När man erfar aggressiva andan hos v-folk å poster, vem nu ½ k-råd etc - kring lyx-trikken undrar man än mer över förslagets förhistoria. Samt varför stan anses stå och falla med idiotin och partigemenskapen kring, jämte det forcerade och uppbådet av hjälpredor, samt kontakterna med region och riksnivå i syfte trumfa genom. Är det kronan på ruin-verket sen Lund så grundligt förstörts med i stort sett all förändring sista 10 åren eller så? Nå, rondell-utsmyckningen vid Polhem, på nära väster med etwa hopp- och livgivande för alla säsonger, inte minst de vintertida, blåskimrande änglarna och så lekfulla träkonstruktionerna med scener och sittgrupper mm i trädgården bak Biblioteket, en gång ett av Lunds många försvunna caféer - är få och småskaliga ljusglimtar i ett till synes oavbrutet pågående, självdestruktivt kommunalverke. Och uppe i Odarslöv där en mölla med tillhörande ev. kulturskyddad bostad och trädgård lär finnas, att döma av skyltfönstereklam på Skomakaregatan, pågår själva Ondskans rot. Om och vem nu får äran göra stopp där. Månne vänder eller välter dock sk utvecklingen innan inviget, hoppas kan man.

Ja, vad tycker v-folk i sk röd-gröna falangen och andra våra ledande om tillväxt, centralisering, Lunds svulstlika fis-jäsande, kommunikativa dårskapen med allt från cyklar överallt och helt besinningslöst över bilar (minsta bekymret faktiskt!) till hetzkörande bussar - och så tågen, där föreslagna 3/4-spåret allt mer liknar sk Genombrottet, från sena 60-talet. Så har vi utplåningen av goda miljöer och gränslösa byggandet, tomma affärslokaler (i flera år!) samt inflyttningsraseriet, alla dj-a idioter som flyttar härtill utan frågat om lov och som ytterligare sjangserar och spär på fysiska raseriet. Horder av studenter, amerikaner och kineser i var vrå och en sjukhusledning som kallt kalylerar med död eller invaliditet, för låga skatternas skull. Pia K. har att döma av dörrskylten bott på Nygatan i ett antal år. Jaha, och ingen som anat möjligheterna? Rastad då? Journalisterna är på hugget och skriver även om fastighetskungens spårtrampare i Bjäre, exvis - men till vad nytta om lokala civilsamhället avgått med döden, närapå? Speciellt militanterna. Ja, vad blev av Commando Fleming, ingen återväxt sen Otto anarkisthövdingen, en sann aktivist som samman med socprof. Peterson lämnat stan för Lomma. Vasa, ondtungade rykten?

Torparsonen då och halva Grand, hanses kontor på Bredgatan fick en symbolisk påhälsning för året sen, duger gott som moral-stärkare i onda och Enda Vägens tider och så åter igen, Lunds raserade stadsbild. En binngalen stadsbyggnadsdirektör samt trend-lobotomerade landskapsarkitekter och så Whites, statusfirman bak Stadsbibliotekets estetiska och trivseldöd - borde begärts k-skydd åt alla de hus och miljöer kommun- och kyrkovandalerna hemsökt. K-skrapan stod förresten modell å ett pelaraltare vid forna boktemplets besökar-disk. Nån borde kluvit den med yxa, en kommunal Leninstaty man undrar om nånsin begärdes tillstånd för, få ställa upp. Så har vi evigt självbelägrade intendenten med avantgarde som ett vapen, men mot vad. Balanskonst på en brinnande svärdsklinga där tidigare fanns ett av stans lyckligaste mötesställen, kravlöst, med andlig rymd utan mässa i luften. Det var även innan kringburna elektronik-mojängerna alla sorter effektivt avsocialiserade stadsvistelsen och Lundagård skrotats. Ingen luftar ens dyra jeepåken utanför dagens menlösa borgarbrackshak - även graffitibombningen av Besökscentrat uteblev. Ja, man får glädjas åt det lilla innan dystopiska revolutionen, svarthoppets moder nog ordnar biffen, i nån form.

