Lars-Åke Henningsson har lämnat oss

För VB:s läsare är Lars-Åke känd som en klok och skicklig skribent. Under 2011 skrev han bland annat artiklar om den arabiska våren som han engagerade sig starkt för.
   ”Heja Tunisien” handlade om utsikterna för en demokratisk utveckling i landet. Lars-Åke bedömde dem som goda. I Tunisien förekommer inga nationella motsättningar eller starka islamistiska grupperingar, skrev han. (VB 3, 2011)
   Han gratulerade Tunisien till att ha undgått oljans förbannelse som leder till intrång från ekonomiska intressen utifrån och ett kortvarigt, ojämlikt fördelat överflöd som plötsligt försvinner när oljan tar slut.
   Artikeln ”Revolutionsåret 2011” (VB 40, 2011) var en sorts sammanfattning av den arabiska våren och en jämförelse med revolutionerna i Frankrike 1789, i Ryssland 1917 och i Iran 1979. Lars-Åke konstaterade att en revolution visserligen handlar om att en outhärdlig bromskloss för samhällets utveckling avlägsnas och att många missförhållanden avslöjas men att lösningen på problemen och den fortsatta utvecklingen är helt beroende av vilka krafter som kommer till makten efteråt. Revolutionen skapar möjligheter men löser inte problemen.
   Frågor om frihetskamp, rättvisa och jämlikhet har engagerat Lars-Åke ända sedan han under 1970-talet var aktiv i den kristna studentrörelsen i Lund.

I Demokratisk Vänster var Lars-Åke ledamot i styrelsen med uppdraget att vara sekreterare, en viktig funktion. I sättet att leva tillämpade han praktiskt sina demokratiska och humanistiska värderingar. De var tydliga och klokt utmejslade och han uttryckte dem på ett lågmält och humoristiskt sätt. Hans personliga bidrag till DV:s politik var viktiga  inom områden som miljö, kvinnans rättigheter och kampen mot främlingsfientlighet. Han brukade cykla från sitt hem i Klostergården till partilokalen på Magle Lilla Kyrkogata i alla väder och var ofta lite andfådd när han kom in genom dörren, munter och livlig.
   Jag minns särskilt hur han sommaren före valet 2010 kom cyklande till Dalby med håret flygande i vinden för att delta i den flygbladsutdelning som DV genomförde där. Det är en mycket tydlig minnesbild, en glad bild. Lars-Åke var en entusiast som spred glädje bland dem som omgav honom.
   Sedan Lars-Åke flyttat till Klostergården träffade jag honom ofta när han promenerade med sin sambo Kerstin Alsund längs Höje å eller i Sankt Lars-parken.
   Sista gången jag mötte dem tillsammans var på polisstationen, där de skulle hämta ut pass. Det var i början av april. Jag hoppades då att han var på väg att återhämta sig från sin sjukdom. Vi pratade lite om 1 maj och valborgsfirandet. Jag var där för att skaffa polistillstånd.
   Det senaste året har varit tungt. En vacker försommardag 2011 begravdes Anna-Klara Arvidsson. Under vintermånaderna 2012 gick Kajsa Theander och Gunnar Sandin bort. Nu har också Lars-Åke Henningsson lämnat oss. En generation är på väg bort. För många och för mig har det inneburit att vänner som vi i ömsesidig tillit påverkats av  och samarbetat med under lång tid i en strävan mot gemensamma mål inte längre är med oss annat än som inspiration och minnen.
Gunnar Stensson

Begravningen, som blir kyrklig,  äger rum i Uppståndelsens kapell fredagen den 8 juni klockan 11. Anmälan om deltagande i en minnesstund efter begravningen görs till begravningsbyrån Fonus.

 

Skarp kritik mot Israel i Amnestys årsrapport

Rapporten som släpptes onsdagen 23/5 anklagade Israel för att använda överdrivet, ofta dödligt våld mot demonstrationer på Västbanken.

