess norra.
   Observera att de som bor längs Bangatan kommer in till sin parkering från Bytaregatan, varuintag sker också från Bytaregatan och Clemenstorget. Om man tar bort bilarna från Bangatan blir denna en lugn gata och gående och cyklande får den miljö som bör finnas för dessa trafikslag. Av sju motorfordon som kör på Bangatan är ungefär sex bilar, inklusive taxi, och bara en är buss.  Det går bara ungefär en buss per minut här.
   Dels gör man delen av Trollebergsvägen enkelriktad så att man bara kan komma in där
   Trollebergsvägen korsar Byggmästaregatan. På så sätt kan de boende och varor komma in till bland annat Klostergatan. Med den åtgärden kan man smalna av körbanan under järnvägsbron och bredda gång- och cykelvägarna här. Detta innebär att man är tvungen att ljusreglera från Trollebergsvägen/Byggmästaregatan fram till Bangatan. Men det är viktigt notera att det kommer att bli väldigt lite trafik här. Bussar möts sällan här och de bilar som skall in här blir inte många.

Trafiklösningar
Lund är ansedd som en cykelkommun och är känd för goda lösningar på trafikproblemen, då kan vi inte ha kvar dessa trafikavsnitt. Vi måste helt enkelt prioritera, på sikt får vi helt enkelt inte plats med allt. Värt att notera är att ingen, mer än bussar och taxi, har sin målpunkt på Bangatan. Enkelriktningen på Trollebergsvägen innebär att man når delar av Bantorget och Klostergatan.
   Observera att alla idéskisser för Bangatan, när spårvagnen byggs ut, förutsätter bilfritt här. Då tycker jag att det är lika bra att göra det nu så vi har stökat undan den förändring, som kommer att ta tid, som måste ske.

Jag föreslår att:
 • Bangatan görs till behörighetsgata för bilar och taxi,
 • taxi på Bangatan tas in norrifrån,
 • Att avsnittet Trollebergsvägen/ Byggmästaregatan-Bangatan enkelriktas med infart från väster,
 • bussar tillåts gå dubbelriktat på detta avsnitt,
 • det signalregleras här vid lämpligt avsnitt.
 • gång- och cykelbanorna breddas rejält under järnvägsbron
Sven-Hugo Mattsson

 

Gunnar Stensson
Brunnshög: En helt annan modell

Häromdagen ringde modellbyggaren till mig igen och frågade om jag ville titta över. Han hade dammat av sin Klostergårdsmodell och upptäckt nya möjligheter. Vilka då? frågade jag. - Kom så får du se!
   Han väntade innanför dörren. - Du förstår, sa han när han släppte in mig, det där du sa om skuggorna över Klostergårdsfältet fastnade i huvudet på mej. Det är ju sant. Dessutom upptäckte jag hur dammig modellen var när jag visade den. Och det var då som jag kom på idén.
   Den prydliga modellen var förvandlad till ett kaos av huskroppar som efter en jordbävning. Novembersolen spred ett skarpt ljus över förödelsen.  - Oroa dej inte, när jag har städat färdigt kan jag lätt ställa upp den igen, sa han. Men först ska vi göra ett experiment. Han tog tag i  Socionomhuset och ställde upp det på högkant. Sedan gjorde han likadant med husen på  Vårvädersvägen. - Du kan gott hjälpa till, sa han.
   Vi ställde kvarter efter  kvarter på högkant: Virvelvindsvägen, Tordönsvägen, Blidvädersvägen, Gråvädersvägen. Husen placerades på samma ställen där de stått förut. När vi var klara betraktade vi resultatet. - Ser du, sa han. Nu är åttavåningshusen precis dubbelt så höga, 16 våningar. Dom tar upp hälften så mycket mark.
Läs mer »

I veckans nummer
Lördagsmusik
Doc Lounge Lund
Afghanistanmöte
Hittat på Nätet: Floskelgenerator nu också lögnmaskin
av Henry Bäck
Snart skriver vi för frihet!
Delseger för Gaza
av Gunnar Stensson
Små, små ljusglimtar
av Ulf N
Vad innebär Obamas valseger för världen?
av Gunnar Stensson
Gör Bangatan till behörighetsgata och enkelrikta del av Trollebergvägen/ Bantorget
av Sven-Hugo Mattsson
Föräldrarna säger nej
av Gunnar Stensson
Skolorna i Lund sjunker och sjunker
av Gunnar Stensson
Tätt duggregn av larmrapporter
av Ulf Nymark
Anders Borgs prognoser
av Sven-Hugo Mattsson
Brunnshög: En helt annan modell
av Gunnar Stensson
Redaktion
Göran Persson
Utskriftsvänlig form
Tipsa om Veckobladet
Känner du någon mer som skulle gilla att läsa VB?
 