Sen, gnäll inte över SD med mkt av rättviseidéer kring underklass och landsbygd samt med ett konservativt idéarv som delvis är klart begrundansvärt och kan bidra få vårt alltmer självutplånade samhälle, på rätt köl. Och som redan påpekats hade TV4 innan valet ett sällsynt välplanerat studiosamtal med en uppenbart både road och (trots sällskapet!) helt avspänd Åsa Romson samman med Jimmie Å. Där den senare raskt placerade samtliga övriga partier, således även mp och v på nyliberala ändan, i ngt varierande grad dock men egna partiet i mitten, av planschens skala. Som rimligen bör ha haft konservatism i vänstraste delen! Tja, när man lyssnar och lägger ihop vad en känd annars byalagare tänker och skriver eller hör vibbarna hos en lyckligen hemkommen Moskvafarare som likt KSS, förmår packa in monokapitalistiska neostalinismen (västliga eviga tillväxtsamhället är en variant på stalinväldet, precis som Kina) i en lysstillvänd, mjukproggig men tämligen välkalkylerad fåragestalt och säkert många fler v-are (GS var nog representativ, ej extrem blott lite ärligare och tog ut svängarna) samt så Emma B. jämte andra från Birger Schlaugs och Lotta Hedströms numer knappt igenkännliga och smart kidnappade partibildning. Ja, hyllas ska stiligt framgångsrika, bländ-kapitalistiska Lundatigern om så i smyg, med hela tillväxt-kitet, K-skrapan samt all annan sk lycka det perverterade utvecklings-konceptet bragt uppå oss, priset är en närapå avlivad stad dit man högst ogärna åker. Blott för att konstatera urartningens och kollektiva blindhetens allt värre yttringar, då.

Men mp står ju faktiskt för somligt fortfarande, atomreaktorernas sorti och så nytillkomna klimatfrågan men sen måste listas vad man släppt, samt fråga sig varför och (v) tog ju en präktig strid mot systemskiftet - fast 7 år för sent, när girade upp till val och så dessa bekvämlighets-lösningar kring internationella politiken. Ja, utan rimligt sammanhållna ideologier samt stridbara intellektuella med nån form av kanaler utåt eller förankring samt respekt kring sig och sina tyngre men inte alltid så lättsvalda budskap: Jonas är bra och borde absolut fått chansen tidigare men partitaktik och jakt på (billig) sympati-maximering, där kamp mot överlägsna motståndare väljs bort i synnerhet som alla ambitioner kring nån form av rörelse, tillsammans med likasinnade krafter inte längre anses möjlig, tydligen. Nå, samhället är svårartat motvalls numera, sett från vänster dvs oss skaran humanliberaler till och med k-radikaler - men några måste ta på sig ansvaret binda samman och nyttiggöra alla goda krafter, idag i nån slags eremit- eller somnambul tillvaro, varstans. Resurserna finns ju och skillnaden jämfört med 70-talet är väl snarast och mest att inte försöks - alls knappt. Och under tiden speciellt sen valutslaget radikalt kringskurit politikens arena, för vår del och det ovanpå 8 år av sanslöst fientligt avancemang - ja, känslan av dy upp till halsen står för en. Ilskan mot SD kommer sig nog förutom givna skälen av att blivit snuvad på väljarnas gunst och mandat: Åkesson lika lite som kretsen kring honom är knappast dumma lantisar även om (ännu?) inte i klass med den rätt formidabla politiska begåvningsreserv deras danska systerparti kunde ställa på fötter och nyttiggöra, då för ung 15 år sen. Folkhögern, gott folk med sin mix av socialt och nationellt samt delar ur konservativa idéarvet! JÅ påpekade sen i en studiodebatt strax efter valet, var det väl att SD blivit lycklig hemvist för en flock zigenarväljare, ursäkta duktigt antiPK uttrycket! som efter haft band till både oss, under Schyman samt mp periodvis så styrde kosan mot Nya Arbetarpartiet - samt därefter lade sin ung 6%iga tunga vikt, för SD. Tja?