Den israeliska armén dödade det senaste året 55 civila på Västbanken och i Gaza, inklusive 11 barn.
   De israeliska myndigheterna förlänger den humanitära krisen i Gaza genom at fortsätta blockaden. Palestiniernas rörlighet på Västbanken begränsas.
   Säkerhetsmuren är byggd på palestinsk mark och utnyttjas ofta till att röva palestinskt land till bosättarna, vilket är ett brott mot internationell lag.
   Israel river palestinska hem och samhällsinstitutioner både på Västbanken och i själva Israel. Byar i Negevöknen som är ”unrecognized” förstörs.
   Israel underlåter ofta att lagföra israeler som förgriper sig på palestinier. Förra året mördades tre palestinier av bosättare.
4.200 palestinier hölls fängslade i israeliska fängelser vid utgången av 2011. Bland dem fanns 307 administrativa fångar som hölls fängslade utan åtal eller rättegång. Andra  hade dömts i militära rättegångar. Fångar utsätts för tortyr och misshandel.
Gunnar Stensson
Läs hela rapporten »

 

Ulf Nymark
Skånska åtgärder för miljömålen – beskedligt välmenande

Under rubriken ”Skånska åtgärder för miljömålen” har Länsstyrelsen i Skåne skickat ut förslag till åtgärder för att nå de etappmål som är uppställda för vart och ett av de 16 miljökvalitetsmålen.  Bakgrunden till Länsstyrelsens förslag är att bara ett enda av de 16 målen bedöms vara möjliga att nå med de åtgärder som idag finns beslutade. Detta enda mål är  ”skyddande ozonskikt”. Målen ”begränsad klimatpåverkan”, ”giftfri miljö”, ”ingen övergödning”, ”levande sjöar och vattendrag”, ”grundvatten av god kvalitet”, ”hav i balans samt levande kust och skärgård”, ”levande skogar” och ”ett rikt växt- och djurliv” bedöms inte möjliga att nå med beslutade och planerade medel. Nya åtgärder måste alltså sättas in.
   Länsstyrelsen har föreslagit sammanlagt 74 olika åtgärder som man buntat ihop i fem olika åtgärdsområden, dvs områden där åtgärder bedöms både som mest nödvändiga och mest verksamma. De fem insatsområdena är följande:
 • Hållbara transporter
 • Hänsyn till havet
 • Hushållning med mark- och vattenresurser
 • Skydd av natur- och kulturvärden
 • Hållbar konsumtion
Läs mer »

 

Ship to Gaza manifestation i Malmö


Filip och Fredrik sprang på Tjatte i Malmö
De kom. De såg. Jag agiterade!
Tjatte Hedlund

Näsduksträden blommar!


En av vårens/försommarens höjdpunkter: näsduksträden blommar! Ett exemplar av detta rara träd finns i Botan (ca 50 norr om administrationsbyggnaden vid Östra Vallgatan) och ett i Sankt Larsparken (norr om byggnad B 12) – kanske också på andra håll i staden men det är mej obekant. Artens botaniska namn är Davidia involucrata. Ibland kallas näsduksträdet också för duvträd, vilket måhända låter trevligare än näsduksträd. Men näsduksträd är utan tvekan den mest relevanta.  Gack åstad, beskåda, beundra och låt dej bedåras och hänföras! Men det är bråttom – blomningstiden är väldigt kort!
Ulf N

 

Liten Kalender

Mars: Frostbitna plommon- och krikonträd blommar vitt under blåsig grå himmel.
April: Marken beströs av plommonblom. Körsbärsträd tar vid. Koltrasten flöjtar
Maj: Hägg och syrén och kastanj slår ut samtidigt som lönn och bok får gröna, sidenblanka, fuktiga blad. Göken hoar och en svala gör ingen sommar.
Slutet av maj: Nu blommar rönn och skiraste hagtorn.  Hängbjörksgirlander vajar. Nu finns kart av plommon och körsbär. Nu tävlar maskros och raps med solen.
Men ännu ingen fläder eller midsommarkrans. Ännu ingen röd vallmo.
En vecka kvar till juni.
Gunnar Stensson

 

