Artikeln i förra numret av VB om basinkomst som ett försvar mot coronapandemins ekonomiska konsekvenser byggde till stor del på resonemang i den nyutkomna Antikapitalism. Strategier och möjligheter i det tjugonde århundradet av Erik Olin Wright. Översättning Nisse Sjödén, Daidalos förlag.
   Boken kom ut i slutet av förra året och innehåller förslag för ett möjligt samhälle bortom kapitalismen.  Införandet av villkorslös basinkomst är en av de åtgärder som diskuteras.
   Nu när pandemin avslöjat det nyliberala marknadssystemets extrema sårbarhet var det intressant att peka på införandet av basinkomst som en av möjligheterna att lösa de akuta problemen

Erik Olin Wright avled i januari 2019 efter att tio månader tidigare fått diagnosen myeloid leukemi. Det innebar att boken, som är en sammanfattning och utveckling av hans livsverk Envisioning Real Utopias, måste slutföras under stark tidspress och delvis har karaktären av ett manifest.
   EOW konstaterar att varken staten eller ekonomin tycks vara i stånd att möta de utmaningar vi står inför, vare sig det gäller klimatkrisen, flyktingkrisen som sannolikt förvärras, när klimatflyktingarna ska läggas till krigsflyktingarna och de ekonomiska migranterna, eller den växande polariseringen i de rika länderna. Kapitalismen som vi nu känner den utgör ett stort hinder om vi på allvar vill ta itu med dessa frågor.  Han tvekade huruvida han skulle använda ordet Antikapitalism och beteckningen Demokratisk socialism i bokens titel.   ”Jag bestämde mig för det mera övergripande ”antikapitalism” eftersom mycket av bokens budskap kan omfattas av personer som är kritiska till kapitalismen men skeptiska till socialismen”, skriver han i förordet.

Kapitalismen strider mot USA:s självständighets-förklaring som hävdar att alla människor är jämlikar och har rätten till liv, frihet och strävan efter lycka, fastslår Wright. Kapitalism gör människorna ojämlika. Under kapitalismen lever vi på bekostnad av våra barns och barnbarns jämlikhet och möjligheter att sträva efter lycka.
   Vi vet att varken kapitalism eller socialism förekommer i någon ren form. Det finns alltid undantag. Vi måste utveckla de demokratiska och socialistiska rörelser som existerar inom det kapitalistiska systemet.

Det som slagit mig är likheten mellan Wrights real utopia och den svenska socialdemokratins

blandekonomi, kanske främst som den formulerades och delvis förverkligades på 1970-talet under inverkan av bland annat strejkerna i Norrbotten som beskrivs i Sara Lidmans Gruva.
   Wright refererar mycket riktigt till Meidners löntagarfonder som skulle leda till att arbetarna successivt ökade det demokratiska inflytandet i kapitalismens bolag. Men när de skulle beslutas i riksdagen var till och med ledande socialdemokrater negativa. ”Löntagarfonder är jävla skit, men nu har jag baxat dem ända hit”, skrev Kjell-Olof Feldt på en lapp – och lät media fota den.
   Men tänk om de förverkligats. Var hade vi stått då?
   Wright konstaterar att kapitalets makt ökat under de senaste 30 åren vilket lett till miljöförstörelse, massfattigdom och multimiljardärernas maktövertagande i USA som nu kostar kanske 250 000 amerikaner livet. President Trump stoppar också USA:s bidrag till WHO.
   USA sålde ut fängelserna till vinstdrivande kapitalister som fyllde dem med afroamerikaner, våldsutövandet till vinstdrivande vaktbolag och regeringsmakten till fossilkapitalet.
   Sverige sålde ut folkets utbildning till vinstdrivande skolbolag och vården till vårdbolag, konstaterar han och hänvisar till Göran Thernborns Kapitalet, överheten och vi andra.

Men utvecklingen kan vändas. Coronapandemin visar att det är nödvändigt. Läs Erik Olin Wrights bok Antikapitalism! Den är ocksåett värdefullt underlag för de studiecirklar och vetenskapliga seminarier där det framtida samhällets utformning diskuteras.
Gunnar Stensson