Pressgrannar

Järnvägsstation i Klostergården 2018
2018 planeras Klostergårdens järnvägs- station stå färdig. ”Efter regeringens beslut att utöka antalet spår kan Klostergårdens station äntligen bli verklighet. Det känns väldigt positivt”, säger Mats Persson (FP), regionråd med ansvar för kollektivtrafik- frågor.
Skånska Dagbladet 17/10

 

Per Roijer
Bygg diken i Lund!

Gräv fram den underjordiska bäcken genom Lundagård, och bygg avrinningsdiken mellan nya snabbcykelvägar. Det är ett sätt att klimatanpassa Lund, föreslår miljöpartisten Karin Svensson Smith.

Miljöpartiets Karin Svensson Smith talade i tisdags i Klostergårdsskolans matsal, inbjuden av Klostergårdens byalag. Byalaget driver opinion för att få en järnvägshållplats till Klostergården, men Karin vidgade perspektivet genom att prata om klimatanpassning. Ett ord som miljörörelsen värjer sig emot. Därför att det är lite av att ge upp kampen mot utsläppen. Svenska Naturskyddsföreningen har exempelvis inte ett enda klimatanpassningsmål, sa hon.
Läs mer »

 

Krisen

Under rubriken ”Arbetslösheten” har Sven Hugo Mattson i VB 120928 gjort reflexioner kring det ekonomiska läget i världen. Sven Hugos prognos för den närmaste framtiden är pessimistisk bland annat p.g.a. de dåliga förutsättningarna för ekonomisk tillväxt. När ekonomer gör prognoser för de krisande länderna i Europa så handlar det om hur många år det skall gå innan landet får ekonomisk tillkväxt och kan börja betala på sin statsskuld. Sålunda kan det för Grekland dröja till 2020 innan ekonomin vänder uppåt, för Spanien kan det röra sig om 2015. Men ingen ekonom har med ett scenario där det inte blir någon ekonomisk tillväxt längre. Trots att det finns åtskilligt som talar för att ett så dystert alternativ inte bara är möjligt utan till och med ganska sannolikt. Sven Hugo nämner resursbrsist som ett av de största hoten mot tillväxten och vi befinner oss ju i en tidsperiod då Romklubbens datasimulering 1972 ”Limit to Growth” spådde att resursbrist skulle sätta käppar i hjulet för ekonomin (fig.).


Limit to Growth

I första hand gäller det förstås flytande bränsle. Trots att världsekonomin börjar tappa fart så är oljepriset högt. Så högt att det förmodligen bidrar till konjunkturavmattningen eftersom det blir mindre pengar över till annat, när energi och därmed också livsmedel blir dyrare.
   Forskare och skribenter som Björn Forsberg med ”Tillväxtens sista dagar” och Richard Heinberg med ”The End of Growth. Adapting to a New Economic Reality” tror att det redan om ett par år kan uppstå en så allvarlig brist på flytande bränsle att världshandeln lamslås och den globala ekonomin kollapsar.
   Näst efter energin står metallsektorn i tur att drabbas av knapphet. Och det gäller både de sällsynta metallerna och de vanliga. Halterna sjunker i gruvorna och det krävs alltmer energi och blir allt dyrare att få fram produkterna. Vattenbrist är redan ett stort problem på många håll och kommer av allt att döma att bara bli värre. Kombinationen vattenbrist och dyr energi har lett till stigande livsmedelspriser och ökat antal svältande och undernärda människor i världen.
   Den pågående klimatförändringen verkar medföra att naturkatastrofer ökar i frekvens och i svårighetsgrad. Det befaras att hanterandet av naturkatastrofer i framtiden kommer att kräva så stora resurser att ingenting blir över till att satsa på tillväxt och ökat välstånd.
   Den starkt ökande komplexiteten i det moderna samhället kan också ställa till med problem. Arkeologen m.m. Joseph A. Tainter är pionjär på området och i boken ”The Collapse of Complex Societies” beskriver han bland annat hur ökande komplexitet i ett samhälle kan leda till avtagande gränsnytta så att till slut insatta resurser inte längre ger något nyttigt resultat. Det hot mot ekonomisk tillväxt som kanske är mest aktuellt just nu står att finna i obalansen i världsekonomin. Det verkar alltmer angeläget att ta upp frågan om en ekonomi som inte kräver ständig tillväxt. Något som jag skrev om i VB 090821. Mer om det i ett kommande nummer.
Erik Kågström

 

Wikileaks

700 hemliga dokument om behandlingen av Bradley Manning frisläppta.