Erik Kågström
Det nya samhället 9

En vetenskaplig skandal – del 2

På uppdrag av det amerikanska energidepartementet utfördes i juli 1989  vid MIT Plasma and Fusion Center ett experiment för att undersöka om det resultat med överskottsenergi (p.g.a. kall fusion) som professorerna Fleischmann och Pons erhållit vid sina försök, kunde reproduceras. Resultatet bedömdes som negativt men när flygingenjören Eugene Mallowe, PR-ansvarig vid MIT, 1991 fått ta del av protokollen från detta försök ifrågasatte han denna slutsats. Läs mer »

 

Den kommande geopolitiska tsunamin

I Europa handlar flertalet val om mitten. Så också i Sverige. Ledarskribenten i Sydsvenskan hoppas att miljöpartiet ska ta ”några hållbara gröna steg in mot mitten” på kongressen i Umeå.
   Francois Hollande och Frankrikes socialistparti har emellertid genom sin valseger flyttat ”mitten”  europeisk politik vänsterut.

Grekland förkastade mitten i valet. Det konservativa Ny Demokrati och det socialdemokratiska Pasok  förfogar normalt över två tredjedelar av de grekiska rösterna. Nu har de bara en tredjedel kvar. Pasok har därtill förpassats till tredjeplatsen av vänsteralliansen Syriza.  Dess ledare Alexis Tsirpas har förklarat att valresultatet innebär att Greklands överenskommelser med EU om återbetalningar och åtstramningar har noll och intet värde.
   Försöken att bilda en ny regering har misslyckats och Grekland går mot nyval. Mycket talar för att Syriza blir största parti i det valet. I så fall kommer Greklands lån förfalla.

Kommer Grekland tvingas lämna EU? Vid helgens G8-möte (20/5) försäkrade Angela Merkel och Francois Hollande att de vill att Grekland blir kvar i unionen.
   Det grekiska folket förefaller också vilja stanna kvar.
   Under mötet anslöt sig Angela Merkel till en ny inriktning för den ekonomiska politiken: Tillväxt och jobb. Det innebär en anpassning till Hollandes linje, som också stöds av Obama.

Snart äger Frankrikes parlamentsval rumEn stark framgång väntas för socialistpartiet och vänsterfronten. Det kommer att stärka den nya politiska inriktningen att satsa på tillväxt och jobb och minska nedskärningarna. Mitten flyttas ännu längre vänsterut.
Samtidigt visar delstatsvalet i Nordrhein-Westfalen att förtroendet för Angela Merkel och CDU minskar. Kanske har åtstramningspolitiken nått vägs ände.
   Socialdemokratiska partier i andra länder (som Sverige) har uppmuntrade av framgångarna i Frankrike och Tyskland flyttat sig vänsterut och krävt fokus på tillväxt i stället för nedskärningar.
   I Sverige gäller det att reparera de orättvisor i trygghetssystemen som orsakats av jobbskatteavdragen och A:kassans försämringar, och som lett till att Sverige hamnat nederst i den europeiska trygghetsligan.

Nästa stora politiska avgörande blir Irlands referendum den 31 maj. Som enda land i Eurozonen villkorade Irland sin anslutning till nedskärningsöverenskommelsen genom att kräva en folkomröstning. Hittills har det ansetts möjligt för regeringen att vinna den omröstningen, men de senaste dagarnas politiska utveckling gör utgången mer oviss. Vad händer om irländarna säger nej?
   Nyckeln till  den fortsatta utvecklingen tycks vara vad som sker i Tysklands politiska liv. Kommer Angela Merkel att falla undan för trycket och acceptera ett tillskott till köpkraften i de övriga EU-länderna?

Om Tyskland rör sig åt det hållet kan euron och EU kanske överleva och fortsätta att vara en stor aktör på den geopolitiska scenen. Men detta innebär inte att status quo kommer att bli bestående utan snarare att de nödvändiga geopolitiska omgrupperingarna påskyndas. En tysk omprövning kan underlätta för Europa att överleva den kommande tsunamin för de brittiska fonderna och dollarns ställning som reservvaluta.

