Den 2020-08-18 kl. 12:28, skrev Olivia @ Copyright Agent:
Hej Veckobladetilund,

Vi har uppmärksammat att ni förmodligen publicerat material olovligen och därmed brutit mot lagen om upphovsrätt.

TT Nyhetsbyrån äger den berörda bilden. I bifogat dokument ser ni bilden markerad med en röd ruta. I dokumentet finns även allmän information om ärendet. Vi ber er besvara detta krav inom 14 dagar.

Då TT Nyhetsbyrån upplever ett ökat antal upphovsrättsbrott mot deras fotografers material, ser de sig tvungna att hitta överträdelserna och se till att upphovsrätten respekteras, så de också i framtiden kan leverera kvalitetsmaterial till sina kunder.

Copyright Agent samarbetar med ett antal ledande bildbyråer och fotografer för att säkra deras upphovsrätt på Internet. Här kan ni läsa mer om vårt samarbete tillsammans med TT Nyhetsbyrån: https://tt.se/upphovsratt/
   Ni kan även läsa mer om Copyright Agent här: www.copyrightagent.com
   Om ni har några frågor eller dokumentation är ni välkomna att svara på detta mail eller kontakta oss per telefon på +46 856-280967 måndag–fredag, kl 10–16.

Vänligen ange ditt ärendenummer om du kontaktar oss per telefon – så har vi möjlighet att hjälpa dig i det specifika fallet.

Med vänliga hälsningar,
Olivia Wiklund, Juridisk Rådgivare
 Hej Olivia

Naturligtvis har ni rätt i sak, bilden ifråga är publicerad utan tillstånd. Trots det vill jag hävda att era krav är oskäliga.
   Bilden är nu borttagen så där är inget problem.
   Det ekonomiska kravet är däremot oskäligt. Veckobladet är en helt ideell liten webbtidning. Vem som vill får titta utan att betala något för det. All text och redigering görs helt utan ersättning. De enda pengar som är inblandade i Veckobladet i Lund är avgiften för domännamnet och ett billigt webbhotell, ca 1000 kr per år. Er aviserade avgift/böter är alltså väldigt hög i vår värld.

   En bra vecka har Veckobladet ca 250 unika besökare så vi är dessutom ett mycket litet massmedium.

Eftersom vi är en ideell liten grupp som håller på med detta p g a vårt politiska intresse så försöker vi leva efter Internets ursprungliga idé att det är korrekt att länka och återanvända material. Det var slarvigt att inte ange fotografens namn, det är det enda fel jag vill medge och be om ursäkt för.

Hoppas ni kan dra tillbaka era ekonomiska krav, Veckobladet är ingen juridisk organisation utan den ende som drabbas är undertecknad.

Hälsningar
Göran Persson
 Hej Göran,

Tack för ert mail.  

Vi företräder TT Nyhetsbyrån i ärenden gällande upphovsrätten. Alla bilder är som utgångspunkt skyddade av upphovsrättslagen. På grund av detta är den ansvariga personen skyldig att undersöka detta innan materialet används. Innan någon form av publicering sker ska det därför säkerställas att det finns en giltig licens som omfattar upphovsrättslagen.

TT Nyhetsbyrån och fotografen som tagit bilden innehar ekonomiska och ideella rättigheter till den. En publicering utan en giltig licens är en överträdelse av upphovsrätten och upphovsmannen har då rätt till att kräva kompensation enligt 54§ i upphovsrättslagen  (1960:729). 

Vi vill vänligen uppmärksamma er på att vi har sett över ert ärende ytterligare en gång och kan meddela att vi dessvärre inte kan stryka betalningskravet i ärendet med bakgrund mot ovan förklaring. Vi vill dock erbjuda er en sänkning av betalningskravet i ärendet. Det vi kan erbjuda er är en ackreditering på 1 av 3 belopp, vilket innebär en ackreditering på 950 kr och ett nytt totalbelopp på 1900 kr. Vänligen meddela om detta erbjudande önskas inom 10 dagar så skickar vi en faktura till er på detta belopp.

Vänligen notera att ovan förslag är utan bindande verkan, om ärendet går vidare till domstol förbehåller vi oss rätten att kräva betalning på det ursprungliga fulla beloppet.

Med vänliga hälsningar,
Olivia Wiklund, Juridisk Rådgivare