Mr Bean är folkpartist

När komiska egenskaper i undantagsfall dyker upp hos folkpartister är de ju oftast helt omedvetna – som i fallet Carl B Hamilton, politikens svar på Mr Bean.
Per T Ohlsson 26/8

Och som i fallet Tove Klette, kommunalpolitikens svar på Grevinnan i Grevinnan och betjänten. Men vem är betjänten? Mats Helmfrid?
Red.s anmärkning

 

Neddragningen av vårdplatser dödar

Indragningarna av vårdplatser på sjukhusen kan ha bidragit till fem dödsfall under 2011, läste jag i Sydsvenskan 28/11. Det är uppenbart att patientsäkerheten äventyrats.
   En av mina nära vänner skulle just genomgå en komplicerad hjärtoperation. Självfallet var – och är - jag mycket oroad och upprörd.
   Mer resurser måste tillföras sjukvården.
Girighet har två sidor. Den ena är strävan efter maximal privat vinning, oavsett om det går ut över andra. Den är vanligast på marknaden. Den andra är snålheten. Lägsta möjliga skatt, oavsett om man måste betala med människoliv. Den är vanligast i politiken.
   De girigaste medborgarna är de rikaste. Det är deras politiska organisationer som hårdast driver lågskattepolitiken.
Gunnar Stensson

Saima Jönsson Fahoum, V, påpekar: 
Sverige har faktiskt lägst antal slutenvårdsplatser av alla OECD-länder och Skåne har bland de allra lägsta i Sverige.
   Och nu sparar man in på fler platser. Smärtgränsen är nådd och därför ser det ut som det gör nu.
   De här besparingarna är fullkomligt orimliga. Man kan inte handskas så här med vården, det går inte längre.
   Det är tragiskt både för patienterna och de anställda. Ekonomerna har fått fullständig makt över vården. Innan var det klinikcheferna. Men det här är förödande.
SDS 29/8

 

Till minnet av Gunnar – en kommentar

I det sista numret av VB före sommaruppehållet, dvs nr 20/2012, berättade Sten H att en bibliografi över Gunnar Sandins skriftställeri ska sammanställas. Detta är verkligen en kulturell insats av högsta rang!
   Som ett smakprov återger Sten av Gunnar år 1975 författad sångtext, ”Det är praktiskt med teori”, en text som Gunnar skrev under signaturen ”Melvin”. Texten skulle sjungas på melodin ”Vaxholm Ettan”.

Flammangänget
Det kan finnas anledning att komplettera Stens artikel med lite bakgrundsinformation till Gunnars sångtext. Det var ingalunda enbart ett ”Semestervykort från skärgården” som lovprisade nyttan av teori i största allmänhet. Texten är i själva verket ett inlägg i de vid den här tiden häftigt böljande inre partistriderna i Vpk. Striden stod å ena sidan mellan den moskvatrogna s k Flammanlinjen, dvs den falang som senare, år 1977, bröt sig ur Vpk och bildade Arbetarpartiet Kommunisterna; å den andra sidan de medlemmar i Vpk som i större eller mindre utsträckning ville göra upp med bindningarna till Sovjetunionen och dess satelliter.

Malvin Enoksen
Flammangänget var starkt i Vpks skånedistrikt och kontrollerade av och till distriktsstyrelsen. En ledande personlighet inom denna falang var Malvin Enoksen, som av och till var ombudsman eller motsvarande i partidistriktet. Malvin försummade aldrig ett tillfälle att angripa ”akademikerna” i Lund, dvs partiorganisationen i Lunds majoritet, som bestod av förnyare och partilinjelojala. Malvin, liksom Flammangänget i stort, ansåg att man i Lund sysslade enbart med teori och inte med praktisk politik.
   Texten ”Det är praktiskt med teori” är alltså en direkt polemik mot Malvin Enoksen och hans anhängare. Detta förklarar också Gunnars val av signatur, ”Melvin”.

