Här är ju stopp! sa Anna, när vi kom till passagen under järnvägen vid Höje å i onsdags morse. Hur ska vi då komma till Klimatskogen?
 

(I samband med ett klimatmöte i Lund för ett par decennier sedan planterades träden för att kompensera för de internationella gästernas miljöpåverkan genom flygtransporter; därav namnet Klimatskogen).
   Vi tänkte kolla vilka ingrepp kommunen höll på att genomföra i bokskogen norr om dammarna efter beslutet att naturreservatet skulle göras mer tillgängligt för barn och andra besökare.
   Enda sättet att ta sig till dit var att gå tillbaka upp till Ringvägen, och sedan fortsätta längs Åkerlunds och Rausings väg och Värpingevägen. Av stegräknaren att döma nästan två kilometer.
 


 

Flera stora grävskopor och traktorer var i full gång på stigarna och bland björnbärssnåren vid fågeltornet när vi äntligen kom fram.
   En cyklist kom slirande nerför backen från Pilelyckan.
   – När jävelen kommer asfalten? ropade han till traktorföraren som bredde ut vitt grus på vägbanan. Det ska inte bli någon asfalt, fick han veta.
   Strax därpå kom ännu en cyklist. Här blir det fint, sa han. För fint, fortsatte han sedan kritiskt. Två perspektiv på kommunens åtgärder.
   Vi gick in i bokskogen. Den var fortfarande lummigt grön. Några gula löv låg i mossan. Stigen var markerad med rött. Den förde till en röjd yta där kommunen planerar en grillplats liknande den vid Flackarpsvägen.

Platser för bord och bänkar var markerade. En linbana för barn planeras nerför sluttningen mot dammarna.

Som alltid rörde sig besökare längs dammarna. Vi pratade lite om naturreservatet. Oron för vad ingreppen innebär för djur och mångfald är stor. Snår och nässlor som utgör habitat för många djur är ersatta med gräsmattor. Vad betyder det för biotopen?
   Om Källby reningsverk läggs ner, vad händer då med dammarna? Denna morgon var fågellivet rikt. Svanungarna är nästan fullvuxna.
   Man har talat om att leda ån genom dammarna. Men åns vattenföring är opålitlig. Just nu finns det mycket litet vatten där.
   Man vill leda dagvatten till dammarna. Men det orenade dagvattnet är nedskitat av asfalt och rester från bildäck. Rena giftet för änder och gäss.
   Källby reningsverk garanterar ett jämnt flöde av renat vatten till Höje å via dammarna. Att förstöra dammarna vore ett fruktansvärt ingrepp i biologin. Det kan jämföras med ingreppet när de grävdes ut och cementerades 1934.
   Men beslutet om Källby reningsverk är ännu inte fattat. Inte slutgiltigt. Dammarna kan räddas.
   Vi skildes och vandrade var och en åt sitt håll.
   Kommunen måste vara varsam. Medborgarna bevakar vad den gör i Klimatskogen.
Gunnar Stensson

Här hittar du Klimatskogen

Mer information om Klimatskogen i Källby från Lunds hemsida:

Klimatskogen i Källby
Det ska vara nära till natur och saker man kan göra i naturen, var man än bor. Lundaborna ska få bättre möjligheter till rekreation, naturupplevelser, lek och möten inom gång- och cykelavstånd. I klimatskogen blir det nya gångstigar, lekmiljöer, fikaplatser med mera.
 


Illustrationen ger en uppfattning om vad som byggs i klimatskogen. Illustration: Maria Nilsson Fidler