En film från Höjeådalen med fokus på landskapet.
På söndag den 7. oktober 2018 var väderförhållandena nästan idealiska: soligt, klart med några små moln
som kastade sina skuggar på marken. Bara vinden skapade lite problem för drönaren.
Hela sträckan från Knästorp till Östra Kannik nära Lommas kommungräns är cirka 9 km
.

Nedan finns ett uttalande från Klostergårdens byalag som antogs den 1 april 2019. Anledningen till uttalandet är det samarbetsavtal om exploateringen av Höjeå området som undertecknat av Lunds och Staffanstorps kommun.

Om du vill instämma i byalaget uttalande så skicka ett mail till Veckobladet@gmail.com.

Ett av Lunds främsta områden för naturupplevelser är rubriken på Miljöpartiets motion om Höjeådalen, den finns att läsa här.

Höjeådalen till nationellt naturreservat är rubriken på Lundaförslaget i samma ärende, det hittar du här.
Inskickat av: Lill Blomqwist
Publicerat den: 2019-04-08
Sista dag att rösta: 2019-06-06
Antal röster: 287 den 11/4 kl 16)

     
Uttalande av Klostergårdens Byalag

Politiker i Lund och Staffanstorp är överens om att bygga ett nytt bostadsområde, ”Höje å stationsområde”, vid Lunds och Staffanstorps kommungräns längs båda stränderna av Höje å.

”Det kommer att upplevas som ett Lundaområde eftersom det inte finns någon synlig gräns mer än ån”, säger Fredrik Ljunghill, byggnadskommunalråd i Lund. ”Det blir en förtätning med bra livsmiljö intill Höjeådalen. Vi och Staffanstorp har samma syn på utvecklingen.” (SDS 28/3).

Anledningen till att frågan aktualiseras är beslutet att bygga Klostergårdsstationen och Källbystaden vid Åkerlunds och Rausings industriområde och Lunds Arena. Stationen är det genomskinliga svepskälet för exploateringen av åkrarna och naturen söder om Höje å som hittills varit skyddade från urbanisering. Det så kallade ”Höje å stationsområde” sträcker sig mer än en kilometer över åkrarna i Staffanstorps kommun söder om stationen. Däremot ligger Arenaparken bara fyra minuter ifrån stationen.

Titta på kartan över ”samförståndsområdet”. Tänk er att Klostergården byggs ihop med det bruna åkerområdet söder om Höje å! Eller att Södra industriområdet i Källby byggs ihop med stadsbebyggelse på Staffanstorps åkermark ”Samförståndet” förutsätter där att en bilväg dras väster om järnvägen tvärs igenom naturområdet upp

till väg 108 så att trafiken kan flyta fritt genom den nya stadsdelen som ”kommer att kännas som om den låg i Lund”.

Naturen längs Höje å är ett riksintresse. Miljöpartiet vill göra Höjeådalen till ett kommunalt naturreservat. Vänsterpartiet också. Centerpartiet säger sig måna om den högproduktiva åkermarken liksom FNL. Ställningstagandena kring samförståndsplanen kommer att visa var politikerna och partierna står.

Staffanstorps kommun har ingenting med Klostergårdsstationen att göra. Det finns en station i Staffanstorp: Hjärup. Bygg där! Invadera inte åkermarken söder om Höje ås stränder med bebyggelse och bilvägar. De som nu bor i Flackarp är välkomna till den nya stationen.

Klostergårdsborna vill inte veta av någon bebyggelse på åkrarna söder om kommungränsen.
   De Staffanstorpsmedborgare som bor i Flackarp vid Höje å vill inte få sin miljö förstörd av fastighetsbolag och bostadsspekulanter.
   Vi som bor vid ån kommer konsekvent försvara åkrarna längs stränderna, grönskan och den biologiska mångfalden mot bebyggelse och urbanisering.

Klostergården den 1 april 2019.
Gunnar Stensson, Ninni Dahlbäck, Ann-Britt Hansson, Inge-Lena Sjöström, Bertil Johansson, Olle Ekstrand, Jan Engvald och Kerstin Gunnarsson

     
Jag stöder Klostergårdens byalags yttrande om Stationsområdet vid Höje å.
       

Per Roijer
Sonja Ekman
Margareta Siewert
Ann-Christin Fast
Peter Sondhauss

Gun Johansson Dahl
Arne Dahl
Ingar Kerstensson

Ingrid Pettersson
Jan Engvald
Anna Stensson Gunge
Jan Gunge

Karin Blom
Göran Persson
Amanda Gunge