Resegruppen skördar oliver. I bild ses Gunnar Olofsson,
vars texter om Palestina flitigt förekommer i VB
.
 
 
Delar av den brända olivodlingen.
 


Nahalin Bassen Zluska med syn yngste son i den brända odlingen.
 


Den närbelägna israeliska kolonin som skyddas av militärens övervakning.
 
Foto: Ulf Nymark