En utomjording som kom till jorden i jakt på tecken på mänskligt liv, skulle förmodligen bli imponerad av människans otroliga uppfinningsrikedom. Flygplan, internet, GPS, 3d-skrivare, konst, litteratur, vetenskap.
Och ändå: trots att människans möjligheter verkar oändliga, är det något vi inte tycks klara:
att sätta stopp för den klimatkatastrof vi själva orsakat.
Vi studerar klimatförändringarna in i minsta detalj och vet vad som orsakar dem och vad de orsakar,
men vi låter det ändå ske.
En utomjording som såg detta skulle nog bli mycket förbryllad.
Varför är det så? Kan det finnas ett inneboende fel i vårt ekonomiska system?