 

Lördagsmusik

Helgeandskyrkan
24 november kl 17
Irene Frisch, piano och orgel

 

Doc Lounge Lund, 27 november: SPECIAL FLIGHT

SPECIAL FLIGHT (Schweiz, 2011, 100 min) Engelsk och fransk undertext!
REGISSÖR: Fernand Melgar
MAT: Ät din middag på Doc Lounge. Vi serverar alltid en vegetarisk soppa  med bröd  för 69 kr. I baren säljs det också vin, öl, kaffe mm.
TID: Dörrarna öppnar 19.00  Film ca 20.00 
PLATS: Mejeriet, Stora Södergatan 64
ENTRÉ: 60 kr eller Guldkort  (fri entré hela hösten)  300 kr
   Switzerland still carries out special flights, where passengers, dressed in diapers and helmets, are chained to their seats for 40 hours at worst. They are accompanied by police officers and immigration officials. The passengers are flown to their native countries, where they haven’t set foot in in up to twenty years, and where their lives might be in danger. Children, wives and work are left behind in Switzerland. Near Geneva, in Frambois prison, live 25 illegal immigrants waiting for deportation. They are offered an opportunity to say goodbye to their families and return to their native countries on a regular flight, escorted by plain-clothes police officers. If they refuse this offer, the special flight is arranged fast and unexpectedly. The stories behind the locked cells are truly heartbreaking.

 

Afghanistan

Nuläget och närmaste framtiden bortom 2014.
Reserapport och funderingar av Anders Fänge.
Torsdagen den 29 november kl. 18.
Stadsbiblioteket, Auditorium
Arr: Lunds Afghanistankommitté • Sasnet • Sensus

 

Hittat på Nätet

Nedanstående artikel hittade en trogen VB-läsare på Nätet i bloggen [Från hjärtat av Bergslagen]. Han tyckte att den förjänade att spridas vidare, red kan inte göra annat än hålla med.

Floskelgenerator nu också lögnmaskin

Alla vet att pengar är av avgörande betydelse för att driva valrörelser och vinna val. Partier och kandidater är därför djupt tacksamma för ekonomiska bidrag från privatpersoner, företag och organisationer. Det finns alltid en risk att denna djupa tacksamhet tar sig uttryck i politiska beslut som gynnar bidragsgivarna. För att undvika den sortens politiska korruption finns i nästan alla demokratier regler för hur stora bidrag som får ges och hur de ska redovisas öppet. Sverige är en av få demokratier där det inte finns någon reglering av hur partierna finansierar sig.
   Organisationen Transparency International riktade senast i februari i år kritik mot Sverige för detta. Flera gånger har Europarådets organ för korruptions-övervakning fört fram samma kritik. Av demokratiska länder i Europa påstås bara Sverige, San Marino och Malta sakna sådan lagstiftning. Ett viktigt skäl till att Sverige står kvar i denna skamvrå är Moderaternas envetna motstånd mot en reglering. Varje gång förslag om lagstiftning har förts fram har moderaterna satt sig på tvären. Senast i fjol höst lämnade riksdagsledamoten Anne-Marie Pålsson Moderaterna: Jag vill inte vara medlem i ett parti som inte berättar var man får sina pengar ifrån. Jag tycker att det är direkt oanständigt, säger hon.
   Inför det yttre och inre trycket gör Moderaterna nu ett lappkast och justitieministern lovar att det ska finnas en lagstiftning på plats före valet 2014. Till dess har det slutits en överenskommelse mellan partierna om frivillig redovisning. Bara det nynazistiska Sverigedemokraterna håller fast vid den gamla moderata ståndpunkten och vägrar att medverka i den frivilliga redovisningen.
   Nu framträder Moderaternas partisekreterare Kent Persson: Vi har länge drivit denna fråga.


Kent Persson

Kent Persson, som annars är mest känt för sin floskelproduktion (han har kallats floskelgenerator, floskelmaskin och floskelguden) sällar sig nu till en tradition bland moderata partisekreterare som historierevisionist. Vi minns ju alla förra höstens uttalanden av dåvarande partisekreteraren Sofia Arkelsten om hur moderaterna låg bakom införandet av allmän rösträtt och kampen mot apartheid. Det ironiska var ju att i någon mening hade hon rätt. Att Högern införde allmän rösträtt i Sverige är sant i samma bemärkelse som det är sant att det var storamiralen Karl Dönitz som avslutade andra världskriget.
   Arkelsten fick avgå och Dönitz dömdes till tio års fängelse i Nürnbergrättegångarna.
Henry Bäck