Svar från C till PRO Söder och Klostergårdens Byalag på frågor till de politiska partierna
Nu får vi först prova och se hur nya Klostergårdens Träffpunkt utvecklas som startar upp i mars. Under tiden projektet pågår skall vi utvärdera hur samarbetet med Kultur- och Fritidsförvaltningen flyter. Fungerar det inte tillfredsställande så måste vi ta fram nya och ändamålsenliga lokaler till halvårsskiftet 2015.
   Öppethållande för en träffpunkt kan variera för olika veckodagar men grundschemat är 10:30 till 15.00.
   Självklart vill vi ha en hög servicenivå och förutsätter ett gott samarbete mellan träffpunkterna och hemtjänsten. Fokus ska ligga på enskilda individers välmående och trygghet. Tillgängligheten är också av stor vikt.
   Vi vill utreda hur vi kan ge basservice med luncher på träffpunkten. Ett alternativ är samarbete med restaurang.

Vänliga hälsningar
John Lager, ledamot i Vård och omsorgsnämnden
Lars Bergwall, Partiföreträdare Centerpartiet

 

FP svarar: Tack för brev och ursäkta att svaret dröjt, men vår partilokal har ingen anställd och posten sorteras ibland till lite olika platser.

Fråga 1 -  Vård och omsorg har ett 1-årigt avtal med Kultur och Fritid om att samutnyttja Mötesplats Klostergården. Vi hoppas att lokalen och samarbetet med bl a biblioteket ska erbjuda intressanta utvecklingsmöjligheter vad gäller samarrangemang av senioraktiviteter som filmvisning, musikcaféer och boktips.
   Lokalerna lämpar sig för social samvaro, fikastunder, studiecirklar, skapande, rörelseaktiviteter, kortspel, föreläsningar, rollatorservice, samhällsinformation m m.
   Den korta nyttjandetiden är olycklig och vi försöker utöka den.
   Vi ska naturligtvis utvärdera verksamheten och om det inte fungerar får vi leta efter andra lösningar.

Fråga 2 – se svar ovan

Fråga 3 -  Det beror på framtida behov.

Fråga 4 – hemtjänsten förändras ständigt beroende på behov. Pengarna följer ett resurssystem. Antalet  hemtjänsttimmar ökar kraftigt. Man mäter varje oktober och 2013 utfördes 67 000 hemtjänsttimmar under oktober månad. Det är dubbelt så många som år 2000.

Fråga fem – idag erbjudes subventionerade måltider på t ex Papegojlyckan och Mårtenslund. När vi slutade distribuera cook and chilimåltiderna för några år sedan, hade vi ute ett förfrågningsunderlag hos ett antal restauranger. Tyvärr visade ingen intresse. Om det finns intresse hos pizzerian att erbjuda möjligheter för äldre att äta, kan förvaltningen utreda detta vidare.
Med vänlig hälsning
Tove Klette (FP)