Jo, glömde en poäng kring SD. För vem har därvid inte förmått göra klart vad länder. inkl vårt eget med t.ex Libyenfälttåget och Afganistankrig samt vilken den sk civilisation är, som skapat flesta av dessa skaror flyktingar - varav mest de välbärgade med kontakter och utbildning, klarar resan ända hit. Att länder i regionen tar emot så många fler har dock hyggligt gått fram i media och brukar påpekas i exvis partiledardebatter. Men så har vi detta med solidariteten, att gemensamt sparka uppåt - blatte som perle-svensk. Och vidare, varför låter Europa mangrant sen årtionden sig så billigt manipuleras och bli del av det amerikanska, oavbrutet pågående hegemonisökande efterkrigsprojektet? I dessa dagar startar Ryssland även Sputnik som led i ett mediakrig mellan öst och väst, välbekanta skapade sinnets storheter något blir allt tydligare och i GB hotas Russia Today, Kremls CNN att säga så smått att stängas ute från distribution för uppträtt "oneutralt" i Ukrainakonflikten. Tja, har du hört på SVT - eller läst DN för den delen, liberala flaggskeppet och kvalitetsorganet. Och i Axess dök plötsligt Berättelsen om Sovjet upp, å prime time i veckan. Ett präktigt stycke hantverk i explicita stilen som förenade Oktoberrevolutionen, ukrainskt 30-tal, stalinism, naziTyskland, Ukraina idag samt annat som årsdagen av Murens fall, i en riktigt imponerande, välkokt häxbrygd - vad nu Svenssonmassor att förföra i utpräglade k-nördkanalen, kan man undra med programmets klart plebejiska koncept samt målgrupp. Ingen motivering, inledning eller postum kommentar, vad jag såg och ta gärna del av reprisen, gott folk! En skorät skolboksövning, fulla timman lång som bara dök ner från ingenstans! Kan inte nån pröva GN på aktstycket - tror knappt Axess varit aktuell där å aktuella helmärkliga inrättning som för egen del praktiskt taget ogranskad, även lär hysa v o mp-politiker, i en typ styrelse. Vem sitter/har suttit där för oss, så att säga? Ja, ideologisk polarkyla i vänte för världen samt kanske nåt mycket värre efter det?

PS-media i en sista sväng! Vi hade ju censur under VK ll här i landet. Ibland får man för sig att styrningen i det fördolda startade upp igen kring 1948, av nån anledning .. för att sen efter en paus under 90-talet varva upp på nytt, igen. Kan inte en undersökande reporter gå på jakt i SVT/SR-huset på Gärdet efter den anonyma kontorsmodulen å väl chefsvåningen, dit nyhetsprogrammens redaktörer och samhällsprogrammens ansvariga väl kallas, att motta instruktioner i befolkningsstyrande eller "skyddande" avsikt. Och hur var det nu med korrarna och deras märkliga utbildningsgång, innan ivf. Är Elin Jönsson dtr eller släkt med fd Moskvakorren för DN, numera å UI kan man i sammanhanget undra. Lite märklig kombination, i så fall. Hur var Jönsson sr i så fall som Winiarskis företrädare? MW annars klart läsvärd, har laddat ner div östtexter att studera. Även en SM+UM-drapa från mars i år - CB ju invald i styrelsen för Int Crisis Group "en opolitisk stiftelse som verkar för att hindra väpnade konflikter" med rätt gott rykte. Jaha, tänkt hur? Och vem ska avlösa CB vad gäller ensamt m.e.m. bära upp svenska civilsamhället - samtidigt som en tung, ivrigt twittrande statens makthavare!? Plus varmt instrumentell vad gäller västdespotiska imperiets allenamakt, i världen. Ja, med twitter fixas mest omöjliga sitsar! Jo, korrarna. Märkligt att ingen av dessa rysk- eller polsktalande, finns ju en hel rad pensionärer vid liv och hälsa samt dem som bara bytt jobb, att nån skriver en bok om sitt journalistiska oberoende - tystnadsplikt som försvarsanställda måhända, livslång rentav? Vi har ju den rätt öppne och godtjärtade som under Kalla Kriget rapporterade från JPll:s forna hemland. Och nån SR-korre var ju både skicklig och helt neutral - tror det eller ej! Västliga psykförsvarsexperter i som speciellt utan uniform eller skickliga civila lobbyister och reklambyråfolk borde förresten hyras in av Björnen, ett angeläget tips. Nog ingen tillfällighet att vi äger världen och inte östledarskapen. Ja, vi får se hur går med allt.

