Under slutet av februari kommer Extinction Rebellion Sverige för tredje gången stoppa flygplan över hela Sverige.

Vårt krav är fortfarande att det massiva stödet tillflygindustrin måste upphöra. Detta som ett steg på vägen mot att flyget kraftigt begränsas, vilket är i linje med vårt andra huvudkrav AGERA NU för utsläppsminskningar i närtid.
Flygbranschen har länge varit en klimatskadlig industri som inte på långa vägar får stå för sin miljökostnad, utan tvärtom subventioneras som få andra delar av transportsektorn. Flyget har till exempel länge varit befriat från både energi- och koldioxidskatt samt har nedsatt eller ingen moms, såväl inrikes som utrikes. Under pandemin sköt dessutom staten miljardbelopp till flygindustrin i form av direkta bidrag samt kreditgarantier.

Trots detta stöd går många flygplatser på knäna. Olönsamma flygplatser blir uppköpta av kommuner och kräver driftsstöd i form av skattemedel. När efterfrågan går ner kör flygbolagen tomma plan för att behålla sina bidrag och start- och landningstider. För att överleva i den hårda konkurrensen dumpas biljettpriser.

Svenskarnas flygande har en oerhörd klimatpåverkan, lika stor som hela personbilstrafiken. Att flyga är en av de mest utsläppsintensiva aktiviteter en person kan ägna sig åt och vårt samhälle har systematiskt upprätthållit flyget trots att det inte ens kan bära sina egna kostnader. Flygbranschen kan inte fortsätta som nu med nöjesresor och flygningar med tomma plan. För att nå Sveriges klimatmål och uppfylla Parisavtalet måste flygbranschen minska de närmaste åren. Ny teknik hinner inte implementeras på den korta tid som vi har på oss att minska utsläppen. Biobränsle är inte heller en hållbar lösning då den utarmar den biologiska mångfalden.

Vi befinner oss i en klimatkris. Vi måste agera på krisen och sänka våra utsläpp drastiskt i närtid. För att citera en

nylig publicerad debattartikel i Aftonbladet: Det är en myt att vi kan få allt. Vi måste måste få ner utsläppen NU, även om det är kostsamt och omständigt på kort sikt. Det handlar om att undvika ekologisk kollaps och ökade globala klyftor.

Vår nya miljö- och klimatminister Annika Strandhäll har redan börjat tveka om våra klimatmål samtidigt som forskarna säger att det kommer innebära en mänsklig katastrof.

Här är våra frågor till klimat- och miljöminister Annika Strandhäll:
 -  Är du medveten om forskarnas dom om vi missar Parisavtalet som våra klimatmål är kopplade till?
 -  Hur mycket kommer regeringen minska utsläppen de närmaste åren och vilka är åtgärderna?
 -  Hur nära är vi, enligt dig, att vara i linje med Parisavtalet?

Till vår infrastrukturminister Thomas Eneroth vill vi fråga
 - 
Hur ser planen ut för en 45% minskning av utsläppen från flyget fram till 2030 som du lovade på  COP26? Kan vi ha en 45% minskning av utsläppen från flyget utan att ändra våra resvanor?
 -  Hur mycket extra stöd är ni beredda att ge en krisande flygindustri där en större klimatopinion och ändrade resvanor ytterligare underminerar flygets förutsättningar?

Vi har tagit kontakt med regeringen och de berörda statsråden angående möjligheten att ställa om vårt transportsystem på ett rättvist och klimatmässigt hållbart sätt.

   I samband med att vi nu publikt går ut med information om aktionen har vi påbörjat ett samarbete med polisen, flygledning och säkerhetspersonal för att ytterligare öka säkerheten före och under aktionen.

Flygaktionen kommer äga rum i andra halvan av februari på olika platser runtom i landet.
 

 
 

FAKTA OM EXTINCTION REBELLION

Extinction Rebellion är en internationell klimatrörelse som använder fredlig civil olydnad som metod för att uppmärksamma klimatkrisen och den ekologiska krisen. Rörelsen bildades år 2018 i Storbritannien och har tre krav: Tala klarspråk, Agera nu och Stärk demokratin. Läs mer om kraven och om rörelsen här: https://extinctionrebellion.se/