Det svåra valet
Sent omsider har jag insett att jag levde min barn- och ungdom i Stockholm under en period som skulle kunna kallas stadstrafikens guldålder. Det var tiden kring andra världskriget då alla i huvudstaden gick, cyklade, åkte spårvagn eller tog trådbussen. Det fanns också en del hästar. Jag var god vän med mjölkutkörarens häst, så när den första bilen parkerade på Arbetaregatan tog jag en sten och krossade vindrutan. En av de få framsynta handlingar jag begått.

Anledningen till att jag berättar detta är att jag hamnat som suppleant i Lunds gatu- och trafiknämnd och därmed på olika sätt blivit varse hur svårt det är att driva en vettig trafikpolitik. Det är ett ständigt val mellan pest och kolera.

Ta det här med bussarna. De utspyr ju en stor mängd av giftiga dieselavgaser och bör därför egentligen inte finnas i tättbebyggda områden. Men bussarna är ju samtidigt de enda verkliga alternativen till bilarna, eftersom återinförandet av trådbussar av de flesta anses vara alltför utopiskt.

Diskussionerna kring om SJ-bussarna ska stå på Clemenstorget, i kvarteret Galten eller någon annanstans visar att alla ståndpunkter är felaktiga på någon väsentlig punkt. Anhopningen vid Galten skapar svåra problem i centrum. Clemenstorget kan låta bra, men vägen dit är lång för bussarna, som till stor del kommer från öster och väster - och dessutom tycks inte så många bussresenärer vilja byta till tåg. Att helt avstå från huvudterminal och i stället ha en massa ändhållplatser är inte alltför lockande, eftersom Lunds centrum trots allt är ganska litet.

Ett annat problem är om man ska bekämpa både bilismen och busstrafiken, eftersom de ju båda är miljöförstörande. Här anser jag dock att man måste göra ett val och konsekvent försöka öka fördelarna för dem som åker buss. Sedan får man arbeta för återinförandet av trådbuss, rening av dieselavgaser och mindre, kanske gasdrivna bussar. Och så mjölkhästar förstås!

Dan-Link och Scan-Link
Om järnvägar finns allt gott att säga, men den ståndpunkten tycks inte vara helt oproblematisk om man ska tro Vpk-Lund. Dess styrelse anser nämligen att Vpk i sitt förslag till "Näringspolitiskt program" inte tillräckligt tagit ställning mot alla fasta förbindelser mellan Sverige och Danmark. Vpk-Lund kan då inte tänka sig en järnvägstunnel mellan Helsingborg och Helsingör. Som skäl anges bland annat att en rad hamnar skulle utarmas. Gods skulle fraktas på tåg i stället för på båtar. Men detta motsägs å andra sidan av argument nummer två, nämligen att den fasta förbindelsen inte behövs då färjetrafiken på Dan-Link mellan Helsingborg och Köpenhamn redan uppfyller godstransportbehoven.

Ett annat argument, att genomströmningen av syrerikt vatten skulle förhindras av en tunnel är väl inte helt trovärdigt. Men idag när gröna vågen med all kraft väller

in över vpk dominerar miljöargumenten över allting annat. Om man vill rädda Östersjön sker det inte bäst genom att bekämpa tågtunnelbygget utan genom att minska kemikalieanvändningen i jordbruket och genom rening av fabriksutsläpp.

Att välja
Precis som man måste göra ett val mellan bussar och bilar måste man på längre sträckor välja mellan bilar och tåg. Tågen måste ges en positiv särbehandling, som det heter när man är partisk. Skandinaven och fastlandseuropen måste fås att tänka: - ah, det finns en fast tågförbindelse, då tror jag att jag lämnar bilen i garaget! Scan-Link ska enligt välunderrättade källor vara ett Volvoprojekt som går ut på att bilar och långtradare från Norge och Sveriges västkust lätt ska kunna ta sig ner till kontinenten. Iden i sig är sund om man i stället tänker i tågbanor ty Sverige behöver en närmare anknytning till Europas många kulturländer för att motverka inflytandet från USA. En tågresa är på många sätt bildande; man läser, samtalar, betraktar främmande vyer. Den goda elektriciteten förser loket med avgasfri energi. Ett sådant transportmedel måste vpk kämpa för, inte i onödan misstänkliggöra.

Men vpk Lunds intresse för hamnar och sjöfart är nytt och säkert välbehövligt. Frågan är väl ändå om vi som utpräglade landkrabbor har den rätta kompetensen. Jag kan till exempel mycket väl tänka mig att en järnvägstunnel mellan Sverige och Danmark inte på ett avgörande sätt påverkar sjöfartens kris.
Finn Hagberg
 


 

Lopp på långfredagen
Som trogna VB-läsare vet brukar vpk IF ordna motionslopp vid en del helger. Julafton springs Vilhelm Ekelundloppet mellan Eslöv och·Lund och på nyårsafton Bugge-Wickselloppet upp mot Lineros kullar. Inga priser och anmälningsavgifter förekommer. Man springer, går eller cyklar i maklig takt.

Ett liknande lopp instiftas nu på lånfredagmorgon och tillägnas persienkännaren och alkoholproblematikern Eric Hermelin, som tillbringade en stor del av sin tid på S:t Lars. Eftersom det är långfredag utgår loppet från domkyrkan och avslutas på Korsgatan. Vi springer via Rydes undergång, Rinnebäcksravinen, Värpinge och Höjeådalen till S:t Lars, där det rastas. Stretching samt lärda samtal om persisk visdomslitteratur kan möjligen förekomma under denna paus.

Sedan springer vi utmed E66 mot Råbyvägen och vidare till ett hus på Korsgatan där konstnären GAN föddes. Kanske får vi saft och bullar här.

Samling utanför domkyrkan långfredag kl 09.00. Meddela gärna Finn Hagberg
 


 

Texterna är hämtade ur VB nr 13 1987