Allra sist må påpekas att Andropov, KGB-chef och sen gensekr innan Gorbatjov, hans skyddsling, som varnade för ortodox islam/jihadism och därmed Gulfstaterna med Saudi i spetsen, som ett stort och stigande hot mot Sovjetunionens intressen och rentav överlevnad, framgick nånstans. Jaha, hur analyserades, vad planerades och ev. implementering, undras. Nu sitter USA med hela skaran fundisstater eller pg av muslimsk och dessutom, med allt värre israelisk av-sekularisering, mosaisk överbevisning samt snart månne även kristna korstågare a la Ukraina i knäet - teokratier eller sånas legohjon är de alla, inkl den allt mer trängde beskyddaren i sin märkliga mix av modernitet och GT-troende stamtänk. Ja, månde Obama saknar USSR att hålla ordning på sina egna, Irak och Serbien är typiska amoklöpande ex sen den höll i hundkopplet så mystiskt försvann - men även USAs skyddslingar! Den (halv)svarta ankan är numera helt lam, och kan ej omväljas i vad läge en president med mer stål i sinnet skulle sett till att börja dela ut en hel rad, länge trängda lusingar - och rentav begagna sig av lede arv-fi om i gemensamt intresse. Risken är annars och en republikan propagerar redan för att USA lämnar en ändå otacksam värld åt sitt öde, att USA frestas av isolationismen - men kräver nog ytterligare faktorer i spel. Ja, så har vi Agrell som minsann suttit dygnsvakt i Grå Huset, var det väl som undagent och säkert med sväng om FRA - då KK var som bistrast och väntade på ett teleprinter- eller prompter-pling om att stridsvagnar en masse siktats i Fuldakorridoren - har gett ut bok om ett grymt person- eller snarare par-öde, från 50-talet. Och Kkan hade en dok om ett ouppklarat dödsfall i tidig efterkrigstid, där trådarna löpte samman till en org. man avstår nämna vid namn. Finns även den kvar, operativ i nån nutida gestalt?

Så, efter allra sist Svante Karlsson, omvärlds-vetare från Gbg som gett ut en tjock bok om Sven Hedin-folk likt PTO samt vi å den andra kanten, lika emotionella vi - och samvetslösa? Kan nog intressera, från härv pseudourbana k-ort ju föga eller intet ljus - även om en högst motvillig professorlig genetiker skrivit om Lundaradikalism, anno då. Vackert så. Men man känner sig onekligen som en lämnats kvar sen Grande Armée dragit vidare mot Leipzig och Moskva vi de sista erfarna, i bleka återskenet från ' 68. Just det, Olsson och juris dtr hur var det få åka till Moskva under Brznjevska begynnande stagnationens tid då USSR i stället borde reformerats, medan väst var satt på ända och flinka utvärderare kunde ju i stridsvagnars ställe intagit Prag, att studera socialism + marknad och MR samt medborgerliga rättigheter, att sen gradvis och i för all del i lagom rysk dos appliceras hemmavid - varvid USSR nog kommit ut klart mer överlevnadsfähigt samt civilt välrustat. Nå, historien är sällan så välordnad och vacker. Så, Olsson den rödgröne som vill pracka spårvagnar på en stad redan så otrivsam och söndrig kanske skulle ta time out från poltiken ett tag samt berätta livshistorien och ge ut samt överväga vad ev. (folkförakt, enpartitänk och auktoritära attityder) som nog slank med i kappsäcken, från Moskva. Repressiva monokulturer är ett skit oavsett om väst- eller östifrån. Får vi höra?
ji