Stasiagent?
Tilläggas kan att Gunnar så sent som i oktober 2011 hade anledning att i VB återkomma till nämnde Malvin Enoksen. Gunnar refererar där (VB nr 33/2011) ett möte i Smålands Gille i Lund. Vid det aktuella mötet diskuterades Smålands nations vänstersväng på 70-talet. I denna diskussion framkom uppgifter från Anna Alsmark (som bland annat arbetat på Författarcentrum Syd och tidigare redaktör för Lundagård) att Malvins son, Lars Magnus Enoksen, vid ett tillfälle för henne avslöjat att Lars Magnus far, Malvin Enoksen, varit Stasiagent. Jag kan förstås inte garantera att Alsmarks uppgift stämmer. Vad jag vet är att många av oss dåvarande Vpk-are som i Skåne var med och bekämpade Flammangänget närde starka misstankar om vem som egentligen var Malvins uppdragsgivare.
Ulf Nymark

 

Borgerlig skolpolitik skadar demokratin

En av fyra unga tycker att demokrati är dåligt. Det har vi vetat sedan i juni, då World Value Survey publicerade en undersökning av värderingarna hos ungdomar mellan 18 och 29 år. Studien kommenterades med stor oro i bl a DN, som konstaterade att en försämring skett på kort tid och att det var katastrofalt för demokratin.
   För sex år sedan tyckte bara 6 procent av ungdomarna att demokrati är dåligt. Nu gör 23 procent det.
För sex år sedan ville 15 procent att Sverige skulle styras av en stark man. Nu är det 30 procent. Varför?
   Forskarna gick igenom en rad möjliga orsaker: arbetslöshet, etniskt ursprung, religiös övertygelse, kön, inkomst – nej, där fanns inte svaret.
   Orsaken var skolsegregationen! Emma Leijnse citerar Staffan i Lindberg, docent i statsvetenskap i Göteborgs universitet, i artikeln ”En av fyra tycker att demokrati är dåligt” (SDS 28/8).  Staffan Lindberg påpekade:
   ”Förr fanns ett starkt budskap om att alla är lika mycket värda och alla har samma rätt till utbildning. Men idag bygger marknadslogiken på att skolorna är olika. Det finns barn som känner att de går i fel skola och känner att de är körda från början...
   Det är politikerna som har skapat ett system som bygger på att de och deras kompisar slås ut. Så vad spelar demokrati då för roll för dem?”

Förr låg grundskolor och gymnasier där eleverna bodde.
De hade samma kvalitet och utvärderades med ett gemensamt betygssystem. Vi var stolta över våra egna skolor. Ibland organiserades fotbollsmatcher och andra tävlingar där skolorna möttes.
   Så upphävdes närhetsprincipen. För att göra det fria valet möjligt gjordes skolorna olika. Den ena specialiserade sig på nagelskulptur och den andra på sminkning. Skolpengen infördes och skolorna tävlade om eleverna genom att sätta höga betyg utan täckning. Eleverna pendlade om varandra på järnväg, bussar och i privatbilar, som ofta äventyrade säkerheten vid skolorna genom att köra för fort. Det hela motiverades med valfrihet och betecknades som demokrati.
   Så varför skulle inte eleverna betacka sig för demokrati?
Gunnar Stensson

PS. Vi konstaterar att ett flertal tidningar presenterat samma fakta och gjort liknande bedömningar som vi. Men VBs röst får inte saknas i denna mäktigt dånande kör.

 

Järnvägar!