Bradley Manning, som riskerar livstids fängelse för att ha läckt material till Wikileaks ska få tillgång till åklagarens hemliga material. Beslutet fattades av militärdomstolen onsdagen den 17/10.
   Det handlar om uppemot 700 Manning-relaterade mejl högt upp i USA:s marinkår. Försvaret har velat ta del av korrespondensen för att styrka sitt påstående om att Manning behandlats illa under sin tid som frihetsberövad.

Åklagare har tidigare hävdat
att det efterfrågade materialet är hemligstämplat och/eller irrelevant i målet. I våras beslutade Fort Meades åklagare Denis Lind att hon skulle få ta del av materialet för att avgöra saken.
   På onsdagen meddelade hon sitt besked som visar att hon inte delar åklagarsidans uppfattning. Endast 12 av mejlen anses vara av sådan natur att de de inte ska lämnas över till försvaret, konstaterade Lind. Bradley Manning och försvaret ska därmed få alla övriga mejl.
   Den menige soldaten Manning greps i maj 2010 och har suttit fängslad sedan dess, periodvis under svåra förhållanden. Manning anklagas för att ha överlämnat diplomatpost och läckt ut ett stort antal hemliga dokument till Wikileaks.

Bland annat
gäller det dokument och material som ledde till den uppmärksammade filmen ”Collateral murder” där amerikanska soldater i en helikopter skrattande skjuter prick på civila i Irak. Åtalet omfattar 22 punkter, varav ”medhjälp till fienden” är den allvarligaste med dödsstraff på skalan, men åklagaren har yrkat livstid.
   Rättegången har tidigare skjutits upp och är nu satt sex veckor med start den 4 februari 2013. Det innebär att Manning vid den tiden skulle ha varit fängslad i närmare tre år. I vanliga fall sitter brottsmisstänkta personer inom det militära rättsväsendet i USA frihetsberövade i maximalt 120 dagar.
   FN:s specielle rapportör om tortyr, Juan Ernesto Mendez, har betecknat de amerikanska myndigheternas behandling av Manning som ”grym och förnedrande” med tanke på den utdragna isolering som det handlade om efter gripandet. Manning har nominerats till Nobels fredspris de två senaste åren.
Gunnar Stensson

Ship to Gaza

Upplösningen på årets försök att bryta blockaden närmar sig nu snabbt.Estelles hastighet och position
i skrivande stund

På bilden syns den beräknade tiden tills Estelle är framme i Gaza. Naturligtvis tas ingen hänsyn till Israeliska statspirater när man beräknar skeppets ETA.

Dessa och många fler uppgifter får man om man följer båten på MarineTraffic.com.

 

Skeppet går vidare

I onsdags kom fem parlamentariker, bland dem socialdemokraten Sven Britton och norrmannen Aksel Hagen (SV), i en gummibåt för att ansluta sig till  Estelle, som befann sig söder om Kreta. De skuggades av den grekiska kustbevakningen som krävde att få genomsöka Estelle. Kravet avvisades med beskedet att fartyget befann sig på internationellt vatten.
   Israel har genom påtryckningar förmått alla försäkringsbolag att vägra att försäkra fartyget.
   Det finskflaggade skeppet seglar i fem knop mot Egypten och beräknas vara framme i Gaza på måndag.
   Norges regering har avrått från aktionen. Ship to Gaza har i ett brev till utrikesminister Carl Bildt frågat hur den svenska regeringen ställer sig till de hot som Israel riktar mot deltagarna.
   Ship to Gaza 2010 ledde till lättnader i den blockad av Gaza som pågått sedan Hamas segrat i valet 2007. Israelisk  militär beräknade vilket minimum av kalorier som man skulle tillåta införsel av för att invånarna i Gaza inte skulle bli undernärda, enligt ett nyligen släppt dokument. Men fortfarande stoppas byggmaterial. Svår vattenbrist råder. Energiförsörjningen är helt otillräcklig.
   Estelle är ett uttryck för världens hopp att blockaden ska upphävas.
Gunnar Stensson

 

Bertil Egerö
Estelle kan nå Gaza i helgen,
om inte…

Estelle, segelskonaren som i somras startade sin resa i Umeå, är nu nära målet. Vad ska hända? Vad kommer Sverige och övriga länder vars medborgare deltar att göra om/när Israel hejdar fartyget på internationellt vatten?
   I tisdags tog Estelle på öppet vatten ombord fler passagerare, bland dem en grupp parlamentariker, till sin resa mot Gaza. Bland passagerarna och besättningen återfinns nu aktivister från Finland, Sverige, Norge, Kanada, Spanien, Italien, Grekland, Israel.
Läs mer »

 

Ship to Gaza frågar utrikesministern

Vad säger den svenska regeringen om hotet mot svenska medborgare som deltar i ickevåldsaktionen Ship to Gaza?
Publiceringsdatum: 
2012-10-18
Följande brev riktade Ship to Gaza till utrikesminister Carl Bildt idag på morgonen:

Vi, svenska Ship to Gaza, äger och seglar fartyget S/V Estelle som vi har lastat med cement, fotbollar, barnböcker skänkta från biblioteket i Botkyrkakommun, musikutrustning och medicinsk utrustning, men framförallt solidaritet. Sedan i våras har Estelle seglat genom Europa och fått ett varmt mottagande i de hamnar vi anlöpt. Syftet med vår resa har varit opinionsbildning mot blockaden och för internationell solidaritet. Detta har varit ett hårt och framgångsrikt arbete som vi är stolta över.
   Vi har med årets aktion velat belysa att den humanitära situationen i Gaza är fortsatt svår, och att en vidmakthållen blockad bit för bit krymper och begränsar utvecklingsmöjligheterna samt de grundläggande mänskliga rättigheterna för de 1,7 miljoner palestinierna på Gazaremsan. Rörelsefrihet råder vare sig för människor eller varor och blockaden går nu in på sitt sjätte år. Uppfattning om att blockaden måste brytas nu delar vi med WHO, UNICEF, UNESCO och Rädda Barnen.
   Israel har utan framgång genom påtryckningar försökt att stoppa vår resa under färden genom Europa, men skärper nu tonen. Hotet mot vårt skepp har tydligast riktats mot flaggstaten Finland, som  har svarat med att offentligt uttrycka sin förhoppning att Israel undviker att använda våld mot civila.
   Ship to Gazas aktion är helt ickevåldslig. Samtliga passagerare som befinner sig ombord på båten har genomgått ickevåldsträning under professionell ledning och också ingått avtal om ett fredligt tillvägagångssätt under hela aktionen.
   Vår resa sker inom ramen för ett internationellt samarbete och det finns såväl parlamentariker som israeliska, norska, finska, spanska, italienska och grekiska aktivister ombord.
   De elva svenska medborgarna är: Maria-Pia Boethius, Kristian Svenberg, Sven Britton, Dror Feiler, Mattias Gardell, Stellan Vinthagen, Joel Opperdoes, Charlie Andreasson, Anders Widell, Johan Uddebrant och Daniel Särner.
   På Estelle finns följande parlamentariker:
MP Sven Britton Sverige
MP Aksel Hagen Norge
MP Ricardo Sixto Iglesias Spanien
MP Dimitris Kodelas Grekland
MP Vangelis Diamandopoulos Grekland
fd MP Jim Manley Kanada
Styrgruppen för Ship to Gaza Sverige

 

Gunnar Stensson
Översvämningar, strandskydd och kulturvård i Sankt Larsområdet

Vintern 2009-10 översvämmades Höjeådalen och frös sedan. Kylan varade länge och isen blev tjock. När det blev tö lossnade isflaken och tornade upp sig sedan vattnet som de flöt på snabbt runnit undan. Det dröjde länge innan de hann smälta.
   Vintern 2010-11 orsakade snösmältningen en översvämning som kom vattenmassorna att flyta över den höga bron över ån på Flackarpsvägen.
   Men den största översvämningen orsakades av adventstormen i skiftet november-december 2011. Den hårda vinden pressade vattnet i ån baklänges. När det stod som högst slickade vågorna trösklarna till vattenverket i Källby.  Vilka skador som uppstått om vattnet stigit ett par decimeter till är svårt att veta.
   Tendensen är tydlig. Översvämningarna i ån har tilltagit.

De hårdgjorda arealerna i Sankt Lars har ökat sedan 2000. Under förberedelserna inför byggstarten av Källbyängar fälldes hundratals stora träd samtidigt som pilevallarna schaktades bort. BUP-området och brukshundsklubbens träningsfält hårdgjordes. Vägar anlades. 2012 har de första husen närmast Sankt Lars uppförts. De utgör ungefär en fjärdedel av hela den planerade utbyggnaden. Takens, gatornas och parkeringsplatsernas ytor översköljs snabbt vid häftiga regnskurar. Gatubrunnar och rör för dagvatten leder snabbt ner vattnet till ån vid regn och snösmältning. De tre senaste årens ovanligt stora översvämningar kan ha ett samband med den ökade arealen hårdgjord mark intill och ovanför ån. Den arealen har sedan dess ökat betydligt och kommer fortsätta att öka.
Läs mer »

I veckans nummer
Lördagsmusik
Sankt Lars: Natur, Kultur och byggande
Kampanjen: Sätt en flicka i skolan!
Doc Lounge Lund
Pressgrannar
Ship to Gaza
Bygg diken i Lund!
av Per Roijer
Skeppet går vidare
av Gunnar Stensson
Krisen
av Erik Kågström
Estelle kan nå Gaza i helgen, om inte…
av Bertil Egerö
Ship to Gaza frågar utrikesministern
Friskoleschackrande i Lund
av Gunnar Stensson
Wikileaks
av Gunnar Stensson
Over There
av Lucifer
Översvämningar, strandskydd och kulturvård i Sankt Larsområdet
av Gunnar Stensson
Redaktion
Göran Persson
Utskriftsvänlig form
Tipsa om Veckobladet
Känner du någon mer som skulle gilla att läsa VB?
 

