Valrörelsen är i full gång. Runt valstugorna på Stortorget flockas nyfikna väljare. Vänsterpartiets smått idylliska valstuga av trä avviker på ett fördelaktigt sätt från de övriga partiernas. Vår kära, gamla valstuga har nyligen reparerats av vår speciellt händige partimedlem, Clas Fleming, och valstugan har på nytt återuppstått ur förfallet. Ett verkligt prov på återbruk. De övriga partiernas valstugor består av gråmålade, opersonliga metallcontainrar. Utom FI:s förstås, som har en rosa valstuga.
 


Vänsterpartiets valstuga. Eva-Lotta Bäckman står redo att svara på väljarnas nyfikna frågor.


Våra flitiga och duktiga kommunalpolitiker och regionpolitiker och inte minst vår kandidat till riksdagen, Hanna Gunnarsson, ilar mellan olika politiska möten och debatter för att sprida Vänsterpartiets politiska budskap.
 


 Regionrådet för Socialdemokraterna, Anna-Lena Hogerud, håller appelltal.
 

Som en del i valrörelsen spelade Röda kapellet på Mårtenstorget i lördags. Gud höll sin hand över orkestern och skyddade mot lördagens ihållande regn i precis en timme mellan elva och tolv. Eller kanske var det Noshis skyddande hand. Röda Kapellet spelar för en rödgrön valseger och lördagens appellmöte var den första av tre spelningar på Mårtenstorget. Socialdemokrater och vänsterpartister kommer att valtala och Röda Kapellet bidrar med musik, egna tal och sina politiska vistexter.
 


Angelica Svensson, regionpolitiker för Vänsterpartiet, håller appelltal.
 

Angelica Svensson, vänsterpartistisk regionpolitiker, pratade om sjukvårdsfrågor, äldreomsorg och kollektivtrafik i sitt appelltal. Det socialdemokratiska partiets regionråd, Anna-Lena Hogeruds, appelltal handlade naturligt nog också om sjukvårdens krisläge; hur de borgerliga partiernas ständiga besparingar tillsammans med marknadens införande i sjukvården har lett till förödande effekter för sjukvården såsom brist på personal och långa vårdköer.  

Mellan talen spelade orkestern och med anspelning på privatiseringen inom äldreomsorgen framförde Bengt Hall


Bengt Hall och Ingrid Piculell sjunger ”Visan om åldringsvård”.
 

och Ingrid Piculell en visa med text av Ulf Telemann (melodi ”Du ska få min gamla cykel när jag dör):

Åldringsvård
Kan ni ta min gamla mormor tills hon dör?
Hon är klar i knoppen men en smula skör.
Ni behöver inte klema
För ni heter ju Carema
Kan ni ta min gamla mormor tills hon dörÅ


-Vi kan ta din gamla mormor tills hon dör.
Och vi hämtar henne med vår rullebör.
Det finns plats på solskensgården,
Det blir allra bästa vården
För din gamla mormor tills hon dör.


Täcker priset att hon hålls vid god vigör?
Kommer hon var på ett strålande humör?
-Ja, dom blir ju alltid körda runt kvarteret varje lörda
Så dom kan andas luften utanför


Har ni gett mig Edert allra bästa pris,
Allting inklusive då naturligtvis?
Annars går hon till Attendo,
Bor där utan återvändo
Ända tills hon far till nästa paradis.

 
Sverigedemokraterna har i de senaste valundersökningarna dessvärre haft stora framgångar och de borgerliga partierna försöker övertrumfa varandra i sitt närmande till SD. Med denna blåbruna röra i tankarna framförde Owe Svensson sin fyndiga nidvisa ”Jimmies visa”(melodi Cornelis Vreewijks ”Brev från kolonien”):


Owe Svensson sjunger ”Jimmies visa”.
 

Jimmies visa
Hejsan Uffe, hejsan Ebba,
nu så ska vi, landet rädda
Ifrån röda, socialister.
Lita på oss alla blåbruna rasister.

Man ska inte, kunna måla,
sådant som vi, ej kan tåla.
Konstig konst det, ska vi risa.
Och nån menskonst ska vi ingalunda visa.

Ej en jävel, ska vi släppa.
Alla gränser, ska vi täppa.
Det är fullt, vi tål ej mera.

Det får inte komma några andra mera.

Sveriges Radio, ska ej sända,
sådant man kan, mot oss vända
Nu så måste, censuren stoppa,
vänsterns goja och dess liberala soppa.

Klimatet är ej, största hotet
emot våran, del av klotet
Våra utsläpp, är så låga

Vi behöver inte alls oss själva plåga


Som en sorglig påminnelse om det pågående kriget i Ukraina avslutade Röda kapellet mötet med att spela melodin Dona nobis pacem som betyder Giv oss fred.  
   Samtidigt som orkestern packade in sina instrument föll de första regndropparna igen efter exakt en timmes uppehållsväder.
Rapporterat av Marianne Sonnby Borgström i text och bilder