I förra veckans nummer av VB finns ett par verser av antikrigsvisan ”Jag står här på ett torg”. Översättningen från den franska originalversionen, ”Le déserteur,” är som framgår av VB, gjord av Lars Forsell och i denna version framförd på suveränt vis av Ulla Sjöblom på 1950- och -60-talen.

Vietnam och Algeriet
Det är alldeles riktigt att protestvisan i första hand har kommit att förknippas med Frankrikes kolonialkrig i Algeriet 1954-1962. Faktum är emellertid att visan skrevs innan Algerietkriget bröt ut i november 1954. Visan framfördes våren 1954, mitt under slaget vid Dien Bien Phu, av Marcel Mouloudji, en av dåtidens mera kända vissångare i Frankrike och med algeriskt påbrå, om en får tro Wikipedia.
 


Viet Minh troops plant their flag over the captured French headquarters at Dien Bien Phu
 

Slaget vid Dien Bien Phu, som ägde rum 13 mars till den 7 maj 1954, utgjorde slutpunkten för Frankrikes kolonialvälde i Vietnam. Den vietnamesiska befrielserörelsens seger över den franska kolonialmakten anses ha bidragit till den algeriska motståndsrörelsens beslut att starta befrielsekriget. Det går alltså en röd tråd mellan Vietnam och Algeriet både i visan och i och befrielsekrigen.

Visor, svarta och röda
Värt att notera när det gäller ”Le déserteur” är att Lars Forsell senare gjorde en annan version av visan. Forsell hade ofta i sina tolkningar ett tämligen frigjort förhållande till originaltexterna. Den senare versionen, som heter just ”Desertören,” är en version, ligger emellertid betydligt närmare det franska originalet än ”Jag står här på ett torg”. ”Desertören” spelades in på LP:n ”Visor, svarta och röda” av Cornelis Vreewijk år 1972.
   Båda de forsellska översättningarna är värda att ta del av. Här följer därför den senare versionen av ”Desertören”, vilket väl kan vara på sin plats i denna tid, när en europeisk stormakt åter försöker upprätta ett kolonialvälde.


 


Lyssna »

Desertören
Min galne general
som leder våra härar
Förlåt att jag besvärar
men jag har gjort mitt val
Jag är förbannat trött
på all er propaganda
om truppens goda anda
Den får mig att se rött
Den får mig att se blod
att höra hur ni skryter
när blod och tarmar flyter
om era pojkars mod
Min tapperhet är slut
Jag tänker desertera
och göra det som flera
än jag funderat ut

Snart ä’re inspektion
Här är för hett i solen
Nu kastar jag pistolen
och gör revolution
Så nästet över ån
det får ni själv förgöra
Jag tänker inte störa
Jag sticker härifrån
Ska det va livets lag
att människan ska födas
helt enkelt för att dödas
då inser ni en dag
att det finns bättre fält
än slagfält där det mördas
och bara döden skördas
och bryter era tält

Ja bryter era tält
och öppnar krig mot nöden
och börjar slåss mot döden
och sjukdomar och svält
Ni drar dit folken dör
och spar de billioner
Ni ödslar på kanoner
och köper lite smör
Ja blir det som jag vill
så kommer generalen
med hela arsenalen
till oss och hjälper till
Men jag vet vad ni gör
den dag ni hinner fatt mej
Jag får ett skott i nacken
Det får en desertör.
(Text: Lars Forsell)
Ulf N

Not: Måhända misstar jag mej, men jag vill minnas att Röda Kapellet med sångsolist vid något tillfälle har framfört visan i den senare versionen.