Vi befinner oss i en extrem situation. Den kapitalistiska exploateringen är på väg att göra planeten obeboelig. Demokratisk socialism kan ge oss möjlighet att gemensamt rädda vår miljö. Men kapitalismens privilegierade med Donald Trump i spetsen kämpar desperat för systemets bevarande.

Forskare och journalister som Naomi Klein, Andreas Malm, David Wallace-Wells, Alf Hornborg, Branco Milanovic´, Sverker Sörlin, Jonathan Jeppson och Daniel Lindvall har väckt vår insikt om att vi befinner oss mitt i en av människor orsakad global process, som leder till att skogar brinner, landskap torkar ut, havsnivån stiger, djurarter utrotas, klimatupphettningen ökar och att redan idag 20 miljoner tvingas fly undan ett mördande klimat.
 


 

Nu börjar vi dra de politiska slutsatserna. Det står klart för alla att vårt nuvarande ekonomiskpolitiska system med ständigt ökande produktion och konsumtion är ohållbart. Det är inte trovärdigt att tekniska framsteg är lösningen. Kapitalismen måste avvecklas. Många ser demokratisk socialism som en möjlighet att utveckla en politik i stånd att bekämpa klimatproblemen.
   Thomas Piketty lade en stabil grund med sina stora verk Kapitalet i tjugonde århundradet och Kapital och ideologi. Nina Björk, Naomi Klein, Erik Olin Klein med flera står nu i centrum för en debatt om demokratisk socialism som den samhällsform som kan göra det möjligt för oss att gemensamt möta klimatkrisen.

Demokratisk socialism är både en filosofi och en politisk möjlighet som analyseras i Martin Hägglunds Vårt enda liv. Sekulär tro och andlig frihet, en bok som nu debatteras i alla större tidningar och tidskrifter. 
   Martin Hägglund är född i Sverige, bosatt i New York och professor vid Yale University. Han har tidigare givit ut What is Democratic Socialism?, ett verk i tre delar som fått stort genomslag i USA..
   I Vårt enda liv skildrar Hägglund Martin Luther King som den demokratiska socialismens tragiske föregångare. Trött och sjuk genomför King den 3 april sitt sista massmöte i pingstkyrkan Mason Temple, Memphis, Tennessee.  Han har mindre än 24 timmar kvar att leva.
   King överskred medborgarrättsfrågan, när han inledde sin Poor People´s Campaign. Trettonhundra svarta


 

renhållningsarbetare i Memphis hade gått ut i strejk mot orimliga arbetsförhållanden. Den 18 mars talade Martin Luther King inför femton tusen strejkaktivister på det största inomhusmötet i hela medborgarrättsrörelsens historia.  Ett gemensamt åtagande att kämpa för renhållningsarbetarna antogs.
   King gjorde Gud till ett begrepp för social rättvisa och frihet genom att säga: ”Gud har befallt oss att bry oss om slummen här nere, och om hans barn som inte får tre ordentliga mål mat om dagen. Det är inget fel att tala om det nya Jerusalem, men en dag måste Guds predikant tala om det nya New York, det nya Atlanta, det nya Philadelphia, det nya Los Angeles, det nya Memphis, Tennessee. Detta är vad vi måste göra.” Han slutade talet med att uppmana till fredlig generalstrejk.
   Strejken förhindrades av en våldsam snöstorm. Den 28 mars ledde King en massdemonstration
genom Memphis. Polisen gick till attack. 700 måste föras till sjukhus och en obeväpnad sextonårig svart pojke dödades.
   Den 3 april höll King sitt sista tal. Han sa då: ”Jag vet att vi som ett folk kommer att nå det förlovade landet.” Uttalandet uttrycker inte ett religiöst mål utan ett demokratiskt åtagande.
   Följande dag – tidigt på kvällen – sköts Martin Luther King ihjäl utanför sitt motellrum. Han var 39 år, fyra år äldre än jag. Han hade bara levt halva sitt liv när han inledde kampen för demokratisk socialism.
   Det går inte att utvärdera alla konsekvenser av Kings död. Black Power-rörelsen kom att ersätta hans ickevåldspolitik. Nixon valdes till president efter det att också Robert Kennedy hade mördats, samma dag som han vunnit primärvalet i Kalifornien. Nixon utvidgade kriget i Vietnam till Kambodja och slog med brutalt våld ner Black Powers demonstrationer - innan han tvingades avgå, med skam.
   Nu står USA inför ett lika avgörande val: Trump eller demokrati.

Det finns mycket mer att hämta i Martin Hägglunds bok. Läs gärna Ida Ölmedals intervju Stjärnfilosofen Martin Hägglund: Så kan vi försonas med dödsångesten (Sydsvenskan 4/10) eller Jenny Anderssons recension Evangelium för kristider (Aftonbladet 4/10).
Gunnar Stensson