 

Lördagsmusik

Helgeandskyrkan
20 okt kl 17
Cecilia- och Jubilatekören
Per Sandberg, violin
Larsåke Sjöstedt, körledare

 

Sankt Lars:
Natur, Kultur och byggande

Två timmars vandring i Sankt Lars-området söndagen den 21 oktober klockan 14.
   Samling vid Källby-badets entré.
   Vägvisare Gunnar Stensson. Arrangör Klostergårdens byalag.
   Politiker med ansvar för beslut särskilt välkomna.

 

Kampanjen: Sätt en flicka i skolan!

"Tillsammans med det afghanska folket."

Tisdagen den 23 oktober kl. 19 visas TV4-profilen Lasse Bengtssons film om Svenska Afghanistankommitténs arbete på Bibliotek Väster.
Inträde (minst) 20 kr som oavkortat går till stöd för flickors rättigheter.
Arr: Lunds Afghanistankommitté Bibliotek Väster ABF

 

Doc Lounge Lund, 23 oktober
We Are Legion

De senaste veckorna har Anonymous-rörelsen förekommit flitigt i svensk media. Nu visar vi filmen We Are Legion som tar oss med djupare in i denna mycket speciella rörelse och låter oss möta flera av dess aktiva medlemmar som kallas både frihetskämpar och terrorister.
   We Are Legion hade premiär i början av året och har sedan visats flitigt på festivaler världen över, bland annat på Hot Docs, South by Soutwest, Sheffield Docfest, Slamdance och Michel Moores festival i Traverse City.

WE ARE LEGION: The Story of the Hacktivists (USA, 2012, 94 min)
REGISSÖR: Brian Knappenberger
EXTRA: Regissören är med oss direkt via länk.
MAT: Ät din middag på Doc Lounge. Vi serverar alltid en vegetarisk soppa med bröd för 69 kr. I baren säljs det också vin, öl, kaffe mm.
TID: Dörrarna öppnar 19.00 Film ca 20.00
PLATS: Mejeriet, Stora Södergatan 64
ENTRÉ: 60 kr eller Guldkort (fri entré hela hösten) 300 kr
Kolla in filmens hemsida här!

 

Friskoleschackrande i Lund

Elever riskerar att gå ut skolan utan tillräckliga kunskaper.

Det tekniska gymnasiet på Warholms väg 3 såldes i våras av Lernia College AB till Thoren Innovation School. Lägg märke till engelskan och de klingande namnen! De är i sig ett bedrägeri som imponerat på Lunds skolpolitiker. Verkligheten har nu granskats av Skolinspektionen.
   Inga skolbibliotek, undermålig hälsovård, dålig kunskap om utbildningens mål bland eleverna, inget elevinflytande över undervisningen, dålig plan mot kränkande behandling, brist på böcker, utrustning och andra lärverktyg, inga salar för fysik- och kemilaborationer, flera elever riskerar att gå ut skolan utan tillräckliga kunskaper... Senast i januari måste skolan ha ett åtgärdsprogram klart.
   Sök på nätet Thoren Innovation School, Lund för att få tillgång till hela Skolinspektionens kritik.
Gunnar Stensson

 

Lucifer
Over There

Hade man varit amerikansk medborgare så hade det varit annorlunda. Då hade det handlat om ekonomi och sociala frågor och då är alldeles uppenbart Obama ett stort stycke vettigare än Romney. De är visserligen båda miljonärer och hyllar samma samhällsideal, men Obama har sett mer av fattiga människors verklighet och vet vad hudfärg kan betyda. Når det gäller den ekonomiska politiken verkar det dock inte finnas någon vidare skillnad, Obama har övertagit många av Bushs gamla allierade i bank- och finansvärlden och hans sätt att bedriva Keynesiansk politik tycks vara att ösa pengar över de som redan har. Och han själv har hela tiden varit beroende av deras pengar för sina kampanjer. Men det är ju inte hans fel, det är det amerikanska politiska systemet som är sånt.  Så, sammantaget, Obama är bättre för människorna i USA än Romney. Man tycker att det borde amerikanerna själva inse. Men så enkelt är inte livet.
Läs mer »

 

Same, same but differentPolicy Comparison: Obama & Romney Agree On Virtually Everything