Det verkar som om det bara finns två politiska frågor i det här landet: Invandringen och kriminaliteten.  Och de borgerliga partierna bjuder över varandra: Hårdare straff och färre invandrare. Vi och dom!
   Samtidigt ökar klyftorna i samhället. Segregationen i skolvärlden ökar. Klimathotet är överhängande.
   Det kom en BRÅ-rapport för ett tag sedan. Som kopplade ihop invandring och brottlighet. Högerpopulisterna jublade. Den visade att invandrare är överrepresenterade i brottsstatistiken. 2,5 gånger. För SD och moderaterna är siffrorna häpnadsväckande och bekräftar deras slutsats att invandringen måste minska. Men BRÅ säger också att det inte är konstigt. Invandrare lever oftare i social utsatthet och med trasig bakgrund. De pekar också på att det finns överrisker dvs överrepresentation för andra grupper:
   Manligt kön har en överrisk på 3,5 gånger. Dålig inkomst 5,3 gånger. Om man vuxit upp i familj med försörjningsstöd 6,1 gånger. Dålig utbildning 5,7 gånger
   Att låsa in alla män skulle ha betydligt större effekt för att minska brottsligheten än att stänga gränserna. Störst effekt skulle det ha att satsa på skola och arbetsmarknad. Och naturligtvis: minska klyftorna i samhället!


Bengt Hall