Farsartat val
Ortega-regimen proklamerar FSLN:s valtriumf den 7 nov med 75 % av rösterna och ett högt val-deltagande på 65%, medan ett nätverk av oberoende inofficiella nicaraguanska volontärer informerar om ett valdeltagande runt 18-19%. De flesta av dem dit kommenderade. Offentliganställda riskerade avsked om de inte inför arbetsgivaren uppvisade ett bläckfärgat finger.
11 nov 2021
 

Margareta Nordh (MN) är lunda-läkaren, som representant för VPK, var med och startade ”Stödkommittén för Nicaraguas folk i Lund” 1979. Föreningen, som sen ändrade namn till ”Stödkommittén för Centralamerikas folk” var mycket aktiv under 34 år. MN åkte till Nicaragua vid ett tiotal tillfällen på 1980-talet och följde upp Sida-stödda utvecklingsprojekt.
   MN har senaste åren åter besökt landet och finner att den tidigare revolutionära ledaren nu blivit korrupt och auktoritär.

 

Fuskval
Den 7 nov är det val i Nicaragua. Ett val där alla partier, som skulle kunna hota den sittande presidenten, Daniel Ortega, är för-bjudna och där oppo-sitionen, bl a sju presidentkandidater samt journalister sitter i fängelse.

Från revolutionär till diktator
När Daniel Ortega 1979 kastade ut diktatorn Somoza var många förhoppningsfulla, trots stora svårigheter.
   Sandinisterna med Ortega i spetsen genomförde en framgångsrik alfabetiseringskampanj. De byggde ut hälsovård och skolor. Nicaragua fick mycket internationell hjälp, inte minst ifrån Sverige. Men Nicaragua motarbetades av USA, som betalade contras för att sabotera revolutionen.
   Valet 1984 vann Ortega med stor majoritet. Uppbyggnaden av landet fortsatte, men allt mer resurser gick åt att försvara landet mot contras.
   I valet 1990 förlorade Ortega och överlämnade makten till Violeta Chamorro, som ledde en borgerlig regering fram till 1996.
   Ortega återkom 2007, lierade sig med högern och katolska kyrkan bl a  genom att gå med på ett totalt abortförbud. Han sitter alltjämt kvar tack vare ändrade vallagar, där det nu räcker med 35% av rösterna, mot tidigare minst 50% för att vinna i första valomgången.Tidigare kunde inte nära anhöriga ingå i regeringen. Nu är vicepresidenten, Rosario Murillo, gift med presidenten.

Sveriges ambassadör i Nicaragua hotades
Eva Zetterberg var ambassadör 2003-08. Sedan hon framfört viss kritik mot Ortega mottog hon så allvarliga hot att hon inte kunde bo kvar på residenset, utan fick bo på hemlig adress den sista ämbetstiden. Ambassaden stängdes 2008.

Socialt uppror
I april 2018 utlöste beslut om försämrade pensionsvillkor protester från fattiga pensionärer och studenter, vilka brutalt slogs ner. Detta ledde till protester i hela landet. Minst 328 människor dödades. Skadade förvägrades vård på offentliga sjukhus. Läkare, som ändå tog emot skadade eller som protesterade mot förbudet

avskedades. Studenter stängdes av och deras examina raderades.

Nya lagar
Senaste året har en rad nya lager stiftats: Lagen om cyber-brott där enskilda eller journalister, som tex på sociala medier eller i webbtidningar publicerar ”falska nyheter”, som kan skada staten, kan dömas till 2-4 års fängelse. Lagen om hatbrott avser dem som tex deltar i manifestationer mot regimen. De får ofta epitetet ”terrorister” och kan dömas till livstids fängelse.
   Med Suveränitetslagen anklagas folk för brott mot landets säkerhet eller sammansvärjning vid kritik mot regimen med fängelse som påföljd.
   Nicaraguanska ideella organisationer som tar emot bidrag från utländska humanitära biståndsorganisationer tvingas registrera sig som utländsk agentoch måste månatligen redovisa sin ekonomi och sina aktiviteter till Inrikesministeriet. Vid underlåtelse riskerar man dryga böter, att stängas ner eller fängelse för penningtvätt. Detta tvingade de svenska biståndsorganisationerna We Effect och Diakonia att efter över 30 års arbete med fattigdomsbekämpning lämna landet. Ytterligare drygt 35 internationella hjälporganisationer, varav 15 som förmedlat medicinsk hjälp har slängts ut ur landet. Repressionen har successivt ökat.
 


President Daniel Ortega och hans fru, tillika vicepresident Rosario Murillo pryder plakat över hela Nicaragua. Foto: Margareta Nord
 

Total kontroll
Regimen Ortega-Murillo kontrollerar högsta valrådet, rättsväsendet, parla- mentet, polis och militär samt massmedia. Den sista oberoende dagstidning- en La Prensa stängdes nyligen. Ortega tillåter ingen opposition och demon- strationer är förbjudna.
   Oliktänkande fängslas. Fn finns drygt 150 politiska fångar. De flesta har inte fått träffa någon advokat eller anhöriga och många har utsatts för misshandel och psykisk tortyr.
   Familjen Ortega-Murillo har berikat sig själva och äger via ombud flera stora företag t ex inom byggbranschen och vakt- och säkerhetsbolag samt oljebolag.
   Omkr 100.000 människor har flytt undan hot och förföljelser framför allt till grannlandet Costa Rica.
   I de senaste valen var inte valrösten hemlig och inga internationella valobservatörer tilläts. Det kan få stora konsekvenser att ”rösta fel”. Högst troligt är att man förlorar sitt arbete i offentlig regi eller att man inte får något jobb utan partibok.
   Inga förhoppningar om ett transparent val finns nu heller när Nicaragua går till val, där offentliganställda tvingas att rösta.
   Utfallet av ”valet” är uppenbart.

Nicaraguas befolkning behöver omvärldens stöd och internationell press på regimen att respektera mänskliga rättigheter.
   Viktigt att Nicaragua lyfts fram ur skuggan!
Margareta Nordh