Världen förändras. Tyskland kan snart komma att ansluta sig till de stater som börjar förstå hur man måste navigera i kaos. ”Han kunde inte vika, blott falla kunde han” hette det om Karl XII. Hans finansminister Götz var en hårdhänt föregångare till Anders Borg. Oböjliga stater blir sina egna värsta fiender.
Gunnar Stensson

Artikelns ryggrad är Immanuel Wallersteins kommentar den 15 maj, men han kan inte göras ansvarig för helheten.

 

JL
Titanic surprise

VBs egen gossen Ruda here again! Har ni saknat mej? Finns ju fler rödgröna juniorer men ende obefodrade. Övriga exvis prof. ecologique m. RD-maka. Ja, ved. numera å lagom kompetensnivå som vice i lokala TN. Innan återkomst aktuell lovas dock ha desavouerat plenisalen samt tagit stiliga vävnaden som gisslan. Humöret bättre - en int. storkonflikt synes stå för dörren. Då blir Putin endera marionett - eller adios. Väst krafsar heliga Ryssland på magen, med skarpa klor då ej läge förneka special relations till Syria. Samt överge Iran, mm mm. Ingen älskar en ayatollah - men ju fiendens fiende. Tempusbedömaren tippade Putin sitter några decennier till, samt överlämnar till sin dolphin vem nu än. Han kan va' väck på en kafferast säger jag - men nog smartare än så.
Läs mer »

I veckans nummer
Musik i Helgeandskyrkan
Kulturtips
Lars-Åke Henningsson
har lämnat oss

av Gunnar Stensson
Näsduksträden blommar!
av Ulf N
Liten Kalender
av Gunnar Stensson
Det nya samhället 9
av Erik Kågström
Den kommande geopolitiska tsunamin
av Gunnar Stensson
Skarp kritik mot Israel i Amnestys årsrapport
av Gunnar Stensson
Sommarvarning
Skånska åtgärder för miljömålen – beskedligt välmenande
av Ulf Nymark
Mysterierna vid Sortedams Sö
av Gunnar Stensson
Titanic surprise
av JL
Ship to Gaza manifestation i Malmö
av Tjatte Hedlund
Redaktion
Göran Persson
Utskriftsvänlig form
Tipsa om Veckobladet
Känner du någon mer som skulle gilla att läsa VB?
 

 

Konsert i Helgeandskyrkan

Helgeandskyrkan
lördagen den 26 maj kl 17
TORNAKÖREN

 

Kulturtips

bibu.se 2012 - Twist
Scenkonstbiennal för barn och unga, 25 maj kl. 19 och 26 maj kl.13 på Lunds Stadsteater, Lund
Fre 25 maj kl. 19:00. Läs mer »

PIRUETT FÖR KANNIBALER (SE)
I Piruett för Kannibaler – fritt efter Sture Dahlström, har PotatoPotato via anarkisten och arbetarförfattaren Dahlströms unika mix av surrealism, erotik och vilda humor skapat en absurd värld. På Inkonst 25, 27, 28, 29, 30 & 31 maj.
Fre 25 maj kl. 20:00. Läs mer »

Anna Hertzman skivsläpp
På Palladium 26 maj kl 19:30.
Läs mer »

GENERAL KNAS - LIVE
Nu ger sig General Knas ut på en extra vårturné och besöker Inkonst i Malmö. Kom och upplev reggae på svenska!
På INKONST den 26/5 kl.23.30
Läs mer »

Under the Boat
Följ med in i en magisk undervattensvärld med egensinniga musikgruppen Cure-a-phobia och den experimentella dansduon Versus Operandi, 19 maj på Stapelbädden och 26-27 maj på Karavan
Lör 26 maj kl. 19:00. Läs mer »

ALLT
familjeföreställning på Dansstationen 27 maj kl 11:00.
Läs mer »

Fågelsång i Slottsparken
Fågelvandring med Vilda Malmö.
27 maj  kl 08:00 i Slottsparken.
Läs mer »