2020 ska de fyra spåren från Malmö till Lund, nej till Höör, vara färdiga! Och 2012 ska bygget börja! Äntligen rörelse! I fyrsprång. Gunnar Sandin myser, på sitt stillsamma sätt.
   Jag står under järnvägsbron över Höje å klockan åtta den 30 augusti. Åskan dånar, regnet smattrar, åvattnet forsar.
   Är det dånet från pålningsmaskinernas som kommer jorden att skaka, som för 160 år sedan? Klingar rallarnas släggor mot rälsens stål? Nej, det är ett öresundståg.
   Regnet avtar. Jag går längs Åkerlunds och Rausings väg mot Klostergården. Här ska den nya hållplatsen ligga. En blixt skär sönder molnsäcken. Slagregn överröstar åskan.
   Så stal regeringen den bästa delen av S- och MP-politiken. Triumferande lutar de sig ut ur fönstret i det bortilande tåget, Fredrik Reinfeldt, Jan Björklund, Göran Hägglund och Annie, get your gun, Lööf. Enade de stå, söndrade de falla. De två sistnämnda måste få huvudet över spärren för att inte hela gänget ska falla.
Gunnar Stensson

 

S stöder super-JAS - men är svarslöst när det gäller privat profit i skola och vård

26 augusti höll Löven sitt sommartal. Huvudpunkten var löftet att avskaffa företagarnas ansvar för löntagarnas andra sjukvecka. Kanske bra för arbetsgivarna och jobben, men knappast vad löntagarna efterfrågar.
   Samma dag publicerade Sifo en opinionsmätning som visar att S minskat med 3,5 procent. V hade ökat med 1,6, tycker jag mig minnas.
   Senare samma dag intervjuades Löven i Agenda. Beträffande privat vinning i vård och skola kom inget besked, trots att många S-väljare kräver ett stopp för den destruktiva girigheten.
   Så kom regeringsbeslutet om storsatsningen på super-JAS. Det militärindustriella komplexet slog till med full kraft för att säkra sin ställning minst 30 år framåt.

Kritiken är massiv, och kommer alls inte bara från vänster. Den är särskilt hård från många försvarsvänner.
   S ställde upp på JAS-affären direkt. Så småningom fick man kalla fötter och krävde mer information om ekonomin. Ett så ödesdigert utspel som detta ställde Juholt aldrig upp på.
   Kanske kan S knipa några borgerliga röster. Men väljarströmmarna till V och MP blir stridare.
   I Jonas Sjöstedt har V en kompetent ledare som både kan hantera det politiska spelet och kanske förhindra det katastrofala beslutet att utveckla super-JAS. Frågan lär återkomma.
Gunnar Stensson

 

Liksom Katrina drabbar Isaac främst fattiga, svarta människor

”Collateral damage. Social ojämlikhet i en global tidsålder” är en samling essayer av Zygmunt Bauman som nyligen utgavs på Daidalos förlag. Översättning Annika Ruth Persson.

”När en elektrisk krets blir överbelastad är säkringen det första som går sönder”, skriver Bauman. ” ”Den energi som kan utvinnas ur kretsen kan aldrig bli större än säkringens motståndskraft.”
   På samma sätt är ett samhälle aldrig starkare än sina svagaste medlemmar. Ojämlikhet är ett samhällshot.

