Marknadsskolan har förstört svensk skola. Förstörelsen pågår fortfarande under det falska baneret friskola. En skola fri att exploateras. Marknadsskolans profitörer vältrar sig i vinst. Vilka rättigheter har de tillskansat sig med hjälp av fogliga partier?


Marknadsskolans exploatörer har tillskansat sig följande rättigheter:

Rätt att placera skolan var som helst,
Rätt att ta emot så många elever som önskas,
Rätt att lägga ner skolan när som helst,
Rätt att sälja den till vem som helst,
Rätt att bedriva den i valfri verksamhetsform,
Rätt att få betalt i förväg,
Rätt att ta ut obegränsad vinst,
Rätt att slippa insyn,
Rätt att slippa redovisa hur de ekonomiska medlen används,
Rätt att undgå kvalitetsgranskning,
Rätt att slippa lämna ekonomiska garantier för verksamheten.
    Listan över marknadsskolans rättigheter har sammanställts av Anne-Marie Pålsson, M, i artikeln Menar regeringen allvar i skolfrågan?(SDS 19/4)
 


 

”Skolorna som Malmö stängde” av journalisterna Jessica Ziegerer och Emma Leijnse (SDS 1-3 april) är en ambitiös granskning av marknadsskolans konsekvenser i Malmö och politikernas ansträngningar att motverka dem – ansträngningar som krossats av marknaden.
   Idag- 19 april – meddelar Sydsvenskan att 280 av 474

elever underkänts på Värner Rydén-skolan de senaste 8 åren (”Skolinspektionen kan ta över Värner Rydén-skolan”).
   En nyhetsartikel i samma tidning berättar om branden på Rosengårdsskolan i söndags  (”Undervisning på paus efter att skolan brunnit”).
   Ungdomar och barn ner till 12-årsåldern utnyttjar Paludan-kravallerna för att slå mot systemet som svikit dem. Svikarna skriker efter hårdare tag och vattenkanoner.
   Rasmus Paludan myser bakom kravallstängslen medan han lindar in ett ex av Koranen i fläskskivor och tuttar på. Han har stora förråd av fläsk och koraner att bränna samtidigt som han hetsar mot invandrare.
 


 

”Samhället har misslyckats”, konstaterar rikspolischefen Anders Thornberg vid en presskonferens. ”Det är alldeles för stor rekrytering till de kriminella nätverken. Vi har alldeles för många i utsatta områden som inte ser någon framtid. Det här är något som många i samhället bär ansvar för, inte bara polisen.”

Marknaden är en pandemi som smittat hela skolsystemet, inte bara dess svagaste delar.
Den svenska folkskolan grundades för 180 år sedan. Den grundades för att ge folket kunskap. Marknadsskolan har utvecklats under 30 år. Dess syfte är att ge profitörerna vinst. Svensk skola har aldrig varit så usel som nu. Nu tror många att marknadsskolan är det normala. De har aldrig upplevt annat.

Vilka är det då som stöder marknadsskolan?
Hela det blåbruna blocket och Centerpartiet.
”Liberalerna sätter skolan först” skriver partiledaren Johan Pehrson skamlöst i Sydsvenskan under Aktuella frågor. Han sitter i knäet på exploatörerna och vill ingalunda avskaffa marknadsskolan.
   I stället motsätter han sig den lilla delreform för att göra fördelningen av skolpengen rättvisare som Socialdemokraterna föreslår. Det skulle ju minska exploatörernas vinstmöjligheter.
    ”Menar regeringen allvar i skolfrågan?” skrev Anne-Marie Pålsson och svarar Skolan ”får inte reduceras till ett lönsamt investeringsobjekt.”
   Nej, självklart! I första hand måste vinstutsugningen avskaffas. Sedan återstår det mödosamma arbetet att restaurera svensk skola efter 30 år av förfall.
Gunnar Stensson