Vilda Malmö - Trädguidning i Kungsparken
Guidad tur bland träden i Kungsparken med Vilda Malmö
3, 27 maj och 2 september.
Sön 27 maj kl. 11:00. Läs mer »

Lönen
Statsteaterns kassa är tom. Utan ekonomiskt stöd från Skattebetalarna måste personalen själv dra in sin egen lön. 29 maj på restaurang Grand
Tis 29 maj kl. 19:00. Läs mer »

Malmö By Foot - Historisk vandring
Turen tar dig genom Malmös spännande historia från medeltiden till modern tid.
Tis 29 maj kl. 17:15, Ons 30 maj kl. 17:15
Läs mer »

Matkaravan
- smaka på våra nya matkulturer. guidade turer runt Möllevångstorget.
Tis 29 maj kl. 16:00, Tor 31 maj kl. 16:00
Läs mer »

Biograf Spegeln - MOVE TO MOVE
Move to Move av världsberömda danskompaniet Nederlands Dans Theatre livesänds på Bio Spegeln den 31 maj kl 19:30!
Läs mer »

Hela kulturcentralens program »

 

Sommarvarning

Nedan följer en liten notis från nyhetsbrevet Miljöaktuellt. Deras huvudnyheter denna vecka var att risken för en allvarlig kärnkraftsolycka är 200 gånger större än man trodde tidigare samt en miljömässig bedömning av sexleksaker.
   VB är ju trots allt ett lokalt organ så red fastnade för denna lilla notis.

Vattenkvaliteten på de svenska badplatserna håller generellt en god nivå. Men sju av de nio platser som får sämst omdöme ligger i Skåne.
   Detta framgår i en ny rapport från Europeiska miljöbyrån som undersökt kvaliteten på EU:s badvatten och kontrollerat förekomsten av två typer av mikroorganismer, intestinala enterokocker och e-kolibakterier. Sammanlagt 447 svenska badplatser i form av kustbad, insjöbad och älvar ingår i rapporten.

   - Allmänt sett är det en bra badvattenkvalitet i landet. Klart är att det är kommunerna som bär ansvaret för kvaliteten och ska komma med åtgärdsförslag när kvaliteten är dålig, säger Margareta Lundin Unger, utredare på Havs- och vattenmyndigheten, i ett pressmeddelande.

Nio badplatser har dock fått det sämsta omdömet, och beskrivs ha ”dålig kvalitet”. Sju av dessa ligger i Skåne och är:
 • Barsebäcks Saltsjöbad
 • Torekovs strand
 • Sibbarp Barnviken i Malmö,
 • Kyrkbacken på Sankt Ibb
 • Margreteberg i Höganäs
 • Friseboda
 • Vejbystrand Södra

 

Gunnar Stensson
Mysterierna vid Sortedams Sö

Fredagen efter Kristi Himmelsfärdsdag beslöt vi oss, Karin och jag, för att i Per Olov Enquists fotspår besöka Skånes gamla huvudstad Köpenhamn. Att resa innebär alltid att stiga ur tiden och att hamna i ett annat rum, även om resan bara handlar om 50 minuter i ett Öresunds-tåg.
   Per Olov Enquist hade oroat oss genom åren sedan 1970-talet. Han skrev ”Legionärerna”, boken om baltutlämningen 1968, när vi var aktiva för  Vietnam, och ”Katedralen i München” 1972 om massakern på israeler – och palestinier. Han umgicks i det socialdemokratiska toppskiktet när vi anklagade socialdemokraterna för IB-affären. (Han sitter nu i ett nyinrättat socialdemokratiskt kulturutskott). Han skrev i liberala Expressen när han borde ha skrivit i Karl Vennbergs och Jan Myrdals Aftonbladet.
   Nu hade vår politiska misstro för länge sen smält bort. Nyligen hade vi läst hans stora självbiografi ”Ett annat liv” – med stort intresse. Vi tänkte vandra i hans danska fotspår.
   Vi steg av tåget på Hovedbanegården och började vandringen mot Sortedams Sö.
Läs mer »