Idag sveper Isaac in över New Orleans. Det är exakt samma dag i slutet av augusti som när Katrina gjorde det för sju år sedan. Bauman använder Katrina som exempel på hur naturkatastrofer drabbar ”ojämlikt”. Han citerar New York Times korrespondent David Gonzales:
   ”Under dagarna som gått sedan bostadsområden och småstäder längs Golfkusten sveptes bort av vind och vatten, har man märkt en tilltagande medvetenhet om att ras och klass är de outtalade skiljemärkena för vem som hann undan och vem som blev kvar... Den federala politiken har gjort några av USA:s fattigaste städer ytterst sårbara.”
   Bauman citerar också Martin Espada, professor i engelska vid University of Massachusetts: ”Vi vill gärna tänka oss att naturkatastrofer är opartiska, på något vis slumpmässiga. Ändå har det alltid varit så: fattiga människor lever farligt. Det är vad det betyder att vara fattig. Det är farligt att vara fattig. Det är farligt att vara svart. Det är farligt att vara latino.”
   Lower Ninth Ward i New Orleans jämnades med marken av flodvågen. Där var 98 procent av invånarna svarta och mer än en tredjedel levde i fattigdom. De stod längst ner på prioriteringslistan hos de myndigheter som ansvarade för människors säkerhet. Sannolikheten för att man ska bli ett ”oavsiktligt offer” för en naturkatastrof, hur blind den än må vara, är en av de mest framträdande dimensionerna av social ojämlikhet.
   Som Joseph E Stiglitz påpekar: ”USA uppvisar störst ojämlikhet bland världens utvecklade länder.” I Tampa, Florida, inte långt från New Orleans. samlas denna vecka det republikanska parti som består av världens rikaste, mäktigaste, mest egoistiska och fördomsfulla jämlikhetsfiender för att övertyga okunniga väljare och planera ett maktövertagande så de kan göra den amerikanska ojämlikheten än mer allmän och brutal. 
   Andra uppsatser i Baumans essay-samling har titlar som ”Konsumism och moral” och ”Ondskans naturhistoria”. Boken är en praktisk handbok för den som vill upptäcka ojämlikhet och bekämpa dess konsekvenser.
Gunnar Stensson

 

Bondpojkarna festar

I sin yrkesutövning påminner de mer om kommissarie Clouseau än om James Bond när de nattetid med höjda automatvapen stormar privata hem och beordrar de skrikande barnen att lägga sig på golvet. För att dagen efter tvingas inse att de stormat fel lägenhet. Vi kan skratta. Det gör inte de drabbade.
   Men våra agenter kan i alla fall festa, som James Bond. Kasino, galamiddag, storbandsorkester, komiker, tusen inbjudna agenter med rätt att döda i en festlokal vid Nackastrandsmässan - det hela organiserat under täcknamnet ”Åland” och inspirerat av grönsaken Albert R Broccoli med möteskonsult Blick, med blick för profit, som festfixare.
   5,3 miljoner fördes upp på representationskontot och de listiga agenterna försökte få tillbaka 973 688 kronor i momsavdrag, nästan 1000 kronor per agent.
   Beslutet fattades av dåvarande general- direktör Anders Danielsson, som nu avancerat till posten som generaldirektör för Migrationsverket.
Gunnar Stensson

PS. Nu ska 10 procent av pojkarna bort. I fortsättningen får de leka med plastvapen.

I veckans nummer
Lördagsmusik
Kulturtips
Mr Bean är folkpartist
Järnvägar!
av Gunnar Stensson
Neddragningen av vårdplatser dödar
av Gunnar Stensson
S stöder super-JAS - men är svarslöst när det gäller privat profit i skola och vård
av Gunnar Stensson
Till minnet av Gunnar – en kommentar
av Ulf Nymark
Liksom Katrina drabbar Isaac främst fattiga, svarta människor
av Gunnar Stensson
Sockerbruksområdet: Herr Arnes penningar kontra demokratin
av Ulf Nymark
Borgerlig skolpolitik skadar demokratin
av Gunnar Stensson
Bondpojkarna festar
av Gunnar Stensson
Redaktion
Göran Persson
Utskriftsvänlig form
Tipsa om Veckobladet
Känner du någon mer som skulle gilla att läsa VB?
 

