Jarl Dahlbom tog studenten i Helsingfors i maj 1944. Efter ett par veckors militärutbildning sändes han till fronten. Sovjetunionens pansar förberedde slutoffensiven på Karelska näset. I juni inleddes anfallet och på några dagar krossades den finska armén. Viborgs län hörde till de områden som erövrades av Sovjetunionen. Jarl, eller Jalle som vi kallade honom, överlevde, flyttade till Sverige, tog en fil mag och fick en tjänst i Framnäs folkhögskola utanför Piteå. Han gifte sig och fick ett par barn.
   Jalle berättade sin historia för Karin när de 1964 reste på sportlov till Gratangen norr om Narvik tillsammans med ett 60-tal elever. Han var återhållen och konstaterade bara fakta. 1940 gjorde Narvik motstånd mot den tyska övermakten med stöd av några brittiska förband ett par majveckor. Sedan härskade nazisterna till freden 1945. Minnet av världskriget levde i både Norge och Finland.
   Jalle var en av de kunnigaste och mest kreativa lärare jag mött.

1966 arrangerade Jalle en studieresa till Leningrad. Han ville återse det landskap där han upplevt kaos och nederlag. Den här gången följde jag med.
   Karin hade rest till Stockholm med Martin efter att ha fått meddelande att vår nya flicka Li Su Yung skulle anlända från Sydkorea till Arlanda inom kort.
   Vi reste i två bussar via Haparanda, övernattade i Jyväskylä och passerade nästa eftermiddag Sovjetgränsen. Undergränsuppehållet upptäckte jag att flera av våra elever pratade finska med ryssarna. Någon köpte vodka. En liter kostade motsvarande fem kronor. Vi passerade Viborg som nu var sovjetiskt. Jalle var spänd. Han svarade inte på tilltal. Ett par timmar senare var vi framme vid hotellet i Leningrad. Jag lärde mig säga vårt rumsnummer på ryska.

Majsolen värmde ett vårligt Leningrad. Det var en intressant period i Sovjetunionens historia. Solsjenitsyns avslöjande av Gulag-arkipelagen i En dag i Ivan Denisovitjs liv hade just översatts till svenska. Nikita Chrusjtjov hade tillåtit den ryska utgivningen i samband med den avstalinisering som han drev sedan 1956. Nu var han avsatt, men levde fritt som privatperson.
   Vi använde Jan Olof Olssons utomordentliga Leningrad - Sankt Petersburg som kursbok och guide. Under en intensiv vecka besökte vi Vinterpalatset, Finlandsstationen, Nevskij Prospekt, Eremitaget, Marinskiijteatern och många andra historiska och kulturella minnesmärken.
   Jag upptäckte att Jalle var berusad. Det var knappt märkbart, han behärskade fullständigt alla komplicerade situationer, kunde växla ett par ord på finska med ryska funktionärer och hålla koll på elevgrupperna. Men han kedjerökte på ett sätt som skilde sig från hans vanor i skolan. Själv rökte jag också. På konserter och föreläsningar somnade han, vilket visserligen var begripligt – vi var intensivt verksamma – men besvärligt och avslöjande. Jag satt i regel bredvid honom och väckte honom när han snarkade.
 


Finlandsstationen
 

Spåren efter de 900 dagar mellan 1941 och 1944 då Leningrad var belägrat och två miljoner människor frös och svalt ihjäl var det som engagerade mig mest.
   Jan Olof Olsson citerade en åttaårig flickas dagbok där hon noterade sina föräldrars och syskons dödsdagar. ”Idag dog”... När alla var döda kom den sista anmärkningen: ”Och nu är jag ensam.” Och så fanns bara dagboken kvar.
   900 dagar. Det som nu sker i Mariupol och andra ukrainska städer är väl en orsak till att Leningradresan trängt sig på i mitt medvetande.
   Jalle och jag gjorde en ny studieresa 1968, denna gång till Köpenhamn. Det visade sig att elevernas finska fungerade där också, när köpenhamnskan blev obegriplig. Följande år flyttade Karin och jag till Lund.

Tjugo år senare besökte vi Jalle i Framnäs för sista gången. Han hade cancer och var sängliggande. Vi pratade lite om Leningradresan och förhållandet mellan Finland och Sovjetunionen. Två veckor senare avled han. Leningrad återtog namnet Sankt Petersburg i början av 1990-talet. Då fanns den unge Putin någonstans där.
Gunnar Stensson