 

Lördagsmusik

Helgeandskyrkan
1 sept kl 17
Siegward Ledel, orgel

 

Kulturtips

Filmvisning - Beat Street
Beat Street är en amerikansk dramafilm från 1984 om New York City's Hip Hop kultur under det tidiga 1980-talet. På Palladium 1 september kl 18:00. Läs mer »

Johannes Marmén
På Palladium 2 september kl 15.00
Läs mer »

Kryddvandring i Rosengård
Hur smakar sumak? Till vad används zaatar? Hur många smaker finns i kafta? Följ med Kryddor från Rosengård på en kryddprovning i Malmös Rosengård. Besök grönskande koloniträdgårdar och träffa boende som odlar. Gör en resa runt om i världen - mitt i Malmö. Sön 02 sep kl. 14:00
Läs mer »

Vilda Malmö - Trädguidning i Kungsparken
Guidad tur bland träden i Kungsparken med Vilda Malmö 3, 27 maj och 2 september.
Sön 02 sep kl. 11:00 Läs mer »

Rosenkavaljeren
På Kino i Lund 3 september kl 18:00.
Läs mer »

MACK 4/9 Shazia Mirza, Ron Josol & Yoshi Obayashi
Stand-up på Ribban 4 september kl 20:00.
Läs mer »

Matkaravan
- smaka på våra nya matkulturer. guidade turer runt Möllevångstorget.
Tis 04 sep kl. 16:00 Läs mer »

Andrea Valeri & Casper Esmann
Australiens gitarrbyggargeni, Matons Europastjärnor och framtidens hopp Andrea Valeri & Casper Esmann kommer till oss för att framföra en unik Sverigespelning. På Moriska Paviljongen 5 september kl 19:00.
Läs mer »

NEXT THING - Urban Connection on Tour
Urban Connection är festivalen där Sveriges hiphop-elit samlas varje år och den urbana danskulturen tar plats på scenen på Dansens Hus i Stockholm. Nu kommer för första gången delar av festivalen till Malmö. Dansstationen på Palladium 5 september kl 19:30. Läs mer »

Hela kulturcentralens program »

 

Ulf Nymark
Sockerbruksområdet:
Herr Arnes penningar
kontra demokratin

Den nya stadsdelen Sockerbruksområdet väster om järnvägen och söder om Kung Oskars väg är under uppbyggnad. Stadsdelen ska rymma bostäder, olika slags arbetsplatser, butiker, skola, rekreation och idrott. Ett framträdande inslag i stadsdelen blir Kristallen, den nya förvaltningsbyggnaden för Lunds kommun.  Den bärande stadsbyggnadsidén för området fastslogs under politisk enhällighet i ett planprogram år 2005: ”…stenstaden /ska/ ta språnget över järnvägen och att även på den västra sidan bygga stad i klassisk mening, med dess variation i form och innehåll. Stadskärnan kan utvidgas … Stenstadens täthet, skala och varierande utbud ska eftersträvas.”

Enhälligt antagen plan
De olika detaljplanerna som finns för området har hittills följt denna stadsbyggnadsidé. Så även detaljplanen för Postterminalen 4, det område som ligger norr om det planerade torget. Söder om torget byggs Kristallen, som blir en s k profilbyggnad i stadsdelen. Denna detaljplan antogs 2009 i fullständig politisk enighet. Planen följde mönstret från de andra delarna av området: inga hus fick byggas högre än 7-8 våningar, stadsdelen skulle ändå få den högsta tätheten i kommun. Byggföretaget Wihlborgs som då ägde marken ville bygga ett 16-våningshus, men fick backa och nöja sig med samma höjd som gällde för stadsdelen i övrigt, alltså högst 8 våningar.

Paulsson vill bygga dubbelt så högt
Efter att planen antagits hände det sig att den österrikiske byggmästaren Arne Paulsson, med gällande detaljplan som grund, köpt det aktuella kvarteret från Wihlborgs. Paulsson gillar inte den beslutade och gällande detaljplan. Han vill bygga en skyskrapa på 15 våningar vid torget.
Kristallen skall ”matchas av en byggnad med hög klass och dignitet”, säjer han. Och det är möjligt inom ramen för gällande plan, enligt Paulssons uppfattning. En begäran om planändring har nu Paulsson framfört i en skrivelse till Byggnadsnämnden (BN).


Volymskisser på Brotorget enligt gällande detaljplan, resp enligt Paulssons förslag.

Läs mer »